Supstanca: Timolol

TIMOLOL 14

GLAUMOL kapi za oči , rastvor 5 mg/1 mL | 5 ml kapi za oči, rastvora( staklena bočica sa 5 ml rastvora),kutija sa1 bočicom i kapaljkom
TIMOLOL FARMAVITA kapi za oči , rastvor 5 mg/1 mL | Staklena bočica zapremine 5 ml i sterilna kapaljka u polietilenskoj vrećici, u kutiji
TIMALEN kapi za oko, otopina 5 mg/1 mL | 1 plastična bočica sa 5 ml otopine sa kapaljkom, u kutiji
TIMALEN kapi za oko, otopina 2.5 mg/1 mL | 1 plastična bočica sa 5 ml otopine sa kapaljkom, u kutiji
TIMADREN kapi za oči , rastvor 5 mg/1 mL | 1 bočica (LDPE) sa 5 ml kapi za oči, rastvora, u kutiji
UNITIMOLOL 0,5 % kapi za oči , rastvor 5 mg/1 mL | 1 bočica sa 10 ml kapi za oči, rastvora, u kutiji
AZARGA kapi za oči, suspenzija 10 mg/1 mL+ 5 mg/1 mL | neprozirna polietilenska bočica od 5 ml u kutiji
COSOPT kapi za oči , rastvor 20 mg/1 mL+ 5 mg/1 mL | OCUMETER PLUS bočica sa 5 ml rastvora, u kutiji
XALACOM kapi za oči , rastvor 50 µg/1 mL+ 5 mg/1 mL | 1 bočica od polietilena (LDPE) sa 2,5 ml kapi za oči, rstvora, u kutiji
DUOTRAV kapi za oko, otopina 40 µg/1 mL+ 5 mg/1 mL | 1 polipropilenska bočica (PP) sa 2,5 ml kapi za oko, otopine sa kapaljkom, u kutiji
VISUS PLUS kapi za oči, rastvor 50 µg/1 mL+ 5 mg/1 mL | 1 LDPE bočica sa HDPE zatvaračem sa 2,5 ml kapi za oči, rastvora, u kutiji
GLAUMAX kapi za oko, otopina 20 mg/1 mL+ 5 mg/1 mL | 5 ml kapi za oko, otopine (1 plastična bočica sa uloženim nastavkom za kapanje) u kutiji
DORZOVIS COMBO kapi za oči, rastvor 20 mg/1 mL+ 5 mg/1 mL | 1 bočica sa 5 ml kapi za oči, rastvora, u kutiji
OPTODROP CO kapi za oči , rastvor 20 mg/1 mL+ 5 mg/1 mL | 5 ml kapi za oči,rastvora u LDPE bočici od 10 ml,u kutiji