GLICLADA

GLICLADA 30 mg tableta

60 tableta sa modifikovanim oslobađanjem (4 PVC/AL blistera po 15 tableta) u kutiji

Supstance:
gliklazid
Jačina ATC Oblik
30 mg tableta A10BB09 tableta sa modifikovanim oslobađanjem

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

GLICLADA
30 mg tableta sa modifikovanim oslobađanjem

gliklazid

Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku.
Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.
Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
Ovaj lijek je propisan Vama lično i ne smijete ga davati drugima jer im može štetiti čak i ako imaju
simptome jednake Vašima.
Ako primjetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.

Uputstvo o lijeku sadrži sljedeće podatke:
1.

Šta je Gliclada i za šta se koristi?

2.

Prije nego počnete uzimati Glicladu

3.

Kako uzimati Glicladu?

4.

Moguće nuspojave

5.

Kako čuvati Glicladu?

6.

Dodatne informacije

1.

ŠTA JE GLICLADA I ZA ŠTA SE KORISTI?

Gliclada je lijek koji smanjuje razinu šećera u krvi (antidijabetik koji se uzima kroz usta; pripada
skupini derivata sulfonilureje).

Lijek Gliclada je namijenjen liječenju odraslih bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2, kod kojih šećer u
krvi (glukozu) nije moguće sniziti samo dijetom, tjelesnom aktivnosti i snižavanjem tjelesne težine.

2.

PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI GLICLADU

Ne uzimajte lijek Glicladu:
-
ako ste alergični (preosjetljivi) na gliklazid, bilo koji sastojak lijeka Gliclade (naveden u dijelu 6)

ili druge lijekove iz skupine sulfonilureje i sulfonamida,

- ako imate šećernu bolest tipa 1,
- ako u mokraći imate ketonska tijela i šećer (to može značiti da imate ketoacidozu), a isto tako lijek

ne smijete primate imate li dijabetičku pretkomu ili komu,

- ako imate tešku bolest bubrega ili jetara,
- ako se liječite mikonazolom (lijek za liječenje gljivičnih infekcija, vidjeti dio „Drugi lijekovi i

Gliclada“),

- ako dojite.

Budite posebno oprezni kod uzimanja lijeka Gliclade:
Za postizanje preporučenih razina šećera u krvi morate slijediti plan liječenja koji je propisao Vaš
ljekar. Prema tome, neophodno je pored redovitog uzimanja tableta pridržavati se i režima dijete i
tjelovježbe i kada je neophodno smanjiti tjelesnu težinu.
Tokom liječenja gliklazidom potrebno je redovito pratiti razinu šećera u krvi (i po mogućnosti u
mokraći). Ljekar može odrediti krvne pretrage zbog praćenja hemoglobina na koji je vezan šećer
(HbA1c).

Tokom prvih nekoliko sedmica liječenja moguć je povećan rizik pojave smanjenih razina šećera u krvi
(hipoglikemija). Stoga je u tom razdoblju važan pojačan ljekarski nadzor.

Smanjenje razine šećera u krvi (hipoglikemija) se može pojaviti:
- ako obroke uzimate neredovito ili ih potpuno izostavljate,
- ako se izgladnjujete,
- ako ste pothranjeni,
- ako promijenite prehranu,
- ako povećate tjelesnu aktivnost bez odgovarajućeg povećanja unosa ugljikohidrata,
- ako uzimate alkohol, posebno ako pri tom izostavljate obroke,
- ako u isto vrijeme uzimate druge lijekove ili prirodna ljekovita sredstva,
- ako uzmete previsoke doze gliklazida,

- ako imate određene hormonalne poremećaje (poremećaje rada štitne žlijezde, hipofize ili kore

nadbubrežne žlijezde),

- ako je funkcija bubrega ili funkcija jetre jako smanjena.

Ukoliko imate nisku razinu šećera u krvi, mogu se javiti sljedeći simptomi:
glavobolja, pojačana glad, mučnina, povraćanje, umor, poremećaji spavanja, nemir, agresivnost,
slaba koncentracija, smanjenje budnosti i pogoršanje vremena reakcije, depresija, smetenost,
poremećaji govora ili vida, drhtanje, poremećaji osjeta, omaglica, te osjećaj nemoći.

Pored toga, mogu nastupiti i sljedeći znakovi i simptomi: znojenje, znojna koža, tjeskoba, ubrzani ili
nepravilni otkucaji srca, povišeni krvni pritisak te iznenadna jaka bol u grudima koja se može širiti u
susjedna područja (angina pektoris).

Pri daljnjem opadanju razine šećera u krvi mogu se javiti stanje znatne smetenosti (delirij), konvulzije,
gubitak samokontrole, plitko disanje, usporeni otkucaji srca te gubitak svijesti, a što može dovesti do
kome.

U većini slučajeva simptomi niske razine šećera u krvi nestaju nakon unosa nekog oblika šećera,
odnosno tablete glukoze, kocke šećera, slatkog soka, zaslađenog čaja. Zbog toga morate uvijek nositi
sa sobom neku vrstu šećera (tablete glukoze, kocke šećera). Umjetni zaslađivači nisu učinkoviti.
Obavijestite svog ljekara ili najbližu bolnicu ako uzimanje šećera ne pomogne ili ako se simptomi
ponovno jave.

Postoji mogućnost da simptomi sniženog šećera u krvi izostanu, budu manje izraženi, polako se
razviju ili da uopće ne primijetite na vrijeme da Vam je pala razina šećera u krvi.
Do toga može doći ako ste starije dobi i ako uzimate određene lijekove (npr. one koji djeluju na
centralni nervni sistem i beta blokatore).
U stresnim situacijama (npr. nesreće, akutne operacije, infekcije s vrućicom itd.), ljekar može terapiju
privremeno zamijeniti inzulinom.

U slučaju kada gliklazid nije dovoljno smanjio razinu šećera u krvi, kada se ne pridržavate plana
liječenja kojeg je propisao ljekar ili u posebno stresnim situacijama mogu se pojaviti simptomi visoke
razine šećera u krvi (hiperglikemija).
Simptomi mogu uključivati žeđ, često mokrenje, suha usta, suhoću i svrbež kože, infekcije kože i
smanjeni radnu sposobnost.
Ako se pojave ovi simptomi, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ukoliko Vi ili netko u Vašoj obitelji boluje od nasljedne bolesti nedostatka enzima glukoza-6-fosfat-
dehidrogenaze (G6PD) (poremećaj crvenih krvnih stanica), može doći do smanjenja razine
hemoglobina i do razgradnje crvenih krvnih stanica (hemolitička anemija). Prije uzimanja ovog lijeka
obratite se svom ljekaru.

Ne preporučuje se primjena Gliclada kod djece zbog nedostatka podataka.

Uzimanje drugih lijekova
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste prije kratkog vremena uzimali bilo koji lijek.
Prilikom istovremenog uzimanja nekog od sljedećih lijekova i gliklazida, učinak gliklazida na
smanjenje razine šećera u krvi može biti pojačan, te se mogu pojaviti znakovi smanjenja razine
šećera u krvi
- drugi lijekovi za liječenje šećerne bolesti (oralni antidijabetici, agonisti GLP-1 receptora, inzulin),
- antibiotiki (e.g. sulfonamidi, klaritromicin),
- lijekovi za liječenje visokog krvnog pritiska i srčanog popuštanja (blokatori beta-receptora, inhibitori

konvertaze angiotenzina (ACE), kao što su kaptopril ili enalapril)

- lijekovi za liječenje infekcija gljivicama (mikonazol, flukonazol)
- lijekovi za liječenje vrijeda/čira na želucu ili dvanaesniku (blokatori H

-receptora)

- lijekovi za liječenje depresije (inhibitori monoaminooksidaze)
- nesteroidni protuupalni i analgetski lijekovi (npr. Fenilbutazon, ibuprofen),
- lijekovi koji sadržavaju alkohol.

Prilikom uzimanja nekog od sljedećih lijekova učinak gliklazida na smanjenje razine šećera u krvi
može biti oslabljen, te može doći do povećanja razine šećera u krvi:

- lijekovi za liječenje poremećaja centralnog nervnog sistema (klorpromazin)
- lijekovi za liječenje upala (kortikosteroidi)
- lijekovi koji se upotrebljavaju se za vrijeme poroda ili za liječenje astme (salbutamol, ako se daje

intravenozno, ritondrin i terbutalin)

- lijekovi za liječenje bolesti dojke, jakog menstrualnog krvarenja i endometrioze (danazol)

Gliclada može pojačati učinak lijekova koji smanjuju zgrušavanje krvi (npr. varfarina).

Posavjetujte se sa svojim ljekarom prije nego uzimate bilo koji lijek. Ako ste primljeni u bolnicu, recite
ljekaru da uzimate lijek Glicladu.

Uzimanje lijeka Gliclade zajedno s hranom i pićem
Lijek Glicladu možete uzimati zajedno s hranom i bezalkoholnim pićima. Izbjegavajte alkohol jer može
narušiti kontrolu Vaše šećerne bolesti na nepredvidljiv način.

Trudnoća i dojenje
Posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom prije nego uzmete bilo koji lijek.
Tokom trudnoće ne preporučujemo uzimanje lijeka Gliclade. Recite ljekaru ako namjeravate
zatrudnjeti ili ste trudni.
Lijek Glicladu ne smijete uzimati tokom dojenja.

Uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama
Ako je šećer u krvi uzimanjem lijeka Gliclade zadovoljavajuće normaliziran, tada vjerojatno nije
smanjena sposobnost upravljanja vozilima i mašinama.
Vaša koncentracija može biti oslabljena ili reagiranje usporeno ako Vam je šećer u krvi prenizak
(hipoglikemija) ili previsok (hiperglikemija) ili ako se pojave poteškoće s vidom kao rezultat takvih
stanja. Imajte na umu da biste mogli dovesti u opasnost sebe ili druge (npr. kada upravljate vozilom ili
rukujete mašinama). Upitajte svog ljekara smijete li upravljati vozilom ako:

imate česte epizode hipoglikemije,

imate manje ili uopšte nemate upozoravajuće simptome hipoglikemije.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka
Lijek Gliclada sadrži laktozu.
Ako vam je ljekar rekao da imate intoleranciju na neke šećere, posavjetujte se s njim prije nego što
ćete uzeti ovaj lijek.

3.

KAKO UZIMATI LIJEK GLICLADU?

Kod uzimanja lijeka Gliclade tačno se pridržavajte ljekarovih uputa. Ako ste u nedoumici, posavjetujte
se s ljekarom ili farmaceutom.
Dozu određuje ljekar ovisno o razinama šećera u krvi i, po mogućnosti, u mokraći.
Prilagodba doze gliklazida može biti potrebna u slučaju promjena vanjskih činitelja (npr. smanjenje
tjelesne mase, promjene u životnom stilu, stres) ili poboljšanja razine šećera u krvi.

Uobičajena doza jest 1 do 4 tablete (maksimalno 120 mg) jedanput na dan, ovisno o reakciji na
liječenje. Preporučujemo da lijek uzimate neposredno prije doručka.

Pri istovremenoj primjeni Gliclada i metformina, inhibitora alfa glukozidaze, tiazolidindiona, inhibitora
dipeptidil peptidaze 4, agonista GLP 1 receptora ili inzulina, ljekar će Vam odrediti prikladnu dozu
svakog pojedinog lijeka.

Ako primijetite da su razine šećera u krvi visoke, iako lijek uzimate kako je propisano, obratite se svom
ljekaru ili farmaceutu.

Način primjene
Za primjenu kroz usta.
Tablete progutajte cijele. Ne žvačite ih.
Uzmite tabletu(e) uz čašu vode uz doručak (po mogućnosti u isto vrijeme svaki dan).
Uzimanju lijeka Gliclade uvijek mora slijediti obrok!

Ako ste uzeli veću dozu lijeka Gliclade nego što biste smjeli
Ako ste uzeli veću dozu lijeka Gliclade nego što biste smjeli, odmah pozovite svog ljekara ili najbližu
službu za spašavanje. Znakovi prevelikog doziranja jednaki su kao kod hipoglikemije (premale razine
šećera u krvi) opisani u djelu 2. U tom slučaju uzmite šećer ili slatki napitak, a zatim pojedite krepkiji
obrok.
Ako je bolesnik bez svijesti, odmah obavijestite ljekara ili službu hitne pomoći. Isto treba učiniti ako je
netko, primjerice dijete, uzeo lijek nenamjerno. Osobama u besvjesnom stanju ne smije se davati
hrana ili piće.
Uvijek se mora osigurati prisutnost osobe koja je upoznata sa stanjem bolesnika i koja može pozvati
ljekara u slučaju hitnosti.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Glicladu
Važno je redovito uzimati lijek jer se na taj način postiže bolji učinak.
Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka, nastavite uzimanje uobičajene doze sljedeći dan.
Ne uzimajte dvostruku dozu ako ste zaboravili uzeti prijašnju tabletu.

Ako prestanete uzimati Glicladu
Liječenje šećerne bolesti obično je doživotno, stoga se posavjetujte s ljekarom prije nego prestanete
uzimati ovaj lijek. Prestanak uzimanja lijeka može uzrokovati visoku razinu šećera u krvi
(hiperglikemija) što povećava rizik razvoja komplikacija šećerne bolesti.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao svi lijekovi i lijek Gliclada može imati nuspojave koje se ne pojavljuju kod svih bolesnika.
Najčešće uočena nuspojava je niska razina šećera u krvi (hipoglikemija) Za simptome i znakove
vidjeti dio „Upozorenja i mjere opreza“.
Ako se ovi simptomi ne liječe, mogu napredovati do omamljenosti, gubitka svijesti, a moguće i do
kome. Ako je hipoglikemijska epizoda teška i produljena, čak i ako se kontrolira unosom šećera,
morate zatražiti hitnu ljekarsku pomoć.

Poremećaji krvi
Prijavljeno je smanjenje broja stanica u krvi (npr. krvne pločice, crvene i bijele krvne stanice).
Ovo može uzrokovati:

bljedilo,

produženo krvarenje

pojavu modrica

grlobolju

vrućicu.

Ove se pojave obično povlače nakon prekida liječenja.

Poremećaji jetre
Abnormalni rezultati testova funkcije jetre, što može uzrokovati žutilo kože i očiju. U tom slučaju,
odmah posjetite svog ljekara. Ovi simptomi općenito nestaju ako se prekine primjena lijeka. Ljekar će
odlučiti hoće li prekinuti Vaše liječenje.

Poremećaji kože
Zabilježene su reakcije kože kao što su

osip

crvenilo

svrbež

koprivnjača

angioedem (ubrzano oticanje tkiva kao što su vjeđe, lice, usnice, usta, jezik ili grlo što može
rezultirati otežanim disanjem). Osip može napredovati do proširenog stvaranja mjehurića ili
ljuštenja kože.

Poremećaji probavnog sistema

bolovi u trbuhu ili nelagoda,

osječati se ili biti bolestan

loša probava

proljev

zatvor.

Ove nuspojave smanjuju se kada se Gliclada uzima uz obroke prema preporuci (vidjeti dio 3. “Kako
uzimati lijek Giclada”)

Poremećaji oka
Možete imati kratkotrajne smetnje vida, osobito na početku liječenja. Smetnje su posljedica promjena
razine šećera u krvi.

Kao i kod drugih lijekova iz skupine derivata sulfonilureje, uočene su sljedeće nuspojave: slučajevi
jakih promjena broja krvnih stanica i alergijska upala stijenki krvnih žila, sniženje natrija u krvi
(hiponatremija), simptomi oštećenja jetre (npr. žutica) koji u većini slučajeva nestaju nakon prekida
primjene lijekova iz skupine sulfonilureje, no u izoliranim slučajevima mogu dovesti do zatajenja jetre
opasnog po život.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5.

KAKO ČUVATI GLICLADU?

Lijek čuvajte izvan dohvata i pogleda djece!
Čuvajte na temperaturi do 30°C.

Lijek Glicladu ne smijete upotrebljavati nakon isteka roka trajanja koji je naveden na ambalaži.
Datum isteka roka trajanja odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Rok trajanja lijeka je 3
godine od datuma proizvodnje koji je naznačen na pakovanju lijeka.

Lijek ne smijete baciti u otpadne vode ili među kućno smeće. O načinu uklanjanja lijeka koji više ne
trebate, posavjetujte se s farmaceutom. Takvi postupci pomažu očuvanju okoline.

6.

DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lijek Gliclada?
Aktivna supstanca je gliklazid. Jedna tableta sa modifikovanim oslobađanjem sadrži 30 mg gliklazida.
Pomoćne supstance su laktoza monohidrat, hipromeloza, kalcij-karbonat, bezvodni koloidni silicij-
dioksid i magnezij-stearat.

Izgled lijeka Gliclada i sadržaj pakovanja
Tablete sa modifikovanim oslobađanjem su bijele boje, ovalne i izbočene.

Gliclada je dostupna u kutijama s 30 tableta sa modifikovanim oslobađanjem u blisterima (2 PVC/Al-
folija blistera po 15 tableta) i s 60 tableta sa modifikovanim oslobađanjem u blisterima (4 PVC/Al-folija
blistera po 15 tableta)

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na ljekarski recept.

PROIZVOĐAČ
KRKA, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Republika Slovenija

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA
KRKA, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Republika Slovenija

NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
Krka Farma d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 125A, BiH

DATUM I BROJ DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
Gliclada 30 x 30 mg broj: 04-07.3-2-68/14 od 18.02.2015.
Gliclada 60 x 30 mg broj: 04-07.3-2-250/14 od 18.02.2015.