GLUCOPHAGE XR

GLUCOPHAGE XR 1000 mg tableta

60 tableta sa produženim oslobađanjem (4 PVC/PVDC/Al blistera po 15 tableta) u kutiji

Supstance:
metformin
Jačina ATC Oblik
1000 mg tableta A10BA02 tableta sa produženim oslobađanjem

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

GLUCOPHAGE XR, tableta sa produženim oslobađanjem 500 mg
GLUCOPHAGE XR, tableta sa produženim oslobađanjem 750 mg
GLUCOPHAGE XR, tableta sa produženim oslobađanjem 1000 mg

metformin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije nego što počnete koristiti ovaj lijek.

-

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

-

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

-

Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može im škoditi, čak i kada imaju iste

znakove bolesti kao i Vi.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta

U ovom uputstvu ćete pročitati:

1.

Šta je lijek Glucophage XR i čemu je namjenjen

2.

Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek Glucophage XR

3.

Kako se upotrebljava lijek Glucophage XR

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati lijek Glucophage XR

6.

Dodatne informacije

1.

ŠTA JE LIJEK Glucophage XR I ČEMU JE NAMJENJEN

Glucophage XR, tableta sa produženim oslobađanjem, sadrži aktivnu supstancu metformin-hidrohlorid
i koja pripada grupi lijekova koji se zovu bigvanidi, koji se koriste u liječenju dijabetesa.

Kada se lijek Glucophage XR koristi?
Glucopghage XR se koristi za liječenje pacijenata oboljelih od dijabetesa tipa 2 (insulin nezavisnog
dijabetesa) kada dijeta ili vježbanje sami po sebi nisu dovoljni da se kontroliše nivo šećera u krvi.
Insulin je hormon koji obezbjeđuje da tkiva preuzimaju glukozu iz krvi i koriste je za stvaranje energije
ili za čuvanje za buduću upotrebu. Pankreas (gušterača) kod osoba sa tipom 2 dijabetesa ne proizvodi
dovoljno insulina ili njihov organizam nije u stanju da pravilno koristi insulin koji proizvedu. Ovo dovodi
do visokog nivoa šećera u krvi što dugoročno može dovesti do ozbiljnih poremećaja, te je zato važno
da uzimate lijek, čak iako nemate uočljive simptome. Glucophage XR stvara povećanu osjetljivost
organizma na insulin i pomaže vašem organizmu da povrati normalan način korištenja glukoze.

Primjena lijeka Glucophage XR je praćena stabilnom tjelesnom težinom ili umjerenim gubitkom težine.

Glucophage XR tablete sa produženim oslobađanjem, su posebno napravljene da postepeno
oslobađaju lijek u vašem organizmu i zbog toga se razlikuju od drugih tipova tableta koje sadrže
metformin.

2.

ŠTA TREBATE ZNATI PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK Glucophage XR

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih

Lijek Glucophage XR ne smijete koristiti:

Ne koristite lijek Glucophage XR ukoliko:

ukoliko ste alergični na metformin ili na bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (vidjeti u odjeljku 6 –
šta sadrži lijek Glucophage XR)

imate ketozu (to je simptom neliječene šećerne bolesti kada se supstance koje se nazivaju
“ketonska tijela” nagomilavaju u krvi – vi možete osjetiti da vam je zadah poprimio neobičan
voćni miris)

imate dugotrajne probleme sa bubrezima ili jetrom

ukoliko ste imali ozbiljne komplikacije sa vašim dijabetesom ili drugim ozbiljnim stanjima koji se
manifestuju brzim gubitkom težine, mukom, povraćanjem ili dehidratacijom

imate tešku infekciju ili ste nedavno doživjeli tešku povredu

ukoliko se liječite zbog srčane insuficijencije ili ste nedavno imali srčani udar, ili imate ozbiljnih
problema sa cirkulacijom ili disanjem

ukoliko konzumirate dosta alkohola

ukoliko ste mlađi od 18 godina

Ukoliko se bilo koji od navedenih slučajeva odnosi na Vas, obratite se svom ljekaru prije nego što
počnete sa uzimanjem ovog lijeka.

Kada uzimate lijek Glucophage XR, posebno vodite računa:
Obratite posebnu pažnju pri upotrebi lijeka Glucophage XR

Nakon početka terapije lijekom:

Ukoliko imate dijabetes morate redovno kontrolisati šećer u krvi i mokraći. Najmanje jednom godišnje
provjerite kod ljekara funkciju vaših bubrega (češće ukoliko ste stariji ili imate probleme sa bubrezima).

Ukoliko počnete neočekivano da gubite na težini ili imate poremećaje kao što su intenzivna mučnina ili
povraćanje, nekontrolisano ubrzano disanje ili bol u trbuhu prestanite sa uzimanjem lijeka i odmah se
obratite vašem ljekaru. To mogu biti znaci rijetkog, ali ozbiljnog poremećaja koji se zove laktatna
acidoza što ukazuje da u krvi ima previše kiseline (pogledajte odjeljak “4. Moguća neželjena dejstva”).

Može se desiti da u vašoj stolici vidite ostatke tableta. Nemojte se zbog toga brinuti – to je normalno za
ovaj tip tableta.

Ukoliko imate pregled kao što je rentgensko snimanje sa ubrizgavanjem kontrastnog sredstva, recite
ljekaru da uzimate Glucophage XR jer će možda biti potrebno da prestanete sa uzimanjem istog
nekoliko dana poslije snimanja.

Recite vašem ljekaru, ukoliko ćete biti operisani pod opštom anestezijom jer će možda biti potrebno da
prestanete sa uzimanjem lijeka Glucophage XR nekoliko dana prije i poslije operacije.

Pridržavajte se dijetetskog režima koji vam je preporučio vaš ljekar i starajte se da uzimate ugljene
hidrate redovno tokom cijelog dana.

Nemojte prekidati uzimanje ovog lijeka bez konsultacije sa vašim ljekarom.

Primjena drugih lijekova

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove koje

planirate uzimati u budućnosti. Obavjestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno

uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Ukoliko koristite bilo koji od sljedećih lijekova nivo šećera u vašoj krvi se mora češće kontrolisati i vaša
doza lijeka Glucophage XR prilagođavati:

Steroidi kao što su prednizolon, mometazon, beklometazon

Diuretici (koji se koriste da izbace vodu iz organizma češćim mokrenjem) kao što je furosemid

Simpatomimetici uključujući epinefrin i dopamin koji se koriste u liječenju srčanih udara i niskog
pritiska. Epinefrin je također sastavni deo nekih stomatoloških anestetika


Izbjegavajte alkohol i lijekove koji sadrže alkohol jer to povećava rizik od laktatne acidoze (pogledajte
odjeljak “4. Moguća neželjena dejstva”).

Uzimanje lijeka Glucophage XR sa hranom ili pićima
Uzimajte Glucophage XR sa ili odmah poslije obroka.

Primjena lijeka Glucophage u periodu trudnoće i dojenja

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Nemojte uzimati Glucophage XR ukoliko ste trudni ili dojite.

Uticaj lijeka Glucophage XR na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Glucophage XR sam po sebi ne izaziva simptome hipoglikemije kao što su nesvjestica, zbunjenost i
pojačano znojenje, te stoga ne bi trebalo da utiče na vašu sposobnost upravljanja motornim vozilom ili
rukovanje mašinama.

Ipak, imajte u vidu da Glucophage XR ukoliko ga koristite zajedno sa drugim antidijabetičkim
lijekovima može izazvati hipoglikemiju, tako da u tom slučaju vodite posebno računa prilikom
upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama.

3.

KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK Glucophage XR

Vaš ljekar vam može propisati Glucophage XR kao monoterapiju ili u kombinaciji sa drugim oralnim
antidijabeticima ili insulinom.

Uvijek uzimajte Glucophage XR tačno onako kako Vam je Vaš ljekar rekao. Provjerite sa Vašim
ljekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.

Progutajte tablete cijele sa čašom vode, bez žvakanja.
Obično tretman počinjete sa 500 mg lijeka Glucophage XR dnevno. Poslije 2 nedjelje, vaš ljekar može
na osnovu nivoa šećera u krvi prilagoditi dozu. Maksimalna dnevna doza je 2000 mg lijeka
Glucophage XR.
Normalno, treba da uzimate tabletu jednom dnevno sa večerom.
U nekim slučajevima vaš ljekar vam može preporučiti da uzimate tablete dva puta dnevno. Uvijek
uzimajte tablete uz obrok.
Lijek Glucophage XR se ne smije davati djeci ispod 18 godina (vidjeti odjeljak “

Lijek Glucophage XR

ne smijete koristiti“).

Ako ste uzeli više lijeka Glucophage XR nego što je trebalo
Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka Glucophage XR nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim
ljekarom ili farmaceutom!

Ukoliko ste uzeli više tableta greškom nemojte se brinuti, ali ukoliko imate neuobičajene simptome
kontaktirajte vašeg ljekara. Ukoliko je predoziranje značajno, moguće je da dođe do pojave simptoma
laktatne acidoze koja zahtjeva urgentan tretman u bolnici (pogledajte odjeljak “4. Moguća neželjena
dejstva”).

Ako ste zaboravili uzeti lijek Glucophage XR
Uzmite lijek odmah pošto ste se sjetili sa malo hrane. Nemojte uzimati duplu dozu da bi nadoknadili
propuštenu dozu.

Ako naglo prestanete uzimati lijek Glucophage XR
O prekidu primjene lijeka odlučuje Vaš ljekar.
Ako imate bilo koja pitanja o upotrebi ovog ljeka pitajte Vašeg ljekara.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Kao i svi lijekovi, i Glucophage XR može da prouzrokuje neželjena dejstva, mada ih ne dobijaju svi.
Ukoliko primjetite bilo šta od navedenog prestanite da uzimate Glucophage XR i odmah se javite
vašem ljekaru:

neočekivani gubitak u težini

intenzivna mučnina ili povraćanje

ubrzano disanje koje ne možete zaustaviti

bol u trbuhu ili osjećaj hladnoće

Ovo mogu biti znaci ozbiljnih problema sa vašim dijabetesom što može da znači da imate rijedak
neželjeni efekat koji se zove laktatna acidoza (previše kiseline u krvi). Ukoliko se to desi, odmah se
javite vašem ljekaru jer to zahtjeva urgentnu intervenciju.
abnormalni testovi funkcije jetre i hepatitis (zapaljenje jetre) koje može izazvati žuticu. Ukoliko vam

požute bjeloočnicee i/ili koža odmah kontaktirajte vašeg ljekara.

Drugi mogući neželjeni efekti se mogu javiti sa sljedećim učestalostima:

Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lijek):

proliv, mučnina (nauzeja), povraćanje, bol u trbuhu i gubitak apetita. Ukoliko se ova dejstva
pojave, nemojte prekidati sa terapijom jer ovi simptomi će sami nestati nakon 2 nedjelje. Od
pomoći je ako uzimate tablete za vrijeme ili odmah poslije obroka.

Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lijek):

poremećaj čula ukusa.

Veoma rijetka neželjena dejstva (rjeđe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lijek):

snižen nivo vitamina B12 u krvi.

reakcije na koži kao što je crvenilo, svrab ili osip koji svrbi.

Ukoliko se bilo koji od neželjenih efekata pogorša, ili ako primjetite neke neželjene efekte koji nisu
navedeni u ovom uputstvu, molimo da o tome obavijestite vašeg ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK Glucophage XR
Držati lijek Glucophage van domašaja i vidokruga djece!

Rok upotrebe
3 godine.
Ne upotrebljavati Glucophage poslije isteka roka trajanja koji je naznačen na kutiji ili kesici. Datum
isteka roka trajanja se odnosi na posljednji dan u mjesecu.

Čuvanje
Čuvati na temperaturi ispod 30

C.

Lijekove ne bi trebalo uklanjati otpadnim vodama ili otpadom u domaćinstvu. Pitajte vašeg farmaceuta
kako da uklonite lijek koji vam više nije potreban. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek Glucophage XR
Svaka tableta produženog djelovanja sadrži 500 mg, 750 mg ili 1000 mg, aktivne supstance
metformin-hidrohlorida.
Ostali sastojci su magnezijum -stearat, natrijum-karboksimetil celuloza, hipromeloza
Tablete od 500 mg također sadrže mikrokristalnu celulozu.

Kako izgleda lijek Glucophage XR i sadržaj pakovanja
Tablete od 500 mg su duguljaste, bikonveksne tablete, zaobljenih ivica, bijele do skoro bijele boje, sa
utisnutom oznakom "500" sa jedne strane tableta.
30 tableta (2 x 15) i 60 tableta (4 x15) u blister pakovanjima od PVC/PVDC /Al.

Tablete od 750 mg su duguljaste, bikonveksne tablete, zaobljenih ivica, bijele do skoro bijele boje, sa
utisnutom oznakom "750" sa jedne strane tableta.
30 tableta (2 x 15) i 60 tableta (4 x 15) u blister pakovanjima od PVC/PVDC /Al.

Tablete od 1000 mg su duguljaste, bikonveksne tablete, zaobljenih ivica, bijele do skoro bijele boje, sa
utisnutom oznakom "1000" sa jedne strane tableta.
30 tableta (3 x 10) i 60 tableta (4 x 15) u blister pakovanjima od PVC/PVDC /Al.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Nosilac dozvole:

Evropa Lijek Pharma d.o.o.
Rogačići bb, Vlakovo, 71 000 sarajevo
Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka
Merck Sante s.a.s (500 mg, 750 mg, 1000 mg), 2 rue du Pressoir Vert,45400 Semoy, Francuska
Merck SL (750 mg), Poligono Merck, 08100 Mollet del Valles (Barselona) Španija
Merck KgaA (500 mg, 750 mg, 1000 mg), Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Njemačka

Nosilac dozvole za stavljanje lijaka u promet
Evropa Lijek Pharma d.o.o.
Rogačići bb, Vlakovo, 71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
Glucophage XR, tableta sa produženim oslobađanjem 500 mg, 30 tableta, broj: 04-07.3-1-754/14 od
10.09.2015.
Glucophage XR, tableta sa produženim oslobađanjem 500 mg, 60 tableta, broj: 04-07.3-1-753/14 od
10.09.2015.
Glucophage XR, tableta sa produženim oslobađanjem 750 mg, 30 tableta, broj: 04-07.3-1-757/14 od
10.09.2015.
Glucophage XR, tableta sa produženim oslobađanjem 750 mg, 60 tableta, broj: 04-07.3-1-758/14 od
10.09.2015.
Glucophage XR, tableta sa produženim oslobađanjem 1000 mg, 30 tableta, broj: 04-07.3-1-761/14 od
10.09.2015.
Glucophage XR, tableta sa produženim oslobađanjem 1000 mg, 60 tableta, broj: 04-07.3-1-762/14 od
10.09.2015.