GLUKOZA 10% Braun

GLUKOZA 10% Braun 100 g000 mL

1000 ml otopine za infuziju (10 polietilenska boca sa 1000 ml otopine) u kutiji

Supstance:
glukoza
Jačina ATC Oblik
100 g000 mL B05BA03 otopina za infuziju

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

GLUKOZA 10% Braun
100 g/1000 ml otopina za infuziju

gukoza

Pročitajte ovo uputstvo pažljivo prije nego počnete uzimati ovaj lijek zato što sadrži važne informacije za vas
-

Čuvajte ove upute. Možda će vam biti potrebne da ih pročitate iznova.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri

Ovaj lijek je propisan samo za vas.Nemojte ga davati drugim osobama. Drugima ovaj lijek može štetiti čak

i ako imaju znakove bolesti slične vašima.

Ukoliko bilo koje neželjena dejstva postanu ozbiljne, ili ukoliko uočite neželjena dejstva koje nisu

navedena ovdje, molimo vas obavjestite vašeg ljekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. To uključuje
neželjena dejstva koje nisu navedena u ovom uputstvu. Vidjeti sekciju 4

Šta sadrži ova uputa:
1. Šta je Glukoza 10% Braun i za šta se koristi
2. Prije nego počnete primati Glukoza 10% Braun
3. Kako koristiti Glukozu 10% Braun
4. Moguće neželjena dejstva
5.

Kako čuvati Glukozu 10% Braun

6. Dodatne informacije

1.

ŠTA JE GLUKOZA 10% Braun I ZA ŠTA SE KORISTI
Glukoza 10% Braun je otopina koja sadrži glukozu, a koristi se u obliku venskog kapanja (intravenska
infuzija).

Glukoza 10% Braun je otopina koja sadrži glukozu za primjenu u obliku venskog dripa (intravenska

infuzija).

Ovaj lijek primate kako bi vas se opskrbilo ugljikohidratima ako ne možete normalno jesti i piti.
Možete ga također primiti da biste podigli nenormalno nizak nivo šećera u krvi.
Otopina se također može koristiti za otapanje ili razrjeđivanje lijekova koji će se davati putem infuzije.

2. PRIJE NEGO POČNETE PRIMATI GLUKOZA 10% Braun

Ne primajte Glukozu 10% Braun ako imate:

suviše visok nivo šećera u krvi (hiperglikemiju) koja zahtijeva više od 6 jedinica inzulina po satu
kako bi bila pod kontrolom

delirijum tremens koji je povezan sa ozbiljnim nedostatkom tečnosti

ozbiljno narušenu cirkulaciju krvi, tj. stanja šoka i cirkulatornog kolapsa

visoki nivo kiselih supstanci u vašoj krvi (acidoza)

previše vode u vašem tijelu

vodu u plućima

akutno zatajenje srca

Budite oprezni sa Glukozom 10% Braun
Obratite se svom ljekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri prije nego primite Glukozu 10% Braun.

Inače ne biste smjeli primati ovaj lijek ako patite od moždanog udara ili ste nedavno pretrpjeli moždani

udar osim ako ljekar ne smatra da je ovaj lijek ključan za vaš oporavak. Vaš nivo šećera u krvi, tečnosti,
elektrolita (posebno kalija) i kiselo-bazna ravnoteža će biti provjeravana kako bi bili sigurni da su te
vrijednosti normalne prije i tokom infuzije. U tu svrhu uzimat će vam se uzorci krvi.
Ako je potrebno, vaš nivo šećera u krvi kontrolisat će se primjenom inzulina. Prije nego što primite ovaj
lijek svi postojeći poremećaji vaše tjelesne tečnosti i sadržaja soli kao što su:
● prenizak nivo natrija ili kalija u vašoj krvi (hipokalemija, hiponatremija)
● nedostatak vode i prekomjerne gubitke soli treba korigovati.

Vaš ljekar će vrlo pažljivo razmotriti da li je ovaj lijek pogodan za vas ako imate:
● dijabetes ili bilo koju drugu vrstu netolerancije na ugljikohidrate
● visok volumen krvi
● bilo koju vrstu poremećaja metabolizma (npr nakon operacije ili povrede, sa premalo kisika u vašim
tkivima, ili sa nekim bolestima organa), kod kojih vaša krv može postati kisela

● abnormalno visok koncentrovani krvni serum (visoka osmolarnost seruma)

oštećenje funkcije bubrega ili srca

Vaš će se ljekar posebno brinuti za vas, ako je vaša krvno-moždana barijera oštećena, zato jer ovaj lijek
u tom slučaju može izazvati povećanje pritiska unutar vaše lobanje ili kičmene moždine.
Ako se pojave znakovi nadraženosti ili upale stjenke vene na mjestu infuzije, vaš ljekar će razmotriti
promjenu mjesta davanja infuzije.
Osigurat će se adekvatno snabdjevanje solima (posebno kalijem, magnezijem, fosfatima) i vitaminima
(posebno vitaminom B1).
Djeca
Posebno treba obratiti pažnju prilikom davanja ovog lijeka djeci u prvoj i drugoj godini života, zato jer
iznenadno smanjenje velikih brzina infuzija može dovesti do vrlo niskog nivoa šećera u krvi, posebno
kod te djece.

Uzimanje drugih lijekova sa Glukozom 10% Braun
Obavjestite svog ljekara ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali ili će te uzimati bilo koje druge lijekove.
Vaš ljekar će se pobrinuti da otopini lijeka dodaje samo lijekove ili aditive koji se dobro miješaju sa
lijekom.
Koncentrati crvenih krvnih zrnaca neće se dodati ovoj otopini niti infundirati zajedno s njom,neposredno
prije ili poslije dodavanja krvi kroz istu opremu za infuziju.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati bebu, zatražite savjet od svog
ljekara prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Vaš ljekar će pažljivo odlučiti trebate li primiti ovu otopinu, ako ste trudni.
Nakon što dobijete ovaj lijek nivo vašeg šećera u krvi će biti provjeren.

Dojenje

Ako dojite, vaš ljekar će pažljivo odlučiti trebate li primiti ovu otopinu ili ne.

Upravljanje vozilima i mašinama
Ovaj lijek nema uticaja na sposobnost vožnje i upotrebu mašina.

3. KAKO KORISTITI GLUKOZU 10% Braun

Količinu lijeka Glukoza 10% Braun koju će te dobiti određuje vaš ljekar, zavisno o vašem zdravstvenom
stanju.

Doziranje

Za odrasle i adolescente od 15. godine života, maksimalna količina iznosi 40 ml po kg tjelesne težine
dnevno.
Otopinu ćete primiti pri maksimalnoj brzini od 2,5 ml po kg tjelesne težine na sat.
Za djecu do 14. godine života maksimalna dnevna količina ovog lijeka će biti određena prema uzrastu i
telesnoj težini:

Nedonoščad:

180 ml po kg tjelesne težine

Novorođenčad:

150 ml po kg tjelesne težine

1. - 2. godine:

150 ml po kg tjelesne težine

3. - 5. godine:

120 ml po kg tjelesne težine

6. - 10. godine:

100 ml po kg tjelesne težine

11. - 14. godine: 80 ml po kg tjelesne težine

Prilikom određivanja doze za djecu, uzet će se u obzir ukupni dnevni unos tečnosti, prema sljedećim
preporukama:

1.dan života

60 -120 ml po kg tjelesne težine

2.dan života

80 -120 ml po kg tjelesne težine

3.dan života

100 -130 ml po kg tjelesne težine

4.dan života

120 -150 ml po kg tjelesne težine

5.dan života

140 -160 ml po kg tjelesne težine

6.dan života

140 -180 ml po kg tjelesne težine

1. mjesec, prije stabilizacije rasta

140 -170 ml po kg tjelesne težine

1. mjesec, sa stabilnim rastom

140 -160 ml po kg tjelesne težine

od 2. do 12. mjeseca života

120 -150 ml po kg tjelesne težine

2. godina

80 -120 ml po kg tjelesne težine

od 3. do 5. godine

80 -100 ml po kg tjelesne težine

od 6. do 12. godine

60 – 80 ml po kg tjelesne težine

od 13. do 18. godine

50 – 70 ml po kg tjelesne težine

Posebni uslovi
Ako imate bilo koje oštećenje metabolizma (npr. nakon operacije ili povrede, sa premalo kisika u
tkivima ili bolesti nekog organa), vaša doza glukoze prilagodit će se kako bi se nivoi glukoze u krvi
održali na nivoima blizu normalnih vrijednosti.

Način primjene
Otopinu ćete primiti kroz malu cijevčicu umetnutu u venu (intravenskom infuzijom).

Ako primite više Glukoze 10% Braun nego što biste trebali
Malo je vjerovatno da će se to dogoditi jer će vaš ljekar odrediti vaše dnevne doze.
Predoziranje može dovesti do previsokog nivoa šećera u krvi, gubitka glukoze urinom, nenormalno
visoko koncentrisane tjelesne tečnosti, manjka tekućine, poremećaja svijesti ili nesvjestice zbog
izuzetno visokog nivoa šećera u krvi ili prevelike koncentracije tjelesnih tečnosti, prekomjerne količine
tečnosti u tijelu sa povećanom napetosti kože, venske kongestije (otežale i otečene noge), oticanje tkiva
(uz mogućnost nakupljanja vode u plućima ili oticanjem mozga) i nenormalno visoki ili niski nivoi
elektrolita u krvi.
Ekstremno predoziranje također može dovesti do nakupljanja masti u jetri.

U tom slučaju, vašu infuziju glukoze treba usporiti ili zaustaviti.

Vaš ljekar će odlučiti o svakom daljnjem tretmanu koji vam može zatrebati, npr. primjeni inzulina,
tečnosti ili soli.

Ukoliko imate bilo kakvih drugih pitanja u vezi upotrebe ovog lijeka, obratite se vašem ljekaru,
farmaceutu ili medicinskoj sestri.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može da prouzrukuje neželjena dejstva mada ih ne dobivaju svi.
Ako se ovaj lijek koristi u skladu sa priloženim uputstvom, ne očekuju se neželjena dejstva.
Ukoliko uočite bilo kakva neželjena dejstva, molimo vas obavijestite vašeg ljekara, farmaceuta ili
medicinsku

sestru.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih dejstava nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sva moguća neželjena dejstva koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i ona koja jesu.

5. KAKO ČUVATI GLUKOZU 10% Braun
Čuvati van vidokruga i dohvata djece.
Čuvati lijek na temperaturi od 15-25°C.
Nemojte koristiti ovaj lijek ako otopina nije bistra i bezbojna ili gotovo bezbojna, a spremnik i njegov
zatvarač oštećeni.
Ovaj lijek ne koristiti nakon roka upotrebe koji je naznačen na boci i vanjskoj kutiji. Rok upotrebe se
odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Glukoza 10% Braun sadrži

Aktivna supstanca je glukoza monohidrat.

Ovaj lijek sadrži 110 g glukoza monohidrata po litri što odgovara 100 g glukoze.

Pomoćna supstanca: voda za injekciju

energija:

1675 kJ/l = 400 kcal/l

teoretska osmolarnost:

555 mOsm/l

titracijska kiselost (do pH 7,4):

<0,5 mmol/l

pH:

3,5 –5,5

Kako Glukoza 10% Braun izgleda i sadržaj pakovanja

Glukoza 10% Braun je otopina za infuziju koja sadrži glukozu (za primjenu u obliku venskog dripa).

To je bistra, bezbojna ili gotovo bezbojna otopina glukoze monohidrata u vodi.
Ona dolazi u bezbojnim plastičnim (polietilenskim) bocama od: 500 ml, 1000 ml.
Isporučuje se u pakovanjima od 10 x 500 ml, 10 x 1000 ml.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa.

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA (administrativno sjedište),
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1, Melsungen, Njemačka

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA (mjesto puštanja lijeka u promet)
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1, Melsungen, Njemačka

B.Braun Medical S.A.
Carretera de Terrassa 121, 08191 Rubi, Barcelona, Španija

NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET
Medicallux d.o.o. Tuzla
Pavla Goranina 7, Tuzla

Datum i broj dozvole za stavljanje lijeka u promet

10 boca x 500 ml otopine za infuziju – datum: 05.11.2015 broj: 04-07.3-2-3681/15
10 boca x 1000 ml otopine za infuziju – datum: 05.11.2015 broj: 04-07.3-2-3682/15

Sljedeće informacije su namijenjene samo za zdravstvene radnike:

Način primjene

Intravenska primjena. Otopina se može ubrizgati u veliku perifernu venu. Ako se Glukoza 10% Braun otopina
za infuziju koristi kao otopina vehikuluma, mogućnost periferne infuzije zavisi od karakteristika pripremljene
smjese.

Posebna upozorenja i mjere opreza pri korištenju

Nagli prekid infuzija glukoze velikih brzina može dovesti do duboke hipoglikemije zbog pratećih visokih
koncentracija inzulina u serumu.
To se posebno odnosi na djecu mlađu od 2 godine, bolesnike sa dijabetes melitusom i druge bolesti
povezane sa oštećenom homeostazom glukoze.
U očiglednim slučajevima poremećaja brzinu infuzije glukoze treba postepeno smanjivati u zadnjih 30-60
minuta infuzije. Kao mjera opreza preporučuje se da svakog pacijenta treba posebno pratiti tokom 30 minuta u
slučaju pojave znakova hipoglikemije prvog dana naglog prekida parenteralne prehrane.

Rok trajanja nakon prvog otvaranja spremnika

Primjenu treba započeti odmah nakon spajanja spremnika na opremu za infuziju.

Rok trajanja nakon razrjeđivanja

Sa mikrobiološkog stanovišta, proizvod treba odmah koristiti. Ako se ne koristi odmah, vrijeme i uslovi čuvanja
prije upotrebe, su odgovornost korisnika i normalno, ne može biti duže od 24 sata pri temperaturi od 2°do 8°C,
osim ako se razrjeđivanje odvijalo u kontrolisanim i odgovarajućim aseptičnim uslovima.

Inkompatibilnosti

Zbog svog kiseliog pH, otopina može biti inkompatibilna s drugim lijekovima.
Koncentrati eritrocita ne smiju se suspendirati u otopinama glukoze zbog rizika od pseudoaglutinacije.