GLUKOZA 10% DIACO

GLUKOZA 10% DIACO 100 g000 mL

staklena boca sa 500 mL otopine za infuziju

Supstance:
glukoza
Jačina ATC Oblik
100 g000 mL B05BA03 otopina za infuziju

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Glukoza 10% LDB

otopina za infuziju, 100g/ 1000mL

glukoza

Pažljivo pročitajte priloženo uputstvo, jer ono sadrži važne informacije.

Sačuvajte priloženo uputstvo. Možda će Vam poslije opet zatrebati.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije ili savjet, pitajte svog ljekara ili farmaceuta.

Ovaj lijek propisan je osobno Vama. Nemojte ga davati drugima, jer bi im mogao

naškoditi, čak i ako imaju simptome jednake vašim.

Ukoliko primijetite znakove neželjenog dejstva, molimo da o tome obavijestite svog

ljekara ili farmaceuta

Uputstvo sadrži:
1. Šta je Glukoza 10% LDB i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Glukoza 10% LDB ?
3. Kako uzimati Glukoze 10% LDB?
4. Moguća neželjena dejstva?
5. Kako čuvati Glukoza 10% LDB ?
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE GLUKOZA 10% LDB I ZA ŠTA SE KORISTI?

Glukoza 10% otopina za infuziju spada u skupinu lijekova koji se nazivaju otopine za parenteralnu
prehranu te sadrži šećer glukozu. U slučaju patologija gdje je potrebno obezbijediti nadoknadu
vode uz nadomjestak kalorija, posebice kod pacijenata kojima nije potreban unos soli ili kod kojih
istu treba izbjegavati.

Za uspostavljanje krvne koncentracije glukoze u slučaju hipoglikemije.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI GLUKOZA 10% LDB ?
Otopina glukoze 10% ne smije se upotrebljavati ako:

imate nisku razinu kalija u krvi (hipokalijemija) te ne primate dodatno elektrolite (soli)

imate povećanu kiselost krvi uzrokovanu metaboličkim poremećajima (metabolička
acidoza)

previše tekućine u tijelu (hiperhidracija)

Budite oprezni sa lijekom GLUKOZA 10% LDB
Budući da se infuzijska otopina sa sadržajem glukoze često primjenjuje u situacijama stresne
razmjene tvari (postagresijska razmjena tvari) sa već poznatim ograničenim korištenjem glukoze,
neophodne su česte kontrole koncentracije glukoze u krvi - u ovisnosti o metaboličkom stanju i
primijenjenoj količini.

Osim toga, neophodne su i kontrole statusa tekućine, elektrolita, baza i kiselina, uslovljene
uzajamnim uticajima navedenih tvari.

S ovim se lijekom ne smije istovremeno davati krv kroz isti infuzijski set zbog mogućnosti
nakupljanja crvenih krvnih stanica (pseudoaglutinacija).

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom GLUKOZA 10% LDB
Molimo da obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ukoliko koristite druge lijekove, odnosno ako ste
ih nedavno koristili, pa i u slučaju da se radi o lijekovima za koje nije neophodan recept.

Usljed kombiniranja sa drugim lijekovima, pH-kiselost otopine glukoze može, između ostalog,
uzrokovati taloženje u mješavini.

Nije dozvoljeno nakupljanje koncentrata eritrocita u otopini glukoze, budući da može rezultirati
pseudoaglutacijom.

Trudnoća i dojenje
Otopina glukoze može se koristiti kod trudnica i dojilja uzimajući o obzir preporučenu dozu,
ograničenja doziranja, kontraindikacije i opće mjere opreza.

Upravljanje vozilima i rad na mašinama
Ovaj lijek nema utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima

3. KAKO UZIMATI GLUKOZA 10% LDB?
Molimo da GLUKOZA 10% LDB uvijek primjenjujete strogo prema uputama ljekara. Ukoliko niste
sigurni u primjenu, molimo zatražite savjet od ljekara ili farmaceuta.

Kada se Glukoza 10% koristi kao prijenosna otopina za ostale lijekove, doza će ovisiti o lijeku koji
se dodaje te će ju također odrediti Vaš ljekar.

Način primjene
Primjena Glukoze vrši se intravenskom infuzijom u perifernu ili centralnu venu.

Doziranje
Doziranje zavisi od dobi, težine i kliničkog stanja pacijenta.
Doziranje se određuje prema potrebi organizma za glukozom i tečnošću. Ljekar odlučuje o
trajanju primjene.

Odrasli

Odraslima se otopina glukoze 10% dozira 0,25gr/sat/kg tjelesne težine, uz brzinu od najviše 40
kapi u minuti, maksimalno 500-mL otopine u toku 3 sata

Djeca

Djeci se daje 0,125gr/sat/kg tjelesne mase (oko 1,25ml/kg/sat).

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
U nastavku su navedena neželjena dejstva Glukoze 10% prema klasifikaciji MedDRA.Nisu
dostupni dovoljni podaci kojim bi se mogla definisati učestalost navedenih pojava.Pojedina
navedena neželjena dejstva su posljedica pogrešne primjene lijeka, prebrzog davanja ili primjene
koja nije vršena intravenskom infuzijom.

Poremećaji metabolizma i prehrane: preopterećenje tekućinom i/ili rastvorima što

uzrokuje

razrjeđivanje

serumskih

elektrolita

(hipokalemija,

hipomagnezemija,

hipofosfatemija, hiperhidratacija,), povećanje metaboličke brzine, hiperglikemija,
hiperosmolarnost, hipervolemija, hipoglikemija, povećanje nivoa inzulina, povećanje
nivoa adrenalina.

Krvožilni poremećaji: periferni edem.

Poremećaji dišnog sustava,prsišta i sredoprsja: dispneja (otežano disanje), prekid

disanja.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg
ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u
ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI GLUKOZA 10% LDB ?
U hermetički zatvorenim bočicama. Ne smije se zamrzavati. Treba provjeriti datum isteka roka
koji se nalazi na bočici i koji se odnosi na proizvod u neotvorenoj bočici čuvanoj na ispravan
način. Pažnja: ne koristite lijek nakon isteka roka trajanja
Lijek čuvati na temperaturi 15 do 25 C.
Rok trajanja lijeka je 3 godine.

Uputa o trajnosti sredstva nakon otvaranja pakovanja ili pripreme
Ne smije se upotrebljavati ako je pakiranje oštećeno. Smije se koristiti samo bistra i bezbojna
otopina. Ove otopine bez konzervansa namijenjene su samo za jednokratnu upotrebu.
Lijek je potrebno primijeniti odmah po otvaranju spremnika.
Neupotrijebljenu otopinu valja zbrinuti u skladu s lokalnim zahtjevima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži GLUKOZA 10%LDB ?
1000 mL sadrži:
10% Glukoza monohidrat

110g/l

(u obliku glukoza hidrata)

(100g/l)

Teorijska osmolarnost:

555 mOsm/l

pH:

3.5-6.5

Kako izgleda Otopina glukoze 10% i sadržaj pakovanja:
Otopina glukoze 10% raspoloživa je u staklenim bocama sa gumenim čepovima u pakovanju od
500 mL.

Režim izdavanja
Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi primarnog, sekundarnog ili tercijarnog tipa

Naziv i adresa proizvođača:
Laboratori Diaco Biomedicali S.p.A.
Via Flavia 124 – Trst – Italija

Proizvođač gotovog lijeka
S.M.Farmaceutici S.r.l.
Zona industriale

,

85050 Tito Scalo (PZ) Italija

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Exico Healthcare d.o.o.
Stara Cesta bb, Vogošća, Sarajevo

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
10%

Staklena boca sa 500 mL otopine za infuziju 04-07.3.2-2940/15 od 12.10.2015 godine