GONAL-f

GONAL-f 75 i.j. mL

1 bočica sa praškom i 1 napunjeni injekcioni špric sa 1 ml rastvarača, u kutiji

Supstance:
folitropin alfa
Jačina ATC Oblik
75 i.j. mL G03GA05 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Gonal-f 75 i.j./1 ml
prašak i rastvarač za rastvor za injekciju
Folitropin alfa

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije nego što počnete koristiti ovaj lijek.

-

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

-

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

-

Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može im škoditi, čak i kada imaju iste

znakove bolesti kao i Vi.
-Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu ćete pročitati:

1.

Šta je lijek Gonal-f i čemu je namjenjen

2.

Šta trebate znati prije nego što uzmete lijek Gonal -f

3.

Kako se upotrebljava lijek Gonal-f

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati lijek Gonal-f

6.

Dodatne informacije

Uputstvo za pripremu rastvora za injekciju i načinu korištenja Gonal-f

praška i rastvarača

1. ŠTA JE LIJEK Gonal-f I ČEMU JE NAMJENJEN

Gonal-f je medicinski proizvod koji sadrži folitropin alfa. Folitropin alfa je vrsta folikulo-stimulirajućeg

hormona (FSH) koji pripada familiji hormona koji se zovu gonadotropini. Gonadotropini su uključeni u
reprodukciju i fertilitet.

ZA ŠTA SE KORISTI GONAL-f

Kod odraslih žena,

Gonal-f se koristi:

da pomogne u oslobađanju jajne ćelije iz jajnika (ovulacija) kod žena koje ne ovuliraju i koje

nisu odreagovale na terapiju lijekom koji se zove klomifen-citrat.

zajedno sa još jednim lijekom koji se zove lutropin alfa (Luteinizirajući hormon ili LH) da

pomogne u oslobađanju jajne ćelije iz jajnika (ovulacija) kod žena koje ne ovuliraju zato što
njihovo tijelo stvara veoma malo gonadotropina (FSH i LH).

da izazove razvoj nekoliko folikula (koji sadrže jajne ćelije) kod žena koje koriste asistirane

reproduktivne tehnologije (procedure koje mogu da Vam pomognu da zatrudnite) kao što su

in

vitro fertilizacija, transfer jajne ćelije i spermatozoida u jajovod, i transfer zigota u jajovod.

Kod odraslih muškaraca,

Gonal-f se koristi:

Gonal-f se koristi u kombinaciji sa drugim lijekovima, humanim horionskim gonadotropinom

(hCG), za produkciju sperme kod muškaraca, koji su neplodni usljed nedostatka hormona.

2. ŠTA TREBATE ZNATI PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK GONAL-f

Ljekar koji ima iskustva u liječenju neplodnosti treba da ispita Vašu plodnost i plodnost Vašeg partnera
prije početka terapije.

Lijek Gonal-f ne smijete koristiti:

ukoliko ste alergični (hipersenzitivni) na folikulostimulirajući hormon ili na bilo koji drugi sastojak
lijeka

Gonal-f (vidjeti odjeljak 6)

ukoliko imate tumore hipotalamusa i hipofize

Ako ste žena:

ukoliko imate uvećanje jajnika ili ciste nepoznatog porijekla
ukoliko imate ginekološko krvavljenje nepoznatog uzroka
ukoliko imate karcinom jajnika, materice ili dojke
ukoliko postoji stanje koje onemogućava normalnu trudnoću, kao što su insuficijencija jajnika

(rana menopauza) ili malformacije polnih organa.

Ako ste muškarac:

Gonal-f se ne treba davati muškarcima sa nepovratnim oštećenjem testisa.

Ne koristite

Gonal-f ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na Vas. Ukoliko niste sigurni, obratite se

Vašem ljekaru ili farmaceutu prije nego što počnete koristiti ovaj lijek.

Kada uzimate lijek Gonal-f, posebno vodite računa:

Porfirija
Prije nego što započnete terapiju, recite Vašem ljekaru ukoliko Vi ili bilo koji član Vaše porodice imate
porfiriju (nemogućnost razlaganja porfirina koja se može prenositi sa roditelja na djecu).
Odmah obavijestite Vašeg ljekara ukoliko:

Vaša koža postaje osjetljiva i lako dobijate plikove, posebno na mjestima koja su često izložena

suncu, i/ili

imate bol u želucu, rukama ili nogama

U slučaju navedenih pojava Vaš ljekar može preporučiti prekid terapije.

Sindrom ovarijalne hiperstimulacije (SOHS)
Ukoliko ste žena, ova terapija povećava rizik od razvijanja sindroma ovarijalne hiperstimulacije
(SOHS). Ovo se dešava kada se Vaši folikuli previše razviju i postanu velike ciste. Ukoliko dobijete bol
u donjem abdomenu, naglo počnete da dobijate na težini, osjećate mučninu ili povraćate ili otežano
dišete, odmah se javite Vašem ljekaru koji Vam može da savjetovati obustavljanje terapije (vidjeti
odjeljak 4).
U slučaju da ne ovulirate i pridržavate se preporučene doze i rasporeda primjene, pojava SOHS je
manje vjerovatna. Terapija lijekom

Gonal-f rijetko dovodi do teških oblika SOHS ukoliko se ne da lijek

koji indukuje finalno sazrijevanje folikula (koji sadrži humani horionski gonadotropin, hCG). Ukoliko
razvijate SOHS Vaš ljekar može da Vam ne da hCG u tom terapijskom ciklusu i može Vas savjetovati
da se uzdržavate od seksualnog odnosa ili koristite kontraceptivne metode najmanje četiri dana.

Višestruke trudnoće
Kada se koristi

Gonal-f, imate veći rizik od ,, višestrukih trudnoća’’ sa više od jednog djeteta

(uglavnom blizanci), nego kod prirodnog začeća. Višestruke trudnoće mogu dovesti do medicinskih
komplikacija kod Vas i Vaših beba. Možete smanjiti rizik od nastanka višestruke trudnoće koristeći
tačnu dozu lijeka

Gonal-f u tačno vrijeme. Kada se podvrgnete asistiranoj reproduktivnoj tehnologiji

rizik od nastanka višestruke trudnoće je povezan sa Vašom starošću, kvalitetom i brojem oplođenih
jajašaca ili embriona.

Pobačaji
Kada se podvrgavate asistiranoj reproduktivnoj tehnologiji ili stimulaciji, postoji veći rizik od pojave
pobačaja nego prilikom normalnog začeća.

Problemi sa koagulacijom krvi (tromboembolijski događaji)

Ukoliko ste u prošlosti ili skoro imali trombove u nozi ili plućima, srčani udar ili šlog, ili se ovo događalo
u Vašoj porodici, onda možete imati veći rizik da se ovi problemi jave ili se pogoršaju tokom terapije
lijekom

Gonal-f.

Muškarci sa visokim nivoom FSH u krvi
Ukoliko ste muškarac, povišeni nivo FSH u krvi ukazuje na oštećenje testisa.

Gonal-f obično nije

efikasan u ovakvim slučajevima.

Kako bi pratio terapiju, Vaš ljekar Vam može zatražiti da uradite analizu sperme 4 do 6 mjeseci nakon
započinjanja terapije.

Djeca
Gonal-f nije indikovan za upotrebu kod djece.

Primjena drugih lijekova

Molimo Vas da kažete Vašem ljekaru ili farmaceutu ukoliko pijete ili ste skoro pili bilo koji drugi lijek,
uključujući i lijekove koji se dobijaju bez ljekarskog recepta.

Ukoliko koristite Gonal-f sa drugim lijekovima koji stimulišu ovulaciju (npr. hCG ili klomifen

citrat), ovo može da potencira folikularni odgovor.

Ukoliko koristite Gonal-f

istovremeno sa agonistom ili antagonistom „gonadotropin

oslobađajućeg hormona“ (GnRH) (ovi lijekovi smanjuju nivo Vaših polnih hormona i stopiraju
Vašu ovulaciju) možda će Vam biti potrebna veća doza lijeka

Gonal-f radi stvaranja folikula.

Primjena lijeka Gonal-f u periodu trudnoće i dojenja

Nemojte koristiti lijek Gonal-F ukoliko ste trudni ili dojite.

Uticaj lijeka Gonal-f na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Ne očekuje se da će ovaj lijek uticati na Vašu sposobnost da upravljate motornim vozilom i rukujete
mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Gonal-f

Gonal-f sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po dozi, što odgovara esencijalnom

"slobodnom natrijumu".

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK Gonal-f

Uvijek uzimajte

Gonal-f tačno kako Vam je Vaš ljekar rekao. Provjerite sa Vašim ljekarom ili

farmaceutom ukoliko niste sigurni.

Upotreba ovog lijeka
Gonal-f je namjenjen da se daje u vidu injekcije ispod kože (subkutano).

Prva injekcija lijeka Gonal-f treba biti data pod nadzorom Vašeg ljekara.

Vaš ljekar ili medicinska sestra će Vam pokazati kako se koristi lijek Gonal-f

Ukoliko sami sebi dajete

Gonal-f, molimo Vas da pažljivo proučite i pratite instrukcije na kraju ovog

uputstva za upotrebu ( „Kako se koristi lijek

Gonal-f ” prašak i rastvarač).

Koliko se uzima
Vaš ljekar će odlučiti koliko lijeka trebate uzeti i koliko često. Dole navedene doze su izražene u
internacionalnim jedinicama (i.j.) i mililitrima (ml).

Žene

Ukoliko ne ovulirate i imate neredovne cikluse ili uopšte nemate cikluse

Gonal-f se obično daje svaki dan.

Ukoliko imate neredovne menstruacije, terapiju treba početi u prvih 7 dana menstrualnog
ciklusa. Ukoliko nemate cikluse možete počneti koristiti lijek bilo kog dana koji Vama
odgovara.

Uobičajena početna doza lijeka

Gonal-f je 75-150 i.j. (0.12 do 0.24 ml) dnevno.

Vaša doza lijeka

Gonal-f može se povećati za 37.5 – 75 i.j. na svakih 7 ili 14 dana, dok se ne

dobije željeni odgovor.

Maksimalna dnevna doza obično nije veća od 225 i.j. (0.36 ml).

Kada se dobije optimalan odgovor, dobićete jednokratnu injekciju od 250 mikrograma
„rekombinantnog hCG” (r-hCG, hCG koji je nastao u laboratoriji posebnom DNK tehnikom), ili
5000 do 10000 i.j. hCG, 24 do 48 sati nakon Vaše posljednje injekcije lijeka

Gonal-f. Najbolji

trenutak da imate seksualne odnose je na dan kada ste primili injekciju hCG i dan nakon.

Ukoliko Vaš ljekar ne vidi željeni odgovor nakon 4 sedmice, taj terapijski ciklus lijekom

Gonal-f treba

biti obustavljen. Za naredni terapijski ciklus, Vaš ljekar će Vam propisati višu početnu dozu lijeka

Gonal-f od one u prethodnom ciklusu.

Ukoliko Vaše tijelo pretjerano odgovori, terapiju treba obustaviti i ne treba davati hCG (vidjeti odjeljak
2, SOHS). Za naredni ciklus Vaš ljekar će propisati nižu dozu od one u prethodnom ciklusu.

Ukoliko ne ovulirate, nemate uopšte cikluse i dijagnostifikovano je da imate niske nivoe FSH i LH
hormona

Uobičajena početna doza je 75-150 i.j.(0.12 do 0.24ml) zajedno sa 75 i.j. (0.12ml) lutropina alfa.

Uzimaćete ova dva lijeka svaki dan pet sedmica.

Vaša doza lijeka Gonal-f može se povećati za 37.5 – 75 i.j. na svakih 7 ili 14 dana, dok se ne

dobije željeni odgovor

Kada se dobije optimalan odgovor dobićete jednokratnu injekciju od 250 mikrograma

„rekombinantnog hCG” (r-hCG, hCG koji je nastao u laboratoriji posebnom DNK tehnikom), ili
5000 do 10000 i.j. hCG, 24 do 48 sati nakon Vaše posljednje injekcije lijeka

Gonal-f i lutropina

alfa. Najbolji trenutak da imate seksualne odnose je na dan kada ste primili injekciju hCG i dan
poslije. Alternativno, može biti izvedena intrauterina inseminacija, ubacivanjem sperme u
matericu.

Ukoliko Vaš ljekar ne primjeti odgovor poslije 5 sedmica terapije, terapijski ciklus lijekom

Gonal-f treba

obustaviti. Za naredni ciklus Vaš ljekar može propisati terapiju sa višom početnom dozom lijeka

Gonal-

f nego u prethodnom ciklusu.

Ukoliko Vaše tijelo pretjerano odgovori, terapiju treba obustaviti i ne treba davati hCG (vidjeti odjeljak
2, SOHS). Za naredni ciklus Vaš ljekar će propisati nižu dozu od one u prethodnom ciklusu.

Ukoliko je namjera da se dobije veći broj jajnih ćelija za proces asistirane reproduktivne tehnologije

Uobičajena početna doza lijeka Gonal-f iznosi 150 do 225 i.j. (0.24 do 0.36 ml) dnevno, od 2. ili

3. dana terapijskog ciklusa

Doza lijeka Gonal-f može se povećati u zavisnosti od Vašeg odgovora. Maksimalna dnevna

doza iznosi 450 i.j. (0.72 ml).

Terapija se nastavlja dok se Vaše jajne ćelije ne razviju do određenog stadijuma. Ovo obično

traje 10 dana ali taj period može trajati od 5 do 20 dana. Vaš ljekar će koristiti test krvi i/ili
ultrazvuk da provjeri kada je razvoj jajne ćelije optimalan.

Kada Vaše jajne ćelije budu spremne, dobićete jednokratnu injekciju od 250 mikrograma

„rekombinantnog hCG” (r-hCG, hCG koji je nastao u laboratoriji posebnom DNK tehnikom), ili
5000 do 10000 i.j. hCG, 24 do 48 sati nakon Vaše posljednje injekcije lijeka

Gonal-f. Ovo će

pomoći sazrijevanje Vaših jajnih ćelija.

U ostalim slučajevima, Vaš ljekar može prvo zaustaviti Vašu ovulaciju korištenjem agonista ili
antagonista gonadotropin-oslobađajućeg hormona (GnRH). Terapija lijekom

Gonal-f počinje otprilike

dvije sedmice nakon početka terapije agonistima.

Gonal-f i GnRH agonisti se zatim zajedno daju dok

se ne razviju željeni folikuli. Npr. nakon dvije sedmice terapije agonistima GnRH, narednih 7 dana
daje se 150 do 225 i.j. lijeka

Gonal-f. Ova doza se onda prilagođava u skladu sa odgovorom Vaših

jajnika.

Muškarci

Uobičajena doza lijeka Gonal-f iznosi 150 i.j. (0.24 ml) zajedno sa hCG.

Uzimaćete ova dva lijeka tri puta sedmično najmanje 4 mjeseca.

Ukoliko ne odgovorite na terapiju nakon 4 mjeseca Vaš ljekar Vam može predložiti da nastavite

sa uzimanjem ova dva lijeka najmanje 18 mjeseci.

Ako ste uzeli više lijeka Gonal-f nego što je trebalo

Efekti predoziranja lijekom

Gonal-f su nepoznati. Ipak, može se očekivati sindrom hiperstimulacije

ovarijuma, koji je detaljno opisan u odjeljku 4. Međutim, ovo će se jedino dogoditi ukoliko se primjeni i
hCG (vidjeti odjeljak 2, SOHS).

Ako ste zaboravili uzeti lijek Gonal-f

Ukoliko zaboravite uzeti lijek

Gonal-f ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Molimo Vas kontaktirajte Vašeg ljekara čim primjetite da ste zaboravili uzeti propisanu dozu.

Ukoliko imate bilo koja dodatna pitanja o ovom lijeku, pitajte Vašeg ljekara ili farmaceuta.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi lijekovi i Gonal-f može prouzrokovati neželjena dejstva, mada ih ne dobijaju svi.

Ozbiljna neželjena dejstva kod žena

Bol u regiji donjeg stomaka zajedno sa mučninom ili povraćanjem mogu biti simptomi
sindroma ovarijalne hiperstimulacije (SOHS). Ovo može da ukazuje na činjenicu da su jajnici
previše reagovali na terapiju i da su se razvile velike ciste (vidjeti odjeljak 2 podnaslov
Sindrom ovarijalne hiperstimulacije (SOHS) “).
Ovaj neželjeni efekat je čest ( mogže se pojaviti
kod 1 od 10 korisnika).

SOHS može postati ozbiljan sa jasno uvećanim jajnicima, smanjenom produkcijom urina,
porastom tjelesne mase, otežanim disanjem i/ili mogućom akumulacijom tečnosti u stomaku ili
grudima. Ovaj neželjeni efekat je povremen ( mogže se pojaviti kod 1 od 100 korisnika).

Komplikacije SOHS kao što su uvrtanje jajnika ili trombovi se rijetko mogu javiti ( mogu se
pojaviti kod 1 od 1,000 korisnika ).

Ozbiljne komplikacije u vezi sa trombom (tromboembolijski događaji) nezavisni od SOHS
mogu se javiti veoma rijetko ( mogu se pojaviti kod 1 od 10,000 korisnika ). Ovo može dovesti
do bola u grudima, nedostatka daha, šloga ili srčanog udara (vidjeti odjeljak 2 podnaslov
Problemi sa koagulacijom krvi (tromboembolijski događaji)“).

Ozbiljna neželjena dejstva kod muškaraca i žena

Alergijske reakcije kao što su osip, crvenilo kože, koprivnjača, oticanje lica sa otežanim

disanjem mogu ponekad biti ozbiljne. Ovo neželjeno dejstvo je veoma rijetko ( mogže se
pojaviti kod 1 od 10,000 korisnika).

Ukoliko primjetite bilo koje od prethodno navedenih neželjenih dejstava treba odmah da kontaktirate
Vašeg ljekara koji Vam može savjetovati da obustavite korištenje lijeka

Gonal-f.

Ostala neželjena dejstva kod žena

Veoma česta (mogu se pojaviti kod više od 1 u 10 korisnika):

Ciste u jajnicima

Glavobolja

Lokalne reakcije na mjestu primjene, kao što su bol, crvenilo, modrice, oticanje i/ili iritacija

Česta ( mogu se pojaviti kod 1 od 10 korisnika ):

Bol u stomaku

Osjećaj mučnine, povraćanje, proliv, grčevi u stomaku i nadutost

Veoma rijetka ( mogu se pojaviti kod 1 od 10,000 korisnika ):

Mogu se javiti alergijske reakcije kao što su osip, crvenilo, koprivnjača, oticanje lica sa otežanim

disanjem. Ove reakcije ponekad mogu biti ozbiljne.

Pogoršanje astme.

Ostala neželjena dejstva kod muškaraca

Veoma česta ( mogu se pojaviti kod više od 1 u 10 korisnika ):

Lokalne reakcije na mjestu primjene, kao što su bol, crvenilo, modrice, oticanje i/ili iritacija

Česta ( mogu se pojaviti kod 1 od 10 korisnika ):

Oticanje vena iznad i iza testisa (varikočele)

Razvijanje grudi, akni ili povećanje tjelesne mase

Veoma rijetka ( mogu se pojaviti kod 1 od 10,000 korisnika):

Mogu se javiti alergijske reakcije kao što su osip, crvenilo, koprivnjača, oticanje lica sa otežanim

disanjem. Ove reakcije ponekad mogu biti ozbiljne.

Pogoršanje astme.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku,

kao

i

one

koje

jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK Gonal-f

Rok upotrebe neotvorenog lijeka je 2 godine.

Čuvati van domašaja i vidokruga djece.
.
Ne upotrebljavati

Gonal-f poslije isteka roka trajanja koji je naveden na bočici. Datum isteka se odnosi

na posljednji dan tog mjeseca.

Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

Ne koristite

Gonal-f ukoliko primjetite bilo koju promjenu, ukoliko rastvoren lijek sadrži čestice ili nije

bistar.
Lijek se mora aplicirati odmah nakon prvog otvaranja i rekonstitucije.
Ne bacajte nikakve lijekove u otpadne vode. Pitajte svog farmaceuta kako baciti i uništiti lijekove koji
Vam više ne koriste. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.
Gonal-f se ne treba miješati sa ostalim lijekovima u istom špricu, osim sa lutropinom alfa, gdje je
dozvoljeno miješanje. Studije su pokazale da se ova 2 lijeka mogu injektovati istim špricom zajedno
bez ikakvih opasnosti.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lijek Gonal-f

Aktivna supstanca je folitropin alfa.

Svaka bočica sadrži 5.5 mikrograma folitropina alfa.

Nakon pripreme gotovog rastvora za injekciju, u svakom mililitru rastvora nalazi se 75 i.j. (5.5
mikrograma) folitropina alfa.

Ostali sastojci su saharoza, natrijum-dihidrogenfosfat, monohidrat, dinatrijum-fosfat, dihidrat,
metionin, polisorbat 20, koncentrovana fosforna kiselina i natrijum- hidroksid.

Rastvarač je voda za injekcije.

Kako izgleda lijek Gonal-f i sadržaj pakovanja

Gonal-f je u obliku praška i rastvarača za rastvor za injekciju.

Prašak je bijeli liofilizovani talog, u staklenoj bočici.

Rastvarač je bistar bezbojni rastvor u napunjenom injekcionom špricu od 1 mL.

Jedna bočica sa praškom sadrži 75 i.j. folitropina alfa a jedan napunjeni injekcioni špric sadrži
1 ml vode za injekcije.

GONAL-f se isporučuje u pakovanjima od 1 bočice praška koji sadrži 75 i.j. sa odgovarajućim
volumenom otapala u napunjenom špricu.

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet:
Evropa Lijek Pharma d.o.o.
Rogačići bb, Vlakovo
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Proizvođač (administrativno sjedište):
Merck Export GmbH
Frankfurter Strasse 250, Darmstadt
Njemačka

Režim izdavanja lijeka
Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz
recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

Broj i datum rješenje o dozvoli za stavljanje u promet gotovog lijeka
Gonal-f, 1 x (75 i.j./1 ml) + 1 x 1 ml, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju: 04-07.3-1-2948/14 od
19.10.2015.

Uputstvo za pripremu rastvora za injekciju i načina upotrebe Gonal-f praška i rastvarača

U ovom poglavlju možete naći uputstva kako da pripremite i koristite GONAL-f prašak i
rastvarač.

Molimo Vas da pažljivo pročitate sljedeća uputstva od početka do kraja prije nego što što
počnete sa pripremom rastvora

Dajte sebi injekciju svakog dana u isto vrijeme

1. Operite ruke i izaberite čistu površinu

Važno je da Vaše ruke i predmeti koje ćete koristiti budu što čistiji.

Pogodno mjesto je čist sto ili kuhinjska površina

2. Prikupite i stavite na čistu površinu sve što Vam je neophodno:

bočicu koja sadrži

Gonal-f (bijeli prašak)

jedan unapred napunjen špric sa rastvaračem (bistar rastvor)

jedna igla za rastvaranje

fina bore igla za subkutano injektovanje

Pakovanje ne sadrži:

2 alkoholna tupfera

1 kontejner za oštre predmete

3. Pripremite injekcioni rastvor:

Uklonite zaštitni pokrivač sa

Gonal-f bočice i sa unaprijed napunjenog šprica.

Stavite iglu za rastvaranje na unaprijed napunjen špric i polako injektujte sav rastvarač u
bočicu koja sadrži

Gonal-f prašak. Nježno okrenite bez uklanjanja igle. Ne miješati.

Nakon rastvaranja praška (što se obično odmah dogodi), provjerite da li je nastali rastvor
bistar i ne sadrži bilo koje čestice.

Okrenite bočicu naopačke, polako uvucite rastvor u špric.

Izvucite špric iz bočice i pažljivo ga spustite. Vodite računa da ne dotaknete iglu i da igla ne
dotakne radnu površinu.

(Ukoliko Vam je propisano više od jedne bočice

Gonal-f, polako re-injektujte rastvor u drugu bočicu sa

praškom dok ne budete imali propisan broj bočica sa praškom rastvorenih u rastvoru. Ukoliko Vam je
propisan pored lijeka

Gonal-f i lutropin alfa, možete da pomješate dva lijeka umjesto da ubrizgavate

svaki posebno. Poslije rastvaranja lutropin alfa praška, uvucite rastvor u šric i re-injektujte u bočicu
koja sadrži

Gonal-f. Jednom kada se prašak rastvorio, uvucite rastvor u špric. Provjerite da li ima

čestice kao što je prethodno opisano, i ne koristite ukoliko rastvor nije bistar. Do tri bočice praška
mogu biti rastvorene u 1 ml rastvarača.)

4. Priprema za davanje injekcije

Zamjenite iglu finom iglom za subkutanu upotrebu

Uklonite vazdušne mjehuriće: Ukoliko vidite vazdušne mjehuriće u špricu, držite špric tako da
je igla usmjerena na gore i nježno udarajte špric dok se sav vazduh ne nakupi na vrhu.
Istisnite klipom sve vazdušne mjehuriće.

5. Injektovanje rastvora

Odmah injektujte rastvor: Vaš ljekar ili sestra su Vas već posavjetovali gdje da injektujete (npr.
stomak, prednja strana butine). Da bi oštećenja kože bila što manja, svakog dana izabrite
drugo mjesto.

Obrišite izabranu oblast alkoholnim tupferom.

Čvrsto uštinite kožu i ubodite iglu pod uglom od 45° do 90° koristeći pokret nalik pokretu za
bacanje strelice.

Ubrizgajte ispod kože, kao što su Vas naučili. Ne ubrizgavajte direktno u venu. Rastvor
ubrizgajte nježno stiskajući klip. Uzmite koliko god Vam je potrebno vremena da ubrizgate sav
rastvor.

Odmah izvucite iglu i očistite kožu alkoholnim tupferom kružnim pokretima.

6. Nakon injektovanja

Uklonite sve korištene predmete. Jednom kada ste završili sa injekcijom, odmah uklonite sve
igle i prazne staklene bočice u kontejner za oštre predmete. Bilo koji neiskorišten rastvor
mora da se ukloni.