HELEX SR

HELEX SR 2 mg tableta

30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
alprazolam
Jačina ATC Oblik
2 mg tableta N05BA12 tableta sa produženim oslobađanjem