HIBIBOS T

HIBIBOS T 0.5 g00 mL

1000 ml otopine (bijela polietilenska boca od 1000 ml otopine sa dozatorom)

Supstance:
hlorheksidin
Jačina ATC Oblik
0.5 g00 mL D08AC02 otopina

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas! Ovaj lijek možete kupiti bez ljekarskog recepta. Potrebno je da se pridržavate ovog uputstva kako bi primjenom lijeka dobili najbolje rezultate. Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu.

1. ŠTA JE LIJEK HIBIBOS T 0,5% OTOPINA I ZA ŠTA SE PRIMJENJUJE
Klorheksidin je bigvanidni dezinficijens koji je aktivan protiv širokog spektra Gram-pozitivnih i Gram-negativnih bakterija. Aktivan je i protiv pojedinih virusa i gljivica. Uočeno je da je klorheksidin najefikasniji u sredini koja je neutralna ili slabo kisela.

HIBIBOS® T se primjenjuje za:
Preoperativnu dezinfekciju kože pacijenta prije sprovođenja manjih hirurških procedura.

2. PRIJE NEGO POČNETE PRIMJENJIVATI LIJEK HIBIBOS T 0,5% OTOPINA
Upozorite ljekara ako primjenjujete druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Nemojte primjenjivati HIBIBOS® T
- HIBIBOS® T se ne smije primjenjivati u pacijenata preosjetljivih (alergičnih) na klorheksidin i/ili na bilo koju od pomoćnih supstanci u sastavu otopine.
- HIBIBOS® T ne smije doći u kontakt s očima, mozgom, moždanim ovojnicama, srednjim uhom, te vanjskim uhom kod postojanja perforiranog (probijenog) bubnjića.
- HIBIBOS® T se ne smije injicirati (ubrizgavati).
- HIBIBOS® T se ne smije primjenjivati za dezinfekciju ili ispiranje tjelesnih šupljina.
- HIBIBOS® T ne treba upotrebljavati prije dijatermije (bezbolni terapijski postupak poznat kao dielektrično progrijavanje), obzirom da alkoholne otopine klorheksidina nisu odgovarajuće za primjenu prije ovog terapijskog postupka.

Budite oprezni s otopinom HIBIBOS® T
Poseban oprez: zabilježene su iritacijske kožne reakcije i opšte alergijske reakcije na klorheksidin. Postoje izvještaji i o ozbiljnim, po život opasnim alergijskim reakcijama (anafilaktičke reakcije) na klorheksidin. Da bi se smanjio rizik od ovakvih reakcija, prije primjene HIBIBOS® T otopine svaki pacijent treba biti pažljivo ispitan o postojanju alergije na klorheksidin ili neke druge poznate alergije.

HIBIBOS® T sadrži etanol, pa je zapaljiv. Treba ga držati daleko od izvora toplote ili plamena.
HIBIBOS® T treba čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Nehotično, slučajno gutanje (akcidentalna ingestija): klorheksidin se slabo apsorbuje oralnim putem. Tretman uključuje gastričnu lavažu korištenjem mlijeka, bjelanceta jajeta, želatine ili blagog sapuna. Ako je potrebno, mogu se primijeniti suportivne (potpomažuće) mjere.

Nehotična, slučajna (akcidentalna) intravenska aplikacija/infuzija: može biti potrebna transfuzija krvi kako bi se spriječila razgradnja crvenih krvnih ćelija (eritrocita)

Hipokloritna bjelila mogu uzrokovati pojavu smeđih mrlja na tkaninama koje su prethodno bile u dodiru s klorheksidinom. Tkanine koje su bile u dodiru s klorheksidinom treba temeljito isprati s toplom vodom (32 °C-38 °C), te ih nakon toga oprati u slabo alkalnom deterdžentu koji ne sadrži klor. Ako se zahtijeva dodatna upotreba bjelila, preporučuje se natrijev perborat ili hidrogen (vodikov) peroksid.

Primjena drugih lijekova s otopinom HIBIBOS® T

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne primjenjujete, kao i na lijekove koje planirate da primjenjujete u budućnosti. Obavijestite Vašeg ljekara ako primjenjujete, ili ste nedavno primjenjivali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija nisu poznati.

Primjena hrane i pića s otopinom HIBIBOS® T
Nije poznat uticaj hrane i pića na djelovanje otopine HIBIBOS® T.

Trudnoća i dojenje
Prije nego što počnete da primjenjujete neki lijek, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.Ne zahtijevaju se posebne mjere opreza kada se HIBIBOS® T otopina primjenjuje u trudnica i dojilja.

Upravljanje vozilima i mašinama
Uticaj HIBIBOS® T otopine na sposobnost upravljanja vozilima i/ili rukovanja mašinama nije poznat.

Ostala upozorenja
HIBIBOS® T sadrži propilenglikol koji može nadražiti kožu.


3. KAKO PRIMJENJIVATI LIJEK HIBIBOS T 0,5% OTOPINA
Lijek primijenite prema priloženom uputstvu. Ako mislite da je djelovanje lijeka prejako ili preslabo, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Doziranje i način primjene
HIBIBOS® T je namijenjen samo za spoljnu primjenu.
HIBIBOS® T se primjenjuje nerazblažen, na neoštećenu (intaktnu) kožu pacijenta

Preoperativna dezinfekcija kože pacijenta prije provođenja manjih hirurških procedura.

Na područje kože koje treba dezinficirati, preporučuje se HIBIBOS® T otopinu nanijeti sa sterilnom gazom, tamponom ili vatom pokretima blagog utrljavanja, u trajanju od najmanje 2 minute, nakon čega kožu treba posušiti sterilnom gazom. Isti postupak se treba ponoviti još jedanput.

Ako primijenite više otopine HIBIBOS® T

Ako ste primijenili veću količinu lijeka od propisane, odmah se obratite Vašem ljekaru ili farmaceutu!

Podaci o predoziranju s otopinom  HIBIBOS® T nisu poznati.


4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA
Kao i svi drugi lijekovi tako i HIBIBOS® T može izazvati neželjena djelovanja.

Preosjetljivost (hipersenzitivnost) na klorheksidin može se javiti u nekih pacijenata, posebno pri ponavljanoj primjeni. Ako nakon primjene HIBIBOS® T otopine dođe do bilo kakve neočekivane reakcije pacijenta, treba imati na umu da se možda radi o alergiji na klorheksidin koja može uključivati i anafilaktičku reakciju (veoma ozbiljna alergijska reakcija).

Ako bilo koje od navedenih neželjenih djelovanja postane ozbiljno, ili primijetite neželjeno djelovanje koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas o tome obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta.


5. KAKO ČUVATI LIJEK HIBIBOS T 0,5% OTOPINA

HIBIBOS® T morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati na temperaturi do 25 °C. Ne zamrzavati.
Rok trajanja: 36 mjeseci.

HIBIBOS® T se ne smije upotrijebiti poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.6. DODATNE INFORMACIJE
Šta HIBIBOS® T sadrži
100 ml otopine sadrži klorheksidin diglukonata 0,5 g (u obliku 20% otopine klorheksidin diglukonata).

HIBIBOS® T sadrži sljedeće pomoćne supstance: etanol 96%, propilenglikol, ulje lavandino, azorubin i pročišćenu vodu.

Kako HIBIBOS® T izgleda i sadržaj pakovanja    
HIBIBOS® T je svijetloružičasto obojena, bistra ili neznatno zamućena tečnost s mirisom lavande.
HIBIBOS® T je pakovan u boce od 0,5 l (pola litra) i 1 l (jedan litar) i kanistere (kontejnere) od 5 l (pet litara).

Ime i adresa nositelja dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Bosnalijek d.d., Sarajevo, Jukićeva 53, Bosna i Hercegovina

Ime i adresa proizvođača lijeka
Bosnalijek d.d., Sarajevo, Jukićeva 53, Bosna i Hercegovina

Režim izdavanja lijeka
Izdaje se bez ljekarskog recepta.

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
HIBIBOS® T, 0,5%, 500 ml otopina. 04-07.10-3664/12 od 08.08.2013.
HIBIBOS® T, 0,5%, 1000 ml otopina. 04-07.10-3657/12 od 08.08.2013.
HIBIBOS® T, 0,5%, 5000 ml otopina. 04-07.10-3658/12 od 08.08.2013.

Datum revizije uputstva


Juli/Srpanj 2014.