HUMULIN M3 suspenzija za injekciju u ulošku

HUMULIN M3 100 i.j. mL

5 staklenih uložaka sa 3 ml suspenzije za injekciju( u blister pakovanju), u kutiji

Supstance:
insulin
Jačina ATC Oblik
100 i.j. mL A10AD01 suspenzija za injekciju u ulošku