HYPERIL Plus

HYPERIL Plus 20 mg tableta+ 12.5 mg tableta

30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
hidrohlorotiazid lizinopril
Jačina ATC Oblik
20 mg tableta+ 12.5 mg tableta C09BA03 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne
podatke!
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.
Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.
Ako primjetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavjestiti ljekara ili farmaceuta.

HYPERIL PLUS

tablete 10+12,5 mg

HYPERIL PLUS

tablete 20+12,5 mg

HYPERIL PLUS

tablete 20+25 mg

Lizinopril + hidroklorotiazid

Sadržaj uputstva:

1. Što su HYPERIL PLUS tablete i za što se koriste?
2. Prije nego počnete uzimati HYPERIL PLUS

tablete

3. Kako uzimati HYPERIL PLUS tablete?
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati HYPERIL PLUS tablete?
6. Dodatne informacije

1.

Što su HYPERIL PLUS tablete i za što se koriste?

HYPERIL PLUS se primjenjuje za liječenje visokog krvnog pritiska (hipertenzije). HYPERIL PLUS sadrži
dvije aktivne supstance koje se zovu lizinopril i hidroklortiazid.
Lizinopril pripada grupi lijekova koji se zovu ACE inhibitori. On djeluje tako što širi Vaše krvne sudove.
Hidroklortiazid pripada grupi lijekova koji se zovu diuretici (tablete za izmokravanje). On pomaže Vašem
organizmu da se putem mokraće oslobodi od vode i soli, poput natrija.
Ove dvije supstance djeluju zajedno da snize Vaš krvni pritisak.

2.

Prije nego počnete uzimati HYPERIL PLUS tablete

Nemojte uzimati HYPERIL PLUS tablete ako imate


Ako ste alergični (preosjetljivi) na lizinopril ili hidroklortiazid, ili na bilo koji drugi sastojak lijeka HYPERIL
PLUS(sastojci su navedeni u dijelu 6. Dodatne informacije);

Ako ste alergični na lijekove iz grupe ACE inhibitora ili sulfonamida. Ukoliko niste sigurni da li se
ovo odnosi na Vas, molimo Vas posavjetujte se sa Vašim ljekarom;

Ako su Vam ikad ranije iznenada otekle šake, stopala, gležnjevi, lice, usne, jezik ili grlo, posebno
ako se to dogodilo uz terapiju s ACE inhibitorima. Također, možda ste imali i poteškoće kod
gutanja ili disanja;

Ako imate nasljedni (hereditarni) angioedem (stanje koje Vas čini sklonijim prethodno opisanom
oticanju). Ukoliko niste sigurni da li se ovo odnosi na Vas, molimo Vas posavjetujte se sa Vašim
ljekarom;

Ako imate ozbiljne probleme s bubrezima;

Ako ste prestali da mokrite;

Ako imate ozbiljne probleme s jetrom;

Ako ste trudni više od 3 mjeseca. (također, treba izbegavati primjenu lijeka HYPERIL PLUSu ranoj
trudnoći (pogledajte dio “Trudnoća i dojenje”).

Ne primjenjujte HYPERIL PLUS ukoliko se bilo šta od prethodno navedenog odnosi na Vas. Ukoliko niste
sigurni, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu prije primjene lijeka HYPERIL PLUS.

Budite oprezni sa HYPERIL PLUS tabletama
Prije početka primjene lijeka HYPERIL PLUS, provjerite sa Vašim ljekarom ili farmaceutom, ukoliko:

Imate suženje (stenozu) aorte (arterija u Vašem srcu) ili bubrežne arterije;

Imate zadebljanje srčanog mišića (poznato kao hipertrofična kardiomiopatija);

Imate probleme s Vašim krvnim sudovima (kolagenska vaskularna bolest);

Imate nizak krvni pritisak. Vi to možete primijetiti kao omamljenost ili omaglicu, posebno kod
ustajanja;

Imate probleme s bubrezima, idete na dijalizu, ili imate presađen bubreg;

Imate probleme s jetrom;

Imate šećernu bolest (dijabetes);

Ste nedavno imali proljev ili povraćanje;

Vam je Vaš ljekar rekao da kontrolišete količinu soli u Vašoj ishrani;

Imate visoke nivoe holesterola, i ako ste na tretmanu koji se zove “LDL afereza”;

Ste ikad imali stanje koje se zove sistemski lupus eritematozus (SLE);

Pripadate crnoj rasi, jer u tom slučaju HYPERIL PLUSmože biti manje efikasan. Također se u Vas
može lakše javiti neželjeni efekt “angioedem” (teška alergijska reakcija praćena oticanjem šaka,
stopala, gležnjeva, lica, usana, jezika ili grla).

Ako primjenjujete bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog
krvnog pritiska:
- blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – npr. valsartan, telmisartan,
irbesartan), naročito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću;
- aliskiren.

Ljekar Vam može provjeriti bubrežnu bubrežnu funkciju, krvni pritisak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi
u redovnim intervalima. Vidjeti, također, informacije pod naslovom “Nemojte uzimati HYPERIL PLUS
tablete“.

Vi morate obavijestiti Vašeg ljekara ako mislite da ste trudni, ili planirate trudnoću. HYPERIL PLUSse ne
preporučuje u ranoj trudnoći, a ne smijete ga primijeniti ako ste trudni više od tri mjeseca, jer lijek može
ozbiljno naškoditi Vašoj bebi kada se primjenjuje u tom periodu (pogledajte dio “Trudnoća i dojenje”).

Ako niste sigurni da li se nešto od prethodno navedenog odnosi na Vas, posavjetujte se sa Vašim

ljekarom ili farmaceutom, prije nego što primijenite HYPERIL PLUS.

Tretman zbog alergije, kao što je alergija na ubode insekata
Obavijestite Vašeg ljekara ako idete, ili trebate ići na tretman za smanjenje efekata alergije, poput alergije
na ubode insekata (tretman desenzitizacije). Ako primjenjujete HYPERIL PLUS, a podvrgnuti ste ovom
tretmanu, to može izazvati tešku alergijsku reakciju.
Operacije
Ako trebate ići na operaciju (uključujući i stomatološke hirurške zahvate), obavijestite Vašeg ljekara ili
stomatologa da primjenjujete HYPERIL PLUS. Ovo je važno, jer se u Vas može javiti nizak krvni pritisak
(hipotenzija), ako Vam se daju određeni lokalni ili opći anestetici za vrijeme primjene lijeka HYPERIL
PLUS. (npr. na ubod ose ili pčele), međutim, ponekad može biti uzrokom jače alergijske reakcije ukoliko
se tokom tog postupka primjenjuje neki lijek iz skupine ACE-inhibitora.

Uzimanje drugih lijekova sa HYPERIL PLUS tabletama

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne primjenjujete, kao i na lijekove

koje planirate da primjenjujete u budućnosti. Obavijestite Vašeg ljekara ako primjenjujete, ili ste nedavno

primjenjivali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta, posebno ukoliko primjenjujete bilo koji od sljedećih lijekova:

Druge lijekove za snižavanje krvnog pritiska;

Diuretike (tablete za izmokravanje);

Nesteroidne protuupalne lijekove, poput indometacina koji se primjenjuje u terapiji bola i artritisa;

Lijekove za depresiju (triciklični i tetraciklični antidepresivi);

Lijekove za mentalne probleme, uključujući i litij;

Aspirin (acetilsalicilna kiselina), u slučaju da primjenjujete više od 3 grama svaki dan;

Lijekove koji povećavaju količinu kalija u krvi, kao što su dodaci kalija, diuretici koji štede kalij, ili
zamjene za so koje sadrže kalij;

Soli kalcija;

Inzulin ili lijekove za šećernu bolest koji se uzimaju na usta (oralno);

Lijekove u terapiji astme;

Lijekove protiv začepljenosti nosa ili sinusa, ili druge lijekove protiv prehlade (uključujući i one koje
možete kupiti bez recepta);

Lijekove koji suzbijaju imunološki odgovor organizma (imunosupresivi, kao što je ciklosporin);

Alopurinol (u terapiji gihta);

Lijekove u terapiji nepravilnog srčanog ritma (kao što je prokainamid);

Srčane glikozide (za liječenje zatajenja srca);

Lijekove sa sadržajem zlata (kao što je natrij aurotiomalat) koji Vam se mogu dati u obliku
injekcije;

Amfotericin B injekcije (za liječenje gljivičnih infekcija);

Karbenoksolon (za liječenje čireva ili upale u području ždrijela, te unutar i oko usta);

Kortikosteroide (steroidni lijekovi);

Kortikotropin (hormon);

Lijekove u terapiji zatvora stolice (stimulativni laksativi);

Holestiramin i holestipol (za snižavanje holesterola, sprečavanje proljeva, ili smanjenje svrbeža);

Mišićne relaksanse (lijekovi koji opuštaju mišiće), kao što je tubokurarin;

Trimetilprom (antibiotik);

Sotalol (beta-blokator);

Lovastatin(za snižavanje holesterola);

Dekstran sulfat (primjenjuje se u tretmanu koji se zove “LDL afereza”, a koji se sprovodi za
snižavanje holesterola);

Lijekove u terapiji raka (hemoterapija/citostatici);

Druge lijekove za koje se zna da ispoljavaju efekt na srce koji se zove

torsades de pointes.

Ljekar će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza:

Ako primjenjujete neki blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti, također,

informacije pod naslovima ”Nemojte uzimati HYPERIL PLUS tablete” i “ Budite oprezni sa
HYPERIL PLUS

tabletama ”).

Uzimanje HYPERIL PLUS tableta sa hranom i pićem

Izbjegavajte istodobnu primjenu lijeka i alkohola, jer alkohol pojačava djelovanje HYPERIL PLUS

tableta.

Hrana nema nikakvog uticaja na primjenu lijeka HYPERIL PLUS.

Trudnoća i dojenje

Prije nego što počnete da primjenjujete neki lijek, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Vi morate obavijestiti Vašeg ljekara ako mislite da ste trudni (ili planirate trudnoću). Vaš ljekar će Vas
svakako posavjetovati da prestanete s primjenom lijeka HYPERIL PLUS prije nego što zatrudnite, ili čim
saznate da ste trudni, te da umjesto lijeka HYPERIL PLUS primijenite drugi lijek.

HYPERIL PLUS se ne preporučuje u ranoj trudnoći, a ne smijete ga primijeniti ako ste trudni više od tri
mjeseca, jer može ozbiljno naškoditi Vašoj bebi, ako je primijenjen nakon trećeg mjeseca trudnoće.
Obavijestite Vašeg ljekara ako ste dojilja ili ćete uskoro započeti s dojenjem. HYPERIL PLUS se ne
preporučuje u majki koje doje. Vaš ljekar će možda, umjesto lijeka HYPERIL PLUS, odabrati drugu
terapiju za Vas, naročito ako je Vaša beba novorođenče, ili je rođena prije termina (nedonošče).

Upravljanje vozilima i mašinama
Ovaj lijek može imati uticaj na Vašu sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama,
posebno na početku liječenja, kada se doza prilagođava, ili ako se primjenjuje u kombinaciji s alkoholom.
Ako se ovo dogodi Vama, nemojte voziti ili koristiti bilo kakve alate ili mašine.
Morate sačekati da se uvjerite kako ovaj lijek utiče na Vas, prije nego pokušate s ovim aktivnostima.
Ostala upozorenja
Lijek HYPERIL PLUS sadrži manitol, koji može imati blago laksativno djelovanje.

3.

Kako uzimati HYPERIL PLUS tablete?

Lijek primijenite prema priloženom uputstvu. Ako mislite da je djelovanje lijeka prejako ili preslabo,

posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Jednom, pošto ste započeli s primjenom lijeka HYPERIL PLUS tablete, Vaš ljekar će možda od Vas tražiti
da uradite krvne testove. Vaš ljekar će nakon toga možda prilagoditi Vašu dozu, tako da primate tačno
onoliko lijeka HYPERIL PLUS koliko Vam najbolje odgovara.
Način primjene

Opšte napomene

Progutajte tabletu s čašom vode.

Pokušajte lijek primjenjivati svaki dan u isto vrijeme. Nije bitno da li ćete lijek uzeti prije ili nakon
hrane (obroka).

Lijek HYPERIL PLUS primjenjujte onoliko dugo koliko Vam Vaš ljekar preporuči, radi se o
dugotrajnom liječenju. Važno je da lijek primjenjujete svaki dan.

Primjena prve doze

Budite posebno pažljivi kod primjene prve doze lijeka, ili kad trebate primijeniti dozu lijeka koja je
povećana. Tada može doći do većeg pada krvnog pritiska nego prilikom primjene kasnijih doza. Možete
osjetiti omamljenost ili omaglicu. Ako se to dogodi, može Vam pomoći ako legnete. Ako ste zabrinuti,
molimo Vas posavjetujte se sa Vašim ljekarom što prije je moguće.

Doziranje

Odrasli

Uobičajena doza je jedna tableta, jedanput na dan. Vaš ljekar će propisati jačinu tablete koja Vam
odgovara.
Ako je to potrebno, Vaš ljekar može povećati Vašu dozu na dvije tablete, jedanput na dan.

Djeca

HYPERIL PLUS se ne preporučuje za primjenu u djece.

Ako primijenite više lijeka HYPERIL PLUS
Ako ste primijenili više lijeka HYPERIL PLUS nego što Vam je propisao Vaš ljekar, odmah se obratite
ljekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi za pomoć. Ponesite sa sobom pakovanje lijeka radi identifikacije
tableta koje ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti lijek HYPERIL PLUS
Ukoliko ste lijek zaboravili primijeniti, učinite to čim prije se sjetite. Međutim, ako se bliži vrijeme za
sljedeću dozu, preskočite propuštenu dozu. Ne primjenjujte dvostruku dozu lijeka da bi nadoknadili dozu
koju ste zaboravili primijeniti.

Ako prestanete primjenjivati lijek HYPERIL PLUS

Ovaj lijek primjenjujte onoliko dugo koliko Vam je propisao ljekar.

Nemojte prestati s primjenom lijeka HYPERIL PLUS, čak i ako se osjećate bolje, osim u slučaju da Vam to
odredi Vaš ljekar.
Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena djelovanja
HYPERIL PLUS, kao i drugi lijekovi, može uzrokovati neželjena djelovanja, mada se ona ne moraju
ispoljiti u svih.
HYPERIL PLUS sadrži dvije aktivne supstance: lizinopril i hidroklortiazid. U daljnjem slijedu su navedena
neželjena djelovanja uočena uz pojedinačnu primjenu ova dva lijeka. To znači da se ista neželjena
djelovanja mogu javiti i uz primjenu lijeka HYPERIL PLUS.
Vaš ljekar će Vas možda povremeno uputiti da uradite krvne testove, kako bi provjerio da li lijek HYPERIL
PLUS
utiče na Vašu krv.
Moguća neželjena djelovanja lizinoprila
Teške alergijske reakcije (rijetko, javljaju se u manje od 1 na 1.000 osoba)
Ako imate tešku alergijsku reakciju, prestanite primjenjivati HYPERIL PLUSi odmah se javite ljekaru.
Simptomi teške alergijske reakcije mogu uključivati iznanadnu pojavu:

Oticanja lica, usana, jezika ili grla, što može otežati gutanje;

Teškog ili nenadanog oticanja šaka, stopala ili gležnjeva;

Otežanog disanja;

Teškog svrbeža kože, praćenog uzdignutim kvržicama na koži.

Teški problemi s jetrom (veoma rijetko, javljaju se u manje od 1 na 10.000 osoba)
Simptomi ovoga mogu uključivati:

Žutilo kože ili očiju, tamno obojenu mokraću ili gubitak apetita.

Ako se ovo dogodi Vama, odmah se javite ljekaru.
Ostala moguća neželjena djelovanja
Često (javljaju se u manje od 1 na 10 osoba):

Glavobolja;

Omamljenost ili omaglica, posebno pri naglom ustajanju;

Nesvjestica;

Proljev;

Povraćanje;

Kašalj;

Problemi s bubrezima (pokazuju se kroz nalaze krvi).

Povremeno (javljaju se u manje od 1 na 100 osoba):

Promjene raspoloženja, uključujući i osjećaj depresije;

Osjećaj trnaca, bockanja;

Vrtoglavica;

Promjene čula okusa;

Poteškoće sa spavanjem;

Srčani ili moždani udar;

Smetnje srčanog ritma;

Promjene boje prstiju na rukama ili nogama;

Curenje nosa;

Mučnina;

Bol u stomaku i loše varenje;

Promjene u krvnim testovima kojima se određuje funkcija jetre;

Kožni osip;

Svrbež kože;

Nemogućnost ostvarenja erekcije (impotencija);

Osjećaj slabosti;

Osjećaj umora;

Povećani nivoi nekih supstanci u Vašoj krvi (urea, kreatinin ili kalij).

Rijetko (javljaju se u manje od 1 na 1.000 osoba):

Promjene pojedinih ćelija ili nekih drugih dijelova Vaše krvi. Znaci ovoga mogu biti osjećaj umora i
blijeda koža;

Osjećaj smetenosti (smušenost);

Poremećaji čula mirisa;

Suha usta;

Osip na koži s tamnocrvenim ispupčenjima, koja svrbe (koprivnjača);

Opadanje kose (alopecija);

Psorijaza (kožni problem);

Infekcija krvi;

Zatajenje bubrega;

Povećanje dojki u muškaraca

Nizak nivo natrija u krvi, što može uzrokovati slabost, umor, glavobolju, mučninu, povraćanje i
grčeve.

Veoma rijetko (javljaju se u manje od 1 na 10.000 osoba):

Problemi s koštanom srži, ili smanjen broj krvnih ćelija i/ili trombocita (krvnih pločica) u Vašoj krvi.
Možete primijetiti umor, infekciju (koja može biti ozbiljna), groznicu, nedostatak daha, ili lakše
nastajanje modrica ili krvarenje;

Otečene žlijezde (limfni čvorovi);

Povećan imunološki odgovor (autoimuna bolest);

Nizak nivo šećera u Vašoj krvi (hipoglikemija). Simptomi mogu uključivati osjećaj gladi ili slabosti,
znojenje, te ubrzan srčani ritam;

Iznenadni osjećaj kratkoće daha, koji može pratiti zviždanje/sviranje u prsima (bronhospazam);

Upala pluća (što možete osjetiti kao da ste bez daha);

Upala sinusa (osjećaj bola i punoće u području iza Vaših obraza ili očiju);

Eozinofilna pneumonija (upala pluća). Simptomi uključuju kombinaciju sljedećih: sinusitis, osjećaj
kao da imate grip, osjećaj da sve više nemate daha, bol u predjelu želuca ili crijeva, kožni osip,
osjećaj trnaca poput bockanja iglicama ili utrnulosti ruku i nogu;

Upala gušterače. Ovo izaziva umjeren do jak bol u stomaku;

Oticanje sluznice crijeva. To može uzrokovati iznenadni bol u stomaku, proljev ili povraćanje;

Znojenje;

Teški kožni poremećaj ili osip. Simptomi uključuju crvenilo kože, plikove (mjehurove) ili ljuštenje
kože koji se mogu razvijati brzo, a mogu biti praćeni s plikovima u ustima i nosu;

Smanjeno mokrenje ili prestanak mokrenja.

Moguća neželjena djelovanja hidroklortiazida
Neželjena djelovanja čija učestalost nije poznata:

Upala pljuvačnih žlijezda;

Smanjen broj krvnih ćelija i/ili trombocita (krvnih pločica) u Vašoj krvi. Možete primijetiti umor,
infekciju (koja može biti ozbiljna), groznicu, nedostatak daha, ili lakše nastajanje modrica ili
krvarenja;

Gubitak apetita;

Povećanje količine šećera (glukoze) u Vašoj krvi;

Pojava šećera u Vašoj mokraći;

Povećana količina mokraćne kiseline u Vašoj krvi;

Promijenjeni nivoi supstanci u Vašoj krvi (npr. nizak nivo natrija i kalija). Možete osjetiti mišićnu
slabost, žeđ, trnce, grčeve ili mučninu;

Visoki nivoi masnoća u Vašoj krvi (uključujući i holesterol);

Osjećaj nemira;

Depresija;

Poteškoće sa spavanjem;

Osjećaj poput bockanja iglicama (trnci);

Omaglica;

Poremećaj vida pri kojem sve izgleda žuto;

Kratkotrajni problemi s vidom;

Jak bol u oku, praćen crvenilom i iznenadnim zamućenjem vida. Ako Vam se iznenada pojavi bol i
crvenilo oka, odmah se obratite Vašem ljekaru. Možda ćete trebati liječenje da biste izbjegli trajni
gubitak vida;

Vrtoglavica (osjećaj da se sve vrti oko Vas);

Osjećaj da ćete se onesvijestiti (posebno pri ustajanju);

Oštećenje krvnih sudova koje uzrokuje crvene ili purpurne tačke/mrlje po koži;

Otežano disanje. Možda Vam se javi osjećaj kao da nemate daha u plućima, što može nastati
usljed upale pluća ili nakupljanja tečnosti u plućima;

Nadraženost želuca;

Proljev;

Zatvor stolice;

Upala gušterače. Ovo izaziva umjeren do jak bol u stomaku;

Žutilo kože ili bjeloočnica Vaših očiju (žutica);

Problemi s kožom uključujući osip, osip izazvan osjetljivošću na sunčevu svjetlost, težak osip uz
plikove (mjehurove) ili ljuštenje kože koji se mogu razvijati brzo, a mogu biti praćeni s plikovima u
ustima, pogoršanje postojećih reakcija sličnih lupus eritematozusu ili pojavu neobičnih kožnih
reakcija;

Alergijske reakcije;

Grčevi i slabost mišića;

Problemi s bubrezima, koji mogu biti ozbiljni (pokažu se kroz krvne testove);

Groznica;

Slabost.

Nemojte da se brinete zbog ove liste neželjenih djelovanja. U Vas se možda neće ispoljiti niti jedno od
njih.
Ako bilo koje od navedenih neželjenih djelovanja postane ozbiljno, ili primijetite neželjeno djelovanje koje
nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas o tome obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5.

Kako čuvati HYPERIL PLUS tablete?

HYPERIL PLUS tablete morate čuvati van dohvata djece.
Čuvati na temperaturi do 25 ºC u orginalnom pakiranju.

Rok trajanja
3 godine.
HYPERIL PLUS tablete se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.
Rok upotrebe na pakiranju odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

6. Dodatne informacije
Sastav
HYPERIL PLUS

tablete 10+12,5 mg, 1 tableta sadržava:

Djelatne tvari: 10 mg lizinoprila u obliku lizinopril dihidrata + 12,5 mg hidroklorotiazida
Pomoćne tvari: Manitol, kalcijum hidrogenfosfat dihidrat, povidon, preželatinizirani kukuruzni škrob,
natrijum lauril sulfat, kroskarmeloza natrij, magnezij stearat.
HYPERIL PLUS tablete 20+12,5 mg, 1 tableta sadržava:
Djelatne tvari: 20 mg lizinoprila u obliku lizinopril dihidrata + 12,5 mg hidroklorotiazida
Pomoćne tvari: Manitol, kalcijum hidrogenfosfat dihidrat, povidon, preželatinizirani kukuruzni škrob,
natrijum lauril sulfat, kroskarmeloza natrij, magnezij stearat, mikrokristalna celuloza, titanium dioksid
(E171), željezo oksid smeđi (E172)
HYPERIL

PLUS tablete 20+25 mg, 1 tableta sadržava:

Djelatne tvari: 20 mg lizinoprila u obliku lizinopril dihidrata + 25 mg hidroklorotiazida
Pomoćne tvari: Manitol, kalcijum hidrogenfosfat dihidrat, povidon, preželatinizirani kukuruzni škrob,
natrijum lauril sulfat, kroskarmeloza natrij, magnezij stearat, mikrokristalna celuloza, titanium dioksid
(E171), željezo oksid crveni (E172)

Kako HYPERIL PLUS izgleda i sadržaj pakovanja?
30 tableta (3x10) od 10+12,5 mg u blister pakiranju, u kartonskoj kutiji.
30 tableta (3x10) od 20+12,5 mg u blister pakiranju, u kartonskoj kutiji.
30 tableta (3x10) od 20+25 mg u blister pakiranju, u kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

PROIZVOĐAČ (administrativno sjedište), PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA (mjesto puštanja serije
lijeka u promet) i NOSILAC ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET:

ZADA Pharmaceuticals d.o.o.
Donji Bistarac b.b.
75300 Lukavac

BROJ I DATUM RJEŠENJA O STAVLJANJU LIJEKA U PROMET:

HYPERIL Plus, tablete, 30 x (10 + 12,5) mg u kutiji: 04-07.3-2-4865/15 od 09.09.2015.

HYPERIL Plus, tablete, 30 x (20 + 12,5) mg u kutiji: 04-07.3-2-4866/15 od 09.09.2015.

HYPERIL Plus, tablete, 30 x (20 + 25) mg u kutiji: 04-07.3-2-4867/15 od 09.09.2015.

Datum zadnje revizije uputstva :
Septembar, 2015.