IbuDIRECT

IbuDIRECT 400 mg kapsula

10 kapsula, mekih (1 PVC/PVDC-Al blister), u kutiji

Supstance:
ibuprofen
Jačina ATC Oblik
400 mg kapsula M01AE01 kapsula, meka

UPUTSTVO ZA PACIJENTA IbuDIRECT

400 mg kapsule, meke
ibuprofen

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas! Ovaj lijek možete kupiti bez ljekarskog recepta.
Potrebno je da se pridržavate ovog uputstva kako bi primjenom lijeka dobili najbolje rezultate. Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu.

U ovom uputstvu možete pročitati:
1. Šta je lijek IbuDIRECT 400 mg kapsule, meke i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete primjenjivati lijek IbuDIRECT 400 mg kapsule, meke
3. Kako primjenjivati lijek IbuDIRECT 400 mg kapsule, meke
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati lijek IbuDIRECT 400 mg kapsule, meke
6. Dodatne informacije


1. Šta je lijek IbuDIRECT 400 mg kapsule, meke i za šta se koristi?
Lijek IbuDIRECT 400 mg kapsule, meke sadrži 400 mg ibuprofena u obliku meke želatinske kapsule. Ibuprofen pripada grupi nesteroidnih antiinflamatornih i antireumatskih lijekova (NSAIL) sa analgetskim i protuupalnim djelovanjem te pomaže u smanjenju otoka i povišene tjelesne temperature.
IbuDIRECT 400 mg kapsule, meke se koriste za: 
- Simptomatsko liječenje blage do umjerene akutne boli različitog porijekla poput glavobolje, zubobolje, boli nakon vađenja zuba, bolova u mišićima i menstrualnih bolova, 
- Stanje povišene tjelesne temperature Dužina terapije do 3 dana.


2. Prije nego počnete primjenjivati lijek IbuDIRECT 400 mg kapsule, meke
Upozorite Vašeg ljekara ako primjenjujete druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.
Nemojte davati IbuDIRECT 400 mg kapsule, meke djeci mlađoj od 12 godina, osim nakon savjeta ljekara.

Nemojte primjenjivati lijek IbuDIRECT 400 mg kapsule, meke
- ako imate ili ako ste imali dva ili više odvojenih slučajeva čira na želucu ili krvarenja iz želuca.
- ako ste nekada u prošlosti imali krvarenje ili perforaciju želuca uslijed primjene ovog lijeka ili nekog drugog lijeka iz grupe NSAIL.
- ako imate neko drugo stanje ili bolest koja uzrokuje krvarenje.
- ako ste alergični na ibuprofen ili na bilo koji od pomoćnih sastojaka IbuDIRECT 400 mg kapsule, meke, aspirin ili na neki drugi NSAIL analgetik.
- ako imate teško zatajenje srca, jetre ili bubrega.
- ako ste u posljednjem trimestru trudnoće.

Budite oprezni s lijekom IbuDIRECT 400 mg kapsule, meke:
- ako imate bronhijalnu astmu ili polensku groznicu.
- ako imate zatajenje bubrega ili jetre.
- ako imate autoimunu bolest uključujući sistemski lupus eritematodes- stanje poremećaja imunološkog sistema koje zahvata vezivno tkivo te rezultira bolovima u zglobovima, promjenama na koži i poremećajima drugih organa.
- ako imate ili ste nekada imali gastrointestinalne poremećaje kao što je ulcerativni kolitis ili Kronova 1 bolest obzirom da lijekovi kao što je ibuprofen mogu pogoršati vaše stanje.
- u prvih 6 mjeseci trudnoće.
- ako imate 12-18 godina jer postoji rizik bubrežnog oštećenja.
Obzirom na navedeno, potrebno je posavjetovati se sa ljekarom u slučaju da se radi o djetetu ili adolescentu od 12-18 godina koje unosi manje količine tečnosti ili je izgubio tečnost uslijed povraćanja ili proljeva.
- ako imate srčanih problema uključujući zatajenje srca, anginu (bol u grudima) ili ukoliko ste doživjeli srčani udar, bajpas operaciju, bolest perifernih arterija (slabu cirkulaciju u nogama ili stopalima zbog suženja ili začepljenja arterija) ili bilo koji moždani udar (uključujući „manji udar“ ili prolazni ishemijski napad).
- ako imate visok krvni tlak, šećernu bolest, visok holesterol ili porodičnu anamnezu srčanih bolesti ili moždanog udara ili ako ste pušač.

Uzimanje lijekova kao što je IbuDIRECT 400 mg kapsule, meke može malo povećati rizik za nastanak srčanog udara (infarkta miokarda) ili moždanog udara.
Ovaj rizik može povećati dugotrajna upotreba ovog lijeka.
Nemojte prekoračivati preporučenu dozu ili dužinu terapije.

Primjena drugih lijekova s lijekom IbuDIRECT 400 mg kapsule, meke
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne primjenjujete, kao i na lijekove koje planirate da primjenjujete u budućnosti.
Obavijestite Vašeg ljekara ako primjenjujete ili ste nedavno primjenjivali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.
Nemojte upotrebljavati ovaj lijek ukoliko uzimate aspirin/acetilsalicilnu kiselinu, u dnevnoj dozi većoj od 75 mg ili neke druge NSAIL analgetike.

Primijenite lijek IbuDIRECT 400 mg kapsule, meke sa oprezom ukoliko već primjenjujete:
- antikoagulanse (lijekove za razrjeđenje krvi/protiv zgrušavanja krvi (npr. aspirin/acetilsalicilna kiselina, varfarin, tiklopidin), diuretike (pospješuju izlučivanje urina)
- lijekove za liječenje povišenog krvnog tlaka (ACE inhibitori kao što je kaptopril, beta blokatori kao što je atenolol, antagonisti angiotenzin II receptora kao što je losartan) ili druge lijekove koji stupaju u interakciju sa ibuprofenom;
- druge lijekove kao što su kortikosteroidi (koriste se u tretmanu astme, kožnih bolesti i drugih stanja), inhibitore agregacije trombocita (koriste se za razblaživanje krvi u cilju sprječavanja moždanog udara i srčanih problema), kardiotonične glikozide (koriste se kod pacijenata sa srčanim problemima), SSRi (selektivne inhibitore ponovne pohrane serotonina) i litijum (koriste se u terapiji depresije), metotreksat (za liječenje nekih karcinoma, psorijaze i reumatoidnog artritisa), ciklosporin ili takrolimus (koriste se za sprečavanje odbacivanja transplantiranog organa te u tretmanu nekih kožnih bolesti), zidovudin (koristi se u terapiji HIV infekcija), kinolonske antibiotike (antibiotici za liječenje nekih infekcija), fenitoin (koristi se u tretmanu epilepsije) i antacide (koriste se u tretmanu loše probave).

I neki drugi lijekovi mogu stupati u interakcije sa IbuDIRECT 400 mg kapsule, meke.
Obzirom na navedeno prije istovremene upotrebe ovog lijeka sa drugim lijekovima potrebno je posavjetovati se sa ljekarom ili farmaceutom.

Trudnoća i dojenje
Prije nego što počnete da primjenjujete neki lijek, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Ibuprofen spada u grupu nesteroidnih antiinflamatornih i antireumatskih lijekova (NSAIL) koji mogu dovesti do reverzibilnih poremećaja plodnosti kod žena.
Prestankom uzimanja istih, poremećaji se povlače.
Mala je vjerovatnoća da će povremena upotreba ibuprofena smanjiti vjerovatnoću začeća.
Ipak, ukoliko pokušavate zatrudniti ili imate poteškoća sa začećem razgovarajte sa ljekarom. Razgovarajte sa ljekarom ukoliko koristite ibuprofen u prvih 6 mjeseci trudnoće.
Ovaj lijek se ne preporučuje u posljednja 3 mjeseca trudnoće. 
Ibuprofen se pojavljuje u majčinom mlijeku u veoma niskim koncentracijama, ali je mala vjerovatnoća pojave neželjenih efekata kod dojenčeta.
Ukoliko ste u drugom stanju ili dojite, mislite da ste u drugom stanju ili planirate trudnoću, prije upotrebe ovog lijeka porazgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Ostala upozorenja
Zbog sadržaja sorbitola, ne smijete koristiti IbuDIRECT 400 mg kapsule, meke ukoliko ste preosjetljivi na fruktozu i ukoliko patite od nedostatka enzima fruktoza-1,6-difosfata. Zbog sadržaja natrijevog etilhidroksibenzoata i natrijevog propilhidroksibenzoata, ovaj proizvod može uzrokovati alergijske reakcije (moguće su i reakcije odgođene preosjetljivosti).


3. Kako primjenjivati lijek IbuDIRECT 400 mg kapsule, meke
Lijek primijenite prema priloženom uputstvu.
Ako mislite da je djelovanje lijeka prejako ili preslabo, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom. Ovaj proizvod je namijenjen za kratkotrajnu upotrebu.
Uzimajte najmanju potrebnu dozu, najkraći period kako bi ublažili Vaše simptome.


Uobičajene doze su:

Odrasli, stariji pacijenti i djeca uzrasta 12 godina i starija:
preporučuje se doza od 400 mg ibuprofena (jedna IbuDIRECT 400 mg kapsula, meka) najviše 3 puta na dan.
Preporučeni interval doziranja je 6 do 8 sati, a ne smije proći manje od 4 sata između pojedinačnih doza.
Maksimalna dnevna doza je 1200 mg ibuprofena (3 IbuDIRECT 400 mg kapsula, mekih).
Kapsulu, meku treba progutati s vodom. Ne žvakati kapsulu.


Djeca mlađa od 12 godina:
IbuDIRECT 400 mg kapsule, meke nisu pogodne za primjenu kod djece. Ukoliko je potrebno proizvod koristiti duže od 3 dana, ili ako dođe do pogoršanja simptoma potrebno je konsultovati se sa ljekarom.

Ako primijenite više lijeka IbuDIRECT 400 mg kapsule, meke nego što ste trebali
Ako ste primijenili veću količinu lijeka od propisane, odmah se obratite svom ljekaru ili farmaceutu! Ukoliko ste primijenili više IbuDIRECT 400 mg kapsule, meke nego što je to preporučeno u ovom uputstvu, obratite se odmah Vašem ljekaru ili u najbližu zdravstvenu ustanovu.
Ponesite sa sobom pakovanje lijeka ili ovo uputstvo, da bi zdravstveni radnici kojima ste se obratili tačno znali o kojem se lijeku radi.

Ako ste zaboravili primijeniti lijek IbuDIRECT 400 mg kapsule, meke
Ako ste zaboravili primijeniti lijek, ne primjenjujte dvostruku količinu lijeka naknadno, već nastavite primjenu lijeka prema uobičajenom rasporedu.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka IbuDIRECT 400 mg kapsule, meke, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

4. Moguće nuspojave
Kao i svi drugi lijekovi tako i lijek IbuDIRECT 400 mg kapsule, meke može izazvati nuspojave.
Prema učestalosti, nuspojave se dijele na:
vrlo česte (≥10),
česte (≥1/100 i <1/10),
manje česte (≥1/1000 i <1/100),
rijetke (≥1/10000 i <1/1000),
vrlo rijetke (<1/10000),
nepoznato (ne može se procijeniti na osnovu dostupnih podataka)

Sljedeći neželjeni efekti su veoma rijetki, ali ukoliko primijetite neku od sljedećih nuspojava, prestanite s primjenom lijeka i odmah obavijestite o tome Vašeg ljekara ili farmaceuta: - čir na želucu ili perforacija želuca. Simptomi mogu biti jaka abdominalna bol, povraćanje krvi (ili tečnosti koja podsjeća na talog kafe), krv u stolici ili prolazne crne stolice. - upala moždane ovojnice (meningitis). Simptomi uključuju ukočen vrat, glavobolju, mučninu, groznicu ili dezorijentaciju. - teške alergijske reakcije (opasne po život). Simptomi uključuju osip i svrbež kože, nesvjesticu, nizak krvni tlak, ubrzan srčani rad, oticanje lica, jezika i vrata, nedostatak daha, šištanje i poteškoće disanja. - astma/pogoršanje astme i druge poteškoće disanja. - teško oštećenje kože koje može zahvatiti usta i druge dijelove tijela. Ovo može dovesti do pojave ozbiljnih kožnih reakcija koje počinju crvenilom kože, potom pojavom plikova i na kraju ljuštenjem kože oko usta, nosa, očiju i genitalija. Ovi simptomi mogu biti praćeni groznicom i jezom, bolovima u mišićima i opštom slabošću organizma. - poremećaji hematopoetskog sistema poput neobičnog krvarenja ili povećane sklonosti krvarenju, smanjen broj crvenih krvnih zrnaca. - jetreni poremećaji koji uključuju pojavu žutila kože i beonjača. Lijekovi kakav je ibuprofen mogu biti povezani sa malim povećanjem rizika za srčani udar (infarkt miokarda) ili moždani udar.

Ostale nuspojave
Ukoliko bilo koja od sljedećih nuspojava postane ozbiljna ili ako primjetite nuspojave koje nisu navedene u ovom uputstvu, molimo da obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Česte nuspojave uključuju alergijske reakcije kao što je osip i svrbež (ili sistemski lupus eritematodesSLE), abdominalnu bol, lošu probavu, žgaravicu, mučninu, glavobolju i vrtoglavicu.

Manje česte nuspojave uključuju proljev, nadutost, konstipaciju, mučninu.

Vrlo rijetke nuspojave uključuju: - smanjenje nivoa crvenih krvnih zrnaca koji vode do pojave bljedila i žutila, uzrokuju povišenu tjelesnu temperaturu, grlobolju, ranice u ustima, simptome slične gripi, premorenost ili slabost, lako stvaranje modrica na koži i krvarenje kože ili nosa; - visok krvni tlak, zatajenje srca ili bol u grudima; - nervozu, poremećaj vida, zujanje u ušima i vrtoglavicu; - probleme s bubrezima sa simptomima kao što je oticanje gležnjeva; - ozbiljne kožne reakcije sa pojavom plikova; - pojava krvi u urinu i pjenasti urin.

Druge vrlo rijetke nuspojave nepoznate učestalosti uključuju pogoršanje simptoma kod kolitisa i Kronove bolesti.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta.
Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.


5. Kako čuvati lijek IbuDIRECT 400 mg kapsule, meke
Lijek IbuDIRECT 400 mg kapsule, meke morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnoj kutiji.
Lijek IbuDIRECT 400 mg kapsule, meke se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.
Rok upotrebe se odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.
Lijekovi se ne smiju bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte farmaceuta kako odlagati lijekove koji više nisu potrebni. Ove mjere će pomoći u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije
Šta lijek IbuDIRECT 400 mg kapsule, meke sadrži
Aktivna supstanca je ibuprofen.
IbuDIRECT 400 mg kapsule, meke sadrže 400 mg ibuprofena.
Ostali sastojci su: kalijev hidroksid, polietilen glikol 400, želatin, sorbitol sorbitan rastvor, natrijev etilhidroksibenzoat, natrijev propilhidroksibenzoat, pročišćena voda.

Kako lijek IbuDIRECT 400 mg kapsule, meke izgleda i sadržaj pakovanja
Lijek je pakovan u kutiju sa jednim blisterom PVC/PVDC – aluminijum (10 kapsula, mekih) i uputstvo za pacijenta.

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Pharmamed d.o.o. Travnik Dolac na Lašvi bb Travnik
Bosna i Hercegovina

Proizvođač
Pharmamed d.o.o. Travnik Dolac na Lašvi bb Travnik
Bosna i Hercegovina

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Broj rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
IbuDIRECT, 10 x 400 mg, kapsula, meka: 04-07.3-1-8324/16 od 07.02.2018. 5