IbuDIRECT

IbuDIRECT 200 mg kapsula

10 kapsula, mekih (1 PVC/PVDC/Al blister)

Supstance:
ibuprofen
Jačina ATC Oblik
200 mg kapsula M01AE01 kapsula, meka

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

IbuDIRECT
kapsule, meke, 200 mg

ibuprofen

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas! Ovaj lijek možete kupiti

bez ljekarskog recepta. Potrebno je da se pridržavate ovog uputstva kako bi primjenom lijeka dobili

najbolje rezultate. Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih

pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu.

IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke

U ovom uputstvu možete pročitati:

1.

Šta je lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke i za šta se koristi?

2.

Prije nego počnete primjenjivati lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke

3.

Kako primjenjivati lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke

4.

Moguće nuspojave

5.

Kako čuvati lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke

6.

Dodatne informacije

1. Šta je lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke i za šta se koristi?
Lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke sadrži 200 mg ibuprofena u obliku meke želatinske kapsule.
Ibuprofen pripada grupi nesteroidnih antiinflamatornih lijekova sa analgetskim i protuupalnim djelovanjem
(NSAIL) te pomaže u smanjenju otoka i povišene tjelesne temperature.

IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke se koriste za:

Simptomatsko liječenje blage do umjerene akutne boli različitog porijekla poput glavobolje,
zubobolje, boli nakon vađenja zuba, bolova u mišićima i menstrualnih bolova,

Stanje povišene tjelesne temperature

Dužina terapije do 3 dana.

2. Prije nego počnete primjenjivati lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke

Upozorite Vašeg ljekara ako primjenjujete druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke se ne preporučuju djeci mlađoj od 12 godina.

Nemojte primjenjivati lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke

ako imate čir na želucu, odnosno ako ste nekada imali dva ili više slučajeva krvarenja iz
probavnog sistema.

ako ste nekada u prošlosti imali krvarenje ili perforaciju želuca uslijed primjene ovog lijeka ili
nekog drugog lijeka iz grupe NSAIL.

ako imate neko drugo stanje ili bolest koja uzrokuje krvarenje.

ako ste alergični na ibuprofen ili na jedan od NSAIL ili na bilo koji od pomoćnih sastojaka
IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke.

ako imate teško zatajenje srca, jetre ili bubrega.

ako ste u posljednjem trimestru trudnoće.

Budite oprezni s lijekom IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke:

- ako imate bronhijalnu astmu ili polensku grozinicu.
- ako imate zatajenje bubrega ili jetre.

- ako imate sistemski lupus eritematodes- stanje poremećaja imunološkog sistema koje zahvata

vezivno tkivo te rezultira bolovima u zglobovima, promjenama na koži i poremećajima drugih organa.

- ako imate ili ste nekada imali gastrointestinalne poremećaje kao što je ulcerativni kolitis ili Kronova

bolest obzirom da lijekovi kao što je ibuprofen mogu pogoršati vaše stanje.

- u prvih 6 mjeseci trudnoće.
- ako imate 12-18 godina jer postoji rizik bubrežnog oštećenja. Obzirom na navedeno, potrebno je

posavjetovati se sa ljekarom u slučaju da se radi o djetetu ili adolescentu od 12-18 godina koje unosi
manje količine tečnosti ili je izgubio tečnost uslijed povraćanja ili proljeva.

- ako imate srčanih problema uključujući zatajenje srca, anginu (bol u grudima) ili ukoliko ste doživjeli

srčani udar, bajpas operaciju, bolest perifernih arterija (slabu cirkulaciju u nogama ili stopalima zbog
suženja ili začepljenja arterija) ili bilo koji moždani udar (uključujući „manji udar“ ili prolazni
ishemijski napad).

- ako imate visok krvni tlak, šećernu bolest, visok holesterol ili porodičnu anamnezu srčanih bolesti ili

moždanog udara ili ako ste pušač.

Uzimanje lijekova kao što je IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke može malo povećati rizik za nastanak
srčanog udara (infarkta miokarda) ili moždanog udara. Ovaj rizik može povećati dugotrajna upotreba
ovog lijeka. Nemojte prekoračivati preporučenu dozu ili dužinu terapije.

Primjena drugih lijekova s lijekom IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne primjenjujete, kao i na lijekove

koje planirate da primjenjujete u budućnosti. Obavijestite Vašeg ljekara ako primjenjujete ili ste nedavno

primjenjivali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Nemojte upotrebljavati ovaj lijek ukoliko uzimate aspirin/acetilsalicilnu kiselinu, u dnevnoj dozi većoj od 75
mg ili neke druge NSAIL analgetike.

Primijenite lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke sa oprezom ukoliko već primjenjujete:

lijekove protiv zgrušavanja krvi (npr. aspirin/acetilsalicilna kiselina, varfarin, tiklopidin), diuretike
(povećavaju količinu urina)

lijekove za liječenje povišenog krvnog tlaka (ACE inhibitori kao što je kaptopril, beta blokatori kao
što je atenolol, antagonisti angiotenzin II receptora kao što je losartan) ili druge lijekove koji
stupaju u interkaciju sa ibuprofenom;

druge lijekove kao što su kortikosteroidi (koriste se u tremanu astme, kožnih bolesti i drugih
stanja), inhibitore agregacije trombocita (koriste se za razblaživanje krvi u cilju sprečavanja
moždanog udara i srčanih problema), kardiotonične glikozide (koriste se kod pacijenata sa
srčanim problemima), SSRi (selektivne inhibitore ponovne pohrane serotonina) i litijum (koriste se
u terapiji depresije), metotreksat (za liječenje nekih karcinoma, psorijaze i reumatoidnog artritisa),
ciklosporin ili takrolimus (koriste se za sprečavanje odbacivanja transplantiranog organa te u
tretmanu nekih kožnih bolesti), zidovudin (lijek koji se koristi u terapiji AIDS-a), kinolonske
antibiotike (antibiotici za liječenje nekih infekcija), fenitoin (koristi se u tretmanu epilepsije) i
antacide (koriste se u tretmanu loše probave).

I neki drugi lijekovi mogu stupati u interakcije sa IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke. Obzirom na
navedeno prije istovremene upotrebe ovog lijeka sa drugim lijekovima potrebno je posavjetovati se sa
ljekarom ili farmaceutom.

Trudnoća i dojenje

Prije nego što počnete da primjenjujete neki lijek, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Ibuprofen spada u grupu nesteroidnih protuupalnih lijekova koji mogu dovesti do reverzibilnih poremećaja
plodnosti kod žena. Prestankom uzimanja istih, poremećaji se povlače. Mala je vjerovatnoća da će
povremena upotreba ibuprofena smanjiti vjerovatnoću začeća. Ipak, ukoliko pokušavate zatrudniti ili imate
poteškoća sa začećem razgovarajte sa ljekarom.

Razgovarajte sa ljekarom ukoliko koristite ibuprofen u prvih 6 mjeseci trudnoće.

Ovaj lijek se ne preporučuje u posljednja 3 mjeseca trudnoće.

Ibuprofen se pojavljuje u majčinom mlijeku u veoma niskim koncentracijama, ali je mala vjerovatnoća
pojave neželjenih efekata kod dojenčeta.

Ukoliko ste u drugom stanju ili dojite, mislite da ste u drugom stanju ili planirate trudnoću, prije upotrebe
ovog lijeka porazgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Ostala upozorenja

Zbog sadržaja sorbitola, ne smijete koristiti IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke ukoliko ste preosjetljivi na
fruktozu i ukoliko patite od nedostatka enzima fruktoza-1,6-difosfata.
Zbog sadržaja natrijevog etilhidroksibenzoata i natrijevog propilhidroksibenzoata, ovaj proizvod može
uzrokovati alergijske reakcije (moguće su i reakcije odgođene preosjetljivosti).

3. Kako primjenjivati lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke

Lijek primijenite prema priloženom uputstvu.

Ako mislite da je djelovanje lijeka prejako ili preslabo, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Ovaj proizvod je namijenjen za kratkotrajnu upotrebu. Uzimajte najmanju potrebnu dozu, najkraći period
kako bi ublažili Vaše simptome.

Uobičajene doze su:
Odrasli, stariji pacijenti i djeca uzrasta 12 godina i starija:
preporučuje se doza od 200 mg ibuprofena
(jedna IbuDIRECT 200 mg kapsula, meka) najviše 3 puta na dan. Preporučeni interval doziranja je 6 do 8
sati, a ne smije proći manje od 4 sata između pojedinačnih doza. Maksimalna dnevna doza je 1200 mg
ibuprofena (6 IbuDIRECT 200 kapsula, mekih).

Kapsulu, meku treba progutati s vodom. Ne žvakati kapsulu.

Djeca mlađa od 12 godina:

IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke nisu pogodne za primjenu kod djece.

Ako primijenite više lijeka IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke nego što ste trebali

Ako ste primijenili veću količinu lijeka od propisane, odmah se obratite svom ljekaru ili farmaceutu!

Ukoliko ste primijenili više IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke nego što je to preporučeno u ovom
uputstvu, obratite se odmah Vašem ljekaru ili u najbližu zdravstvenu ustanovu. Ponesite sa sobom
pakovanje lijeka ili ovo uputstvo, da bi zdravstveni radnici kojima ste se obratili tačno znali o kojem se
lijeku radi.

Ako ste zaboravili primijeniti lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke

Ako ste zaboravili primijeniti lijek, ne primjenjujte dvostruku količinu lijeka naknadno, već nastavite

primjenu lijeka prema uobičajenom rasporedu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke,

obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi tako i lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke može izazvati nuspojave.

Prema učestalosti, nuspojave se dijele na: vrlo česte (≥10), česte (≥1/100 i <1/10), manje česte (≥1/1000 i
<1/100), rijetke (≥1/10000 i <1/1000), vrlo rijetke (<1/10000), nepoznato (ne može se procijeniti na osnovu
dostupnih podataka)

Ukoliko primijetite neku od sljedećih ozbiljnih nuspojava, prestanite s primjenom lijeka i odmah

obavijestite o tome Vašeg ljekara ili kontaktirajte najbližu zdravstvenu ustanovu:

čir na želucu ili perforacija želuca. Simptomi uključuju jaku abdominalnu bol, povraćanje krvi (ili
tečnosti koja podsjeća na talog kafe), krv u stolici ili prolazne crne stolice.

upala moždane ovojnice (meningitis). Simptomi uključuju ukočen vrat, glavobolju, mučninu,
povišenu tjelesnu temperaturu ili dezorijentaciju.

teške alergijske reakcije (opasne po život). Simptomi uključuju osip i svrbež kože, nesvjesticu,
nizak krvni tlak, ubrzan srčani rad, oticanje lica, jezika i vrata, nedostatak daha, šištanje i
poteškoće disanja.

astma/pogoršanje astme i druge poteškoće disanja.

teško oštećenje kože koje može zahvatiti usta i druge dijelove tijela. Ovo može dovesti do pojave
ozbiljnih kožnih reakcija koji počinju crvenilom kože, potom pojavom plikova i na kraju ljuštenjem
kože oko usta, nosa, očiju i genitalija. Ovi simptomi mogu biti praćeni groznicom, povišenom
tjelesnom temperaturom, bolovima u mišićima i opštom slabošću organizma.

poremećaji hematopoetskog sistema poput neobičnog krvarenja ili povećane sklonosti krvarenju,
smanjen broj crvenih krvnih zrnaca.

jetreni poremećaji pri dužem uzimanju ovog lijeka, pojava žutila kože i beonjača.

Ove nuspojave su veoma rijetke.
Lijekovi kakav je ibuprofen mogu biti povezani sa malim povećanjem rizika za srčani udar (infarkt
miokarda) ili moždani udar.

Ostale nuspojave
Ukoliko bilo koja od slijedećih nuspojava postane ozbiljna ili ako primjetite nuspojave koje nisu navedene
u ovom uputstvu, molimo da obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Česte nuspojave uključuju alergijske reakcije kao što je osip i svrbež (ili sistemski Lupus eritematodes-
SLE), abdominalnu bol, lošu probavu, mučninu, žgaravicu, glavobolju i vrtoglavicu.

Manje česte nuspojave uključuju proljev, nadutost, konstipaciju, mučninu.

Vrlo rijetke nuspojave uključuju:

smanjenje nivoa crvenih krvnih zrnaca koji vode do pojave bljedila i žutila, uzrokuju povišenu
tjelesnu temperaturu, grlobolju, ranice u ustima, simptome slične gripi, premorenost ili slabost,
nastanak modrica na koži i krvarenje kože ili nosa;

visok krvni tlak, zatajenje srca ili bol u grudima;

nervozu, poremećaj vida, zujanje u ušima i vrtoglavicu;

probleme s bubrezima sa simptomima kao što je oticanje gležnjeva;

ozbiljne kožne reakcije sa pojavom plikova;

pojava krvi u urinu i pjenasti urin.

Druge vrlo rijetke nuspojave nepoznate učestalosti uključuju pogoršanje simptoma kod kolitisa i Kronove
bolesti.

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke
Lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnoj kutiji.
Lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na
pakovanju. Rok upotrebe se odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.
Lijekovi se ne smiju bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte farmaceuta kako odlagati lijekove koji
više nisu potrebni. Ove mjere će pomoći u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije
Šta lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke sadrži

Aktivna supstanca je ibuprofen. IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke sadrže 200 mg ibuprofena.
Ostali sastojci su: kalijev hidroksid, polietilen glikol 400, želatin, sorbitol sorbitan rastvor, natrijev
etilhidroksibenzoat, natrijev propilhidroksibenzoat, pročišćena voda.

Kako lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke izgleda i sadržaj pakovanja

Lijek je pakovan u kutiju sa jednim blisterom PVC/PVDC – aluminijum (10 kapsula, mekih) i uputstvo za
pacijenta.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač/proizvođač gotovog lijeka
Pharmamed d.o.o.
Dolac na Lašvi bb, Travnik, Bosna i Hercegovina

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Pharmamed d.o.o.
Dolac na Lašvi bb, Travnik, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
04-07.3-2-518/17 od 20.06.2017.