INDAPRES

INDAPRES 2.5 mg tableta

30 film tableta (2 PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji

Supstance:
indapamid
Jačina ATC Oblik
2.5 mg tableta C03BA11 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

INDAPRES
2,5 mg
film tableta

indapamid

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek INDAPRES i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije primjene lijeka INDAPRES
3. Kako se upotrebljava lijek INDAPRES
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek INDAPRES
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK INDAPRES I ČEMU JE NAMIJENJEN?

INDAPRES je namijenjen liječenju povišenog krvnog pritiska (hipertenzija). Indapres je u obliku film
tablete i sadrži aktivnu supstancu indapamid.
Indapamid je diuretik. Većina diuretika povećava količinu urina koja se proizvodi u bubrezima.
Međutim, indapamid se razlikuje od drugih diuretika jer dovodi samo do neznatnog porasta produkcije
urina.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE PRIMJENE LIJEKA INDAPRES

Lijek INDAPRES ne smijete koristiti:

Ukoliko ste preosjetljivi na indapamid, druge sulfonamide ili na druge sastojke u lijeku.

Ukoliko imate teško oboljenje bubrega.

Ukoliko imate teško oboljenje jetre ili bolujete od hepatičke encefalopatije (oboljenje jetre koje

može da utiče na mozak i centralni nervni sistem).

Ukoliko imate sniženi nivo kalijuma u krvi.

Upozorenja i mjere opreza
Upozorite Vašeg ljekara ako:
Imate oboljenje jetre.

Imate dijabetes (šećerna bolest).

Bolujete od gihta.

Imate poremećaje srčanog ritma ili poremećaj funkcije bubrega.

Treba da idete na ispitivanje funkcije paratireoidne žlijezde.

Obavijestite Vašeg ljekara ukoliko ste ranije imali reakcije fotosenzitivnosti.
Vaš ljekar će Vam povremeno kontrolisati da li postoji sniženi nivo natrijuma ili kalijuma u krvi, kao i
povišeni nivo kalcijuma.

Ukoliko imate neka pitanja obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

Potrebno je upozoriti sportiste da ovaj lijek sadrži aktivnu supstancu koja može dovesti do pozitivne
reakcije u doping testovima.

Primjena drugih lijekova

Kažite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek,

uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta.

Ne preporučuje se istovremena primjena indapamida sa litijumom (za liječenje depresije), zbog
povećanog rizika razvoja toksičnosti litijuma.

Obavijestite Vašeg ljekara ukoliko uzimate neke od slijedećih lijekova:
Lijekove za liječenje poremećaja srčanog ritma (npr. hinidin, hidrohinidin, dizopiramid, amjodaron,

sotalol, ibutilid, dofetilid, digitalis).

Lijekove za liječenje mentalnih poremećaja kao što su depresija, anksioznost, shizofrenija (npr.

triciklički antidepresivi, antipsihotici, neuroleptici).

Bepridil (za liječenje angine pektoris odnosno bola u grudima).

Cisaprid (za liječenje poremećaja varenja).

Difemanil (za liječenje poremećaja u digestivnom sistemu, kao što je čir, ili povećano lučenje

želudačne kiseline, previše aktivan sistem za varenje).

Sparfloksacin, moksifloksacin (antibiotici za liječenje infekcija).

Halofantrin (antiparazitni lijek za liječenje određenih tipova malarije).

Pentamidin (za liječenje određenih tipova upale pluća).

Mizolastin (za liječenje alergijskih reakcija).

Nesteroidne antiinflamatorne lijekove za otklanjanje bolova (npr. ibuprofen) ili visoke doze

acetilsalicilne kiseline.

ACE inhibitore (inhibitore angiotenzin konvertujućeg enzima), lijekovi koji se koriste za liječenje

visokog krvnog pritiska (hipertenzije) i srčane slabosti (insuficijencije).

Oralne kortikosteroide (za liječenje raznih stanja uključujući i tešku astmu i reumatoidni artritis)

Laksanse.

Baklofen (za liječenje mišićne ukočenosti koja se može javiti kod nekih bolesti kao što je multipla

skleroza).

Diuretici koji štede kalijum (amilorid, spironolakton, triamteren).

Metformin (za liječenje dijabetesa).

Jodna kontrastna sredstva (koriste se u testovima u kojima učestvuju X-zraci).

Tablete koje sadrže kalcijum ili sredstva za nadoknadu kalcijuma.

Ciklosporin, takrolimus ili druge lijekove za supresiju imunog sistema posle transplantacije organa,

u liječenju autoimunih oboljenja ili teških reumatoloških i kožnih oboljenja.

Tetrakosaktid (za liječenje Kron-ove bolesti).

Primjena lijeka INDAPRES u periodu trudnoće i dojenja

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Indapres se ne preporučuje u trudnoći. Ukoliko ste trudni ili planirate trudnoću obratite se Vašem
ljekaru. U tom slučaju potrebno je preći na alternativni režim liječenja što je prije moguće.
Lijek prelazi u mlijeko dojilja i zato se majkama koje ga uzimaju ne savjetuje da doje.

Uticaj lijeka INDAPRES na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama
Indapres može dovesti do pojave neželjenih dejstava kao što su vrtoglavica i umor, usljed sniženja
krvnog pritiska (vidjeti dio 4). Ova neželjena dejstva se mnogo češće mogu javiti na početku liječenja
ili nakon povećanja doze. Ukoliko se ovo pojavi ne bi trebalo da upravljate automobilom i obavljate
druge aktivnosti koje zahtijevaju pažnju. Međutim, pri adekvatnoj kontroli, mala je vjerovatnoća da se
ova neželjena dejstva mogu javiti.

Važne informacije o pomoćnim materijama koje sadrži INDAPRES
Indapres sadrži laktozu (vrsta šećera). Ukoliko bolujete od intolerancije (nepodnošenja) laktoze ili
nekih drugih šećera, upozorite Vašeg ljekara.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK INDAPRES

Uputstvo za primjenu lijeka
Jedna film tableta (2.5 mg) dnevno, ujutru. Tablete se mogu uzimati nezavisno od obroka, treba ih
progutati sa dosta tečnosti. Liječenje povišenog krvnog pritiska je uglavnom doživotno.

Simptomi predoziranja lijekom INDAPRES su mučnina, povraćanje, sniženi krvni pritisak, grčevi,
grčevi, vrtoglavica, pospanost, zbunjenost i promjene u količini izlučenog urina.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek INDAPRES
Ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu lijeka uzmite slijedeću dozu u uobičajeno vrijeme. Ne uzimajte
dvostruku dozu da nadoknadite zaboravljenu dozu.

Ako prestanete sa uzimanjem lijeka INDAPRES
Liječenje povišenog krvnog pritiska je doživotno. Prije nego što prestanete sa uzimanjem ovog lijeka
posavjetujte se sa Vašim ljekarom.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja o ovom lijeku, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi lijekovi i INDAPRES

može izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod

svih.

Često (kod manje od 1/10 pacijenata i više od 1/100 pacijenata)
Nizak nivo kalijuma u krvi što može dovesti do mišićne slabosti.

Alergijske reakcije, uglavnom na koži, kao što je crvenilo kod pacijenata sa predispozicijama na

alergijske i astmatične reakcije.

Manje često (kod manje od 1/100 pacijenata i više od 1/1000 pacijenata)
Povraćanje.

Purpura (crvene tačkaste promjene po koži).

Rijetko (kod manje od 1/1000 pacijenata i više od 1/10000 pacijenata)
Osjećaj umora, vrtoglavica, glavobolja, parestezije (osjećaj bockanja i mravinjanja).

Mučnina, opstipacija, suvoća usta.

Povećan rizik od dehidracije kod starijih pacijenata i kod pacijenata sa srčanom insuficijencijom.

Veoma rijetko (kod manje od 1/10000 pacijenata)
Poremećaj srčanog ritma (osjećaj lupanja srca), nizak krvni pritisak.

Oboljenje bubrega (može dovesti do osjećaja umora, povećane potrebe za mokrenjem, svraba po

koži, mučnine i otoka ekstremiteta).

Pankreatitis (zapaljenje pankreasa što dovodi do bola u gornjem delu stomaka), poremećaj

funkcije jetre (sa simptomima kao što su umor, gubitak apetita, mučnina, otoci ekstremiteta, žuta
boja kože).

Promjene u broju ćelija u krvi, kao što su trombocitopenija (smanjeni broj krvnih pločica što može

dovesti do pojave modrica i krvarenja iz nosa), leukopenija (smanjeni broj bijelih krvnih zrnaca što
može dovesti do pojave groznice, suvoće u grlu i pojave simptoma sličnih gripu – ukoliko se jave
ove tegobe obratite se Vašem ljekaru) i anemija (smanjeni broj crvenih krvnih ćelija).

Angioedem i/ili urtikarija, teške promjene na koži. Angioedem se karakteriše oticanjem kože oko

očiju, usana, šaka i stopala. Može doći i do oticanja u predelu grla i jezika sa otežanim disanjem i
gutanjem. Ukoliko se ovo javi obratite se odmah Vašem ljekaru.

Nepoznato (frekvencija se ne može odrediti na osnovu raspoloživih podataka)
Mogu nastati promjene u Vašoj krvi, pa Vašem ljekaru mogu trebati rezultati analiza Vaše krvi da

provjeri Vaše stanje. Mogu nastati slijedeće promjene u analizama Vaše krvi:

- Mala koncentracija natrijuma u krvi može dovesti do dehidracije i niskog krvnog pritiska.
- Povećanje mokraćne kiseline koja može izazvati ili pogoršati giht (bol u zglobovima nogu).
- Povećanje nivoa šećera u krvi kod pacijenata sa dijabetesom.
- Povećana aktivnost enzima jetre.

U slučaju zastoja jetre postoji mogućnost da dobijete hepatičnu encefalopatiju (problemi sa jetrom

koji utiču na mozak i centralni nervni sistem).

Ukoliko bolujete od sistemskog lupusa eritematozusa (poremećaj imunog sistema sa zapaljenjem i

oštećenjem zglobova, tetiva, organa sa simptomima kao što su osip po koži, umor, gubitak apetita,
dobijanje u težini, bol u zglobovima) pri uzimanju ovog lijeka Vaše stanje se može pogoršati.

Prijavljeni su i slučajevi reakcija fotosenzitivnosti (promjene u izgledu kože), nakon izlaganja suncu

ili vještačkom UVA zračenju.

Nenormalan zapis EKG srca.

Neregularni otkucaji srca opsani po život (Torsade de Pointes).

Hepatitis.

Gubitak svijesti.

Ukoliko primijetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na INDAPRES, a koji nisu

pomenuti u uputstvu, obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta.

5. KAKO ČUVATI LIJEK INDAPRES

Čuvati van domašaja i vidokruga dece!

Rok upotrebe:
4 godine. Nemojte koristiti INDAPRES film tablete poslije isteka roka upotrebe naznačenog na
pakovanju. Rok upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje:
Čuvati na temperaturi do 25

C, u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svjetlosti i vlage.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lijek INDAPRES

Aktivna supstanca:

INDAPRES 2.5 mg, film tablete:
1 film tableta sadrži: 2.5 mg indapamida.

Ostali sastojci:

Jezgro: Laktoza, monohidrat; Povidon K30; Krospovidon; Magnezijum-stearat; Natrijum-lauril sulfat;

Talk.

Film: Hipromeloza 3 cp; Makrogol 6000; Talk; Titan dioksid C.I. 77891 (E 171).

Kako izgleda lijek INDAPRES i sadržaj pakovanja

INDAPRES 2.5 mg, film tablete:
Okrugle, bikonveksne film tablete bijele boje.
Tri blistera (PVC/Al) sa po 10 film tableta od 2.5 mg u kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač (administrativno sjedište)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet:
Indapres, film tableta, 30 x 2,5mg: 04-07.10-4972/13 od 09.04.2014.