KADRIL PLUS

KADRIL PLUS 20 mg tableta+ 12.5 mg tableta

20 tableta (2 blistera po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
hidrohlorotiazid enalapril
Jačina ATC Oblik
20 mg tableta+ 12.5 mg tableta C09BA02 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA 

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke!
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.
Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.
Ako primjetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavjestiti ljekara ili farmaceuta. 

KADRIL PLUS tablete 10+25 mg
KADRIL PLUS tablete 20+12,5 mg
Enalaprilum, hydrochlorothiazidum

Sadržaj uputstva:
1. Što je KADRIL PLUS i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati KADRIL PLUS?
3. Kako uzimati KADRIL PLUS ?
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati KADRIL PLUS?
6. Dodatne informacije. 1. Što je KADRIL PLUS i za šta se koristi?

Kadril plus sadrži enalapril-maleat i hidroklorotiazid:

- Enalapril pripada skupini inhibitora enzima konvertaze angiotenzina (ACE-inhibitori). Tijekom liječenja enalaprilom krvne se žile rašire što dovodi do sniženja krvnog tlaka, a time se povećava dotok krvi i kisika u srčani mišić i druge organe.

- Hidroklorotiazid spada u skupinu lijekova koji povećavaju izlučivanje mokraće (diuretici). Taj lijek povećava izlučivanje mokraće i tako snižava krvni tlak. Kadril plus je lijek za snižavanje krvnog tlaka. Kadril plus se preporučuje za liječenje povišenog krvnog tlaka (arterijske hipertenzije), gdje je potrebno kombinirano liječenje. Antihipertenzivno djelovanje kombinacije enalaprila i hidroklorotiazida jače je od djelovanja pojedinih sastojaka. 2. Prije nego počnete uzimati KADRIL PLUS?


Nemojte uzimati KADRIL PLUS
- ako ste preosjetljivi na enalapril, hidroklorotiazid i druge sastojke lijeka (navedeni u dijelu 6), te na druge ACE-inhibitore; ukoliko ste nakon uzimanja drugih ACE-inhibitora već imali reakciju preosjetljivosti sa svrbežom, koprivnjačom, piskanjem pri disanju, oticanjem usnica i obraza, vrata, kapaka, moguće ruku i stopala ili su se pojavili gušenje ili promuklost (angioedem);
- ukoliko imate nasljedni angioedem ili angioedem iz drugih, neutvrđenih uzroka;
- ako ste alergični na lijekove koji se nazivaju sulfonamidi;
- teže oštećenje bubrežne ili jetrene funkcije;
- ako ne možete mokriti;
- ako imate stanje poznato kao stenoza bubrežne arterije (sužavanje arterija koje opskrbljuju bubrege krvlju);
- ako ste više od 3 mjeseca trudni (također je bolje izbjegavati Kadril plus u ranoj trudnoći – vidjeti dio o trudnoći).
- ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog pritiska koji sadrži aliskiren.

Nemojte uzimati Kadril plus ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, posavjetujte se sa svojim liječnikom ilifarmaceutom prije početka uzimanja Kadril plus-a.Budite posebno oprezni s KADRIL- om PLUS
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika prije uzimanja ovog lijeka:
- ako imate probleme s bubrezima, ako ste nedavno imali transplantaciju bubrega, ako ste bolesnik na dijalizi ili uzimate tablete za vodu (diuretici);
- ako imate poremećaj krvi ili poteškoća s jetrom;
- ako ste na prehrani s ograničenim unosom soli ili ste nedavno imali jako povraćanje ili proljev;
- ako imate srčani poremećaj pod nazivom stenoza aorte, hipertrofičnu kardiomiopatiju ili opstrukciju izlaznog dijela;
- ako imate kolagensku bolest krvnih žila, uzimate imunosupresivnu terapiju (koja se primjenjuje u liječenju autoimunih poremećaja kao što su reumatoidni artritis ili nakon kirurškog zahvata transplantacije);
- ako uzimate alopurinol (koji se primjenjuje u liječenju uloga/gihta) ili prokainamid (koji se primjenjuje u liječenju poremećaja srčanog ritma). Ako dođe do razvoja infekcije (simptomi mogu biti visoka temperatura ili vrućica) potrebno je odmah o tome obavijestiti liječnika. Liječnik Vam može povremeno uzimati uzorke krvi radi kontrole broja leukocita;
- ako ste u prošlosti imali angioedem prilikom uzimanja drugih lijekova. Znakovi mogu biti svrbež, koprivnjača, piskanje pri disanju (otežano, piskutavo disanje) ili otečenost ruku, grla, usta ili očnih kapaka;
- ako imate dijabetes i uzimate lijekove za liječenje šećerne bolesti, uključujući inzulin za kontrolu šećerne bolesti (potrebno je kontrolirati krv zbog niskih vrijednosti glukoze u krvi, osobito tijekom prvog mjeseca liječenja);
- ako uzimate dodatke koji sadrže kalij ili nadomjeske soli koji sadrže kalij;
- ako uzimate litij koji se primjenjuje u liječenju nekih psihijatrijskih bolesti;
- ako Vam je liječnik priopćio da ne podnosite pojedine šećere.
- ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog pritiska:
-- blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – npr. valsartan, telmisartan, irbesartan), naročito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću.
-- aliskiren.
Ljekar Vam može provjeriti bubrežnu funkciju, krvni pritisak i količinu elektrolita (npr. kalijuma) u krvi u redovnim intervalima. Vidjeti takođe informacije pod naslovom " Nemojte uzimati KADRIL PLUS "

Morate obavijestiti liječnika ako mislite da ste (ili biste mogli biti) trudni. Kadril plus se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati ako ste trudni više od 3 mjeseca jer može uzrokovati ozbiljna oštećenja u Vašeg djeteta ako se primjenjuje u tom stadiju (vidjeti dio o trudnoći). Ako se trebate podvrgnuti nekom od sljedećih postupaka, potrebno je obavijestiti liječnika koji Vas liječi da uzimate Kadril plus:
- prilikom svakog kirurškog zahvata ili primanja anestezije (čak i kod zubara),
- kod liječenja pod nazivom LDL afereza, za uklanjanje kolesterola iz krvi uz uporabu uređaja,
- kod desenzibilizacijskog liječenja, za smanjenje učinka alergije na ubod pčele ili ose.

Rutinski testovi
Kada po prvi puta počnete uzimati Kadril plus, liječnik će često pratiti Vaš krvni tlak kako bi bio siguran da ste dobili odgovarajuću dozu. Pored toga, u pojedinih bolesnika liječnik može zatražiti određene testove za mjerenje razine kalija, natrija, magnezija, kreatinina i jetrenih enzima. Obavijestite liječnika ako provodite ili ćete provoditi anti-doping test, s obzirom da ovaj lijek može dovesti do pozitivnog rezultata.

Djeca
Primjena Kadril plus-a se ne preporučuje u djece. 

Uzimanje drugih lijekova
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove uključujući i one koje ste nabavili bez recepta jer neki lijekovi mogu utjecati na djelovanje drugih lijekova. Također neki lijekovi mogu utjecati na način na koji djeluje Kadril Plus. - tablete za mokrenje koje štede kalij (diuretici) kao što su spironolakton, eplerenon, triamteren ili amilorid, dodaci koji sadrže kalij ili zamjene soli koje sadrže kalij. Kadril Plus može povećati vrijednosti kalija u krvi, što dovodi do visokih vrijednosti kalija. To će dovesti do nekoliko znakova i obično se otkriva pretragama.
- tablete za mokrenje (diuretici) kao što su tiazidi, furosemid, bumetanid;
- drugi lijekovi koji snižavaju krvni tlak kao što su nitroglicerin, nitrati i vazodilatatori;
 - litij koji se primjenjuje u liječenju pojedinih psihijatrijskih bolesti. Kadril Plus se ne smije uzimati s ovim lijekom;
- barbiturati (sedativi koji se primjenjuju kod nesanice ili epilepsije);
- triciklički antidepresivi kao što je amitriptilin koji se primjenjuje kod depresije, antipsihotici kao što su fenotiazini koji se primjenjuju kod teške anksioznosti;
- lijekovi za ublažavanje boli kao što su morfin ili anestetici jer se krvni tlak može pretjerano sniziti;
- kolestiramin ili kolestipol (koji se primjenjuju u kontroli vrijednosti kolesterola);
- lijekovi koji se primjenjuju kod ukočenosti i upale povezane s bolnim stanjima, osobito kada su zahvaćeni mišići, kosti i zglobovi:
- uključujući terapiju zlatom koja može dovesti do crvenila lica, osjećaja mučnine,povraćanja i sniženja krvnog tlaka, kada se uzima s Kadril Plus i
- nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAID), na primjer diflunisal ili diklofenak. Oni mogu spriječiti dobru kontrolu krvnog tlaka i mogu povećati vrijednost kalija u krvi;
- lijekovi kao što su efedrin koji se primjenjuje u nekim lijekovima protiv kašlja i prehlade, ili noradrenalin i adrenalin koji se primjenjuju protiv niskog krvnog tlaka, šoka, zatajenja srca, astme ili alergija. Ako se primjenjuju s Kadril Plus, ovi lijekovi mogu održavati visok krvni tlak.
- ACTH (za testiranje funkcioniraju li ispravno nadbubrežne žlijezde);
- kortikosteroidi (koji se primjenjuju u liječenju određenih stanja kao što su reumatizam, artritis, alergijska stanja, astma ili određeni poremećaji krvi);
- alopurinol (koji se primjenjuje u liječenju gihta);
- ciklosporini (imunosupresivni lijekovi koji se primjenjuju u autoimunim poremećajima);
- lijekovi za liječenje raka;
- antacidi (koji se primjenjuju za ublažavanje probavnih smetnji);
- prokainamid, amiodaron ili sotalol (koji se primjenjuju u liječenju poremećaja srčanog ritma);
- digitalis (koji se primjenjuje u liječenju problema sa srčanim ritmom);
- karbenoksalon (koji se primjenjuje u liječenju ulkusa želuca);
- prekomjerna primjena laksativa;
- antidijabetici kao što je inzulin. Kadril Plus može izazvati daljnji pad vrijednosti šećera u krvi, ako se uzimaju s antidijabeticima. Ljekar će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza:
- Ako uzimate neki blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti takođe informacije pod naslovima “Nemojte uzimati Kadril Plus i “Budite posebno oprezni s KADRIL- om PLUS” )


Ako niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenog na Vas, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili farmaceutom prije uzimanja Kadril Plus. 

Uzimanje hrane i pića s Kadril Plus
Lijek se možete uzimati neovisno o jelu. Međutim, ako pijete alkohol tijekom uzimanja Kadril Plus, to može uzrokovati prekomjerno sniženje Vašeg krvnog tlaka i možete osjetiti omaglicu, ošamućenost ili nesvjesticu. Tijekom liječenja ne konzumirajte alkohol.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili farmaceutu za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća
Morate reći svom liječniku ako mislite da ste (ili da biste mogli ostati) trudni. Liječnik će Vam savjetovati da prestanete uzimati Kadril Plus prije nego zatrudnite ili odmah nakon što saznate da ste trudni i savjetovati će Vam koji lijek da uzimate umjesto Kadril Plus. Kadril Plus se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati nakon isteka trećeg mjeseca trudnoće jer može ozbiljno naškoditi Vašoj bebi ako se uzima nakon isteka trećeg mjeseca trudnoće.

Dojenje
Obavijestite svog liječnika ako dojite ili ako planirate početi dojiti. Kadril Plus se ne preporučuje majkama koje doje.

Upravljanje vozilima i strojevima
Određene nuspojave, kao što su omaglica i iznurenost zabilježene su pri primjeni Kadril Plus-a što može utjecati na sposobnost nekih bolesnika za upravljanje vozilima i rada na strojevima.

Ostala upozorenja
 Kadril Plus sadrži laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujete se sa svojim liječnikom. 3. Kako uzimati KADRIL PLUS ?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili farmaceutom ako niste sigurni. Broj tableta koje ćete uzimati svaki dan ovisit će o Vašem stanju.
Uobičajena doza je 1 do 2 tablete jednom na dan. Tablete uzimajte cijele, može tijekom ili nakon jela, s malo tekućine. Naviknite se redovito uzimati lijek, najbolje ujutro, u isti sat. Liječenje Kadril Plus-om dugotrajno je, osim ukoliko ne nastupe okolnosti zbog kojih se mora prekinuti. Budući da lijek morate redovito uzimati, uvijek se pobrinite da imate dovoljno lijeka za neprekidno liječenje.
Ako smatrate da je učinak lijeka Kadril Plus prejak ili preslab, posavjetujte se s liječnikom ili farmaceutom. Nemojte uzimati manje ili više tableta od onog što Vam je propisao liječnik. 

Primjena u djece
Primjena Kadril Plus-a u djece se ne preporučuje.

Ako uzmete više Kadril Plus -a nego što ste trebali
Obratite se odmah svojem liječniku ili ljekarniku ako mislite da ste uzeli više tableta nego što ste trebali. Najčešći znakovi uzimanja prevelike doze su prekomjerni pad krvnog tlaka i stupor (stanje gotovo potpunog nedostatka svijesti). Drugi simptomi mogu uključivati omaglicu i ošamućenost zbog pada krvnog tlaka, snažne i ubrzane otkucaje srca, ubrzan puls, tjeskobu, kašalj, zatajenje bubrega i ubrzano disanje.

Ako ste zaboravili uzeti Kadril Plus
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu. Ukoliko ste zaboravili uzeti lijek, uzmite ga čim prije, ali nedostaje li do sljedeće tablete samo nekoliko sati, radije pričekajte i sljedeću tabletu uzmite u uobičajeno vrijeme, a zaboravljenu izostavite.

Ako prestanete uzimati Kadril Plus
Ne prekidajte primjenu lijeka, osim ako Vam to ne preporuči liječnik. Ako to učinite, može doći do povišenja krvnog tlaka. Ako Vam krvni tlak postane previsok, to može utjecati na rad srca i bubrega. U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili farmaceutu.

4. Mogući neželjeni efekti.
Kao i svi lijekovi, lijek KADRIL PLUS može uzrokovati nuspojave.
Nuspojave se mogu javiti određenom učestalošću, što je definirano u nastavku:

Vrlo česte pojavljuju se kod više od 1 na 10 bolesnika
Česte pojavljuju se kod 1 do 10 na 100 bolesnika
Manje česte pojavljuju se kod 1 do 10 na 1000 bolesnika
Rijetke pojavljuju se kod 1 do 10 na 10000 bolesnika
Vrlo rijetke pojavljuju se kod manje od 1 na 10000 bolesnika
Nije poznato učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

Od životnog je značaja prekinuti uzimanje KADRIL-a PLUS i odmah zatražiti liječnički savjet ako primijetite sljedeći simptom:
- alergijska reakcija - možete imati svrbež, kratkoću daha (nedostatak zraka) ili piskanje pri disanju (čujno, otežano disanje), te razviti otok ruku, usta, grla, lica ili očiju.
Odmah prestanite uzimati lijek i smjesta obavijestite liječnika pojave li se:
- jaka omaglica, smušenost, posebice na početku liječenja ili prilikom povišenja doze ili prilikom ustajanja.

Druge moguće nuspojave:

Vrlo česte
- zamućen vid, kašalj, osjećaj mučnine, slabost  

Česte
- glavobolja, depresija, niski krvni tlak, nesvjestica;
- bolovi u prsima, promjene srčanog ritma, angina, ubrzani otkucaji srca, kratkoća daha (nedostatak zraka);
- proljev, bolovi u području trbuha (abdomen), promjene okusa, zadržavanje tekućine (edem), osjećaj umora;
- osip, preosjetljivost/angioneurotski edem: prijavljeni su angioneurotski edem lica, udova, usana, jezika, glotisa i/ili larinksa;
- povišene vrijednosti kalija u krvi, porast kreatinina u serumu (oboje se obično otkriva putem testova); povišene vrijednosti kolesterola, povišene vrijednosti triglicerida, povišene vrijednosti mokraćne kiseline u krvi.
- grčevi u mišićima

Manje česte
- anemija, tjeskoba, osjećaj pojačane svijesti ili osjećaj drhtavice (izazvani niskim šećerom u krvi), konfuzija, osjećaj pospanosti, poteškoće sa spavanjem, osjećaj nervoze, trnci ili utrnulost, osjećaj vrtoglavice;
- nizak krvni tlak (što može izazvati osjećaj omaglice prilikom ustajanja), neujednačeni otkucaji srca, srčani ili moždani udar (u visokorizičnih bolesnika);
- curenje nosa, grlobolja i promuklost, problemi s disanjem ili astma;
- blokada crijeva (ileus), pankreatitis (upala gušterače), povraćanje, poremećaj probave, zatvor, osjećaj neispravne prehrane (anoreksija), nadražaj želuca, suhoća usta, flatulencija (vjetrovi), giht;
- osjećaj pečenja, tupe boli s osjećajem praznine i gladi, osobito kada je želudac prazan (izazvano peptičkim ulkusom), prekomjerno znojenje, svrbež, koprivnjača (urtikarija), gubitak kose, proteini u mokraći (obično se otkriva putem testova);
- impotencija, smanjeni libido, crvenilo uz osjećaj vrućine, zvonjenje u ušima, osjećaj letargije, visoka temperatura;
- porast ureje u krvi i smanjenje vrijednosti natrija u krvi (obično se otkriva putem testova), opće loše stanje

Rijetke
- neobični snovi, poteškoće sa spavanjem;
- smanjenje bijelih krvnih stanica, crvenih krvnih stanica, krvnih pločica (trombocita), depresija koštane srži (sve se obično otkriva putem testova);
- otečenost žlijezda, autoimune bolesti, slaba cirkulacija krvi u prstima što izaziva crvenilo i bolove (Raynaud), voda u plućima, curenje ili bol u nosu;
- eozinofilna pneumonija (znakovi mogu biti kašalj, visoka temperatura i otežano disanje);
- bolovi, otečenost ili ulceracije u ustima, infekcija ili bolovi i otečenost jezika, problemi s bubrezima kao što su bolovi u donjem dijelu leđa i smanjenje volumena izlučivanja mokraće;
- otečena nazalna sluznica;
- otežano disanje, respiratorni distres;
- zatajenje jetre ili hepatitis (upala jetre), što može izazvati žutu obojenost kože (žutica);
- prekomjerno crvenilo kože, plikovi, ljuštenje kože u obliku listića;
- rast dojki u muškaraca;
- povišene vrijednosti jetrenih enzima ili bilirubina u krvi (obično se otkriva putem testova krvi), smanjenje glukoze u krvi;
- slabost mišića, ponekad zbog niskog kalija (pareza)

Vrlo rijetke
- angioedem crijeva. Znakovi mogu uključivati bolove u želucu, osjećaj mučnine i povraćanje, povišene vrijednosti kalcija u krvi.

Ostale (nije poznato koliko bolesnika može biti pogođeno)
Prijavljena je i kompleksna nuspojava koja može uključivati pojedine ili sve sljedeće znakove:
- vrućica, upala krvnih žila, bolovi i upala mišića ili zglobova;
- poremećaji krvi koji pogađaju komponente krvi (obično se otkriva putem testova krvi);
- osip, preosjetljivost na sunčevu svjetlost i drugi učinci na kožu.
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu. 

5. Kako čuvati KADRIL PLUS?
KADRIL PLUS tablete morate čuvati van dohvata djece.
Čuvati na temperaturi do 25 ºC u orginalnom pakiranju.

Rok trajanja
3 godine.
KADRIL PLUS tablete se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.
Rok upotrebe na pakiranju odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. 

6. Dodatne informacije.

KADRIL PLUS 10 + 25 mg, 1 tableta sadrži:
Aktivne supstance: enalapril maleat 10mg; hidrohlorotiazid 25mg
Pomoćne supstance: laktoza monohidrat, natrij bikarbonat, povidon, preželatinizirani kukuruzni škrob, kukuruzni škrob, maleinska kiselina, titan dioksid (E171), quinoline yellow (E104), magnezij stearat.

KADRIL PLUS 20 + 12,5 mg, 1 tableta sadrži:
Aktivne supstance: enalapril maleat 20mg; hidrohlorotiazid 12,5mg
Pomoćne supstance: laktoza monohidrat, natrij bikarbonat, povidon, preželatinizirani kukuruzni škrob, kukuruzni škrob, maleinska kiselina, magnezij stearat. 


Kako KADRIL PLUS izgleda i sadržaj pakovanja?

Kartonska kutija lijeka sa 20 okruglih, bikonveksnih tableta, žute boje, od 10 mg enalapril maleata + 25mg hidrohlorotiazida u blister pakovanju (2 blistera x 10 tableta).

Kartonska kutija lijeka sa 20 okruglih, bikonveksnih tableta, bijele boje, od 20 mg enalapril maleata + 12,5 mg hidrohlorotiazida u blister pakovanju (2 blistera x 10 tableta) 


Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

PROIZVOĐAČ (administrativno sjedište), PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA (mjesto puštanja serije lijeka u promet) i NOSILAC ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET:

ZADA Pharmaceuticals d.o.o.
Donji Bistarac b.b.
75300 Lukavac


BROJ I DATUM RJEŠENJA O STAVLJANJU LIJEKA U PROMET: 
KADRIL Plus, 20 tableta x (10 + 25) mg u kutiji: 04-07.3-2-4861/15 od 09.09.2015.
KADRIL Plus, 20 tableta x (20 + 12,5) mg u kutiji: 04-07.3-2-4862/15 od 09.09.2015.

Datum zadnje revizije uputstva :
Septembar, 2015.