KADRIL

KADRIL 10 mg tableta

20 tableta (2 blistera po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
enalapril
Jačina ATC Oblik
10 mg tableta C09AA02 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTE

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama
važne podatke!
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.
Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.
Ako primjetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavjestiti ljekara ili farmaceuta.

KADRIL 5 mg
KADRIL 10 mg
KADRIL 20 mg

enalapril

Sadržaj uputstva:

1. Šta je KADRIL i za šta se koristi ?
2. Prije nego počnete uzimati KADRIL
3. Kako uzimati KADRIL?
4.Moguće nuspojave
5. Kako čuvati KADRIL
6. Dodatne informacije

1.

Šta je KADRIL i za šta se koristi ?

Kadril sadrži djelatnu tvar koja se naziva enalapril koja pripada skupini lijekova poznatoj pod nazivom ACE
inhibitori (inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima). Ovi lijekovi djeluju na proširenje Vaših krvnih žila i
na taj način olakšavaju srcu pumpanje krvi kroz krvne žile do svih dijelova tijela. To pomaže u sniženju
povišenog krvnog tlaka. Kadril će također pomoći Vašem srcu da bolje radi ako imate oštećenje srčanog
mišića.
Kadril je namijenjen za:
- liječenje povišenog krvnog tlaka (hipertenzija),
- liječenje zatajenja srca (simptomatsko slabljenje funkcije srca). To može smanjiti potrebu
odlaska u bolnicu i produljiti život nekim bolesnicima.
- sprječavanje zatajenja srca (simptomatskog slabljenja funkcije srca) i usporavanje razvoja
simptoma bolesti u bolesnika s početnim zatajenjem srca; u razdoblju tijekom kojeg se još nisu
pojavili simptomi bolesti. Simptomi zatajenja srca uključuju: nedostatak zraka, umor nakon
blage fizičke aktivnosti poput hodanja, oticanje gležnjeva i nogu.
- Djelovanje ovog lijeka obično počinje unutar 1 sata nakon uzimanja, a učinak traje najmanje 24
sata. U nekih bolesnika potrebno je nekoliko tjedana liječenja do postizanja najboljeg učinka na
krvni tlak.

2.

Prije nego počnete uzimati KADRIL

Nemojte uzimati KADRIL:
- ako ste preosjetljivi na enalaprilmaleat, bilo koji sastojak lijeka KADRIL ili druge inhibitore enzima
konvertaze angiotenzina (ACE);
- ako ste već imali reakciju preosjetljivosti (alergijsku rekaciju) na lijek sličan KADRILu koji se zove ACE
inhibitor;
- ako ste ikad imali oticanje lica, usana, usta, jezika ili grla koje je uzrokovalo poteškoće u
gutanju i disanju (angioedem), čiji je razlog nastanka nepoznat ili nasljedan;
- ako ste trudni više od 3 mjeseca (također je bolje izbjegavati KADRIL u ranoj trudnoći - vidjeti dio
Trudnoća).
-ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje
krvnog pritiska koji sadrži aliskiren

Nemojte uzimati KADRIL ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se
svom liječniku ili farmaceutu prije uzimanja KADRIL-a.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom liječniku ili farmaceutu prije nego uzmete KADRIL:
- Ako imate bolest srca koja se naziva stenoza aorte, hipertrofična kardiomiopatija ili opstrukcija
izlaznog dijela (eng. outflow obstruction)
- Ako imate stanje koje uključuje krvne žile u mozgu
- Ako imate poremećaj krvi kao što je nizak broj ili nedostatak bijelih krvnih stanica
(neutropenija/agranulocitoza), nizak broj trombocita (trombocitopenija) ili smanjen broj crvenih
krvnih stanica (anemija)
- Ako imate poremećaj funkcije jetre
- Ako se liječite zbog oboljenja bubrega, ako ste nedavno imali transplantaciju bubrega. To može
dovesti do visokih razina kalija u krvi koje mogu biti ozbiljne. Liječnik će možda trebati
prilagoditi dozu KADRILa i pratiti razinu kalija u krvi.
- Ako se liječite hemodijalizom, ako uzimate diuretike
- Ako ste nedavno jako povraćali ili imali proljev
- Ako ste na neslanoj dijeti, uzimate kalijeve nadomjeske, lijekove koji zadržavaju kalij ili soli
koje sadrže kalij
- Ako ste stariji od 70 godina
- Ako imate dijabetes i uzimate antidijabetična sredstva ili inzulin radi kontrole Vašeg dijabetesa;
potrebno je pažljivo nadziranje zbog niskih razina glukoze u krvi, osobito tijekom prvog
mjeseca liječenja. Razina kalija u Vašoj krvi također može biti povišena.
- Ako ste u prošlosti imali reakciju preosjetljivosti s oticanjem lica, usana, jezika i grla s
poteškoćama u disanju i gutanja (angioedem). Trebate biti svjesni da bolesnici crne rase imaju
povećan rizik od pojave ove vrste reakcija.
- Ako imate nizak krvni tlak (to se može primijetiti kao nesvjestica ili omaglica, posebno kod
stajanja)
- Ako imate kolagensku vaskularnu bolest (npr. eritematozni lupus, reumatoidni artritis i
sklerodermiju), uzimate imunosupresivnu terapiju, uzimate alopurinol ili prokainamid, ili bilo
koju kombinaciju navedenog. Liječnik Vam može povremeno uzeti uzorak krvi radi provjere
broja bijelih krvnih stanica. Ukoliko se bilo što od navedenog odnosi na Vas, te u slučaju da
dobijete infekciju (simptomi mogu biti visoka temperatura, vrućica/zimica), odmah obavijestite
svog liječnika
- Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite pojedine šećere
- Ako uzimate litij, koji se primjenjuje u liječenju pojedinih psihijatrijskih bolesti
- Ako ste pripadnik crne rase, jer učinak enalaprila može biti smanjen.
- Ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog
krvnog pritiska:

blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – npr. valsartan,

telmisartan, irbesartan), naročito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom
bolešću.

aliskiren.

Ljekar Vam može provjeriti bubrežnu funkciju, krvni pritisak i količinu elektrolita (npr. kalijuma) u krvi u
redovnim intervalima. Vidjeti takođe informacije pod naslovom “Nemojte uzimati Kadril”

Morate obavijestiti liječnika ako mislite da ste trudni (ili biste mogli zatrudnjeti). KADRIL se ne
preporučuje u ranoj trudnoći te se ne smije uzimati ako ste trudni dulje od 3 mjeseca, s obzirom da može
izazvati teško oštećenje Vašeg djeteta ako se primjenjuje u tom stadiju (vidjeti dio o trudnoći).

Ukoliko za vrijeme uzimanja KADRIL-a razvijete bilo koji od sljedećih simptoma, neophodno je da
odmah obavijestite svog liječnika:
- žutica (žuta boja kože i bjeloočnica);
- suhi kašalj koji traje duže vrijeme.

Ako ćete se podvrći bilo kojem od sljedećih zahvata, obavezno recite liječniku koji Vas liječi da uzimate
KADRIL:
- kirurško liječenje ili primanje anestetika (čak i kod zubara).
- postupak pod nazivom LDL afereza, kojim se pomoću aparata odstranjuje kolesterol iz Vaše
krvi;
- desenzibilizacijsko liječenje, postupak kojim se smanjuju učinci alergije na ubode pčele ili ose.
Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, recite svom liječniku ili stomatologu prije
zahvata.

Rutinske pretrage
Kada po prvi put uzimate KADRIL, liječnik će Vam često nadzirati krvni tlak kako bi se utvrdilo primate
li ispravnu dozu. Pored toga, u pojedinih bolesnika liječnik može obaviti još neke pretrage radi
određivanja kalija i kreatinina (razgradni produkt koji se nalazi u urinu) ili razina jetrenih enzima.

Djeca
Informacije o primjeni KADRIL-a u djece u dobi iznad 6 godina s povišenim krvnim tlakom su ograničene,
dok u djece sa srčanim poteškoćama nema informacija.
KADRIL se ne smije koristiti u djece sa smanjenom funkcijom bubrega.

Drugi lijekovi i KADRIL
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove,
uključujući i one koje ste nabavili bez recepta. To uključuje biljne lijekove.
To je stoga što pojedini lijekovi mogu utjecati na djelovanje drugih lijekova. Također, neki drugi
lijekovi mogu utjecati na način na koji djeluje KADRIL.
Ako uzimate bilo koji od navedenih lijekova, posavjetujte se sa svojim liječnikom prije prvog
uzimanja KADRILa jer će možda biti potrebno promijeniti dozu Vaših lijekova.
- Diuretici koji štede kalij kao što su spironolakton, eplerenon, triamteren ili amilorid; dodaci koji
sadrže kalij, ili zamjene soli koje sadržavaju kalij.
KADRIL može povisiti razine kalija u krvi što može dovesti do hiperkalemije. Blaga hiperkalemija
uzrokuje malo ili uopće ne uzrokuje simptome, te se obično dijagnosticira pretragom krvi ili
elektrokardiogramom. Primjena te vrste lijekova u bolesnika s bubrežnim poteškoćama može
dovesti do značajnog porasta kalija u krvi što može uzrokovati ozbiljne nuspojave.
- Diuretici kao što su tiazidi, diuretici petlje kao što su furosemid, bumetanid, druga
antihipertenzivna sredstva i nitroglicerin, drugi nitrati, te drugi vazodilatatori; istodobna
primjena s KADRIL-om može prouzročiti hipotenziju (sniženi krvni tlak).
- Litij, lijek koji se koristi za liječenje pojedinih psihijatrijskih bolesti. KADRIL se ne smije uzimati s
tim lijekom.
- Triciklički antidepresivi kao što je amitriptilin (koristi se za liječenje depresije), antipsihotici
kao što su derivati fenotiazina (za ublažavanje teške anksioznosti), narkotici kao što je morfin
(koristi se u liječenju umjerenih i jakih bolova) ili anestetici. Kada se ti lijekovi uzimaju s
KADRIL-om, može doći do dodatnog sniženja Vašeg krvnog tlaka.
- Lijekovi koji se koriste za ublažavanje bolova, ukočenosti i upale povezane sa stanjima
praćenim bolovima, osobito onima koja zahvaćaju mišiće, kosti i zglobove. Uključeno je i
liječenje preparatima sa zlatom, što može dovesti do crvenila lica, mučnine, povraćanja i
sniženja krvnog tlaka prilikom uzimanja s ACE inhibitorima uključujući KADRIL; nesteroidni
protuupalni lijekovi (NSAID) kao što su diflunizal ili diklofenak koji prilikom uzimanja s
KADRIL-om mogu spriječiti primjereno kontroliranje Vašeg krvnog tlaka i mogu povisiti razinu
kalija u krvi.
- Simpatomimetici, lijekovi kao što su efedrin, koji se koriste u pojedinim pripravcima protiv kašlja i
prehlade, ili noradrenalin i adrenalin koji se koriste za liječenje hipotenzije, šoka,
zatajenja srca, astme ili alergija. Prilikom uzimanja s KADRIL-om ti lijekovi mogu održavati Vaš
krvni tlak povišenim.
- Antidijabetička sredstva kao što je inzulin, koji se koristi za sniženje razina šećera u krvi. Kada
se uzima s antidijabetičkim sredstvima, KADRIL može uzrokovati dodatni pad razina šećera u krvi.
- Alopurinol (primjenjuje se za liječenje uloga/gihta).
- Prokainamid (primjenjuje se za liječenje poremećaja srčanog ritma).

- Acetilsalicilatna kiselina (lijek koji se u malim dozama koristi za prevenciju bolesti srca i krvnih žila),
lijekovi koji razgrađuju krvne ugruške (trombolitici), beta-blokatori (lijekovi za liječenje visokog krvnog
tlaka). Mogu se uzimati istodobno s KADRIL-om.
Ljekar će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza:
- Ako uzimate neki blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti takođe informacije pod
naslovima “Nemojte uzimati Kadril?” i “Upozorenja i mjere opreza”

KADRIL s hranom, pićem i alkoholom
Lijek možete uzimati prije jela, tijekom jela ili nakon jela. Većina ljudi uzima KADRIL s čašom vode.
Međutim, ako konzumirate alkohol za vrijeme liječenja KADRIL-om, to može uzrokovati pad Vašeg krvnog
tlaka, te možete osjetiti omaglicu, nesvjesticu ili slabost. Pored toga,neophodno je smanjiti uzimanje
alkohola na minimum.

Trudnoća i dojenje
Trudnoća
Obavezno morate obavijestiti svog liječnika ako mislite da ste trudni (ili biste mogli zatrudnjeti).
Liječnik će Vam u pravilu savjetovati da prestanete uzimati KADRIL prije nego što zatrudnite ili čim
saznate da ste trudni, te će Vam savjetovati uzimanje drugog lijeka umjesto KADRIL-a. KADRIL se ne
preporučuje u ranoj trudnoći, te se ne smije uzimati kada ste trudni dulje od 3 mjeseca, jer može izazvati
teško oštećenje Vašeg djeteta ako se primjenjuje nakon trećeg mjeseca trudnoće.

Dojenje
Obavijestite svog liječnika ako dojite ili se spremate započeti s dojenjem. Dojenje novorođenčadi
(prvih nekoliko tjedana nakon porođaja), te osobito prijevremeno rođene djece, ne preporučuje se
tijekom uzimanja KADRILa. U slučaju starijeg djeteta, liječnik će Vam objasniti rizike i korist uzimanja
KADRIL-a tijekom dojenja, u usporedbi s drugim metodama liječenja.
Obratite se svom liječniku ili farmaceutu za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima
Određene nuspojave koje su prijavljene uz KADRIL mogu utjecati na sposobnost upravljanja vozilima ili
rukovanja strojevima u pojedinih bolesnika. Možete osjetiti omaglicu ili pospanost tijekom uzimanja
KADRILa. Ako se to dogodi, nemojte upravljati vozilima i strojevima.

KADRIL sadrži laktozu.
Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj
lijek posavjetujete se sa svojim liječnikom.

3.

Kako uzimati KADRIL?

Uvijek uzmite KADRIL točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili
ljekarnikom ako niste sigurni.

Uzimanje ovog lijeka
- Ovaj lijek se uzima kroz usta.
- Vrlo je važno nastaviti uzimati KADRIL onoliko dugo koliko je propisao Vaš liječnik.
- Broj tableta koje uzimate svakog dana ovisit će o Vašem stanju.
- Nemojte uzeti više tableta nego što Vam je propisano.

Liječenje povišenog krvnog tlaka
Uobičajena početna doza za liječenje povišenog krvnog tlaka iznosi 5 mg do 20 mg jednom na dan.
Nekim bolesnicima potrebna je niža početna doza lijeka.
Preporučena početna doza za bolesnike s blago povišenim krvnim tlakom iznosi 5 mg do 10 mg na
dan. U bolesnika s bubrežnim poteškoćama, srčanim poteškoćama, niskim razinama soli i/ili tekućine,
primjenjuje se početna doza od 5 mg ili niža.
Ako trenutno uzimate visoke doze diuretika (tablete za vodu), liječnik može zatražiti da ih prestanete
uzimati 2-3 dana prije uzimanja KADRIL-a. Preporučuje se početna doza od 5 mg ili niža.
Uobičajena doza za održavanje učinka lijeka iznosi 20 mg jednom na dan.
Najveća dnevna doza za održavanje učinka lijeka iznosi 40 mg.

Liječenje zatajenja srca/sprječavanje zatajenja srca
U bolesnika sa srčanim poteškoćama KADRIL se primjenjuje kao dodatak diureticima, a kada je
primjereno, s digitalisom (lijek koji se koristi kod kongestivnog zatajenja srca ili kod nepravilnih
otkucaja srca) ili beta-blokatorima (lijekovi koji se primjenjuju u liječenju povišenog krvnog tlaka,
angine i srčanih poteškoća).
Uobičajena početna doza lijeka iznosi 2,5 mg jednom na dan.
Vaš liječnik će postupno povećavati ovu dozu dok se ne postigne doza održavanja za Vas.
Uobičajena doza održavanja lijeka je 20 mg na dan, koja se može uzeti jednom na dan ili podijeljena u
dvije doze.
Najviša dnevna doza iznosi 40 mg, podijeljena na dvije doze.

Bolesnici sa smanjenom funkcijom bubrega
Vaša doza lijeka će se mijenjati ovisno o tome kako rade Vaši bubrezi:
- umjereno oštećenje funkcije bubrega – 5 mg do 10 mg svaki dan.
- teško oštećenje funkcije bubrega – 2,5 mg svaki dan.
- Ako ste na dijalizi – 2,5 mg svaki dan. U danima kada nema dijalize, doza se može promijeniti
ovisno o tome koliko Vam je nizak krvni tlak.
Stariji bolesnici
Dozu će Vam odrediti liječnik, ovisno o tome kako rade Vaši bubrezi.
Primjena u djece
Iskustvo primjene KADRIL-a u djece s povišenim krvnim tlakom je ograničeno. Ako dijete može progutati
tablete, doza će se odrediti na temelju djetetove težine i odgovora krvnog tlaka. Uobičajena početna doza
iznosi:
- između 20 kg i 50 kg – 2,5 mg svaki dan.
- teži od 50 kg – 5 mg svaki dan.
Doza se može promijeniti u skladu s potrebama djeteta:
- najviše 20 mg dnevno smiju uzimati djeca teška između 20 kg i 50 kg.
- najviše 40 mg dnevno smiju uzimati djeca koja su teža od 50 kg.
KADRIL se ne smije koristiti u novorođenčadi i djece s poteškoćama funkcije bubrega.
Ako smatrate da je učinak lijeka KADRIL prejak ili preslab, posavjetujte se s liječnikom ili farmaceutom.

Ako uzmete više KADRIL-a nego što ste trebali
Odmah obavijestite Vašeg liječnika ili otiđite u bolnicu ako mislite da ste uzeli više tableta nego što
ste smjeli. Ponesite pakovanje lijeka s sobom. Sljedeći simptomi se mogu javiti: osjećaj ošamućenosti
i omaglica. To se događa zbog naglog ili prekomjernog pada krvnog tlaka.

Ako ste zaboravili uzeti KADRIL
- Ako ste zaboravili uzeti tabletu, preskočite propuštenu dozu.
- Uzmite sljedeću dozu kao i obično.
- Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati KADRIL
Ne prekidajte s uzimanjem lijeka, osim ako Vam tako nije savjetovao Vaš liječnik.
U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili farmaceutu.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave

.

Prestanite uzimati KADRIL i odmah se obratite liječniku ako primijetite bilo što od sljedećeg:
- oticanje lica, usana, jezika i grla što može uzrokovati poteškoće u disanju i gutanju
- oticanje ruku, nogu ili gležnjeva
- ako Vam se javi uzdignuti crveni osip kože (koprivnjača)

Trebate biti svjesni da bolesnici crne rase imaju povećan rizik o pojave ove vrste reakcija. Ako se bilo
što od gore navedenog dogodi, prestanite uzimati KADRIL i odmah se obratite liječniku.
Pri započinjanju liječenja s KADRIL-om možete osjetiti nesvjesticu ili omaglicu. Ako se to dogodi, pomoći
će da legnete. To je uzrokovano snižavanjem Vašeg krvnog tlaka. To će se poboljšati s daljnjim
uzimanjem ovog lijeka. Ako ste zabrinuti, obratite se svom liječniku.
Ostale nuspojave su:

Vrlo česte (javljaju se u više od 1 na 10 bolesnika)
- omaglica, slabost ili mučnina
- zamućen vid
- kašalj

Česte (javljaju se u manje od 1 na 10 bolesnika)
- sniženi krvni tlak, promjene u srčanom ritmu, ubrzani otkucaji srca, angina i bolovi u prsima
- glavobolja, nesvjestica (sinkopa)
- promjene osjeta okusa, nedostatak zraka
- proljev, bolovi u trbuhu, osip
- slabost (umor), depresija
- reakcije preosjetljivosti s oticanjem lica, usana, jezika i grla s poteškoćama u gutanju i disanju
- povišene vrijednosti kalija u krvi, porast kreatinina u serumu (oboje se obično otkriva putem
testova).

Manje česte (javljaju se u manje od 1 na 100 bolesnika)
- nagli pad krvnog tlaka
- brzi ili nepravilni otkucaji srca (palpitacije)
- srčani udar (moguće zbog vrlo niskog krvnog tlaka u određenih bolesnika s visokim rizikom,
uključujući one s poremećajima protoka krvi u srcu ili mozgu)
- anemija (uključujući aplastičnu i hemolitičku)
- moždani udar (moguće zbog vrlo niskog krvnog tlaka u bolesnika s visokim rizikom)
- smetenost, nesanica ili pospanost, nervoza
- osjećaj peckanja ili utrnulosti kože
- vrtoglavica
- zujanje u ušima (tinitus)
- curenje nosa, grlobolja ili promuklost
- astma
- usporeno kretanje hrane kroz crijeva, upala gušterače
- povraćanje, loša probava, zatvor, gubitak teka (anoreksija)
- nadražaj želuca, suha usta, ulkus, oštećenje funkcije bubrega, zatajenje bubrega
- povećano znojenje
- svrbež, koprivnjača
- gubitak kose
- grčevi mišića, crvenilo uz osjećaj vrućine, opće loše stanje, vrućica, impotencija
- visoka razina proteina u urinu (mjeri se putem testova)
- snižena razina šećera i natrija u krvi, visoka razina ureje u krvi (sve se mjeri putem krvnog testa)

Rijetke (javljaju se u manje od 1 na 1000 bolesnika)
- 'Raynaudov fenomen' u kojem ruke i noge mogu postati vrlo hladne i bijele zbog niskog protoka krvi
- promjene u krvnim vrijednostima kao što su smanjenje bijelih krvnih stanica (leukocita), crvenih krvnih
stanica (eritrocita), krvnih pločica (trombocita), snižen hemoglobin
- depresija koštane srži
- autoimune bolesti
- neobični snovi, poteškoće sa spavanjem
- voda u plućima
- upala nosa (iscjedak ili bol)
- pneumonija
- upala obraza, desni, jezika, usana, grla
- smanjeno stvaranje mokraće

- multiformni eritem
- 'Stevens-Johnsonov sinfrom' - ozbiljno stanje kože koje karakterizira crvenilo i skaliranje kože,
mjehura ili čireva ili odvajanje gornjeg sloja kože iz dna slojeva
- problemi s jetrom kao što je smanjena funkcija jetre, upala jetre (hepatitis), žutica (žuta
obojenost kože i očiju), povišene razine jetrenih enzima i bilirubina (obično se otkrivaju putem
testova krvi)
- rast dojki u muškarca

Vrlo rijetke (javljaju se u manje od 1 na 10000 bolesnika)
- oticanje crijeva (angioedem crijeva)
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i
svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5.

Kako čuvati Kadril

KADRIL tablete morate čuvati van dohvata djece.
Čuvati na temperaturi do 25 ºC u orginalnom pakiranju.

Rok trajanja
3 godine.
KADRIL tablete se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.
Rok upotrebe na pakiranju odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.


6.

Dodatne informacije

Sastav
KADRIL 5 mg
Svaka tableta sadrži 5 mg enalapril maleata.
Pomoćne supstance: laktoza monohidrat, preželatinizirani kukuruzni škrob, maleinska kiselina, magnezij
stearat, koloidni silicij dioksid, željezo oksid crveni (E172),titan dioksid (E171).

KADRIL10 mg
Svaka tableta sadrži 10 mg enalapril maleata.
Pomoćne supstance: laktoza monohidrat, preželatinizirani kukuruzni škrob, maleinska kiselina, magnezij
stearat, koloidni silicij dioksid, željezo oksid crveni (E172),titan dioksid (E171).

KADRIL20 mg
Svaka tableta sadrži 20 mg enalapril maleata.
Pomoćne supstance: laktoza monohidrat, preželatinizirani kukuruzni škrob, maleinska kiselina, magnezij
stearat, koloidni silicij dioksid, željezo oksid crveni (E172),titan dioksid (E171).

Kako Kadril izgleda i sadržaj pakovanja?

20 (2x10) tableta od 5 mg u blister pakovanju, u kutiji
20 (2x10) tableta od 10 mg u blister pakovanju, u kutiji
20 (2x10) tableta od 20 mg u blister pakovanju, u kutiji

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

PROIZVOĐAČ (administrativno sjedište), PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA (mjesto puštanja serije
lijeka u promet) i NOSILAC ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET:

ZADA Pharmaceuticals d.o.o.
Donji Bistarac b.b.
75300 Lukavac

BROJ I DATUM RJEŠENJA O STAVLJANJU LIJEKA U PROMET:

KADRIL, 20 tableta po 5 mg u kutiji: 04-07.3-2-4858/15 od 09.09.2015.

KADRIL, 20 tableta po 10 mg u kutiji: 04-07.3-2-4859/15 od 09.09.2015.

KADRIL, 20 tableta po 20 mg u kutiji: 04-07.3-2-4860/15 od 09.09.2015.

Datum zadnje revizije uputstva :
Septembar, 2015.