KETOSTERIL

KETOSTERIL 53 mg tableta+ 23 mg tableta+ 38 mg tableta+ 30 mg tableta+ 105 mg tableta+ 67 mg tableta+ 101 mg tableta+ 68 mg tableta+ 86 mg tableta+ 59 mg tableta

100 filmom obloženih tableta (5 Al/PVC/PVDC blistera sa po 20 tableta u zaštitnoj aluminijskoj vrećici), u kutiji

Supstance:
aminokiseline uključujući kombinacije sa polipeptidima
Jačina ATC Oblik
53 mg tableta+ 23 mg tableta+ 38 mg tableta+ 30 mg tableta+ 105 mg tableta+ 67 mg tableta+ 101 mg tableta+ 68 mg tableta+ 86 mg tableta+ 59 mg tableta V06DD filmom obložena tableta