KLAVAX BID 400/57 mg prašak za oralnu suspenziju

KLAVAX BID 400/57 mg prašak za oralnu suspenziju 400 mg/5 mL+ 57 mg/5 mL

1 staklena boca sa 17,5 g praška za pripremu 70 ml oralne suspenzije i mjernom kašičicom, u kutiji

Supstance:
amoksicilin klavulanska kiselina
Jačina ATC Oblik
400 mg/5 mL+ 57 mg/5 mL J01CR02 prašak za oralnu suspenziju