KOMBINOVANI PRAŠAK HF prašak za oralni rastvor

KOMBINOVANI PRAŠAK HF 400 mg kesica+ 50 mg kesica

200 kesica u kutiji

Supstance:
paracetamol kofein
Jačina ATC Oblik
400 mg kesica+ 50 mg kesica N02BE51 prašak za oralni rastvor

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

KOMBINOVANI PRAŠAK HF
400 mg + 50 mg
prašak za oralni rastvor
paracetamol, kofein

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lijek se može nabaviti bez ljekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lijek

KOMBINOVANI PRAŠAK HF, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje poslije 3 dana upotrebe lijeka, morate se

obratiti svom ljekaru.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.

Šta je lijek Kombinovani prašak HF i za šta se koristi

2.

Prije nego počnete uzimati lijek Kombinovani prašak HF

3.

Kako uzimati lijek Kombinovani prašak HF

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati lijek Kombinovani prašak HF

6.

Dodatne informacije.

1. ŠTA JE LIJEK KOMBINOVANI PRAŠAK HF I ZA ŠTA SE KORISTI

Lijek KOMBINOVANI PRAŠAK HF sadrži dva aktivna sastojka – paracetamol i kofein. Paracetamol je
analgetik (lijek protiv bolova) i antipiretik (lijek protiv povišene temperature). Kofein svojim dejstvom pojačava
dejstvo paracetamola.

Preporučuje se za liječenje većine blagih do umjerenih bolova, kao što su glavobolja, uključujući migrenu, bol
u leđima, zubobolja, neuralni bol, reumatski bolovi, dismenoreja (menstrualni bolovi), bol u grlu kao i kod
febrilnih stanja tj. stanja sa povišenom tjelesnom temperaturom (kod prehlade i gripa).

Nije efikasan u smanjenju zapaljenja, s obzirom da paracetamol nema klinički značajno dejstvo na zapaljenja.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LIJEK KOMBINOVANI PRAŠAK HF
Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma,

preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Lijek KOMBINOVANI PRAŠAK HF ne smijete koristiti:

ukoliko ste preosjetljivi na paracetamol, kofein ili bilo koji drugi sastojak lijeka (navedeni u dijelu 6);

ukoliko koristite druge lijekove koji sadrže paracetamol;

ukoliko imate manje od 16 godina.

Kada uzimate lijek KOMBINOVANI PRAŠAK, posebno vodite računa:

-

ako koristite metoklopramid ili domperidon za liječenje mučnine ili povraćanja;

-

ako koristite holestiramid za liječenje povišenog nivoa holesterola;

-

ako imate oboljenje jetre ili bubrega, uključujući alkoholnu bolest jetre;

-

ako koristite antikoagulanse (lijekove koji razređuju krv, na primjer varfarin), a navikli ste da svakodnevno

koristite lijekove protiv bolova, KOMBINOVANI PRAŠAK HF možete da uzmete povremeno;

-

ako glavobolja postane uporna, obratite se ljekaru;

-

u slučaju predoziranja neophodno je da se odmah obratite ljekaru, jer postoji rizik za teško oštećenje jetre.

Tokom upotrebe ovog lijeka izbjegavajte pretjerano uzimanje čaja ili kafe.

Uzimanje lijeka KOMBINOVANI PRAŠAK HF sa hranom ili pićima

Lijek se može uzimati sa obrokom ili bez obroka.
Tokom upotrebe ovog lijeka treba izbjegavati uzimanje alkohola, i izbjegavati prekomjerno uzimanje čaja ili
kafe.

Primena lijeka KOMBINOVANI PRAŠAK HF u periodu trudnoće i dojenja

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.
Kombinacija paracetamol-kofein se ne preporučuje za upotrebu tokom trudnoće zbog mogućeg povećanog
rizika od nedovoljne težine novorođenčeta i spontanog pobačaja usled konzumiranja kofeina.
Kofein u majčinom mlijeku može potencijalno imati stimulativni efekat na bebe koje se doje.
Zbog sadržaja kofeina u ovom lijeku ne bi ga trebalo koristiti u slučaju da ste trudni ili dojite.

Uticaj lijeka KOMBINOVANI PRAŠAK HF na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Lijek KOMBINOVANI PRAŠAK HF nema uticaja na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanja
mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka KOMBINOVANI PRAŠAK HF

Ovaj lijek sadrži glukozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem ljekaru prije upotrebe
ovog lijeka.

3. KAKO UZIMATI LIJEK KOMBINOVANI PRAŠAK HF

Odrasli, starije osobe i djeca iznad 16 godina starosti:
1 do 2 kesice praška do 4 puta dnevno, sa dosta tečnosti. Ne prekoračiti 8 kesica u toku 24 sata.
Interval između uzimanja lijeka ne treba da bude manji od četiri sata.

Djeca:
Ne preporučuje se za djecu ispod 16 godina starosti.
Lijek se ne smije primjenjivati duže od 3 dana bez nadzora ljekara.

Ako ste uzeli više lijeka KOMBINOVANI PRAŠAK HF nego što je trebalo

Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka KOMBINOVANI PRAŠAK HF nego što bi trebalo, odmah obavijestite Vašeg

ljekara ili farmaceuta!

U slučaju da ste uzeli više lijeka nego što bi trebalo, neophodna je hitna medicinska pomoć čak i ako se
osećate dobro, jer postoji rizik od kasnijeg ozbiljnog oštećenja jetre.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek KOMBINOVANI PRAŠAK HF
Nikada ne uzimajte duplu dozu kako biste nadomestili to što ste zaboravili da uzmete lijek!
Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu lijeka, uzmite je čim se sjetite. Međutim, ukoliko se približilo vrijeme za
uzimanje sljedeće doze, nastavite sa uzimanjem lijeka po preporučenom režimu.

Ako naglo prestanete da uzimate lijek KOMBINOVANI PRAŠAK HF
Nije primenljivo.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i ostali lekovi, KOMBINOVANI PRAŠAK HF može imati neželjena dejstva, ali se ona ne moraju pojaviti
kod svih pacijenata.

Prestanite sa uzimanjem lijeka i odmah obavijestite Vašeg ljekara ukoliko:

Imate alergijske reakcije, kao što su osip kože, svrab, ponekad praćeno problemima sa disanjem ili

oticanjem usana, jezika, grla ili lica.

Ukoliko imate osip kože, ili perutanje; ili oštećenja sluzokože usne duplje.

Ukoliko ste prethodno imali problema sa disanjem prilikom upotrebe aspirina ili nesteroidnih

antiinflamatornih lijekova, i imate sličnu reakciju na ovaj lijek.

Ukoliko imate neuobičajene modrice ili krvarenja.

Ukoliko imate poremećaje krvi – trombocitopenija i agranulocitoza (smanjenje broja krvnih pločica i

bijelih krvnih zrnaca koji se javljaju kod česte i dugotrajne upotrebe).

Navedene reakcije su rijetke.

Kod većine osoba kombinacija paracetamola i kofeina ne izaziva probleme.

U slučaju da se preporučen režim doziranja za ovaj lijek kombinuje sa dijetetskim unosom kofeina,
rezultirajuće veće doze kofeina mogu da povećaju potencijalna neželjena dejstva kofeina, kao što su
nesanica, nemir, uznemirenost, razdražljivost, glavobolja, stomačne tegobe i lupanje srca.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u

ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku,
kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK KOMBINOVANI PRAŠAK HF

Rok upotrebe

2 godine.
Lijek se ne smije koristiti poslije isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!
Rok upotrebe lijeka ističe posljednjeg dana mjeseca navedenog u roku upotrebe.

Čuvanje

Čuvati lijek Kombinovani prašak HF van domašaja djece!
Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti i vlage.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lijek Kombinovani prašak HF

Farmaceutski oblik i sadržaj: prašak za oralni rastvor.
Jedna kesica praška za oralni rastvor sadrži: 400 mg paracetamola i 50 mg kofeina.

Kako izgleda lijek Kombinovani prašak HF i sadržaj pakovanja

Prašak je bijele boje, jednoličnog izgleda.
Oralni prašak je spakovan u papir/polietilen kesice.
Svaka kesica sadrži 400 mg paracetamola i 50 mg kofeina, kao aktivne supstance.

Pomoćne supstance: glukoza, monohidrat.

Pakovanja:

-

Kutija sa 10 kesica;

-

Kutija sa 200 kesica.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač (administrativno sjedište)
Hemofarm A.D. Vršac
Beogradski put bb, Vršac
Republika Srbija

Proizvođač gotovog lijeka
Hemofarm A.D. Vršac ogranak pogon Stari Banovci
Braće Trninić 31, Stari Banovci, Republika Srbija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet u BiH
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet

KOMBINOVANI PRAŠAK HF, 400 mg + 50 mg,prašak za oralni rastvor, 10 kesica: 04-07.10-221/12 od 08.04.2013.god.
KOMBINOVANI PRAŠAK HF, 400 mg + 50 mg,prašak za oralni rastvor, 200 kesica: 04-07.10-222/12 od 08.04.2013.god.