Supstanca: Paracetamol

PARACETAMOL 128

SPAZMOL film tableta 10 mg/1 tableta+ 500 mg/1 tableta | 20 film tableta (2 PVC/PVDC/Al-blistera po 10 tableta) u kutiji
ZOTRAMID filmom obložena tableta 37.5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 20 filmom obloženih tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
DORETA filmom obložena tableta 75 mg/1 tableta+ 650 mg/1 tableta | 20 filmom obloženih tableta (2 bijela PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
DORETA filmom obložena tableta 75 mg/1 tableta+ 650 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 bijela PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
DORETA filmom obložena tableta 75 mg/1 tableta+ 650 mg/1 tableta | 60 filmom obloženih tableta (6 bijelih PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
DORETA filmom obložena tableta 37.5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 10 filmom obloženih tableta (1 neprozirni PVC/PVDC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji
DORETA filmom obložena tableta 37.5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 20 filmom obloženih tableta (2 neprozirna PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
DORETA filmom obložena tableta 37.5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 neprozirna PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
ZARACET filmom obložena tableta 37.5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 10 filmom obloženih tableta (1 PVC/Al blister), u kutiji
ZARACET filmom obložena tableta 37.5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg film tableta 37.5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 10 film tableta (1 papir/ PET/ AI/ PVC - blister), u kutiji
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg film tableta 37.5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 20 film tableta (2 papir/ PET/ AI/ PVC - blistera po 10 tableta), u kutiji
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg film tableta 37.5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 30 film tableta (3 papir/ PET/ AI/ PVC - blistera po 10 tableta), u kutiji
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg film tableta 37.5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 50 film tableta (5 papir/ PET/ AI/ PVC - blistera po 10 tableta), u kutiji
TRAMADOX filmom obložena tableta 37.5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
DOTRAX filmom obložena tableta 37,5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 20 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji
DOTRAX filmom obložena tableta 37,5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 Al/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji
TOPIRIN tableta 250 mg/1 tableta+ 250 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta | 20 tableta (2 PVC/PVDC-Al blistera), u kutiji
TOPIRIN tableta 250 mg/1 tableta+ 250 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta | 10 tableta (1 PVC/PVDC-Al blister), u kutiji
MIGRAPRIM tableta 250 mg/1 tableta+ 250 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta | 12 tableta (1 blister), u kutiji
PLIVADON tableta 250 mg/1 tableta+ 210 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 1 PVC/PVdC/Al blister sa 10 tableta, u kutiji
FEBRICET šumeća tableta 500 mg/1 tableta | 10 šumećih tableta (1 fiola) u kutiji
PARACETAMOL Replek Farm sirup 120 mg/5 mL | staklena boca sa 100 ml sirupa, u kutiji
FEBRICET sirup 120 mg/5 mL | 100 mL sirupa u staklenoj boci i plastična kašičica u kutiji
FEBRICET supozitorija 200 mg/1 supozitorija | 5 supozitorija (1 PVC/PE - blister) u kutiji
FEBRICET supozitorija 250 mg/1 supozitorija | 10 supozitorija (2 PVC/PE - folija po 5 supozitorija) u kutiji
PARACETAMOL ZADA tableta 500 mg/1 tableta | 500 tableta (50 PVC/PVDC/Alu blistera po 10 tableta), u kutiji
GRIPPOSTAD topli napitak prašak za oralni rastvor 600 mg/1 kesica | 10 kesica po 5 g praška za oralni rastvor, u kutiji
GRIPPOSTAD topli napitak prašak za oralni rastvor 600 mg/1 kesica | 5 kesica (5 Al - kesica sa po 5 g praška za oralni rastvor), u kutiji
DALERON tableta 500 mg/1 tableta | 12 tableta (2 PVC/Al - blistera po 6 tableta), u kutiji
DALERON tableta 500 mg/1 tableta | 500 tableta (50 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
PLICET tableta 500 mg/1 tableta | 20 tableta (2 x 10)
LUPOCET sirup 120 mg/5 mL | 100 ml sirupa u smeđoj staklenoj bočici s polietilenskim (HDPE) sigurnosnim zatvaračem, u kutiji
LUPOCET čepić 120 mg/1 supozitorija | 10 (2x5) čepića u strip (PVC/PE) pakiranju, u kutiji
DALERON oralna suspenzija 120 mg/5 mL | 100 ml oralne suspenzije u bočici, u kutiji
PARACETAMOL ALKALOID oralna suspenzija 120 mg/5 mL | 100 ml oralne suspenzije u staklenoj boci, u kutiji
PARACETAMOL Replek Farm tableta 500 mg/1 tableta | 500 tableta (50 PVC/PVDC/Al blistera sa 10 tableta) u kutiji
PARACETAMOL BOSNALIJEK tableta 500 mg/1 tableta | 20 tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
PARACETAMOL BOSNALIJEK tableta 500 mg/1 tableta | 500 tableta (50 stripova (aluminijumske strip folije) po 10 tableta), u kutiji
PARACETAMOL BOSNALIJEK sirup 120 mg/5 mL | 100 ml sirupa u staklenoj bočici i kašičica za doziranje, u kutiji
PARACETAMOL ALKALOID tableta 500 mg/1 tableta | Al/PE strip-pakovanje sa 10 tableta
PARACETAMOL ALKALOID tableta 500 mg/1 tableta | 500 tableta (50 x 10)
PANADOL filmom obložena tableta 500 mg/1 tableta | 12 tableta (1 PVC/Al - blister), u kutiji
PANADOL BABY oralna suspenzija 120 mg/5 mL | 100 ml oralne suspenzije
LEKADOL filmom obložena tableta 500 mg/1 tableta | 18 filmom obloženih tableta (3 PVC/Al blistera po 6 tableta), u kutiji
PANADOL OPTIZORB filmom obložena tableta 500 mg/1 tableta | 12 filmom obloženih tableta (1 PVC/Al neprozirni blister sa 12 tableta) u kutiji
PARACETAMOL PharmaSwiss rastvor za infuziju 10 mg/1 mL | 10 bočica po 100 ml rastvora za infuziju, u kutiji
FEBRICET tableta 500 mg/1 tableta | 12 tableta (2 PE/Al - strip folije po 6 tableta) u kutiji
PARACETAMOL AMSAL tableta 500 mg/1 tableta | 500 tableta (50 PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
PARACETAMOL AMSAL tableta 500 mg/1 tableta | 20 tableta (2 PVC/Al blistera sa po 10 tableta) u kutiji
PARACETAMOL Replek Farm tableta 500 mg/1 tableta | 20 tableta (2 PVC/PVdC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
PARACETAMOL AMSAL oralni rastvor 120 mg/5 mL | 200 ml oralnog rastvora u staklenoj boci, u kutiji
LEKADOL FORTE tableta 1000 mg/1 tableta | 10 tableta (1 PVC/Alu blister sa 10 tableta), u kutiji
PARACETAMOL BOSNALIJEK tableta 500 mg/1 tableta | 10 tableta (1 PVC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji
FEBRICET C šumeća tableta 330 mg/1 tableta+ 200 mg/1 tableta | 10 šumećih tableta (1 fiola sa 10 tableta)
ADOLOR Kombi tableta 500 mg/1 tableta+ 65 mg/1 tableta | 20 tableta (2 PVC/Al blistera sa 10 tableta) u kutiji
ADOLORIN tableta 300 mg/1 tableta+ 250 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta | 10 tableta (1 PVC/Al - blister po 10 tableta) u kutiji
ADOLORIN tableta 300 mg/1 tableta+ 250 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta | 20 tableta (2 PVC/Al - blistera po 10 tableta) u kutiji
KOFAN INSTANT tableta 200 mg/1 tableta+ 200 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta | 20 tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
KOFAN INSTANT tableta 200 mg/1 tableta+ 200 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta | 10 tableta (1 PVC/Al blister), u kutiji
KOMBINOVANI PRAŠAK HF prašak za oralni rastvor 400 mg/1 kesica+ 50 mg/1 kesica | 200 kesica u kutiji
KOMBINOVANI PRAŠAK HF prašak za oralni rastvor 400 mg/1 kesica+ 50 mg/1 kesica | 10 kesica u kutiji
LUPOCET FLU šumeća tableta 300 mg/1 tableta+ 280 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta | 10 šumećih tableta u polipropilenskoj tubi, u kutiji
PANADOL Forte Optizorb filmom obložena tableta 500 mg/1 tableta+ 65 mg/1 tableta | 12 filmom obloženih tableta (1 PVC/Al neprozirni blister sa 12 tableta) u kutiji
RHINOBOS tableta 325 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta | 10 tableta
RHINOBOS tableta 325 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta | 20 tableta
RHINOBOS sirup 160 mg/5 mL+ 2.5 mg/5 mL+ 1 mg/5 mL | smeđa staklena boca sa 100 ml sirupa, sigurnosnim zatvaračem za djecu (CRC/TE) i kašičica graduirana na 2,5 ml i 5 ml, u kutiji
RHINOBOS tableta 325 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta | 1 PVC/PVDC/Al blister sa 10 tableta, u kutiji
RHINOBOS tableta 325 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta | 20 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
RHINOBOS sirup 160 mg/5 mL+ 2.5 mg/5 mL+ 1 mg/5 mL | 100 ml sirupa u boci sa plastičnim navojnim zatvaračem
CAFFETIN tableta 250 mg/1 tableta+ 210 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 500 tableta (50 Al/PE- strip pakovanja po 10 tableta), u kutiji
CAFFETIN tableta 250 mg/1 tableta+ 210 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 1 Al/PE strip-pakovanje sa 10 tableta, u kutiji
CAFFETIN tableta 250 mg/1 tableta+ 210 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 6 tableta (1 Al/PE- strip pakovanje), u kutiji
CAFFETIN tableta 250 mg/1 tableta+ 210 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 12 tableta (2 Al/PE-strip pakovanja po 6 tableta), u kutiji
PANADOL EXTRA filmom obložena tableta 500 mg/1 tableta+ 65 mg/1 tableta | 12 filmom obloženih tablete (1 PVC/Al - blister), u kutiji
RHINOSTOP sirup 101 mg/5 mL+ 20.2 mg/5 mL+ 1.01 mg/5 mL | staklena bočica sa 100 mL sirupa, u kutiji
RHINOSTOP tableta 251 mg/1 tableta+ 61.2 mg/1 tableta+ 2.54 mg/1 tableta | 20 tableta (2 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
RHINOSTOP tableta 251 mg/1 tableta+ 61.2 mg/1 tableta+ 2.54 mg/1 tableta | 10 tableta (1 PVC/Al - blister), u kutiji
CAFFETIN SC tableta 250 mg/1 tableta+ 210 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta | 12 tableta (2 AI /PE folija-stripa po 6 tableta) u kutiji
CAFFETIN SC tableta 250 mg/1 tableta+ 210 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta | 6 tableta(1AI/PE folija strip po 6 tableta) u kutiji
LEKADOL plus C granule za oralni rastvor 500 mg/5 g+ 300 mg/5 g | 10 PAP/PE/Al/ PE - vrećica sa po 5 g granula za oralni rastvor, u kutiji
PARALEN DUO film tableta 500 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 12 film tableta (1 PVC/PVDC/Al blister sa 12 tableta) u kutiji
CAFFEBOL tableta 460 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 12 tableta (2 Al/PE stripa po 6 tableta) u kutiji
PARALEN vrući napitak s okusom trešnje granule za oralni rastvor 650 mg/1 kesica+ 10 mg/1 kesica | 6 kesica sa po 5 g granula za oralni rastvor, u kutiji
LUPOCET FLU FORTE šumeća tableta 500 mg/1 tableta+ 280 mg/1 tableta+ 1.41 mg/1 tableta | 10 šumećih tableta u polipropilenskoj tubi s polietilenskim zatvaračem, u kutiji
PARALEN vrući napitak sa okusom limuna granule za oralni rastvor 650 mg/1 kesica+ 10 mg/1 kesica | 6 kesica po 5 g granula za oralni rastvor
FLUVIS prašak za oralni rastvor 750 mg/1 kesica+ 10 mg/1 kesica+ 60 mg/1 kesica | 12 kesica od troslojne (PE/Al/P) folije sa po 3,4 g praška za oralni rastvor, u kutiji
FLUVIS ZA DJECU prašak za oralni rastvor 300 mg/1 kesica+ 5 mg/1 kesica+ 20 mg/1 kesica | 12 kesica od troslojne (PE/Al/P) folije sa po 2,5 g praška za oralni rastvor, u kutiji
SEDAFEIN prašak za oralni rastvor 500 mg/1 kesica+ 65 mg/1 kesica | 20 kesica od troslojne (PE/Al/P) folije sa po 3 grama praška za oralni rastvor, u kutiji
PARACET FLU prašak za oralni rastvor 500 mg/1 vrećica+ 250 mg/1 vrećica | 20 vrećica sa praškom za oralni rastvor (1 papirna vrećica obložena Al sadrži oko 3 g praška), u kutiji
DALERON COLD 3 filmom obložena tableta 325 mg/1 tableta+ 30 mg/1 tableta+ 15 mg/1 tableta | 12 filmom obloženih tableta ( 1 Al/PVC/PVDC blister sa 12 tableta), u kutiji
COLDSTOP sirup 101 mg/5 mL+ 20.2 mg/5 mL+ 1.01 mg/5 mL | bočica 100 ml, u kutiji
COLDSTOP tableta 250 mg/1 tableta+ 60 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta | 20 tableta
TYLOL COLD SYRUP sirup 160 mg/5 mL+ 1 mg/5 mL+ 5 mg/5 mL+ 15 mg/5 mL | 1 staklena bočica sa 100 ml sirupa i dozirnom kašičicom (5 ml), u kutiji
TYLOL HOT šumeće granule 500 mg/1 kesa+ 60 mg/1 kesa+ 4 mg/1 kesa | 12 PET/AI/LLDP kesica sa 20 g šumećih granula u kutiji
TYLOL HOT šumeće granule 500 mg/1 kesa+ 60 mg/1 kesa+ 4 mg/1 kesa | 6 vrećica po 20 g šumećih granula, u kutiji
TYLOL HOT D šumeće granule 500 mg/1 kesa+ 60 mg/1 kesa+ 4 mg/1 kesa | 12 kesica po 6 g šumećih granula u kutiji
TYLOL HOT Pediatric šumeće granule 250 mg/1 kesa+ 30 mg/1 kesa+ 2 mg/1 kesa | 12 kesica po 10 g šumećih granula, u kutiji
CAFFETIN COLD film tableta 500 mg/1 tableta+ 30 mg/1 tableta+ 15 mg/1 tableta+ 60 mg/1 tableta | 10 film tableta (1 PVC/PVDC//Al - blister), u kutiji
MAXFLU šumeća tableta 500 mg/1 tableta+ 30 mg/1 tableta+ 60 mg/1 tableta | 10 šumećih tableta (1 fiola), u kutiji
THERAFLU Complex plus C tableta 500 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta+ 30 mg/1 tableta | 12 tableta (1 PVC/Al blister) u kutiji
THERAFLU Max plus C prašak za oralni rastvor 1000 mg/1 kesica+ 40 mg/1 kesica+ 10 mg/1 kesica | 5 kesica po 6,427 g praška za oralni rastvor (laminirane kesice - papir/PE/Al/PE), u kutiji
TYLOLFEN HOT šumeće granule 500 mg/1 kesa+ 10 mg/1 kesa+ 4 mg/1 kesa | 12 PET/AI/LLDPE vrećica sa 20 g šumećih granula u kutiji
CAFFETIN COLDmax prašak za oralni rastvor 1000 mg/1 kesa+ 12.2 mg/1 kesa | kutija sa 10 jednodoznih kesica sa 5,15 g praška, u kutiji
THERAFLU Max plus C prašak za oralni rastvor 10 mg/1 kesica+ 40 mg/1 kesica+ 1000 mg/1 kesica | 10 kesica (laminirane kesice - papir/PE/Al/PE sa 6,427 g praška za oralni rastvor), u kutiji
PHARMAGRIP prašak za oralnu suspenziju 650 mg/1 kesica+ 10 mg/1 kesica+ 4 mg/1 kesica | 10 kesica po 4 g praška za oralnu suspenziju, u kutiji
PHARMAGRIP kapsula, tvrda 500 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula+ 4 mg/1 kapsula | 14 kapsula, tvrdih (1 PVC/PVDC/Al blister sa 14 kapsula), u kutiji
GRIPPOSTAD C kapsula, tvrda 200 mg/1 kapsula+ 150 mg/1 kapsula+ 25 mg/1 kapsula+ 2.5 mg/1 kapsula | 20 kapsula, tvrdih (2 PVC/PVDC//Al - blistera po 10 kapsula) u kutiji
GRIPPOSTAD C kapsula, tvrda 200 mg/1 kapsula+ 150 mg/1 kapsula+ 25 mg/1 kapsula+ 2.5 mg/1 kapsula | 10 kapsula, tvrdih (1 PVC/PVDC//Al - blister sa 10 kapsula) u kutiji
PARACETAMOL AMSAL tableta 500 mg/1 tableta | 10 tableta (1 PVC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji
DELPARAN tableta 37,5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 20 tableta (5 Al/PE strip blistera sa po 4 tablete), u kutiji
DELPARAN tableta 37,5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 20 tableta (2 Al/PVC-PVDC blistera sa po 10 tableta), u kutiji
DELPARAN tableta 37,5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Al/PVC-PVDC blistera sa po 10 tableta), u kutiji
DELPARAN tableta 37,5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 50 tableta (5 Al/PVC-PVDC blistera sa po 10 tableta), u kutiji
DELPARAN tableta 75 mg/1 tableta+ 650 mg/1 tableta | 20 tableta (5 Al/PE strip blistera sa po 4 tablete), u kutiji
DELPARAN tableta 75 mg/1 tableta+ 650 mg/1 tableta | 20 tableta (2 Al/PVC-PVDC blistera sa po 10 tableta), u kutiji
DELPARAN tableta 75 mg/1 tableta+ 650 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Al/PVC-PVDC blistera sa po 10 tableta), u kutiji
PARACETAMOL ZADA tableta 500 mg/1 tableta | 20 tableta (2 PVC/PVDC/Alu blistera po 10 tableta), u kutiji
RHINOSTOP HOT granule za oralnu otopinu 500 mg/1 vrećica+ 60 mg/1 vrećica | 8 vrećica sa po 1,5 g granula za oralnu otopinu, u kutiji
PARAFEN filmom obložena tableta 200 mg/1 tableta+ 500 mg/1 tableta | 10 filmom obloženih tableta (1 PVDC/TE/PVC//Al blister sa 10 tableta), u kutiji
PARAFEN filmom obložena tableta 200 mg/1 tableta+ 500 mg/1 tableta | 20 filmom obloženih tableta (2 PVDC/TE/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
ZARACET filmom obložena tableta 75 mg/1 tableta+ 650 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PVC/PVdC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
PARACEROL rastvor za infuziju 10 mg/1 mL | 12 bočica po 100 ml,u kutiji
LEKADOL FLU prašak za oralni rastvor 1000 mg/1 vrećica+ 12,2 mg/1 vrećica | 10 vrećica s praškom za oralni rastvor, u kutiji
LEKADOL FLU prašak za oralni rastvor 500 mg/1 vrećica+ 12,2 mg/1 vrećica | 10 vrećica s praškom za oralni rastvor, u kutiji
TYLOL HOT D šumeće granule 500 mg/1 kesa+ 60 mg/1 kesa+ 4 mg/1 kesa | 12 (PET/Al/LLDPE) kesica sa 6 g šumećih granula, u kutiji
GRILIF kapsula, tvrda 500 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula+ 4 mg/1 kapsula | 14 kapsula, tvrdih (1 Al/PVC/PVDC blister sa 14 kapsula), u kutiji
NEOFEN Combo filmom obložena tableta 200 mg/1 tableta+ 500 mg/1 tableta | 1 PVC/PVDC//Al blister sa 10 filmom obloženih tableta, u kutiji