KYTRIL

KYTRIL 1 mg tableta

10 film tableta (1 PVC/Al - blister), u kutiji

Supstance:
granisetron
Jačina ATC Oblik
1 mg tableta A04AA02 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

KYTRIL
1 mg film tableta

granisetron

Pažljivo pročitajte uputu o lijeku prije nego što počnete uzimati ovaj lijek, jer ona sadrži za vas važne
informacije.
-

Sačuvajte ovu uputu o lijeku. Možda ćete je morati ponovno pročitati.

-

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru, svojoj medicinskoj sestri ili svom
farmaceutu.

-

Ovaj je lijek propisan isključivo vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako
su njihovi simptomi jednaki Vašima.

- Ukoliko dođe do razvoja bilo kakvih nuspojava, razgovarajte sa svojim ljekarom, svojom

medicinskom sestrom ili svojim farmaceutom. To se odnosi i na bilo koje nuspojave koje nisu

navedene u ovoj uputi o lijeku. Vidjeti dio 4.

Uputstvo sadrži:

1. Šta je Kytril i za šta se koristi
2. Šta treba da znate prije nego počnete uzimati Kytril
3. Kako uzimati Kytril
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Kytril
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE KYTRIL I ZA ŠTA SE KORISTI
Kytril sadrži aktivnu tvar granisetron. Pripada skupini lijekova koji se nazivaju „antagonisti 5-HT

receptora“ ili „antiemetici“. Ove tablete su namijenjene za primjenu isključivo kod odraslih osoba.

Kytril se koristi za prevenciju ili liječenje mučnine i povraćanja uzrokovanih nekim drugim medicinskim
tretmanima, kao što su hemoterapija ili radioterapija koji se koriste u liječenju karcinoma.

2.

ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI KYTRIL

Nemojte uzimati Kytril
ako ste alergični (preosjetljivi) na granisetron ili bilo koji drugi sastojak Kytrila (naveden u poglavlju

6: Dodatne informacije i u odjeljku „Važne informacije o određenim sastojcima Kytrila“ dalje u
tekstu)

Ako niste sigurni kako postupiti, razgovarajte s ljekarom, medicinskom sestrom ili farmaceutom prije
uzimanja ovih tableta.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom ljekaru, svojoj medicinskoj sestri ili farmaceutu prije uzimanja ovih tableta, naročito u
sljedećim slučajevima:
ako imate problema s pražnjenjem crijeva zbog začepljenja crijeva.

ako imate problema sa srcem, ako se liječite od karcinoma uz pomoć lijeka za koji se zna da

oštećuje srce ili ako imate određenih problema u vezi sa razinama soli, kao što su soli kalija, natrija
ili kalcija, u tijelu (abnormalnosti elektrolita)

ako uzimate druge lijekove iz skupine “antagonista receptora 5-HT

”. To uključuje dolasetron,

ondansetron, koji se kao i Kytril koriste u liječenju i prevenciji mučnine i povraćanja.

Serotoninski sindrom je reakcija koja se rijetko javlja, ali potencijalno može da bude opasna po život, a
koja se može pojaviti prilikom primjene Kytrila. Ona može da izazove ozbiljne promjene u načinu na
koji funkcioniraju vaš mozak, mišići i probavni sistem. Ova reakcija

može da se pojavi i ako uzimate

samo Kytril, ali je vjerojatnije da će se pojaviti ukoliko Kytril uzimate zajedno sa određenim drugim

lijekovima. Obavezno svog ljekara, farmaceuta ili svoju medicinsku sestru obavijestite o svim
lijekovima koje uzimate.

Djeca
Djeca ne treba da uzimaju ove tablete.

Uzimanje drugih lijekova s Kytrilom
Obavijestite svog ljekara, farmaceuta ili svoju medicinsku sestru ako uzimate ili ste nedavno uzimali ili
ako biste mogli uzeti bilo koji drugi lijek. To obuhvaća i lijekove koje ste kupili bez recepta. To je zato
što Kytril može uticati na djelovanje nekih lijekova. I neki drugi lijekovi mogu uticati na djelovanje
Kytrila.

Naročito obavijestite ljekara, farmaceuta ili medicinsku sestru ako uzimate sljedeće lijekove:
lijekove koji se primjenjuju u liječenju nepravilnog rada srca, ostale „antagoniste receptora 5-HT

“,

kao što su dolasetron ili ondansetron (vidjeti „Upozorenja i mjere opreza“ ranije u tekstu)

fenobarbital, lijek za liječenje epilepsije

lijek pod nazivom ketokonazol, koji se koristi u liječenju gljivičnih infekcija

antibiotik eritromicin, koji se koristi za liječenje bakterijskih infekcija

selektivni inhibitori ponovne pohrane (preuzimanja) serotonina, koji se koriste u liječenju depresije

i/ili anksioznosti, uključujući fluoksetin, paroksetin, sertralin, fluvoksamin, citalopram, escitalopram

inhibitore ponovne pohrane (preuzimanja) serotonina i noradrenalina, koji se koriste u liječenju

depresije i/ili anksioznosti, uključujući venlafaksin, duloksetin.

Trudnoća i dojenje
Ne uzimajte ove tablete ako ste trudni, ako pokušavate zatrudnjeti ili dojite, osim ako vam to nije
odredio ljekar.

Ako ste trudni ili dojite, ako mislite da biste mogli biti trudni ili planirate zatrudnjeti, obratite se za savjet
svom ljekaru, farmaceutu ili svojoj medicinskoj sestri prije nego što uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima
Kytril nema uticaj na sposobnost upravljanja vozilima ili rada na strojevima ili je taj uticaj zanemarljiv.

Kytril sadrži
Kytril sadrži laktozu koja je vrsta šećera. Ako vam je ljekar rekao da ne podnosite neke šećere,
razgovarajte s njim prije uzimanja ovog lijeka.

S obzirom na to da sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) po dozi (2 mg), Kytril u biti ne sadrži natrij.

3.

KAKO UZIMATI KYTRIL

Kytril uvijek uzimajte tačno prema ljekarskim uputama. Ako niste sigurni kako postupiti, obratite se
ljekaru, medicinskoj sestri ili farmaceutu.

Preporučena doza Kytrila se razlikuje od pacijenta do pacijenta. Ona ovisi o vašoj dobi, težini, te o
tome da li lijek primate za prevenciju ili liječenje mučnine i povraćanja. Ljekar će izračunati koja vam je
doza potrebna.

Prevencija mučnine ili povraćanja:
Prvu dozu Kytrila ćete obično primiti jedan sat prije primjene radioterapije ili hemoterapije. Lijek se
uzima uz jedan od sljedećih rasporeda:

jedna tableta od 1 mg, dva puta dnevno ili

dvije tablete od 1 mg jednom dnevno ili

jedna tableta od 2 mg jednom dnevno

tokom maksimalno nedjelju dana nakon primjene radioterapije ili hemoterapije.

Liječenje mučnine ili povraćanja
Lijek se obično uzima uz jedan od sljedećih rasporeda:

jedna tableta od 1 mg, dva puta dnevno ili

dvije tablete od 1 mg jednom dnevno ili

jedna tableta od 2 mg jednom dnevno.

Ako uzmete više Kytrila nego što ste trebali
Ako mislite da ste uzeli više Kytrila nego što ste trebali, obratite se ljekaru ili medicinskoj sestri.
Simptomi predoziranja uključuju blage glavobolje. Bićete liječeni u u skladu sa simptomima.

Ako ste zaboravili uzeti Kytril
Ako mislite da ste zaboravili uzeti lijek, razgovarajte sa svojim ljekarom ili svojom medicinskom
sestrom.

Ne uzimajte dvostruku dozu da biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Kytril
Nemojte prekidati uzimanje lijeka prije nego što liječenje bude završeno. Ukoliko prekinete uzimanje
lijeka, simptomi vam se mogu vratiti.

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi s primjenom Kytrila, obratite se svom ljekaru,
farmaceutu ili svojoj medicinskoj sestri.

4.

MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi, Kytril može izazvati nuspojave, iako se one neće javiti kod svih bolesnika.
Ukoliko primijetite sljedeće probleme, odmah se morate javiti ljekaru:

alergijske reakcije (anafilaksa). Znakovi mogu obuhvaćati otečenost grla, lica, usana i usta,
poteškoće u disanju ili gutanju.

Ostale moguće nuspojave koje se mogu javiti prilikom uzimanja ovog lijeka su:
Vrlo česte: javljaju se u više od 1 na 10 bolesnika

glavobolja

konstipacija. Ljekar će pratiti vaše stanje

Česte: javljaju se u do 1 na 10 bolesnika

problemi sa spavanjem (nesanica)

promjene u načinu rada jetre, što se pokazuje u nalazima krvnih pretrga

proljev

Manje česte: javljaju se u do 1 na 100 bolesnika

osip na koži ili alergijska rakcija na koži ili „koprivnjača“ ili „urtike“ (urtikarija). Znakovi mogu
uključivati crvena, uzdignuta ispupčenja na koži, praćena svrbežom

promjene u srčanim otkucajima (ritam) i promjene vidljive na očitavanjima EKG (zapis električne
aktivnosti srca)

abnormalni nekontrolisani pokreti tijela, kao što su drhtavica, ukočenost mišića ili kontrakcije
mišića

Serotoninski sindrom. Znakovi mogu uključivati vrućicu, znojenje, drhtanje, proljev, mučninu,
povraćanje, podrhtavanje mišića, trzanje mišića, grčeve u mišićima ili ukočenost mišića,
prekomjerne reflekse, gubitak koordinacije, ubrzane otkucaje srca, promjene u krvnom pritisku,
zbunjenost, uznemirenost, nemir, halucinacije, promjene raspoloženja, nesvjesticu i komu.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5.

KAKO ČUVATI KYTRIL

Kytril morate čuvati izvan dohvata i vidokruga djece.
Rok upotrebe lijeka je 5 godina.
Kytril se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na blisteru i vanjskom pakovanju,
iza oznake EXP. Datum koji označava rok valjanosti se odnosi na poslednji dan navedenog mjeseca.
Lijek čuvati na temperaturi do 30°C.

Lijekovi se ne smiju odlagati putem otpadnih voda ili s ostatkom otpada koji se iznosi iz kućanstava.
Zamolite farmaceuta da vam objasni način odlaganja lijekova koje više ne koristite. Pravilnim
odlaganjem čuvate okoliš.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta Kytril sadrži
Aktivna tvar je granisetron. Svaka film tableta sadrži 1 mg granisetrona u obliku granisetron
hidrohlorida.

Pomoćne tvari su:
Laktoza monohidrat
Hipromeloza
Natrijev škroboglikolat
Celuloza, mikrokristalična
Magnezijev stearat

Ovojnica:
Hipromeloza
Titanijev dioksid (E171)
Makrogol 400
Polisorbat 80

Kako Kytril izgleda i sadržaj pakovanja
Tablete su bijele do gotovo bijele, trouglaste, bikonveksne, sa utisnutim natpisom K1 na jednoj strani
Neprozirni PVC blisteri, zapečaćeni aluminijumskom folijom, koji sadrže 10 tableta (1 mg).

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA
Administrativno sjedište proizvođača
F.Hoffmann-La Roche Ltd.
Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Bazel, Švajcarska

Proizvođač gotovog lijeka
F.Hoffmann-La Roche Ltd.
Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Bazel, Švajcarska
i
Roche SpA
Via Morelli 2, 20090 Segrate, Italija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
ROCHE d.o.o. – ROCHE Ltd.
Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH

BROJ I DATUM RJEŠENJA O DOZVOLI ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
04-07.3-2-4835/16 od 03.01.2017.