LINEX forte

LINEX forte 2 gigaCFU kapsula

14 kapsula, tvrdih (2 Al/Al blistera po 7 kapsula, tvrdih), u kutiji

Supstance:
mliječno kiselinske bakterije
Jačina ATC Oblik
2 gigaCFU kapsula A07FA01 kapsula, tvrda

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Linex forte tvrde kapsule

Lactobacillus acidophilus (LA-5)

Bifidobacterium animalis subsp. lactis (BB-12)

Molimo vas da prije upotrebe pažljivo pročitate ovo uputstvo jer sadrži sve važne informacije.
Lijek se izdaje bez recepta. Ipak, trebate ga oprezno koristiti kako biste postigli najbolje rezultate.
-

Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ga trebati ponovno pročitati.

Ako su vam potrebne dodatne informacije ili savjet, pitajte svog farmaceuta.

Morate se obratiti ljekaru ako se dijareja pogorša ili vam ne bude bolje nakon dva dana.

Ako bilo koji neželjeni efekti postanu ozbiljni, ili ako primijetite neke neželjene efekte koji nisu
navedeni u ovom uputstvu, recite to svom ljekaru ili farmaceutu.

1. Šta je Linex forte i za šta se koristi
2. Prije uzimanja Linex forte
3. Kako uzimati Linex forte
4. Mogući neželjeni efekti
5. Kako čuvati Linex forte
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LINEX FORTE I ZA ŠTA SE KORISTI

Linex forte je probiotik koji sadrži dvije sorte mliječno kiselih bakterija koje uspostavljaju i održavaju
ravnotežu i funkciju crijevne flore.

Mliječno kisele bakterije se normalno nalaze u tankom i debelom crijevu gdje održavaju kiselo-lužnatu
ravnotežu potrebnu za normalno djelovanje enzima probavnog sistema (normalnu probavu), ljudskog
imunološkog sistema i pokretljivost crijeva (peristaltiku). Uz to one sprječavaju razmnožavanje štetnih
bakterija.

Bakterije u Linex forte kapsulama su liofilizirane (tj. osušene na niskoj temperaturi). Tako je moguće
čuvanje na sobnoj temperaturi bez mijenjanja oblika i aktivnosti bakterija.

Linex forte kapsule koriste se kao preventivna i pomoćna terapija u slučaju dijareje, meteorizma i
drugih probavnih poremećaja izazvanih narušavanjem ravnoteže crijevne mikroflore. Ovo se dešava
zbog:

virusnih i bakterijskih gastrointestinalnih infekcija kod novorođenčadi, djece i odraslih (npr.
rotavirusne infekcije, putnička dijareja),

liječenja antibioticima širokog spektra i hemoterapeuticima,

zračenja abdominalnih i zdjeličnih organa

Redovno uzimanje mliječno kiselih bakterija djelotvorno smanjuje učestalost i ozbiljnost blagih do
umjereno jakih probavnih simptoma (uglavnom dijareje) povezanih s narušenom mikroflorom crijeva i
održava uredan rad crijeva.

2. PRIJE UZIMANJA LINEX FORTE

Nemojte uzimati Linex forte

ako ste alergični (preosjetljivi) na aktivne supstance ili bilo koji drugi sastojak Linex forte

Budite posebno oprezni pri uzimanju Linex forte
Posavjetujte se s ljekarom prije uzimanja kapsula Linex forte:

ako imate tjelesnu temperaturu iznad 38

C;

ako primijetite krv ili sluz u stolici;

ako dijareja traje duže od dva dana;

ako imate obilnu dijareju praćenu dehidracijom i gubitkom tjelesne težine;

ako dijareju prati jak bol u stomaku;

ako imate dijareju i druga hronična oboljenja (npr. dijabetes, kardiovaskularna oboljenja) ili
smanjenu imunološku otpornost (kao npr. kod HIV infekcije)

Lijek ne smijete koristiti za liječenje dijareje u djece mlađe od šest godina bez liječničkog nadzora.

Kod liječenja dijareje apsolutno je neophodno nadoknaditi izgubljenu tečnost i elektrolite.

Uzimanje drugih lijekova

Recite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste nedavno uzimali neke druge lijekove, uključujući

lijekove koji se izdaju bez recepta.

Nisu provedena ispitivanja interakcija.
Kao i druge bakterije i mliječno kisele bakterije su osjetljive na antibiotike. Stoga se preporučuje
uzimanje kapsula Linex forte ne manje od 3 sata nakon uzimanja antibiotika.

Uzimanje kapsula Linex forte s hranom i pićem
Kapsule Linex forte uzimajte uz obrok jer će to osigurati najveću djelotvornost lijeka.
Linex forte ne smijete uzimati istovremeno s alkoholom ili vrućim napicima.

Trudnoća i dojenje

Zatražite savjet ljekara li farmaceuta prije uzimanja bilo kakvih lijekova.

Ublažavanje dijareje tokom trudnoće i dojenja mora biti pod medicinskim nadzorom.
S obzirom da nema dovoljno podataka o sigurnosti upotrebe lijeka Linex forte tokom trudnoće i
dojenja, ne preporučujemo njegovo korištenje tokom tih perioda.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama
Nisu provedena ispitivanja utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima Linex forte
Linex forte sadrži glukozu, fruktozu i saharozu. Ako vam je ljekar rekao da ne podnosite neke šećere,
obratite se ljekaru prije uzimanja ovog lijeka.

Linex forte može sadržavati tragove mliječnih proteina koji mogu izazvati alergijske reakcije (reakcije
preosjetljivosti).

3. KAKO UZIMATI LINEX FORTE

Molimo uzmite u obzir uputstva navedena u nastavku. Ukoliko niste sigurni, trebate provjeriti s

farmaceutom.

Linex forte kapsule su namijenjene samo za oralnu upotrebu.

Kapsule Linex forte uzimajte uz obrok jer će to osigurati maksimalnu djelotvornost lijeka.

Kapsule Linex forte ne smijete uzimati istovremeno s alkoholom ili vrućim napicima.

Djeci koja ne mogu ili ne znaju kako će progutati cijelu kapsulu, sadržaj kapsule treba istresti u
kašiku i dati da ga popiju zajedno s malo tečnosti.

Doziranje i trajanje primjene:
Dojenčad i djeca do 2 godine:
jedna kapsula jedanput dnevno
Djeca od 2 do 12 godina: jedna kapsula jedan do dva puta dnevno (npr. ujutro i uvečer, ovisno o
izraženosti simptoma)
Odrasli i djeca starija od 12 godina: jedna kapsula jedan do tri puta dnevno (npr. ujutro, u podne i
uvečer, ovisno o izraženosti simptoma)

Kapsule Linex forte možete uzimati sve dok simptomi ne nestanu. U slučaju da dijareja potraje duže
od dva dana, morate se obratiti ljekaru.

Ako sami liječite dijareju, morate nadoknaditi izgubljenu tečnost i elektrolite.

Ako uzmete više kapsula Linex forte nego što biste smjeli
Ako se pojave neželjeni efekti nakon uzimanja prevelike doze, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Nisu prijavljeni slučajevi predoziranja.

Ako zaboravite uzeti Linex forte

Nemojte uzimati dvostruku dozu da biste nadoknadili zaboravljenu.

Nastavite terapiju prema propisanom planu uzimanja lijeka.

Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog lijeka, upitajte ljekara ili farmaceuta.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi lijekovi i Linex forte može uzrokovati neželjena dejstva, mada se oni ne javljaju kod svakoga.

Neželjena dejstva nastala zbog upotrebe mliječno kiselih bakterija vrlo su rijetka (javljaju se kod manje
od 1 od 10.000 osoba). Mogu se javiti reakcije preosjetljivosti.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg
ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u
ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LINEX FORTE

Lijek čuvajte izvan dosega i pogleda djece.
Lijek čuvati na temperaturi do 25

C, u originalnom pakovanju.

Rok trajanja: 2 godine

Linex forte ne smijete koristiti nakon isteka datuma roka trajanja koji je naznačen na naljepnici. Datum
isteka odnosi se na posljednji dan tog mjeseca.

Lijekove ne treba bacati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Upitajte farmaceuta kako ćete se
riješiti lijekova koji vam više nisu potrebni. Ove mjere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži Linex forte
Svaka kapsula sadrži najmanje 2 x 10

jedinica koje tvore koloniju

Lactobacillus acidophilus (LA-5) u

obliku liofilizata i najmanje 1 x 10

jedinica koje tvore koloniju

Bifidobacterium animalis subsp. lactis

(BB-12) u obliku liofilizata.
Ostali sastojci su:
Sadržaj kapsule: bezvodna glukoza, mikrokristalična celuloza, krumpirov škrob, inulin, oligofruktoza,
magnezij stearat
Ovojnica: hipromeloza, titanij dioksid (E171), željezo oksid, žuti (E172)

Sadržaj i način pakiranja Linex forte
Linex forte je u obliku tvrdih celuloznih kapsula bijele boje i žutom kapicom. U kapsuli je sivkasto-
smeđi prašak za žutim tačkicama.
Dostupan je u pakovanju:

kartonska kutija s Al/Al blisterima

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

Ime i adresa posjednika odobrenja za stavljanje lijeka u promet
Novartis BA d.o.o., Antuna Hangija b.b., Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ime i adresa proizvođača
Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana , Slovenija

Broj i datum rješenja o odobrenju za stavljanje gotovog lijeka u promet
Linex forte, kapsula, tvrda, 14 kapsula: 04-07.3-2-5377/15 od 29.01.2016