LIZINOPRIL H Farmal

LIZINOPRIL H Farmal 10 mg tableta+ 12.5 mg tableta

30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
hidrohlorotiazid lizinopril
Jačina ATC Oblik
10 mg tableta+ 12.5 mg tableta C09BA03 tableta

UPUTA ZA PACIJENTA

LIZINOPRIL H FARMAL
10 mg+12,5 mg, tableta
20 mg+12,5 mg tableta

lizinopril, hidroklorotiazid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek!
Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili farmaceutu.
Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti čakI ako imaju simptome
jednake Vašima.
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili farmaceuta.

To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Ova uputa sadrži:
1. Što su Lizinopril H Farmal tablete i za šta se koriste
2. Prije nego počnete uzimati Lizinopril H Farmal tablete
3. Kako uzimati Lizinopril H Farmal tablete
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Lizinopril H Farmal tablete
6. Dodatne informacije

1. ŠTO SU LIZINOPRIL H FARMAL TABLETE I ZA ŠTA SE KORISTE
Lizinopril H Farmal tablete koriste se za liječenje visokog krvnog tlaka (hipertenzija). Sadrže dvije
djelatne tvari: lizinopril i hidroklorotiazid koje svaka na svoj način djeluju na snižavanje povišenog
krvnog tlaka.

Lizinopril pripada grupi lijekova pod nazivom ACE-inhibitori koji djeluju tako da šire krvne žile, što
pomaže u smanjenju krvnog tlaka.

Hidroklorotiazid pripada grupi lijekova koji se nazivaju tiazidski diuretici a pomažu tijelu da se putem
mokraće riješi viška vode i soli (npr. natrija) čime djeluju na snižavanje tlaka.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LIZINOPRIL H FARMAL TABLETE

Nemojte uzimati Lizinopril H Farmal tablete:

ako ste preosjetljivi (alergični) na lizinopril, hidroklorotiazid ili bilo koji drugi sastojak lijeka (svi
sastojci navedeni su u poglavlju 6. DODATNE INFORMACIJE).

Ako ste preosjetljivi (alergični) na druge ACE inhibitore ili sulfonamide (ukoliko niste sigurni, pitajte
liječnika)

ako ste ikada imali iznenadno oticanje ruku, stopala, gležnjeva, lica, usana, jezika ili grla (osobito
nakon uzimanja ACE inhibitora) što može dovesti do otežanog disanja ili gutanja.

ako imate dijagnozu nasljednog ili urođenog angioedema-stanje zbog kojega ste skloni oticanju
kakvo je opisano prethodno (ukoliko niste sigurni, pitajte liječnika)

ako imate teško oštećenje bubrežne funkcije

ako ne mokrite

ako imate teško oštećenje jetrene funkcije

ako ste trudni (vidi u poglavlju

Trudnoća, dojenje i Lizinopril H Farmal tablete)

ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog
tlaka koji sadrži aliskiren

Budite oprezni i posavjetujte se s liječnikom prije uzimanja Lizinopril H Farmal tableta

ako imate suženje (stenozu) aorte ili bubrežne arterije

ako imate zadebljani srčani mišić (hipertrofična kardiomiopatija)

ako imate problema s krvnim žilama (kolagena vaskularna bolest)

ako imate nizak krvni tlak (može se manifestirati kao omaglica ili ošamućenost, osobito pri
ustajanju)

ako imate neku bubrežnu bolest, idete na dijalizu ili imate transplantirani bubreg

ako imate problema s jetrom

ako imate šećernu bolest

ako ste nedavno imali proljev ili ste povraćali

ako ste na dijetalnom režimu prehrane sa smanjenim unosom soli

ako imate visok kolesterol i liječite se LDL aferezom

ako imate sistemski lupus eritematozus (autoimuna bolest koja može zahvatiti kožu, srce, pluća,
bubrege, zglobove i živčani sustav)

ako se trebate podvrgnuti desenzibilizaciji radi smanjivanja alergije na ubode pčela ili osa.
(uzimanje Lizinopril H Farmal tableta za vrijeme desenzibilizacije može dovesti do teških
alergijskih reakcija.

Ako se trebate podvrgnuti operativnom zahvatu i anesteziji (uključujući i stomatološki zahvat),

recite liječniku da uzimate ovaj lijek jer je moguć iznenadni pad krvnog tlaka kada se
anestezija primijeni za vrijeme uzimanja Lizinopril H Farmal tableta.

ako ste trudni ili planirate trudnoću (uzimanje Lizinopril H Farmal tableta se ne preporučuje u

ranoj trudnoći, a zabranjeno je nakon trećeg mjeseca trudnoće)

ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku koji se koriste za liječenje visokog

krvnog tlaka:
-

blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima - primjerice valsartan,
telmisartan, irbesartan), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom
bolešću

aliskiren

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u
redovitim intervalima.

Vidjeti također informacije pod naslovom „Nemojte uzimati Lizinopril H Farmal“.

Uzimanje drugih lijekova

Recite svom liječniku ili ljekarniku ako uzimate ili ste nedavno uzimali druge lijekove, uključujući i one
koje ste kupili bez recepta. Uzimanje nekih lijekova istovremeno s Lizinopril H Farmal tabletama može
utjecati na njihovu učinkovitost.
Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza:

Ako uzimate neki blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti također informacije pod
naslovima „Nemojte uzimati Lizinopril H Farmal“ i „Upozorenja i mjere opreza“).

Osobito je važno da liječnik zna da uzimate sljedeće lijekove:

druge lijekove za snižavanje krvnog tlaka

diuretike (tablete za mokrenje)

nesteroidne protuupalne lijekove (npr. indometacin) koji se koriste za liječenje boli i/ili upale
zglobova

lijekove za depresiju (triciklički i tetraciklički antidepresivi)

lijekove za liječenje psihičkih poremećaja, uključujući litij

aspirin (acetilsalicilna kiselina) u dozi većoj od 3 grama na dan

lijekove koji povećavaju razinu kalija u krvi, poput tableta kalija, diuretika koji čuvaju kalij ili
nadomjestaka soli koji sadrže kalij

kalcijeve soli

inzulin ili tablete za snižavanje šećera u krvi

lijekove za liječenje astme

lijekove za prehladu ili druge lijekove koji smanjuju začepljenost nosa

lijekove koji slabe imunološki odgovor organizma (imunosupresivi poput ciklosporina)

alopurinol (za giht)

lijekove za nepravilan rad srca (poput prokainamida)

srčane glikozide (za liječenje zatajenja srca)

lijekove koji sadrže zlato, npr. natrijev aurotiomalat, koji mogu biti primijenjeni u obliku injekcija

injekcije amfotericina B (za liječenje gljivičnih infekcija)

karbenoksolon (za liječenje ulkusa ili upala u grlu ili ustima)

kortikosteroide

kortikotropin (hormon)

lijekove za liječenje zatvora (stimulirajući laksativi)

kolestiramin i kolestipol (za snižavanje vrijednosti kolesterola, sprječavanje proljeva ili smanjivanje
svrbeža)

lijekove za opuštanje mišića, poput tubokurarina

trimetoprim (antibiotik)

sotalol (beta-blokator)

lovastatin (za snižavanje vrijednosti kolesterola)

dekstran sulfat (koristi se pri LDL aferezi za snižavanje vrijednosti kolesterola)

kemoterapiju kod karcinoma (citostatici)

druge lijekove koji imaju učinak na srce koji se naziva

torsades de pointes

Trudnoća, dojenje, plodnost i Lizinopril H Farmal tablete

Ukoliko otkrijete da ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, prije nego
uzmete Lizinopril H Farmal, javite se svom liječniku ili ljekarniku.

Vaš liječnik će Vam savjetovati da prestanete uzimati Lizinopril H Farmal prije nego zatrudnite ili
odmah kada saznate da ste trudni, te Vam proporučiti uzimanje drugog lijeka umjesto Lizinopril H
Farmal.

Lizinopril H Farmal nije preporučljiv u ranoj trudnoći, a ne smije se uzimati nakog trećeg mjeseca
trudnoće, jer može ozbiljno naškoditi Vašem djetetu.

Dojenje

Recite svom liječniku ako dojite ili planirate dojiti. Ne preporučuje se uzimati Lizinopril H Farmal tablete
za vrijeme dojenja, osobito ako je Vaše dijete novorođenče ili je rođeno prerano. Ukoliko dojite, liječnik
će izabrati prikladniji lijek za Vas.
Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima

Lizinopril H Farmal tablete mogu utjecati na sposobnost za vožnju i upravljanje strojevima, osobito na
početku uzimanja, prilikom promjene doze ili u kombinaciji s alkoholom. Ukoliko je kod Vas takav
slučaj, vožnja ili upravljanje strojevima ne preporučuju. Potrebno je prvo vidjeti na koji način Lizinopril
H Farmal tablete utječu na vas.

3. KAKO UZIMATI LIZINOPRIL FARMAL TABLETE?
Uvijek uzimajte Lizinopril H Farmal tablete onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako vam je Vaš
liječnik ili ljekarnik rekao. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.
Uobičajena doza lijeka je jedna tableta jednom na dan. Liječnik će Vam propisati tablete koje su
odgovarajuće jačine za Vas. Ukoliko je potrebno, liječnik može povećati dozu na dvije tablete na dan.

Prilikom uzimanja lijeka, progutajte tabletu s vodom. Nastojte uzimati tabletu u isto vrijeme svaki dan.

Nastavite s uzimanjem lijeka toliko dugo koliko Vaš liječnik smatra da je potrebno. Nemojte prestati
uzimati tablete na svoju ruku čak i ako se osjećate dobro. Liječenje povišenog krvnog tlaka je
dugotrajno (često i doživotno).

Budite osobito oprezni prilikom uzimanja prve doze ili pri povećanju doze lijeka, jer može doći do
izrazitijeg pada tlaka što možete osjetiti kao omaglicu ili ošamućenost. Ukoliko do toga dođe može
Vam pomoći ako legnete. Ako se zabrinuti, obratite se svom liječniku.

Primjena u djece:

Lizinopril H Farmal tablete nisu namijenjene liječenju djece.
Što trebate učiniti ako ste propustili uzeti dozu lijeka Lizinopril H Farmal?

Važno je tablete uzimati redovito. Ako ste zaboravili dozu, uzmite je čim se sjetite. No ukoliko je uskoro
vrijeme za iduću tabletu, preskočite zaboravljenu dozu. Nikada nemojte uzeti dvostruku dozu lijeka da
nadoknadite propuštenu.
Što trebate učiniti ako ste uzeli preveliku dozu lijeka Lizinopril Farmal?

Ukoliko ste progutali previše tableta Lizinoprila H Farmal, javite se liječniku. Sa sobom ponesite tablete
i/ili kutiju kako bi liječnik znao o kojem lijeku se radi.

Imate li dodatnih pitanja o korištenju ovoga lijeka, pitajte Vašeg liječnika ili farmaceuta.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Lizinopril H Farmal tablete se u pravilu dobro podnose, ali poput drugih lijekova mogu kod nekih ljudi
izazvati nuspojave.

Lizinopril H Farmal tablete sadrže dvije djelatne tvari: lizinopril i hidroklorotiazid. Slijedeće nuspojave
zabilježene su prilikom uzimanje neke od djelatnih tvari, što znači da se mogu javiti prilikom uzimanja
Lizinopril H Farmal tableta:

Moguće nuspojave tijekom uzimanja lizinoprila
Ozbiljne

alergijske reakcije javljaju se rijetko (kod manje od 1 na 1000 osoba koje uzimaju lijek).

Ukoliko imate ozbiljnu alergijsku reakciju, prestanite uzimati Lizinopril H Farmal tablete i odmah se
javite liječniku. Znakovi alergijske reakcije mogu biti: iznenadno oticanje lica, usana, jezika ili grla (što
može otežavati disanje i/ili gutanje), oticanje ruku, stopala i gležnjeva, jak svrbež kože uz pojavu
crvenih, uzdignutih kožnih promjena (urtikarija).
Oštećenje jetre javlja se vrlo rijetko (kod manje od 1 osobe na 10000 osoba koje uzimaju lijek).

Znakovi jetrenog oštećenja mogu biti žutilo kože i/ili bjeloočnica, tamno obojani urin, gubitak apetita.
Ukoliko primijetite nešto od ovoga, odmah se javite liječniku.
Nuspojave koje se javljaju često (kod više od 1 na 100 a manje od 1 na 10 osoba koje uzimaju lijek)

glavobolja; omaglica ili ošamućenost, osobito prilikom naglog ustajanja; nesvjestica; proljev;
povraćanje; suhi kašalj koji ne prestaje; problemi s bubrezima (koji su vidljivi u krvnim testovima)

Nuspojave koje se javljaju manje često (kod više od 1 na 1000 a manje od 1 na 100 osoba koje

uzimaju lijek)

promjene raspoloženja, uključujući depresiju; osjećaj trnjenja i bockanja; vrtoglavica; poremećaj
okusa; poremećaj spavanja; srčani infarkt ili moždani udar; neuobičajeno lupanje srca; promjena
boje na prstima ruku i nogu; curenje nosa; mučnina; bolovi u trbuhu i otežana probava; promjene
vrijednosti krvnih testova koji pokazuju funkciju jetre; osip; svrbež; nemogućnost postizanja
erekcije (impotencija); osjećaj slabosti; umor; povećane vrijednosti nekih krvnih testova (urea,
kreatinin ili kalij)

Nuspojave koje se javljaju rijetko (kod više od 1 na 10000 a manje od 1 na 1000 osoba koje uzimaju

lijek)

promjene broja nekih krvnih stanica koje se mogu očitovati kao umor i bljedilo; smetenost;
promjene osjeta njuha; suha usta; kožni osip s tamno crvenim, uzdignutim promjenama koje svrbe
(urtikarija); gubitak kose (alopecija); psorijaza; infekcija krvi; poremećaj funkcije bubrega;
povećane grudi kod muškaraca; snižene vrijednosti natrija u krvi koje se mogu očitovati kao
slabost, umor, glavobolja, mučnina, povraćanje i grčevi

Nuspojave koje se javljaju vrlo rijetko (kod manje od 1 osobe na 10000 osoba koje uzimaju lijek)

problemi s koštanom srži ili smanjen broj krvnih stanica i/ili krvnih pločica koji se mogu očitovati
kao umor, infekcija, povišena tjelesna temperatura, kratak dah, lako stvaranje modrica ili

krvarenje; otečene žlijezde (limfni čvorovi); pojačan imunološki odgovor organizma (autoimune
bolesti); snižene vrijednosti šećera u krvi (hipoglikemija) što se može očitovati kao glad, slabost,
znojenje i ubrzan rad srca; iznenadni osjećaj piskutanja pri disanju ili kratkoće daha
(bronhospazam); upala pluća (disanje može biti otežano); upala sinusa (osjećaj punoće i bolnosti
u području lica); eozinofilna pneumonija s kombinacijom simptoma: upala sinusa, stanje slično
gripi, otežano disanje, bol u području trbuha ili crijeca, kožni osip, osjećaj trnjenja i bockanja u
rukama i nogama; upala gušterače (uzrokuje umjerenu do jaku bol u trbuhu); oticanje crijeva koje
može uzrokovati iznenadnu bol u trbuhu, proljev i povraćanje; znojenje; ozbiljni kožni poremećaji ili
osip (crvenilo, mjehuri i ljuštenje kože koji se mogu razviti vrlo brzo i mogu biti praćeni mjehurićima
u usnoj šupljini i nosu); smanjeno izlučivanje ili potpuni prestanak izlučivanja mokraće

Moguće nuspojave tijekom uzimanja hidroklorotiazida (učestalost nije poznata)
Upala žlijezda slinovnica; smanjen broj krvnih stanica ili krvnih pločica koji se mogu očitovati kao umor,
infekcija, povišena tjelesna temperatura, kratak dah, lako stvaranje modrica ili krvarenje; gubitak
apetita; povišene vrijednosti šećera u krvi; šećer u mokraći; povišena razina urične kiseline u krvi;
promjene razine nekih tvari u krvi (npr. nizak natrij i kalij) koji se mogu očitovati kao mišićna slabost,
žeđ, osjećaj trnjenja i bockanja u rukama i nogama, grčevi ili mučnina; povišene ili visoke vrijednosti
masnoća u krvi (uključujući kolesterol); osjećaj nemira; depresija; poremećaj spavanja; omamljenost;
kratkotrajno zamagljen vid ili poremećaj vida kod kojega stvari izgledaju žuto; vrtoglavica; nesvjestica
(osobito prilikom ustajanja); oštećenje krvnih žila što uzrokuje crvene ili ljubičaste mrlje po koži;
otežano disanje (ukoliko se radi o upali pluća ili nakupljanju tekućine u plućima); smetnje probave;
proljev; zatvor; upala gušterače s umjerenom do jakom boli u trbuhu; žutilo kože ili bjeloočnica (žutica);
kožne promjene, uključujući osip zbog osjetljivosti na sunce, osip, teški osip koji se razvija brzo s
mjehurima ili ljuštenjem kože, a može biti praćen i mjehurićima u usnoj šupljini, pogoršanje postojećih
reakcija nalik lupusu eritematozusu ili pojava neuobičajenih kožnih reakcija; alergijske reakcije; grčevi i
slabost mišića; problemi s bubrezima koji mogu biti ozbiljni (vidljivi u krvnim testovima); povišena
tjelesna temperatura; slabost;

Nemojte biti zabrinuti zbog ovog popisa mogućih nuspojava jer je moguće da ne dobijete niti jednu od
njih.
O svakoj nuspojavi obavijestite vašeg liječnika ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIZINOPRIL FARMAL TABLETE?
Lijek se mora čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati pri temperaturi do 25 C.
Lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti koji je označen na pakovanju.
Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte farmaceuta kako ukloniti
lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

Rok valjanosti lijeka je 3 godine od datuma proizvodnje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Što Lizinopril H Farmal tablete sadrže?

Jedna Lizinopril H Farmal 10 mg/12,5 mg tableta sadrži 10 mg lizinoprila u obliku lizinopril dihidrata i
12,5 mg hidroklorotiazida, te sljedeće pomoćne tvari:
manitol (E421), kalcijev hidrogenfosfat dihidrat, kukuruzni škrob, prethodno geliran, karmelozanatrij,
umrežena, magnezijev stearat, željezov oksid, žuti (E172), željezov oksid, crveni (E172).
Jedna Lizinopril H Farmal 20 mg/12,5 mg tableta sadrži 20 mg lizinoprila u obliku lizinopril dihidrata i
12,5 mg hidroklorotiazida, te sljedeće pomoćne tvari:
manitol (E421), kalcijev hidrogenfosfat dihidrat, kukuruzni škrob, prethodno geliran, karmelozanatrij,
umrežena, magnezijev stearat.
Kako Lizinopril H Farmal tablete izgledaju i sadržaj pakiranja?

Lizinopril H Farmal 10 mg/12,5 mg tablete: okrugle, bikonveksne tablete boje breskve sa ili bez oznake
„LH“. Pakirane su u blisteru, ukupno 30 tableta u kutiji.
Lizinopril H Farmal 20 mg/12,5 mg tablete: bijele, okrugle, bikonveksne tablete s razdjelnim urezom na
jednoj strani tablete te sa ili bez oznake „LH“. Pakirane su u blisteru, ukupno 30 tableta u kutiji.

Ime i adresa nositelja dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Farmal-BH d.o.o., Pijačna 14A, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ime i adresa proizvođača (administrativno sjedište) lijeka
Farmal d.d., Ludbreg, Branitelja domovinskog rata 8, Hrvatska

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Farmal d.d., Ludbreg, Branitelja domovinskog rata 8, Hrvatska

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Lizinopril H Farmal, 10mg/12.5 mg tablete: 04-07.10-258/12 od 28.03.2013.
Lizinopril H Farmal, 20mg/12.5 mg tablete: 04-07.10-259/12 od 28.03.2013.

Datum revizije upute
18.03.2015.