LOPRIL H

LOPRIL H 20 mg tableta+ 12.5 mg tableta

20 tableta (2 PVC/Al blistera sa 10 tableta), u kutiji

Supstance:
hidrohlorotiazid lizinopril
Jačina ATC Oblik
20 mg tableta+ 12.5 mg tableta C09BA03 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

LOPRIL

®

H 10 mg/12,5 mg, tablete

LOPRIL

®

H 20 mg/12,5 mg, tablete

lizinopril/hidroklortiazid

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugima. Drugima ovaj lijek može štetiti čak i ako

imaju znakove bolesti slične Vašima.


U ovom uputstvu možete pročitati:

1.

Šta je lijek LOPRIL H i za šta se primjenjuje

2.

Prije nego počnete primjenjivati lijek LOPRIL H

3.

Kako primjenjivati lijek LOPRIL H

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati lijek LOPRIL H

6.

Dodatne informacije


1. Šta je lijek LOPRIL H i za šta se koristi

LOPRIL H se primjenjuje za liječenje visokog krvnog pritiska (hipertenzije). LOPRIL H sadrži dvije
aktivne supstance koje se zovu lizinopril i hidroklortiazid.

Lizinopril pripada grupi lijekova koji se zovu ACE inhibitori. On djeluje tako što širi Vaše krvne sudove.

Hidroklortiazid pripada grupi lijekova koji se zovu diuretici (tablete za izmokravanje). On pomaže
Vašem organizmu da se putem mokraće oslobodi od vode i soli, poput natrija.

Ove dvije supstance djeluju zajedno da snize Vaš krvni pritisak.

2. Prije nego počnete koristiti lijek LOPRIL H

Upozorite ljekara ako primjenjujete druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


Nemojte primjenjivati lijek LOPRIL H

Lijek LOPRIL H nemojte primjenjivati

:

Ako ste alergični (preosjetljivi) na lizinopril ili hidroklortiazid, ili na bilo koji drugi sastojak lijeka

LOPRIL H (sastojci su navedeni u dijelu 6. Dodatne informacije);

Ako ste alergični na lijekove iz grupe ACE inhibitora ili sulfonamida. Ukoliko niste sigurni da li

se ovo odnosi na Vas, molimo Vas posavjetujte se sa Vašim ljekarom;

Ako su Vam ikad ranije iznenada otekle šake, stopala, gležnjevi, lice, usne, jezik ili grlo,

posebno ako se to dogodilo uz terapiju s ACE inhibitorima. Također, možda ste imali i
poteškoće kod gutanja ili disanja;

Ako imate nasljedni (hereditarni) angioedem (stanje koje Vas čini sklonijim prethodno

opisanom oticanju). Ukoliko niste sigurni da li se ovo odnosi na Vas, molimo Vas posavjetujte
se sa Vašim ljekarom;

Ako imate ozbiljne probleme s bubrezima;

Ako ste prestali da mokrite;

Ako imate ozbiljne probleme s jetrom;

Ako ste trudni više od 3 mjeseca. (također, treba izbegavati primjenu lijeka LOPRIL H u ranoj

trudnoći (pogledajte dio “Trudnoća i dojenje”);

Ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje

krvnog pritiska koji sadrži aliskiren.

Ne primjenjujte LOPRIL H ukoliko se bilo šta od prethodno navedenog odnosi na Vas. Ukoliko niste
sigurni, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu prije primjene lijeka LOPRIL

H.


Budite oprezni s lijekom LOPRIL H

Prije početka primjene lijeka LOPRIL

H, provjerite sa Vašim ljekarom ili farmaceutom, ukoliko:

Imate suženje (stenozu) aorte (arterija u Vašem srcu) ili bubrežne arterije;

Imate zadebljanje srčanog mišića (poznato kao hipertrofična kardiomiopatija);

Imate probleme s Vašim krvnim sudovima (kolagenska vaskularna bolest);

Imate nizak krvni pritisak. Vi to možete primijetiti kao omamljenost ili omaglicu, posebno kod

ustajanja;

Imate probleme s bubrezima, idete na dijalizu, ili imate presađen bubreg;

Imate probleme s jetrom;

Imate šećernu bolest (dijabetes);

Ste nedavno imali proljev ili povraćanje;

Vam je Vaš ljekar rekao da kontrolišete količinu soli u Vašoj ishrani;

Imate visoke nivoe holesterola, i ako ste na tretmanu koji se zove “LDL afereza”;

Ste ikad imali stanje koje se zove sistemski lupus eritematozus (SLE);

Pripadate crnoj rasi, jer u tom slučaju LOPRIL H može biti manje efikasan. Također se u Vas

može lakše javiti neželjeni efekt “angioedem” (teška alergijska reakcija praćena oticanjem
šaka, stopala, gležnjeva, lica, usana, jezika ili grla).

Ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova za liječenje visokog krvnog pritiska:

-

blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – npr. valsartan, telmisartan,

irbesartan), naročito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šečernom bolešću;

-

aliskiren.


Ljekar Vam može provjeriti bubrežnu funkciju, krvni pritisak i količinu elektrolita (npr. kalijuma) u krvi u
redovnim intervalima. Vidjeti takođe informacije pod naslovom „Lijek LOPRIL

H nemojte primjenjivati”.


Vi morate obavijestiti Vašeg ljekara ako mislite da ste trudni, ili planirate trudnoću. LOPRIL H se ne
preporučuje u ranoj trudnoći, a ne smijete ga primijeniti ako ste trudni više od tri mjeseca, jer lijek
može ozbiljno naškoditi Vašoj bebi kada se primjenjuje u tom periodu (pogledajte dio “Trudnoća i
dojenje”).

Ako niste sigurni da li se nešto od prethodno navedenog odnosi na Vas, posavjetujte se sa Vašim
ljekarom ili farmaceutom, prije nego što primijenite LOPRIL

H.

Tretman zbog alergije, kao što je alergija na ubode insekata

Obavijestite Vašeg ljekara ako idete, ili trebate ići na tretman za smanjenje efekata alergije, poput
alergije na ubode insekata (tretman desenzitizacije). Ako primjenjujete LOPRIL

H, a podvrgnuti ste

ovom tretmanu, to može izazvati tešku alergijsku reakciju.

Operacije

Ako trebate ići na operaciju (uključujući i stomatološke hirurške zahvate), obavijestite Vašeg ljekara ili
stomatologa da primjenjujete LOPRIL

H. Ovo je važno, jer se u Vas može javiti nizak krvni pritisak

(hipotenzija), ako Vam se daju određeni lokalni ili opći anestetici za vrijeme primjene lijeka LOPRIL

H.


Uzimanje drugih lijekova s lijekom LOPRIL H

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne primjenjujete, kao i na

lijekove koje planirate da primjenjujete u budućnosti. Obavijestite Vašeg ljekara ako primjenjujete, ili

ste nedavno primjenjivali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.


Obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta, posebno ukoliko primjenjujete bilo koji od sljedećih lijekova:

Druge lijekove za snižavanje krvnog pritiska;

Diuretike (tablete za izmokravanje);

Nesteroidne protuupalne lijekove, poput indometacina koji se primjenjuje u terapiji bola i

artritisa;

Lijekove za depresiju (triciklični i tetraciklični antidepresivi);

Lijekove za mentalne probleme, uključujući i litij;

Aspirin (acetilsalicilna kiselina), u slučaju da primjenjujete više od 3 grama svaki dan;

Lijekove koji povećavaju količinu kalija u krvi, kao što su dodaci kalija, diuretici koji štede kalij,

ili zamjene za so koje sadrže kalij;

Soli kalcija;

Inzulin ili lijekove za šećernu bolest koji se uzimaju na usta (oralno);

Lijekove u terapiji astme;

Lijekove protiv začepljenosti nosa ili sinusa, ili druge lijekove protiv prehlade (uključujući i one

koje možete kupiti bez recepta);

Lijekove koji suzbijaju imunološki odgovor organizma (imunosupresivi, kao što je ciklosporin);

Alopurinol (u terapiji gihta);

Lijekove u terapiji nepravilnog srčanog ritma (kao što je prokainamid);

Srčane glikozide (za liječenje zatajenja srca);

Lijekove sa sadržajem zlata (kao što je natrij aurotiomalat) koji Vam se mogu dati u obliku

injekcije;

Amfotericin B injekcije (za liječenje gljivičnih infekcija);

Karbenoksolon (za liječenje čireva ili upale u području ždrijela, te unutar i oko usta);

Kortikosteroide (steroidni lijekovi);

Kortikotropin (hormon);

Lijekove u terapiji zatvora stolice (stimulativni laksativi);

Holestiramin i holestipol (za snižavanje holesterola, sprečavanje proljeva, ili smanjenje

svrbeža);

Mišićne relaksanse (lijekovi koji opuštaju mišiće), kao što je tubokurarin;

Trimetoprim (antibiotik);

Sotalol (beta-blokator);

Lovastatin (za snižavanje holesterola);

Dekstran sulfat (primjenjuje se u tretmanu koji se zove “LDL afereza”, a koji se sprovodi za

snižavanje holesterola);

Lijekove u terapiji raka (hemoterapija/citostatici);

Druge lijekove za koje se zna da ispoljavaju efekt na srce koji se zove

torsades de pointes.

Ljekar će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza:
• Ako uzimate neki blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti takođe informacije pod
naslovima „Lijek LOPRIL H nemojte primjenjivati” i “Budite oprezni s lijekom LOPRIL H”.

Uzimanje hrane i pića s lijekom LOPRIL H

Hrana nema nikakvog uticaja na primjenu lijeka LOPRIL

H.


Trudnoća i dojenje

Prije nego što počnete da primjenjujete neki lijek, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Vi morate obavijestiti Vašeg ljekara ako mislite da ste trudni (ili planirate trudnoću). Vaš ljekar će Vas
svakako posavjetovati da prestanete s primjenom lijeka LOPRIL H prije nego što zatrudnite, ili čim
saznate da ste trudni, te da umjesto lijeka LOPRIL H primijenite drugi lijek.

LOPRIL H se ne preporučuje u ranoj trudnoći, a ne smijete ga primijeniti ako ste trudni više od tri
mjeseca, jer može ozbiljno naškoditi Vašoj bebi, ako je primijenjen nakon trećeg mjeseca trudnoće.

Obavijestite Vašeg ljekara ako ste dojilja ili ćete uskoro započeti s dojenjem. LOPRIL H se ne
preporučuje u majki koje doje. Vaš ljekar će možda, umjesto lijeka LOPRIL

H, odabrati drugu terapiju

za Vas, naročito ako je Vaša beba novorođenče, ili je rođena prije termina (nedonošče).Upravljanje vozilima i mašinama
Ovaj lijek može imati uticaj na Vašu sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama,
posebno na početku liječenja, kada se doza prilagođava, ili ako se primjenjuje u kombinaciji s
alkoholom. Ako se ovo dogodi Vama, nemojte voziti ili koristiti bilo kakve alate ili mašine.
Morate sačekati da se uvjerite kako ovaj lijek utiče na Vas, prije nego pokušate s ovim aktivnostima.

Ostala upozorenja

Niti jedna od pomoćnih supstanci koje sadrži lijek LOPRIL H ne mijenja njegovu efikasnost i sigurnost.


3. Kako uzimati lijek LOPRIL H

Lijek primijenite prema priloženom uputstvu. Ako mislite da je djelovanje lijeka prejako ili preslabo,

posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Jednom, pošto ste započeli s primjenom lijeka LOPRIL H tablete, Vaš ljekar će možda od Vas tražiti
da uradite krvne testove. Vaš ljekar će nakon toga možda prilagoditi Vašu dozu, tako da primate tačno
onoliko lijeka LOPRIL H koliko Vam najbolje odgovara.

Način primjene

Opšte napomene

Progutajte tabletu s čašom vode.

Pokušajte lijek primjenjivati svaki dan u isto vrijeme. Nije bitno da li ćete lijek uzeti prije ili

nakon hrane (obroka).

Lijek LOPRIL H primjenjujte onoliko dugo koliko Vam Vaš ljekar preporuči, radi se o

dugotrajnom liječenju. Važno je da lijek primjenjujete svaki dan.

Primjena prve doze

Budite posebno pažljivi kod primjene prve doze lijeka, ili kad trebate primijeniti dozu lijeka koja

je povećana. Tada može doći do većeg pada krvnog pritiska nego prilikom primjene kasnijih
doza. Možete osjetiti omamljenost ili omaglicu. Ako se to dogodi, može Vam pomoći ako
legnete. Ako ste zabrinuti, molimo Vas posavjetujte se sa Vašim ljekarom što prije je moguće.


Doziranje

Odrasli

Uobičajena doza je jedna tableta, jedanput na dan. Vaš ljekar će propisati jačinu tablete koja

Vam odgovara.

Ako je to potrebno, Vaš ljekar može povećati Vašu dozu na dvije tablete, jedanput na dan.

Djeca

LOPRIL H se ne preporučuje za primjenu u djece.

Ako primijenite više lijeka LOPRIL H

Ako ste primijenili veću količinu lijeka od propisane, odmah se obratite Vašem ljekaru ili farmaceutu!


Ako ste primijenili više lijeka LOPRIL H nego što Vam je propisao Vaš ljekar, odmah se obratite
ljekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi za pomoć. Ponesite sa sobom pakovanje lijeka radi
identifikacije tableta koje ste uzeli.

Ako ste zaboravili primijeniti lijek LOPRIL H

Ako ste zaboravili primijeniti lijek, ne primjenjujte dvostruku količinu lijeka naknadno, već nastavite

primjenu lijeka prema uobičajenom rasporedu.


Ukoliko ste lijek zaboravili primijeniti, učinite to čim prije se sjetite. Međutim, ako se bliži vrijeme za
sljedeću dozu, preskočite propuštenu dozu. Ne primjenjujte dvostruku dozu lijeka da bi nadoknadili
dozu koju ste zaboravili primijeniti.

Ako prestanete primjenjivati lijek LOPRIL H

Ovaj lijek primjenjujte onoliko dugo koliko Vam je propisao ljekar.


Nemojte prestati s primjenom lijeka LOPRIL

H, čak i ako se osjećate bolje, osim u slučaju da Vam to

odredi Vaš ljekar.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena djelovanja

Kao i svi drugi lijekovi tako

i

lijek LOPRIL H može izazvati neželjena djelovanja.


LOPRIL

H, kao i drugi lijekovi, može uzrokovati neželjena djelovanja, mada se ona ne moraju ispoljiti u

svih.

LOPRIL H sadrži dvije aktivne supstance: lizinopril i hidroklortiazid. U daljnjem slijedu su navedena
neželjena djelovanja uočena uz pojedinačnu primjenu ova dva lijeka. To znači da se ista neželjena
djelovanja mogu javiti i uz primjenu lijeka LOPRIL

H.


Vaš ljekar će Vas možda povremeno uputiti da uradite krvne testove, kako bi provjerio da li lijek
LOPRIL

utiče na Vašu krv.


Moguća neželjena djelovanja lizinoprila

Teške alergijske reakcije (rijetko, javljaju se u manje od 1 na 1.000 osoba)


Ako imate tešku alergijsku reakciju, prestanite primjenjivati LOPRIL H i odmah se javite ljekaru.
Simptomi teške alergijske reakcije mogu uključivati iznanadnu pojavu:

Oticanja lica, usana, jezika ili grla, što može otežati gutanje;

Teškog ili nenadanog oticanja šaka, stopala ili gležnjeva;

Otežanog disanja;

Teškog svrbeža kože, praćenog uzdignutim kvržicama na koži.


Teški problemi s jetrom (veoma rijetko, javljaju se u manje od 1 na 10.000 osoba)
Simptomi ovoga mogu uključivati:

Žutilo kože ili očiju, tamno obojenu mokraću ili gubitak apetita.

Ako se ovo dogodi Vama, odmah se javite ljekaru.

Ostala moguća neželjena djelovanja

Često (javljaju se u manje od 1 na 10 osoba):

Glavobolja;

Omamljenost ili omaglica, posebno pri naglom ustajanju;

Nesvjestica;

Proljev;

Povraćanje;

Kašalj;

Problemi s bubrezima (pokazuju se kroz nalaze krvi).


Povremeno (javljaju se u manje od 1 na 100 osoba):

Promjene raspoloženja, uključujući i osjećaj depresije;

Osjećaj trnaca, bockanja;

Vrtoglavica;

Promjene čula okusa;

Poteškoće sa spavanjem;

Srčani ili moždani udar;

Smetnje srčanog ritma;

Promjene boje prstiju na rukama ili nogama;

Curenje nosa;

Mučnina;

Bol u stomaku i loše varenje;

Promjene u krvnim testovima kojima se određuje funkcija jetre;

Kožni osip;

Svrbež kože;

Nemogućnost ostvarenja erekcije (impotencija);

Osjećaj slabosti;

Osjećaj umora;

Povećani nivoi nekih supstanci u Vašoj krvi (urea, kreatinin ili kalij).

Rijetko (javljaju se u manje od 1 na 1.000 osoba):

Promjene pojedinih ćelija ili nekih drugih dijelova Vaše krvi. Znaci ovoga mogu biti osjećaj umora i

blijeda koža;

Osjećaj smetenosti (smušenost);

Poremećaji čula mirisa;

Suha usta;

Osip na koži s tamnocrvenim ispupčenjima, koja svrbe (koprivnjača);

Opadanje kose (alopecija);

Psorijaza (kožni problem);

Infekcija krvi;

Zatajenje bubrega;

Povećanje dojki u muškaraca;

Nizak nivo natrija u krvi, što može uzrokovati slabost, umor, glavobolju, mučninu, povraćanje i

grčeve.


Veoma rijetko (javljaju se u manje od 1 na 10.000 osoba):

Problemi s koštanom srži, ili smanjen broj krvnih ćelija i/ili trombocita (krvnih pločica) u Vašoj krvi.

Možete primijetiti umor, infekciju (koja može biti ozbiljna), groznicu, nedostatak daha, ili lakše
nastajanje modrica ili krvarenje;

Otečene žlijezde (limfni čvorovi);

Povećan imunološki odgovor (autoimuna bolest);

Nizak nivo šećera u Vašoj krvi (hipoglikemija). Simptomi mogu uključivati osjećaj gladi ili slabosti,

znojenje, te ubrzan srčani ritam;

Iznenadni osjećaj kratkoće daha, koji može pratiti zviždanje/sviranje u prsima (bronhospazam);

Upala pluća (što možete osjetiti kao da ste bez daha);

Upala sinusa (osjećaj bola i punoće u području iza Vaših obraza ili očiju);

Eozinofilna pneumonija (upala pluća). Simptomi uključuju kombinaciju sljedećih: sinusitis, osjećaj

kao da imate grip, osjećaj da sve više nemate daha, bol u predjelu želuca ili crijeva, kožni osip,
osjećaj trnaca poput bockanja iglicama ili utrnulosti ruku i nogu;

Upala gušterače. Ovo izaziva umjeren do jak bol u stomaku;

Oticanje sluznice crijeva. To može uzrokovati iznenadni bol u stomaku, proljev ili povraćanje;

Znojenje;

Teški kožni poremećaj ili osip. Simptomi uključuju crvenilo kože, plikove (mjehurove) ili ljuštenje

kože koji se mogu razvijati brzo, a mogu biti praćeni s plikovima u ustima i nosu;

Smanjeno mokrenje ili prestanak mokrenja.

Moguća neželjena djelovanja hidroklortiazida

Neželjena djelovanja čija učestalost nije poznata:

Upala pljuvačnih žlijezda;

Smanjen broj krvnih ćelija i/ili trombocita (krvnih pločica) u Vašoj krvi. Možete primijetiti umor,

infekciju (koja može biti ozbiljna), groznicu, nedostatak daha, ili lakše nastajanje modrica ili
krvarenja;

Gubitak apetita;

Povećanje količine šećera (glukoze) u Vašoj krvi;

Pojava šećera u Vašoj mokraći;

Povećana količina mokraćne kiseline u Vašoj krvi;

Promijenjeni nivoi supstanci u Vašoj krvi (npr. nizak nivo natrija i kalija). Možete osjetiti mišićnu

slabost, žeđ, trnce, grčeve ili mučninu;

Visoki nivoi masnoća u Vašoj krvi (uključujući i holesterol);

Osjećaj nemira;

Depresija;

Poteškoće sa spavanjem;

Osjećaj poput bockanja iglicama (trnci);

Omaglica;

Poremećaj vida pri kojem sve izgleda žuto;

Kratkotrajni problemi s vidom;

Jak bol u oku, praćen crvenilom i iznenadnim zamućenjem vida. Ako Vam se iznenada pojavi bol i

crvenilo oka, odmah se obratite Vašem ljekaru. Možda ćete trebati liječenje da biste izbjegli trajni
gubitak vida;

Vrtoglavica (osjećaj da se sve vrti oko Vas);

Osjećaj da ćete se onesvijestiti (posebno pri ustajanju);

Oštećenje krvnih sudova koje uzrokuje crvene ili purpurne tačke/mrlje po koži;

Otežano disanje. Možda Vam se javi osjećaj kao da nemate daha u plućima, što može nastati

usljed upale pluća ili nakupljanja tečnosti u plućima;

Nadraženost želuca;

Proljev;

Zatvor stolice;

Upala gušterače. Ovo izaziva umjeren do jak bol u stomaku;

Žutilo kože ili bjeloočnica Vaših očiju (žutica);

Problemi s kožom uključujući osip, osip izazvan osjetljivošću na sunčevu svjetlost, težak osip uz

plikove (mjehurove) ili ljuštenje kože koji se mogu razvijati brzo, a mogu biti praćeni s plikovima u
ustima, pogoršanje postojećih reakcija sličnih lupus eritematozusu ili pojavu neobičnih kožnih
reakcija;

Alergijske reakcije;

Grčevi i slabost mišića;

Problemi s bubrezima, koji mogu biti ozbiljni (pokažu se kroz krvne testove);

Groznica;

Slabost.


Prijavljivanje sumnje na neželjena djelovanja lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati lijek LOPRIL

H

Lijek LOPRIL H morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati na temperaturi do 30 °C.

Rok trajanja: 36 mjeseci.
Lijek LOPRIL H se ne smije upotrijebiti poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije

Šta lijek LOPRIL H sadrži

Jedna LOPRIL H 10 mg/12,5 mg tableta sadrži lizinoprila 10 mg (u obliku dihidrata) i hidroklortiazida
12,5 mg.
LOPRIL H 10 mg/12,5 mg tablete sadrže sljedeće pomoćne supstance: kalcij hidrogenfosfat dihidrat,
manitol, kukuruzni skrob, skrob preželatinizirani, magnezij stearat, talk, silicij dioksid koloidni i željezo
oksid žuti (E172).

Jedna LOPRIL H 20 mg/12,5 mg tableta sadrži lizinoprila 20 mg (u obliku dihidrata) i hidroklortiazida
12,5 mg.
LOPRIL H 20 mg/12,5 mg tablete sadrže sljedeće pomoćne supstance: kalcij hidrogenfosfat dihidrat,
manitol, kukuruzni skrob, skrob preželatinizirani, magnezij stearat, talk, silicij dioksid koloidni, željezo
oksid žuti (E172) i željezo oksid crveni (E172).

Kako lijek LOPRIL H izgleda i sadržaj pakovanja
LOPRIL H 10 mg/12,5 mg tablete su svijetlo žute do žute boje, šestougaonog oblika s utisnutom
diobenom crtom, bikonveksne.
LOPRIL H 10 mg/12,5 mg tablete su pakovane u kutije sa sadržajem 20 tableta (2 blistera sa po 10
tableta) i 30 tableta (3 blistera sa po 10 tableta).

LOPRIL H 20 mg/12,5 mg tablete su svijetlo ružičaste do ružičaste boje, šestougaonog oblika s
utisnutom diobenom crtom, bikonveksne.
LOPRIL H 20 mg/12,5 mg tablete su pakovane u kutije sa sadržajem 20 tableta (2 blistera sa po 10
tableta) i 30 tableta (3 blistera sa po 10 tableta).

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Naziv i adresa proizvođača
Bosnalijek d.d.
Jukićeva 53, Sarajevo, BiH

Proizvođač gotovog lijeka
Bosnalijek d.d.
Jukićeva 53, Sarajevo, BiH

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Bosnalijek d.d.
Jukićeva 53, Sarajevo, BiH

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Tableta, 20 × (10 mg/12,5 mg): 04-07.10-2821/12 od 20.06.2013.
Tableta, 30 × (10 mg/12,5 mg): 04-07.10-2822/12 od 20.06.2013.
Tableta, 20 × (20 mg/12,5 mg): 04-07.10-2832/12 od 20.06.2013.
Tableta, 30 × (20 mg/12,5 mg): 04-07.10-2836/12 od 20.06.2013.