MACMIROR COMPLEX

MACMIROR COMPLEX 200000 i.j. kapsula+ 500 mg kapsula

12 vaginalnih kapsula u blisteru, u kutiji

Supstance:
nistatin nifuratel
Jačina ATC Oblik
200000 i.j. kapsula+ 500 mg kapsula G01AA51 vaginalna kapsula, meka

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

MACMIROR COMPLEX
vaginalna kapsula,meka 200 000 i.j. + 500 mg

nistatin, nifuratel

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.
Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašim.

Šta sadrži ovo uputstvo:
1.

Šta je Macmiror Complex,vaginalna kapsula, meka i za šta se koristi

2.

Prije nego počnete uzimati Macmiror Complex, vaginalna kapsula, meka

3.

Kako uzimati Macmiror Complex, vaginalnu kapsulu, meku

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati Macmiror Complex, vaginalna kapsula, meka

6.

Dodatne informacije

1.

ŠTA JE LIJEK MACMIROR COMPLEX I ZA ŠTA SE KORISTI?

MACMIROR COMPLEX je kombinacija nifuratela i nistatina.
Nifuratel je hemoterapeutik koji ima jako i efikasno djelovanje na trihomonas, bakterije i gljivice.
Nistatin je dobro poznati antibiotik sa izraženim dejstvom na gljivice, naročito na gljivice roda Candida.
Kombinacija nifuratela i nistatina u lijeku MACMIROR COMPLEX, omogućava polivalentnu terapiju
vaginitisa koja osigurava eliminaciju patogenih agenasa odgovornih za infekciju
(

Candida a., Trichomonas i bakterije) i vraćanje fizioloških uslova unutar vaginalnog lumena.

Lijek je namjenjen za lokalno liječenje vaginalnih upala i upala vanjskih spolnih organa uzrokovanih
patogenim mikroorganizmima osjetljivih na kombinaciju nifuratel-nistatin.
Lijek je namjenjen odraslim.

2.

PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI MACMIROR COMPLEX

Nemojte uzimati Macmiror Complex
Lijek MACMIROR COMPLEX ne smijete uzimati ukoliko ste alergični (preosjetljivi) na nifuratel ili nistatin ili
na bilo koju od pomoćnih supstanci.

Budite oprezni sa Macmiror Complex vaginalnim kapsulama, mekim
Razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije upotrebe lijeka Macmiror Complex, vaginalna
kapsula, meka.
Upotreba lijeka može dovesti do pojave fenomena osjetljivosti. U slučaju pojave znakova preosjetljivosti,
prekinuti upotrebu lijeka.
Izbjegavati seksualne odnose za vrijeme trajanja terapije.
Preporučuje se istovremeni pregled i tretman partnera. Lijek se treba koristiti pod liječničkim nadzorom.
Liječenje sa lijekom Macmiror Complex se ne treba provoditi za vrijeme menstrualnog ciklusa zbog
smanjenje efikasnosti usljed gubitka lijeka (menstrualni tok potiskuje lijek iz vagine). Zato je potrebno
planirati liječenje tako da se ne preklapa sa menstruacijom. Ako se menstruacija neočekivano dogodi,
najbolje je započeti liječenje od početka nakon završetka ciklusa.

Djeca
Sigurnost i efikasnost Macmiror Complex, vaginalnih kapsula, mekih kod djece nije utvrđena.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Macmiror Complex vaginalna kapsula, meka
Prije početka liječenja sa lijekom Macmiror Complex, vaginalana kapsula, meka, obavjestite svog ljekara
ako uzimate ili ste nedavno uzimali lijekove uključujući i lijekove koji se izdaju bez ljekarskog recepta.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, sumnjate na trudnoću ili je planirate, pitajte svog ljekara za savjet prije uzimanja
ovog lijeka.

Trudnoća
Podaci o upotrebi kombinacije nifuratel-nistatin kod trudnica ne postoje ili su ograničeni. U svakom
slučaju, za vrijeme trudnoće, lijek se treba koristiti kada je apsolutno neophodan i pod direktnom
kontrolom ljekara.

Dojenje
Nije poznato da li se nifuratel, nistatin ili njihovi metaboliti izlučuju u majčino mlijeko. U svakom slučaju, za
vrijeme dojenja, lijek se treba koristiti kada je apsolutno neophodan uzimajući u obzir korist dojenja za
dijete i korist terapije za ženu.

Plodnost
Nisu provedena istraživanja o uticaju na ljudsku plodnost. Studije na životinjama ne pokazuju direktne ili
indirektne štetne posljedice s obzirom na reproduktivnu toksičnost.

Upravljanje vozilima i mašinama
Nema uticaja na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.

Macmiror Complex sadrži natrijum etil p-hidroksibenzoat (E215) i natrijum propil p-hidroksibenzoat
(E217). Oni mogu izazvati alergijske reakcije koje mogu biti odložene.

3.

KAKO UZIMATI MACMIROR COMPLEX

Uvijek uzimajte Macmiror Complex vaginalne kapsule, meke, onako kako Vam je ljekar rekao. Ako niste
sigurni, provjerite sa ljekarom ili farmaceutom.

Odrasli

Uobičajena doza je 1 vaginalna kapsula jednom dnevno ili naveče prije spavanja.

Starije osobe

Ne postoje posebne preporuke za doziranje kod starijih osoba.

Pacijenti sa oštećenom funkcijom jetre: ne postoje ograničenja za upotrebu lijeka kod žena sa oštećenjem

jetre, jer lijek djeluje lokalno i sistemska apsorpcija bilo koje aktivne komponente je zanemarljiva.

Pacijenti sa oštećenjem bubrega: ne postoje ograničenja za upotrebu lijeka kod žena sa oštećenjem

bubrega, jer lijek djeluje lokalno i sistemska apsorpcija bilo koje aktivne komponente je zanemarljiva.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i efikasnost Macmiror Complex, vaginalnih kapsula, mekih kod djece nije utvrđena.

Uputstvo za upotrebu
Da bi se postigao najbolji terapijski efekat, vaginalne kapsule aplicirati duboko intravaginalno.

Ukoliko ste uzeli više lijeka nego što bi trebalo
Ako uzmete više od preporučene doze, potrebno je da odmah obavijestite svog farmaceuta ili ljekara.

Ukoliko ste zaboravili da uzmete lijek
Nikad ne treba uzimati duplu dozu da bi se nadomjestila preskočena doza lijeka!

Ukoliko prestanete uzimati Macmiror Complex
Trebate koristiti lijek kao što vam je rekao ljekar. Ako prekinete ranije, neće doći do izlječenja.

Ako imate dodatnih pitanja o lijeku, pitajte svog ljekara ili farmaceuta.

4.

MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi, i ovaj lijek može izazvati neželjena djelovanja, ali ne kod svih osoba.
Vrlo rijetko (do 1 na 10 000 ljudi):

- Izolirani slučajevi alergijskih reakcija (dermatitis, urtikarija).
- Vaginalno pečenje, vaginalni svrab (ovi simptomi su obično blagi i prolazni)

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5.

KAKO ČUVATI MACMIROR COMPLEX

Lijek treba čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Lijek se čuva pri temperaturi do 25⁰C.
Lijek se čuva u originalnoj ambalaži.

Ne upotrebljavajte Macmiror Complex, vaginalne kapsule, meke, nakon isteka roka trajanja označenog na
pakovanju (kartonskoj kutiji i blisteru). Rok trajanja se odnosi na posljednji dan u mjesecu.
Rok upotrebe 3 godine.

6.

DODATNE INFORMACIJE

Šta Macmiror Complex,vaginalna kapsula, meka sadrži:
1 vaginalna kapsula, meka sadrži:
nifuratel 500 mg; nistatin 200 000 i.j.
Pomoćne supstance: dimetikon;
Omotač: želatin; glicerol; natrijum-etilparahidroksibenzoat; natrijum propilparahidroksibenzoat; titan-
dioksid; željezo (III)-oksid, žuti.

Kako Macmiror Complex, vaginalna kapsula, meka izgleda i sadržaj pakovanja
Macmiror Complex, vaginalna kapsula,meka- ovalne, meke vaginalne kapsule boje senfa, punjene
uljastom suspenzijom žućkaste boje.
Al/PVC/PVDC blister sa 12 vaginalnih kapsula u kutiji.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Ime i adresa proizvođača lijeka (administrativno sjedište)
Polichem S.A.
50, Val Fleuri
L-1526 Luksemburg

Ime i adresa proizvođača (mjesto proizvodnje)
Doppel Farmaceutici S.r.l.
Via Volturno, 48 – Quinto De’ Stampi
20089 Rozzano (MI), Italija

Doppel Farmaceutici S.r.l.
Via Martiri delle Foibe, 1 –
29016 Cortemaggiore (PC), Italija

Ime i adresa nositelja dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Remedia d.o.o.
Kranjčevićeva 37
71000 Sarajevo

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet

Broj : 04-07.10-4244/14 od 19.01.2015.