MACMIROR COMPLEX

MACMIROR COMPLEX 100 mg g+ 40000 i.j. g

30 g vaginalnog krema u alu-tubi i plastični aplikator, u kutiji

Supstance:
nistatin nifuratel
Jačina ATC Oblik
100 mg g+ 40000 i.j. g G01AA51 vaginalni krem

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Macmiror Complex
100 mg+40000 I.U./1g, vaginalna krema
nifuratel, nistatin

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.
Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašim.

Šta sadrži ovo uputstvo:

1. Šta je Macmiror Complex,vaginalna krema i za šta se koristi
2. Prije nego počnete uzimati lijek Macmiror Complex, vaginalna krema
3. Kako uzimati lijek Macmiror Complex, vaginalna krema
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati lijek Macmiror Complex, vaginalna krema
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK MACMIROR COMPLEX I ZA ŠTA SE KORISTI?

Macmiror Complex je kombinacija nifuratela i nistatina.
Macmiror Complex se upotrebljava za liječenje mješovitih bakterijskih, gljivičnih i infekcija
uzrokovanih trihomonasom, uključujući bakterijsku vaginozu, infekcije vanjskih polnih organa i u
profilaksi malih ginekoloških intervencija. U ranije odobrenom PIL-u detaljnije je opisano za sta se
koristi (pored uzrocnika navedeni su i simptomi bolesti i karakteristike aktivnih supstanci)

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI MACMIROR COMPLEX

Nemojte uzimati Macmiror Complex
Lijek MACMIROR COMPLEX ne smijete uzimati ukoliko ste alergični (preosjetljivi) na nifuratel ili
nistatin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci.

Budite oprezni sa Macmiror Complex vaginalnom kremom
Liječenje treba prekinuti za vrijeme menstruacije i potrebno ga je nastaviti nakon prestanka
menstruacije. Tačkasto krvarenje ne ometa primjenu lijeka lokalno.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Macmiror Complex vaginalna krema
Prije početka liječenja sa lijekom Macmiror Complex, vaginalana krema, obavijestite svog ljekara
ako uzimate ili ste nedavno uzimali lijekove uključujući i lijekove koji se izdaju bez ljekarskog
recepta.
Interakcije sa drugim lijekovima nisu poznate.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, sumnjate na trudnoću ili je planirate, pitajte svog ljekara za savjet prije
uzimanja ovog lijeka.
Lijek se ne treba uzimati u prva tri mjeseca trudnoće. Nakon prva tri mjeseca i za vrijeme dojenja
lijek se može koristiti po preporuci ljekara.

Upravljanje vozilima i mašinama
Nema uticaja na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja
mašinama.

Macmiror Complex sadrži metil p-hidroksibenzoat, propil p-hidroksibenzoat i propilen glikol.
Metil i propil p-hidroksibenzoat mogu izazvati alergijske reakcije koje mogu biti odložene.
Propilenglikol može izazvati iritaciju kože.

3. KAKO UZIMATI MACMIROR COMPLEX

Uvijek uzimajte Macmiror Complex vaginalna krema, onako kako Vam je ljekar ili farmaceut
rekao. Ako niste sigurni, provjerite sa ljekarom ili farmaceutom.
Uobičajena doza kod akutnih infekcija je 2,5 g kreme, a kod hroničnih i relapsa infekcija
preporučuje se kombinacija 2,5 g kreme ujutro i 1 vaginalna kapsula naveče, tokom 10-12 dana.
Druga mogućnost je da se primijeni 1 vaginalna kapsula 2 puta dnevno ili 2,5 g kreme 2 puta
dnevno.

Za vrijeme liječenja potrebna je seksualna apstinencija.

Primjena kod djece
Lijek se može primijeniti kod djece od rođenja. Kod djece ispod 6 godina, primjenjuju se niže doze
prema preporuci ljekara.

Način primjene
Vaginalna krema se aplicira pomoću priloženog plastičnog aplikatora. Nakon pričvršćivanja
aplikatora za tubu pomoću navoja, uvući kremu u aplikator do oznake, odvojiti tubu, staviti
aplikator u vaginu i pritisnuti da krema izađe. Preporučuje se rasporediti mast u vagini na što je
moguće veću površinu. Za upotrebu kod djece, postoji tanki aplikator koji se treba pričvrstiti na
aplikator.

Ukoliko ste uzeli više lijeka nego što bi trebalo
Predoziranje nije često s obzirom na način primjene.

Ukoliko ste zaboravili da uzmete lijek
Nikad ne treba uzimati duplu dozu da bi se nadomjestila preskočena doza lijeka!

Ako imate dodatnih pitanja o lijeku, pitajte svog ljekara ili farmaceuta.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi, i ovaj lijek može izazvati neželjena djelovanja, ali ne kod svih osoba.
Povremeno se može javiti lokalna preosjetljivosti koja se karakteriše crvenilom, svrbežom ili
peckanjem na mjestu primjene. Obično se radi o blagim simptomima koji spontano nestaju u toku
drugog dana terapije, bez prekida terapije.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg
ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u
ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI MACMIROR COMPLEX

Lijek treba čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Lijek ne zahtjeva specijalne uslove. Lijek se čuva pri temperaturi do 25⁰C.
Ne upotrebljavati lijek nakon isteka roka trajanja označenog na pakovanju. Rok upotrebe odnosi
se na zadnji dan u mjesecu.
Rok upotrebe 3 godine.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Macmiror Complex,vaginalna krema sadrži:
Aktivne supstance: 1 grama kreme sadrži: nifuratel 100 mg i nistatin 40 000 i.j.
Pomoćne supstance: Xalifin 15, metil p-hidroksibenzoat, propil p-hidroksibenzoat, glicerol,
sorbitol 70% (nekristališući), propilen glikol, karbomer, trietanolamin, prečišćena voda

Kako Macmiror Complex, vaginalna krema izgleda i sadržaj pakovanja
Vaginalna krema
Izgled: tamnožuta tečna, homogena krema.

Aluminijumska tuba sa 30 g vaginalne kreme, sa plastičnim zatvaračem u kartonskoj kutiji. Svaka
kutija sa tubom vaginalne kreme sadrži graduisani aplikator i Uputstvo za pacijenta.

Ime i adresa nositelja dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Remedia d.o.o.
Kranjčevićeva 37
71000 Sarajevo

Ime i adresa proizvođača lijeka (administrativno sjedište)
Polichem S.A.
50, Val Fleuri
L-1526 Luksemburg

Ime i adresa proizvođača (mjesto proizvodnje)

Doppel Farmaceutici S.r.l.
Via Martiri delle Foibe, 1 –
29016 Cortemaggiore (PC), Italija

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet

Macmiror Complex, 100 mg+40000 I.U./1g, vaginalna krema: 04-07.3-2-5552/15 od 21.07.2016.