MAXIDEX

MAXIDEX 1 mg mL

5 ml kapi za oči, suspenzije

Supstance:
deksametazon
Jačina ATC Oblik
1 mg mL S01BA01 kapi za oko, suspenzija

1/4


UPUTSTVO ZA PACIJENTAMAXIDEX 1 mg/ ml , kapi za oko, suspenzija
deksametazon

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo prije nego što počnete uzimati lijek, jer sadrži
Vama važne podatke.
-Uputstvo nemojte bacati. Kasnije ćete ga možda trebati ponovo pročitati.
-Ako trebate dodatne obavijesti, molimo da se obratite svom ljekaru ili farmaceutu.

-Ovaj lijek ljekar je propisao samo vama. Nemojte ga davati nikome drugom jer bi mu mogao
naškoditi čak i ako ima simptome koji su isti kao vaši.

Ako primjetite bilo koju neželjenu reakciju, potrebno je obavijestiti svog ljekara ili farmaceuta. To
uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Uputstvo sadrži:

1. Šta je MAXIDEX i za šta se koristi
2. Prije nego počnete koristiti MAXIDEX
3. Kako koristiti MAXIDEX
4. Moguće neželjene reakcije
5. Kako čuvati MAXIDEX
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije


1. Šta je MAXIDEX i za šta se koristi

MAXIDEX, kapi za oko, suspenzija, dolazi u 5 ml bočici (droptainer).
MAXIDEX je protivupalno sredstvo za oko (sadrži deksametazon, kortikosteroid).
MAXIDEX se koristi za liječenje upalnih stanja konjunktive, rožnjače i prednjeg dijela oka, te za
tretiranje ozljeda rožnjače uzrokovanih hemijskim agensima, radijacijom, termalnim opekotinama ili
stranim tijelima, kad god je za tretiranje potreban kortikosteroid i kad god ljekar tako propiše.
MAXIDEX se može koristiti i kod transplantacije rožnjače kako bi se spriječila reakcija na
transplantiranu membranu.

2. Prije nego što počnete koristiti MAXIDEX

Ne koristite MAXIDEX

ukoliko ste osjetljivi (alergični ) na deksametazon ili bilo koji sastojak ovog lijeka (vidi odjelak
6)

Ukoliko imate, ili sumnjate da imate:

neliječenu bakterijsku upalu oka

Herpes simplex keratitis , ospice, vodene kozice/herpes zoster, ili bilo koju drugu virusnu
upalu oka

gljivično oboljenje oka

-tuberkulozu oka

Upozorenje i mjere opreza
Razgovarajte sa ljekarom prije primjene Maxidexa,

-MAXIDEX primjenjujete samo u oči
- Ako duže vremena koristite MAXIDEX ili vrlo često postoji mogućnost :
* Povišenog očnog pritiska.Očni pritisak morate redovno kontrolisati tokom primjene
MAXIDEXA.Potražite savjet ljekara.Ovo je posebno važno kod pedijatrijskih pacijenata, sa obzirom da
je rizik od kortikosteroidom indicirane očne hipertenzije veći kod djece nego kod odraslih. Rizik od
kortikosteroidom induciranog povišenog očnog pritiska i /ili nastanka katarakte povećan je kod
predisponiranih bolesnika (npr. dijabetes) .

2/4


*Razvoja katarakte.Ako primjenjujete MAXIDEX kapi duže vremena morate redovno posjećivati svog
ljekara.
*Ako se Vaši simptomi pogoršaju ili se iznenada vrate, potražite savjet svog ljekara. Primjenom ovog
lijeka može se desiti da postanete podložni infekcijama oka.
*Ako imate infekciju Vaš ljekar će prepisati drugi lijek za liječenje te infekcije.
*Steroidi primjenjenji u oko mogu usporiti proces liječenja rana na oku.Lokalni NSAIL-i (nesteroidni
protivupalni lijekovi) usporavaju proces liječenja .Istovrmena primjena lokalnih NSAIL-ova i lokalnih
steroida može povećati mogućnost problema sa liječenjem.
*Potražite savjet ljekara ili farmaceuta prije uzimanja ovog lijeka ako imate poremećaj koji uzrokuje
stanjivanje očnih tkiva.

Primjena drugih lijekova
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta o lijekovima koje ste uzimali prije, koje uzimate ili ćete
uzimati.Obavijestite svojeg ljekara ako uzimate NSAIL-ove .Istovremena primjena lokalnih steroida
i lokalnih NSAIL-ova može usporiti proces liječenja rožnice.

Trudnoća i dojenje
Zatražite savjet ljekara ili farmaceuta prije nego što počnete uzimati bilo koji lijek.Ako ste trudni ili
dojite, mislite da bi mogli biti trudni ili planirate imati dijete, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom
prije nego uzmete ovaj lijek.
MAXIDEX kapi se ne smiju koristiti tijekom trudnoće ili dojenja.

Upravljanje vozilima i mašinama
Moguće je privremeno zamagljenje vida nakon primjene MAXIDEX kapi za oko. Sve dok se vid ne
razbistri treba izbjegavati upravljanje vozilima ili upravljati mašinama.

MAXIDEX sadrži benzalkonijum hlorid
Konzervans u lijeku MAXIDEX, može izazvati iritaciju oka i može promijentit boju mekih kontaktnih
leća. Ukoliko Vam je dozvoljeno da nosite meke kontaktne leće, morate ih izvaditi prije primjene
lijeka i pričekati najmanje 15 minuta prije ponovnog stavljanja.

3. Kako koristiti MAXIDEX
Uvijek se pridržavajte upute ljekara kod primjene ovog lijeka.O svim nedoumicama
posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
Uobičajeno doziranje kod hroničnih upala je jedna ili dvije kapi u oko/oči svakih tri do šest sati.
U slučaju jake ili akutne upale ljekar može povećati dozu na jednu ili dvije kapi u oko svakih 30 do 60
minuta, do znakova poboljšanja. U nastavku se terapija postupno smanjuje do potpunog prestanka.
Kod alergija i blažih upala uobičajeno doziranje je jedna do dvije kapi u oko ili oči svaka tri do četiri
sata.

Djeca mlađa od 12 godina
MAXIDEX nije namjenjen za primjenu u djece mlađe od 12 godina. Sigurnost i djelotvornost primjene
lijeka u ovoj skupini bolesnika nije utvrđena.

Ljekar će Vas obavijestiti koliko će vremena trajati liječenje.

Slijedeća će mjera pomoći da se smanji količina lijeka koja odlazi u krvotok nakon primjene

kapi za oko:
o

Držite kapke zatvorenim, dok istovremeno najmanje 1 minutu lagano prostom stisnete suzni

kanal .

MAXIDEX kapi primjenjujte samo za oči.

Kako primjeniti

3/4


1

2

3 4

Pripremite bočicu lijeka MAXIDEX kapi i ogledalo.

Operite ruke.

Protresite bočicu i odvrnite poklopac.

Držite bočicu naopačke između palca i srednjeg prsta(slika1).

Nagnite glavu unazad.Povucite donji očni kapak čistim prstom dok se ne napravi 'džep'
između kapka i oka. Tu se ukapava kap (slika 2).

Primaknite vrh bočice oku. Koristite ogledalo, ukoliko vam je tako lakše.

Ne dodirujte kapaljkom oko ili očni kapak niti okolno područje.

Blagim pritiskanjem dna bočice ispuštat ćete jednu po jednu kap MAXIDEX kapi.

Nemojte pritiskati bočicu: napravljena je tako da je sasvim dovoljan nježan pritisak na dno
(slika 3).

Nakon ukapavanja MAXIDEX kapi opustite donji kapak , zatvorite oko i lagano prstom
pritisnite između očnog ugla i nosa (slika 4).Ovo pomaže u sprečavanju da MAXIDEX uđe
u ostatak tijela.

Ukoliko ukapavate lijek u oba oka, isti postupak ponovite i za drugo oko.

Odmah nakon korištenja lijeka, vratite poklopac i dobro ga zavrnite.

U potpunosti iskoristite jednu bočicu prije nego što otvorite sljedeću.


Ako promašite oko , pokušajte ponovo.

Ako ste zaboravili ukapati MAXIDEX, ukapajte jednu dozu čim se sjetite. Ako je blizu vrijeme za
novu dozu, preskočite propuštenu dozu i nastavite sa uobičajenim režimom primjene. Ne uzimajte
dvostruku dozu ako ste zaboravili uzeti prethodnu dozu.

Ako ste upotrijebili veću dozu MAXIDEX kapi od propisane, po potrebi isperite oko sa mlakom
vodom.

Ako istovremeno koristite druge lijekove za oči, pričekajte najmanje 5 minuta između primjene
MAXIDEX kapi i ostalih lijekova. Mast za oko treba primijeniti posljednju.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom MAXIDEX kapi obratite se svom
ljekaru ili farmaceutu.

4. Moguće neželjene reakcije
Kao i svi lijekovi, MAXIDEX može izazvati neželjene reakcije, iako se one neće javiti kod svakog.

Može doći do sljedećih neželjenih reakcija:

Česte neželjene reakcije

(mogu se pojaviti u manje od 1 na 10 osoba):

Neželjene reakcije na oku: nelagoda u oku

Manje česte neželjene reakcije (mogu se pojaviti u manje od 1 na 100 osoba)

Neželjene reakcije na oku: upala površine oka, suho oko, stanjivanje površine oka, osjetljivost na
svjetlo, zamućenje vida, abnormalan osjećaj oku, pojačano lučenje suza, krustanje na rubovima
kapaka, svrbež oka, nadražaj ili crvenilo.
Opće neželjene reakcije: poremećaj okusa.

4/4


Dodatne neželjene reakcije zabilježene kroz post-marketinške prijave čija je učestalost nepoznata:

Nepoznato

(učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

Neželjene reakcije na oku: povišeni pritisak u oku (očima), smanjen vid, ozljeda rožnice, spušten
kapak, bol u oku, povećana zjenica.
Opće neželjene reakcije : alergija, omaglica, glavobolja
Ukoliko neka neželjena reakcija postane ozbiljna ili ukoliko primijetite neželjenu reakciju koja nije
navedena u ovom uputstvu, o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjenu reakciju lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg
ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u
ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati MAXIDEX
MAXIDEX morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Lijek čuvati na temperaturi do 25°C ( ne držati u frižideru).
Baciti četiri sedmice nakon prvog otvaranja.
Dobro zatvoriti nakon svakog korištenja.

MAXIDEX se ne smije korstiti nakon datuma isteka roka trajanja koji je naveden na naljepnici i
kutiji nakon skraćenice “VRIJEDI DO”. Datum isteka roka trajanja odnosi se na posljednji dan
navedenog mjeseca.

Rok trajanja lijeka je 36 mjeseci od datuma proizvodnje, koji je naznačen na pakovanju lijeka.
Neiskorišteni lijek nemojte bacati u otpadne vode ili smeće u domaćinstvu. Pitajte farmaceuta kako
da se riješite lijekova koji vam više ne trebaju. Ove mjere će pomoći u zaštiti okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Šta MAXIDEX sadrži
Aktivna supstanca je deksametazon 1mg/ ml.
Ostali sastojci (pomoćne supstance) su benzalkonijum hlorid 0,1 mg, methilhidroksipropilceluloza,
bezvodni dinatrijum hidrogenofosfat, polisorbat 80, dinatrijum edetat, natrijum hlorid, limunska
kiselina, monohidratna i/ili natrijum hidroksid i pročišćena voda do 1 ml.

Molimo da se konsultujete da svojim ljekarom ili farmaceutom za dodatne informacije o ovom
proizvodu.

Kako izgleda MAXIDEX i sadržaj pakovanja

MAXIDEX kapi za oko, suspenzija u 5ml bočici (droptainer).

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizvođač
Alcon Pharmaceuticals Ltd,Rue Louis d`Affry 6, Case Postale , 1701 Fribourg, Švajcarska

Proizvođač gotovog lijeka
SA Alcon-Couvreur NV, Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgija

Nosioc dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka:
Alcon Pharmaceuticals BH d.o.o.Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
Maxidex, 1mg/1ml, 5 ml kapi za oči, suspenzija,04-07.10-2134/13 od 05.11.2013.

Datum revizije uputstva
Mart 2015