NEO-ANGIN bez šećera

NEO-ANGIN bez šećera 1.2 mg Pastila, Lozenga+ 0.6 mg Pastila, Lozenga+ 5.72 mg Pastila, Lozenga

24 pastile (2 PVC/PVDC/Al blistera po 12 pastila), u kutiji

Supstance:
levomentol 2 4-dihlorbenzil alkohol amilmetakrezol
Jačina ATC Oblik
1.2 mg Pastila, Lozenga+ 0.6 mg Pastila, Lozenga+ 5.72 mg Pastila, Lozenga R02AA20 pastila

UPUTA ZA PACIJENTA

Neo-angin bez šećera
1,2 mg + 0,6 mg + 5,72 mg
pastila

2,4-diklorbenzilni alkohol, amilmetakrezol, levomentol

Pažljivo pročitajte ovu uputu, jer sadrži važne informacije.
Iako se lijek ne izdaje na liječnički recept, neo-angin bez šećera morate pažljivo koristiti kako bi
liječenje bilo što djelotvornije.
Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je morati ponovno pročitati.
Za dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
Ako se simptomi pogoršavaju ili poboljšanje ne nastupi u roku od 3-4 dana, javite se liječniku.
Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Sadržaj upute:

1. Što je neo-angin bez šećera i za što se koristi
2. Prije nego što počnete uzimati neo-angin bez šećera
3. Kako uzimati neo-angin bez šećera
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati neo-angin bez šećera
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE NEO-ANGIN BEZ ŠEĆERA I ZA ŠTO SE KORISTI

Neo-angin pastile bez šećera je antiseptik za usta i grlo.

Indikacija:
Potporno liječenje upala sluznice grla praćenih tipičnim simptomima kao što su grlobolja, crvenilo
ili otečenost.

2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE UZIMATI NEO-ANGIN BEZ ŠEĆERA

Nemojte uzimati neo-angin bez šećera

ako ste alergični (preosjetljivi) na neku od djelatnih ili pomoćnih tvari neo-angina bez
šećera

Budite oprezni s neo-anginom bez šećera
Dijabetičari
1 pastila neo-angin bez šećera zaslađena izomaltom odgovara 0,22 krušne jedinice. Izomalt za
razgradnju koristi inzulin!

Djeca
neo-angin bez šećera nije pogodan za primjenu u djece mlađe od 6 godina.

Uzimanje drugih lijekova s neo-anginom bez šećera
Molimo da obavijestite liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali neki drugi lijek,
uključujući i lijekove koji se ne izdaju na liječnički recept.
Interakcije s drugim lijekovima nisu poznate.

Uzimanje hrane i pića s neo-anginom bez šećera
Neo-angin bez šećera se mogže uzimati neovisno o obrocima.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, potražite savjet liječnika ili ljekarnika prije uzimanja bilo kojeg lijeka, pa
tako i neo-angina bez šećera.
Nema dostupnih kliničkih podataka o izlaganju neo-anginu bez šećera tijekom trudnoće.
Ispitivanja na životinjama ne pokazuju da neo-angin bez šećera izravno ili neizravno štetno
djeluju na trudnoću, embrionalni/fetalni razvoj, porod ili postnatalni razvoj.
Zbog nedovoljne količine informacija, nije moguće u potpunosti isključiti rizike za fetus, pa se
stoga ne preporučuje uzimanje ovog lijeka tijekom trudnoće ili dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima
Nema podataka.

Važne informacije vezane uz učinak nekih pomoćnih tvari
neo-angin bez šećera sadrži boju Ponceau 4R (E124), koja može uzrokovati alergijske reakcije.
neo-angin bez šećera sadrži izomalt. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja
nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3. KAKO UZIMATI NEO-ANGIN BEZ ŠEĆERA

Uvijek uzimajte pastilu neo-angin bez šećera točno prema ovdje navedenim uputama. Molimo da
se obratite liječniku ili ljekarniku ako niste sigurni kako se uzima ovaj lijek.
Pridržavajte se ovih uputa osim ako liječnik nije propisao drugačije.

Odrasli i djeca starija od 6 godina trebaju polako otopiti jednu pastilu u ustima svakih 2-3 sata.
Maksimalna dnevna doza je 6 pastila.

Ako Vam se simptomi pogoršaju ili ne nastupi poboljšanje u roku od 3-4 dana, javite se liječniku.

Ako uzmete više neo-angina bez šećera nego što ste trebali
Nema prijavljenih slučajeva predoziranja.

Ako ste zaboravili uzeti neo-angin bez šećera
Ako ste zaboravili uzeti neo-angin bez šećera ili ste uzeli manje nego što je potrebno, nastavite
uzimati pastile u skladu s uputama.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom neo-angina bez šećera obratite se
svom liječniku ili ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Nisu poznate.
Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. KAKO ČUVATI NEO-ANGIN BEZ ŠEĆERA

Neo-angin bez šećera trebate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

neo-angin pastile bez šećera čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakiranju (zaštićeno
od vlage).

Rok valjanosti:
Rok valjanosti naveden je na vanjskom pakiranju.
Rok valjanosti je 5 godina od datuma proizvodnje navedenog na pakovanju!
neo-angin pastile bez šećera se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na
pakiranju.

Datum isteka roka valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijekovi se ne smiju bacati u slivnik ili komunalni otpad. Upitajte ljekarnika kako na siguran način
odložiti lijekove koji Vam više nisu potrebni. Takve mjere pomažu u očuvanju okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE

Što sadrži neo-angin bez šećera:
1 pastila sadrži djelatne tvari:
1,20 mg 2,4 diklorbenzilnog alkohola;
0,60 mg amilmetakrezola;
5,72 mg levomentola.

Pomoćne tvari:
izomalt, boja Ponceau 4 R (E124), tartaratna kiselina, eterično ulje zvjezdastog aniša, eterično
ulje paprene metvice.

Kako izgledaju pastile neo-angin bez šećera i sadržaj pakiranja:
Pastile
Crvene, okrugle, blago bikonveksne, gotovo prozirne pastile
24 (2x12) pastile u PVC/ PVDC//Al blisteru

Režim izdavanja
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

PROIZVOĐAČ (administrativno sjedište)
DIVAPHARMA GmbH
Motzener Strasse 41
12277 Berlin, Njemačka

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA (mjesto puštanja lijeka u promet)
DIVAPHARMA GmbH
Motzener Strasse 41
12277 Berlin, Njemačka

NOSITELJ DOZVOLE ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET
CLINRES FARMACIJA D.O.O
Alipašina 29, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

BROJ I DATUM RJEŠENJA O DOZVOLI ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET
Neo-angin bez šećera, pastila, 24 x (1,2 mg + 0,6 mg + 5,72 mg): 04-07.10-6027/13 od
23.06.2014.

DATUM REVIZIJE UPUTSTVA