NEO-ANGIN

NEO-ANGIN 1.2 mg Pastila, Lozenga+ 0.6 mg Pastila, Lozenga+ 5.9 mg Pastila, Lozenga

24 pastile (2 PVC/PVDC//Al blistera po 12 pastila), u kutiji

Supstance:
levomentol 2 4-dihlorbenzil alkohol amilmetakrezol
Jačina ATC Oblik
1.2 mg Pastila, Lozenga+ 0.6 mg Pastila, Lozenga+ 5.9 mg Pastila, Lozenga R02AA20 pastila

UPUTA ZA PACIJENTA

Neo-angin
1,2 mg + 0,6 mg + 5,9 mg
pastila

2,4 diklorbenzilni alkohol, amilmetakrezol levomentol

Pažljivo pročitajte ovu uputu, jer sadrži važne informacije.
Iako se lijek ne izdaje na liječnički recept, neo-angin morate pažljivo koristiti kako bi liječenje bilo što
djelotvornije.
Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je morati ponovno pročitati.
Za dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
Ako se simptomi pogoršavaju ili poboljšanje ne nastupi u roku od 3-4 dana, javite se liječniku.
Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Sadržaj upute:

1. Što je neo-angin i za što se koristi
2. Prije nego što počnete uzimati neo-angin
3. Kako uzimati neo-angin
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati neo-angin
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE NEO-ANGIN I ZA ŠTA SE KORISTI

Neo-angin je antiseptik za usta i grlo.

Indikacije:
Potporno liječenje upale sluznice grla praćene tipičnim simptomima kao što su grlobolja, crvenilo ili
otečenost.

2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE UZIMATI NEO-ANGIN

Nemojte uzimati neo-angin

ako ste alergični (preosjetljivi) na neku od djelatnih ili pomoćnih tvari lijeka neo-angin

Budite oprezni s lijekom neo-angin
Dijabetičari
1 pastila neo-angin odgovara 0,22 krušne jedinice

Djeca
Neo-angin nije pogodan za primjenu u djece mlađe od 6 godina.

Uzimanje drugih lijekova s neo-anginom
Molimo da obavijestite liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući
i lijekove koji se ne izdaju na liječnički recept.
Interakcije s drugim lijekovima nisu poznate.

Uzimanje hrane i pića s neo-anginom
neo-angin
se mogže uzimati neovisno o obrocima.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, potražite savjet liječnika ili ljekarnika prije uzimanja bilo kojeg lijeka, pa tako i neo-
angina.
Nema dostupnih kliničkih podataka o izlaganju neo-anginu tijekom trudnoće. Ispitivanja na životinjama ne
pokazuju da neo-angin izravno ili neizravno štetno djeluju na trudnoću, embrionalni/fetalni razvoj, porod ili
postnatalni razvoj.
Zbog nedovoljne količine informacija, nije moguće u potpunosti isključiti rizike za fetus, pa se stoga ne
preporučuje uzimanje ovog lijeka tijekom trudnoće ili dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima
Nema podataka.

Ostala upozorenja
Neo-angin
sadrži boju Ponceau 4R (E124), koja može uzrokovati alergijske reakcije.

3. KAKO UZIMATI NEO-ANGIN

Uvijek uzimajte neo-angin točno prema ovdje navedenim uputama. Molimo da se obratite liječniku ili
ljekarniku ako niste sigurni kako se uzima ovaj lijek. Pridržavajte se ovih uputa osim ako liječnik nije
propisao drugačije.

Upute
Odrasli i djeca starija od 6 godina trebaju polako otopiti jednu pastilu u ustima svaka 2-3 sata.
Maksimalna dnevna doza je 6 pastila.

Ako se simptomi pogoršaju ili ne nastupi poboljšanje u roku od 3-4 dana, javite se liječniku.

Ako uzmete više neo-angina nego što ste trebali
Nema prijavljenih slučajeva predoziranja.

Ako ste zaboravili uzeti neo-angin
Ako ste zaboravili uzeti neo-angin ili ste uzeli manje nego što je potrebno, nastavite uzimati pastile u
skladu s uputama.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom neo-angina obratite se svom liječniku ili
ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Nisu poznate.
Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. KAKO ČUVATI NEO-ANGIN

Neo-angin trebate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Lijek čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju (zaštićeno od vlage).

Rok valjanosti:
Rok valjanosti naveden je na vanjskom pakovanju.
Rok valjanosti je 3 godine od datuma proizvodnje navedenog na pakovanju!
Neo-angin se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju. Datum isteka
roka valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijekovi se ne smiju bacati u slivnik ili komunalni otpad. Upitajte ljekarnika kako na siguran način odložiti
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Takve mjere pomažu u očuvanju okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE

Što sadrži neo-angin:
Djelatne tvari:
1 pastila sadrži:
1,20 mg 2,4 diklorbenzilnog alkohola
0,60 mg amilmetakrezola
5,90 mg levomentola

Pomoćne tvari:
saharoza, glukoza, tekuća, boja Ponceau 4R (E124), tartaratna kiselina, eterično ulje zvjezdastog aniša,
eterično ulje paprene metvice.

Kako izgledaju pastile neo-angin i sadržaj pakovanja:
Pastile.
Crvene, okrugle, blago bikonveksne, gotovo prozirne pastile.
24 (2x12) pastile u PVC/PE/PVDC//Al blisteru.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

PROIZVOĐAČ (administrativno sjedište)
DIVAPHARMA GmbH
Motzener Strasse 41
12277 Berlin, Njemačka

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA (mjesto puštanja lijeka u promet)
DIVAPHARMA GmbH
Motzener Strasse 41
12277 Berlin, Njemačka

NOSITELJ DOZVOLE ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET
CLINRES FARMACIJA D.O.O.
Alipašina 29, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

BROJ I DATUM RJEŠENJA O DOZVOLI ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET
Neo-angin, pastila, 24 x (1,2 mg + 0,6 mg + 5,9 mg): 04-07.10-6026/13 0d 23.06.2014.

DATUM RAVIZIJE UPUTSTVA