NIFUROKSAZID ALKALOID

NIFUROKSAZID ALKALOID 200 mg kapsula

20 kapsula, tvrdih (2 PVC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

Supstance:
nifuroksazid
Jačina ATC Oblik
200 mg kapsula A07AX03 kapsula, tvrda

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

NIFUROKSAZID ALKALOID
100 mg
200 mg
kapsula, tvrda

nifuroksazid

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo

- Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
- Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i
ako ima znake bolesti slične Vašima.
- Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primijetite neželjena dejstva koja ovdje nisu
navedena, molimo Vas da to kažete svom ljekaru ili farmaceutu.

Uputstvo sadrži:
1.

Šta je Nifuroksazid Alkaloid i za šta se koristi,

2.

Prije nego što počnete da uzimate Nifuroksazid Alkaloid,

3.

Kako uzimati Nifuroksazid Alkaloid,

4.

Moguća neželjena djelovanja,

5.

Kako čuvati Nifuroksazid Alkaloid i

6.

Dodatne informacije.

1. ŠTA JE NIFUROKSAZID ALKALOID I ZA ŠTA SE KORISTI

Nifuroksazid Alkaloid je lijek koji sadrži nifuroksazid i koji pripada grupi antidijaroičnih lijekova i lijekova
sa antiinflamatornim i antiinfektivnim djelovanjem.
Naročito osjetljive bakterije na ovaj lijek su Gram-pozitivne koke:

Streptococcus pyogenes,

Staphylococcus pyogenes, a među Gram-negativne enterobakterijama E.coli, Salmonella i Shigella.

Nifuroksazid Alkaloid možete upotrijebiti ukoliko Vam ljekar kaže da imate:
− proliv izazvan bakterijskim infekcijama kod odraslih i djece koja imaju više od 12 godina.

Liječenje lijekom Nifuroksazid Alkaloid ne zamjenjuje dijetu i neophodnu rehidratacionu terapiju.

2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE DA UZIMATE NIFUROKSAZID ALKALOID

Nemojte uzimati lijek Nifuroksazid Alkaloid:
 ako ste alergični (preosjetljivi) na nitrofuran ili bilo koji drugi sastojak lijeka (pogledati odjeljak 6.
„Dodatne informacije“),

Budite oprezni sa lijekom Nifuroksazid Alkaloid
Odmah razgovarajte sa ljekarom u sljedećim slučajevima:

ako dva dana nakon liječenja nema poboljšanja simptoma,

pri poremećenom opštem stanju, groznici ili povraćanju,

pri pojavi krvi ili sluzi u stolici,

ako osjetite jaku žeđ ili suvoću u ustima. To su znaci dehidratacije organizma, odnosno velikih

gubitaka tečnosti kao rezultat proliva.
U tom slučaju Vaš ljekar može procijeniti neophodnost rehidratacije, oralnim ili intravenoznim
rehidriranjem.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Nifuroksazid Alkaloid

Molimo Vas da obavijestite svog ljekara ili farmaceuta o svim lijekovima koje uzimate ili koje ste

nedavno uzimali, uključujući i one koje ste kupili bez recepta

Nema dostupnih podataka da nifuroksazid ima uzajamno dejstvo sa drugim lijekovima.

Uzimanje hrane i pića s lijekom Nifuroksazid Alkaloid
Za vrijeme terapije sa lijekom Nifuroksazid Alkaloid nemojte da pijete alkohol ili da uzimate lijekove koji
u svom sastavu sadrže alkohol.

Tokom terapije naročito je važno da pijete puno tečnosti.
U zavisnosti od Vašeg stanja, ukoliko Vaš ljekar tako procijeni, može biti potrebna i infuzija.

Za vrijeme terapije sa nifuroksazidim potrebno je da se uvede poseban režim ishrane, koji uključuje
više riže i meso, a isključuje mlijeko i mliječne proizvode, voće, povrće, začinjena jela i hladna pića.

Trudnoća i dojenje

Pitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije nego što počnete da koristite bilo koji lijek!

Nifuroksazid Alkaloid ne treba upotrebljavati u periodu trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i mašinama
Nifuroksazid Alkaloid ne utiče na sposobnosti za upravljanje vozilima i rukovanje mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Nifuroksazid Alkaloid
Nifuroksazid Alkaloid kapsule sadrže boju E110 koja može prouzrokovati alergijski tip reakcije.

3. KAKO UZIMATI LIJEK NIFUROKSAZID ALKALOID

Uvijek uzimajte Nifuroksazid Alkaloid onako kako Vas je uputio ljekar. Ukoliko niste sigurni kako,

posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Vaš ljekar će Vas posavjetovati koliko dugo da uzimate lijek.

Odrasli i djeca koja imaju više od 12 godina:

Oralna upotreba.

Odrasli: 200 mg (jedna kapsula od 200 mg ili dvije kapsule od 100 mg), četiri puta dnevno.

Djeca (koja imaju više od 12 godina): 200 mg (jedna kapsula od 200 mg ili dvije kapsule od 100 mg),

tri do četiri puta dnevno (ukupno 600 mg do 800 mg nifuroksazida dnevno).

Napomena:

Terapija nifuroksazidom ne treba trajati duže od sedam dana, iako se po potrebi, primjena lijeka može
produžiti, što zavisi od kliničkog stanja pacijeta.

Ako uzmete više lijeka Nifuroksazid Alkaloid nego što treba
Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka Nifuroksazid Alkaloid nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa
svojim ljekarom ili farmaceutom.
Adekvatne mjere biće preduzete u zavisnosti od stepena predoziranja.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Nifuroksazid Alkaloid

Nikada ne treba uzimati duplu dozu da bi se nadomjestila propuštena doza lijeka!

Ako ste zaboravili da uzmete dozu lijeka Nifuroksazid Alkaloid, sačekajte i uzmite narednu dozu u
uobičajeno vrijeme.

Ako prekinete uzimanje lijeka Nifuroksazid Alkaloid

Lijek uzimajte onoliko dugo koliko Vam preporuči ljekar.

Ako naglo prekinete uzimanje ovog lijeka ne očekuju se nikakve negativne posljedice. U svakom
slučaju, preporučujemo da poštujete terapijski režim, a za prekid terapije, ukoliko je potrebno,
posavjetujte se sa svojim ljekarom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka Nifuroksazid Alkaloid, obratite se

svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi, Nifuroksazid Alkaloid može izazvati neželjena dejstva, koja se ne javljaju kod

svih.

Nifuroksazid Alkaloid se dobro podnosi.
Izuzetno rijetko može dovesti do senzibilizacije organizma i do pojava alergijskih reakcija.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje su navedene.

5. KAKO ČUVATI NIFUROKSAZID ALKALOID

Nifuroksazid Alkaloid morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Rok trajanja: Četiri (4) godine.
Nifuroksazid Alkaloid se ne smije koristiti poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok
trajanja odnosi se na zadnji dan tog mjeseca.
Lijek treba čuvati na temperaturi do 30

C.

Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati
farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Nifuroksazid Alkaloid sadrži
 Aktivna supstanca je nifuroksazid.
Jedna kapsula sadrži 100 mg ili 200 mg nifuroksazida.

 Pomoćne supstance su: mikrokristalna celuloza klasa 101; povidon; kukuruzni skrob; silicijum
dioksid, koloidni, bezvodni; natrijum laurilsulfat; magnezijum-stearat, tvrda želatinska kapsula (tjelo
kapsule sadrži: zelatin i boje: E171; E104 i E110).

Kako Nifuroksazid Alkaloid izgleda i sadržaj pakovanja
Nifuroksazid Alkaloid 100 mg kapsule, tvrde su žute neprozirne tvrde želatinske kapsule veličinom 2,
uspunjene svijetložutim praškom.
Kapsule su pakovane u blister pakovanju (AL folija/PVC folija) koji sadrži 10 kapsula.
Kartonska kutija sadrži 30 kapsula (3 blistera po 10 kapsula), uz priloženo uputstvo.

Nifuroksazid Alkaloid 200 mg capsule, tvrde su žute neprozirne tvrde želatinske kapsule veličinom 1,
uspunjene svijetložutim praškom.
Kapsule su pakovane u blister pakovanju (AL folija/PVC folija) koji sadrži 10 kapsula.
Kartonska kutija sadrži 20 kapsula (2 blistera po 10 kapsula), uz priloženo uputstvo.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Nositelj dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Alkaloid d.o.o. Sarajevo
Isevića sokak br. 4b, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Proizvođač lijeka
Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija
tel. +389 2 3104 000
fax. +389 2 3104 021
www.alkaloid.com.mk

Proizvođač gotovog lijeka
Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija

Broj i datum rješenja
Nifuroksazid Alkaloid 30 x 100 mg, kapsula tvrda: 04-07.3-1-1598/15 od 18.12.2015.
Nifuroksazid Alkaloid 20 x 200 mg, kapsula tvrda: 04-07.3-1-1599/15 od 18.12.2015.