NIFUROKSAZID ALKALOID

NIFUROKSAZID ALKALOID 200 mg/5 mL

1 staklena bočica sa 90 ml oralne suspenzije i plastična graduirana dozirna čašica, u kutiji

Supstance:
nifuroksazid
Jačina ATC Oblik
200 mg/5 mL A07AX03 oralna suspenzija

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

NIFUROKSAZID ALKALOID
100 mg/5 ml oralna suspenzija

(nifuroksazid)

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo

- Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
- Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može
da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.

- Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primijetite neželjena dejstva koja ovdje nisu
navedena, molimo Vas da to kažete svom ljekaru ili farmaceutu.

Uputstvo sadrži:
1.

Šta je Nifuroksazid Alkaloid i za šta se koristi,

2.

Prije nego što počnete da uzimate Nifuroksazid Alkaloid ,

3.

Kako uzimati Nifuroksazid Alkaloid ,

4.

Moguća neželjena djelovanja,

5.

Kako čuvati Nifuroksazid Alkaloid i

6.

Dodatne informacije.

1. ŠTA JE NIFUROKSAZID ALKALOID I ZA ŠTA SE KORISTI

Nifuroksazid Alkaloid je lijek koji sadrži nifuroksazid i koji pripada grupi antidijaroičnih lijekova i lijekova
sa antiinflamatornim i antiinfektivnim djelovanjem.
Naročito osjetljive bakterije na ovaj lijek su Gram-pozitivne koke:

Streptococcus pyogenes,

Staphylococcus pyogenes, a među Gram-negativne enterobakterijama E.coli, Salmonella i Shigella.

Nifuroksazid Alkaloid možete upotrijebiti ukoliko Vam ljekar kaže da imate:
− proliv izazvan bakterijskim infekcijama kod odraslih i djece, uključujući i dojenčad koja imaju više od
mjesec dana.

Liječenje lijekom Nifuroksazid Alkaloid ne zamjenjuje dijetu i neophodnu rehidratacionu terapiju.

2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE DA UZIMATE NIFUROKSAZID ALKALOID

Nemojte uzimati lijek Nifuroksazid Alkaloid:
 ako ste alergični (preosjetljivi) na nitrofuran ili bilo koji drugi sastojak lijeka (pogledati odjeljak 6.
„Dodatne informacije“),
 kod prijevremeno rođene djece i dojenčadi koja imaju više od mjesec dana.

Budite oprezni sa lijekom Nifuroksazid Alkaloid
Odmah razgovarajte sa ljekarom u sljedećim slučajevima:

ako dva dana nakon liječenja nema poboljšanja simptoma,

pri poremećenom opštem stanju, groznici ili povraćanju,

pri pojavi krvi ili sluzi u stolici,

ako osjetite jaku žeđ ili suvoću u ustima. To su znaci dehidratacije organizma, odnosno velikih

gubitaka tečnosti kao rezultat proliva.
U tom slučaju Vaš ljekar može procijeniti neophodnost rehidratacije, oralnim ili intravenoznim
rehidriranjem.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Nifuroksazid Alkaloid
Molimo Vas da obavijestite svog ljekara ili farmaceuta o svim lijekovima koje uzimate ili koje ste
nedavno uzimali, uključujući i one koje ste kupili bez recepta

Nema dostupnih podataka da nifuroksazid ima uzajamno dejstvo sa drugim lijekovima.

Uzimanje hrane i pića s lijekom Nifuroksazid Alkaloid
Za vrijeme terapije sa lijekom Nifuroksazid Alkaloid nemojte da pijete alkohol ili da uzimate lijekove koji
u svom sastavu sadrže alkohol.

Tokom terapije naročito je važno da pijete puno tečnosti.
U zavisnosti od Vašeg stanja, ukoliko Vaš ljekar tako procijeni, može biti potrebna i infuzija.

Za vrijeme terapije sa nifuroksazidim potrebno je da se uvede poseban režim ishrane, koji uključuje
više riže i meso, a isključuje mlijeko i mliječne proizvode, voće, povrće, začinjena jela i hladna pića.

Trudnoća i dojenje

Pitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije nego što počnete da koristite bilo koji lijek!

Nifuroksazid Alkaloid ne treba upotrebljavati u periodu trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i mašinama
Nifuroksazid Alkaloid ne utiče na sposobnosti za upravljanje vozilima i rukovanje mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Nifuroksazid Alkaloid
Nifuroksazid Alkaloid oralna suspenzija sadrži sorbitol. Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest tzv.
nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim
ljekarom.

3. KAKO UZIMATI LIJEK NIFUROKSAZID ALKALOID

Uvijek uzimajte Nifuroksazid Alkaloid onako kako Vas je uputio ljekar. Ukoliko niste sigurni kako,

posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Vaš ljekar će Vas posavjetovati koliko dugo da uzimate lijek.

Osrasli: 5 ml (200 mg), četiri puta dnevno.

Djeca:

Djeca (koja imaju više od 12 godina): 5 ml − tri do četiri puta dnevno (ukupno 600 mg do 800 mg

nifuroksazida dnevno).

Djeca od tri godine do 12 godina: 5 ml − tri puta dnevno.

Djeca od sedam mjeseci do dvije godine: 2,5 ml − četiri puta dnevno.

Dojenčad od mjesec dana do šest mjeseci: 2,5 ml − dva do tri puta dnevno.

Napomena:

Terapija nifuroksazidom ne treba trajati duže od sedam dana, iako se po potrebi, primjena lijeka može
produžiti, što zavisi od kliničkog stanja pacijeta.

Način primjene lijeka
Nifuroksazid Alkaloid oralnu suspensiju uzimati oralno.
Za doziranje se koristi plastična graduirana (mjerna) čašica.
Prije svake upotrebe suspenziju treba dobro promućkati.

Ako uzmete više lijeka Nifuroksazid Alkaloid nego što treba

Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka Nifuroksazid Alkaloid

nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa

svojim ljekarom ili farmaceutom.
Adekvatne mjere biće preduzete u zavisnosti od stepena predoziranja.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Nifuroksazid Alkaloid

Nikada ne treba uzimati duplu dozu da bi se nadomjestila propuštena doza lijeka!

Ako ste zaboravili da uzmete dozu lijeka Nifuroksazid Alkaloid, sačekajte i uzmite narednu dozu u
uobičajeno vrijeme.

Ako prekinete uzimanje lijeka Nifuroksazid Alkaloid

Lijek uzimajte onoliko dugo koliko Vam preporuči ljekar.

Ako naglo prekinete uzimanje ovog lijeka ne očekuju se nikakve negativne posljedice. U svakom

slučaju, preporučujemo da poštujete terapijski režim, a za prekid terapije, ukoliko je potrebno,
posavjetujte se sa svojim ljekarom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka Nifuroksazid Alkaloid, obratite se

svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi, Nifuroksazid Alkaloid može izazvati neželjena dejstva, koja se ne javljaju kod

svih.

Nifuroksazid Alkaloid se dobro podnosi.
Izuzetno rijetko može dovesti do senzibilizacije organizma i do pojava alergijskih reakcija.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje su navedene.

5. KAKO ČUVATI NIFUROKSAZID ALKALOID

Nifuroksazid Alkaloid morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Rok trajanja: Tri (3) godine.
Nifuroksazid Alkaloid se ne smije koristiti poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok
trajanja odnosi se na zadnji dan tog mjeseca.
Lijek treba čuvati na temperaturi do 25

C u originalnom pakovanju. Nakon prvog otvaranja lijek se

mora upotrijebiti u toku 6 mjeseci, ukoliko se čuva na temperaturi pod 25˚C u originalnom pakovanju.

Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je
pitati farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva
okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Nifuroksazid Alkaloid sadrži
 Aktivna supstanca je nifuroksazid.
5 ml oralne suspenzije sadrže 200 mg nifuroksazida.

 Pomoćne supstance su: sorbitol (E 420); glicerol; karbomer; polisorbat 80; dinatrijum-edetat;
natrijum-benzoat (E 211); natrijum-citrat; saharin-natrijum; aroma-banana; sredstvo za poboljšavanje
ukusa i mirisa, emulzija simetikon i pročišćena voda

Kako Nifuroksazid Alkaloid izgleda i sadržaj pakovanja
Nifuroksazid Alkaloid oralna suspenzija je žuto obojena, homogena suspenzija sa karakterističnim
mirisom i ukusom banane.

Oralna suspenzija je pakovana u tamnobraon staklenu bocu od 125 ml zatvorenu sa PP zatvaračem
sa PP dozerom.
Kutijata sadrži 1 bocu sa 90 ml suspenzije, graduiranu RR čašicu za doziranje, uz priloženo uputstvo.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Nositelj dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Alkaloid d.o.o. Sarajevo
Isevića sokak br. 4b, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Proizvođač lijeka
Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija
tel. +389 2 3104 000
fax. +389 2 3104 021
www.alkaloid.com.mk

Proizvođač gotovog lijeka
Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija

Broj i datum rješenja
Nifuroksazid Alkaloid 90 ml (200 mg/5 ml) oralna suspenzija: 04-07.3-1-1600/15 od 18.12.2015.