NuTRIflex Omega plus

NuTRIflex Omega plus 120 g000 mL+ 1.872 g000 mL+ 20 g000 mL+ 16 g000 mL+ 4 g000 mL+ 5.264 mg000 mL+ 2.26 g000 mL+ 3.01 g000 mL+ 2.18 g000 mL+ 1.88 g000 mL+ 3.37 g000 mL+ 1.74 g000 mL+ 0.54 g000 mL+ 2.5 g000 mL+ 2.59 g000 mL+ 1.62 g000 mL+ 4.66 g000 mL+ 1.58 g000 mL+ 1.44 g000 mL+ 3.37 g000 mL+ 3.26 g000 mL+ 2.88 g000 mL+ 0.402 g000 mL+ 0.222 g000 mL+ 2.747 g000 mL+ 0.686 g000 mL+ 0.47 g000 mL+ 0.781 g000 mL

plastična trokomorna vrećica od 2500 ml emulzije za infuzijukutija sa 5 plastičnih trokomornih vrećica od 2500 mlplastična trokomorna vrećica od 2500 ml emulzije za infuziju (5 vrećica)

Supstance:
aminokiseline glukoza lipidi omega kiseline
Jačina ATC Oblik
120 g000 mL+ 1.872 g000 mL+ 20 g000 mL+ 16 g000 mL+ 4 g000 mL+ 5.264 mg000 mL+ 2.26 g000 mL+ 3.01 g000 mL+ 2.18 g000 mL+ 1.88 g000 mL+ 3.37 g000 mL+ 1.74 g000 mL+ 0.54 g000 mL+ 2.5 g000 mL+ 2.59 g000 mL+ 1.62 g000 mL+ 4.66 g000 mL+ 1.58 g000 mL+ 1.44 g000 mL+ 3.37 g000 mL+ 3.26 g000 mL+ 2.88 g000 mL+ 0.402 g000 mL+ 0.222 g000 mL+ 2.747 g000 mL+ 0.686 g000 mL+ 0.47 g000 mL+ 0.781 g000 mL B05BA10 emulzija za infuziju