NuTRIflex Omega special

NuTRIflex Omega special 144 g000 mL+ 2.496 g000 mL+ 7.02 mg000 mL+ 20 g000 mL+ 16 g000 mL+ 4 g000 mL+ 3.28 g000 mL+ 4.38 g000 mL+ 3.18 g000 mL+ 2.74 g000 mL+ 4.92 g000 mL+ 2.54 g000 mL+ 0.8 g000 mL+ 3.6 g000 mL+ 3.78 g000 mL+ 2.37 g000 mL+ 6.79 g000 mL+ 2.31 g000 mL+ 2.1 g000 mL+ 4.91 g000 mL+ 4.76 g000 mL+ 4.2 g000 mL+ 0.378 g000 mL+ 0.25 g000 mL+ 0.689 g000 mL+ 0.91 g000 mL+ 0.623 g000 mL+ 1.171 g000 mL

plastična trokomorna vrećica od 1250 ml emulzije za infuziju (5 vrećica)

Supstance:
aminokiseline glukoza lipidi omega kiseline
Jačina ATC Oblik
144 g000 mL+ 2.496 g000 mL+ 7.02 mg000 mL+ 20 g000 mL+ 16 g000 mL+ 4 g000 mL+ 3.28 g000 mL+ 4.38 g000 mL+ 3.18 g000 mL+ 2.74 g000 mL+ 4.92 g000 mL+ 2.54 g000 mL+ 0.8 g000 mL+ 3.6 g000 mL+ 3.78 g000 mL+ 2.37 g000 mL+ 6.79 g000 mL+ 2.31 g000 mL+ 2.1 g000 mL+ 4.91 g000 mL+ 4.76 g000 mL+ 4.2 g000 mL+ 0.378 g000 mL+ 0.25 g000 mL+ 0.689 g000 mL+ 0.91 g000 mL+ 0.623 g000 mL+ 1.171 g000 mL B05BA10 emulzija za infuziju