OMEPRAZID

OMEPRAZID 20 mg kapsula

14 kapsula, tvrdih (2 Al/Al blistera po 7 kapsula, tvrdih), u kutiji

Supstance:
omeprazol
Jačina ATC Oblik
20 mg kapsula A02BC01 gastrorezistentna kapsula, tvrda

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

OMEPRAZID
20 mg
gastrorezistentna kapsula, tvrda

omeprazol

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se
ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi čak i
ako ima znake bolesti slične Vašim.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u
ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

1.

Šta je OMEPRAZID i za šta se koristi

2.

Prije nego počnete uzimati OMEPRAZID

3.

Kako uzimati OMEPRAZID

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati OMEPRAZID

6.

Dodatne informacije

1. Šta je OMEPRAZID i za šta se koristi

OMEPRAZID sadrži aktivnu supstancu omeprazol. Pripada skupini lijekova koji se nazivaju inhibitori
protonske pumpe. Ovi lijekovi djeluju tako što smanjuju stvaranje želučane kiseline. OMEPRAZID se
koristi za liječenje sljedećih stanja:

Kod odraslih:

gastroezofagealna refluksna bolest (GERB); to je bolest u kojoj se kiselina vraća iz želuca u
jednjak (cijev koja povezuje grlo sa želucem), uzrokujući bol, upalu i žgaravicu;

ulkus (čir) u gornjem dijelu tankog crijeva (ulkus na dvanaesniku) ili na želucu (ulkus na želucu);

ulkus (čir) koji je inficiran bakterijom Helicobacter pylori; u tom slučaju, Vaš liječnik će Vam
možda propisati i antimikrobne lijekove kako bi se izliječila infekcija i omogućilo cijeljenje ulkusa;

ulkus (čir) uzrokovan lijekovima protiv bolova koje nazivamo nesteroidni protuupalni lijekovi;
OMEPRAZID kapsule se mogu koristiti i za sprječavanje nastajanja ulkusa tokom uzimanja
nesteroidnih protuupalnih lijekova;

višak kiseline u želucu koji je uzrokovan tumorom u gušterači (Zollinger – Ellisonov sindrom).

Kod djece:

Djeca starija od 1 godine i težine ≥ 10 kg

gastroezofagealna refluksna bolest (GERB). To je bolest u kojoj se kiselina vraća iz želuca u jednjak
(cijev koja povezuje grlo sa želucem), uzrokujući bol, upalu i žgaravicu. Kod djece, simptomi mogu
uključivati vraćanje želučanog sadržaja u usta (regurgitacija), povraćanje i slabiji porast tjelesne težine.

Djeca starija od 4 godine i adolescenti

ulkus (čir) koji je inficiran bakterijom Helicobacter pylori. U tom slučaju, liječnik će možda Vašem
djetetu propisati i antimikrobne lijekove, kako bi se izliječila infekcija i omogućilo cijeljenje ulkusa.

2. Prije nego počnete uzimati OMEPRAZID

Nemojte uzimati OMEPRAZID:

ako se alergični (preosjetljivi) na omeprazol ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka;

ako ste alergični na lijekove koji sadrže druge inhibitore protonske pumpe (npr. pantoprazol,
lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol);

ako uzimate lijek nelfinavir (lijek za liječenje infekcije HIV-om).

Ako niste sigurni, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili farmaceutom prije uzimanja
OMEPRAZID kapsula.

Budite posebno oprezni sa lijekom OMEPRAZID
OMEPRAZID može prikriti simptome drugih bolesti. Stoga, ako Vam se dogodi nešto od sljedećeg prije
početka uzimanja OMEPRAZID kapsula ili dok ih koristite, posavjetujte se odmah sa svojim liječnikom:

ako značajno gubite na tjelesnoj težini bez jasnog razloga ili imate poteškoće s gutanjem;

ako imate bol u želucu ili otežanu probavu;

ako počnete povraćati hranu ili krv;

ako imate crnu stolicu (stolica s primjesom krvi);

ako imate teški ili trajni proljev, jer je omeprazol povezan sa malim povećanjem učestalosti
infektivnog proljeva;

ako imate teške probleme s jetrom.

Ako dugotrajno uzimate OMEPRAZID (duže od 1 godine), Vaš liječnik će Vas vjerovatno redovno
kontrolisati. Morate prijaviti sve nove i izražene simptome i okolnosti kad god posjetite liječnika.
Uzimanje inhibitora protonske pumpe poput OMEPRAZID kapsula, a posebno duže od godinu dana,
može blaže povećati rizik od prijeloma kuka, ručnog zgloba ili kičme. Recite svom liječniku ako imate
osteoporozu ili uzimate kortikosteroide (koji mogu povećati rizik od osteoporoze).

Uzimanje drugih lijekova
Molimo Vas obavijestite svog liječnika ili farmaceuta ako uzimate, ili ako ste nedavno uzimali neke druge
lijekove, uključujući i one koje ste kupili bez recepta, jer OMEPRAZID kapsule mogu uticati na
učinkovitost nekih lijekova, i obrnuto.

Nemojte uzimati OMEPRAZID ako uzimate lijek koji sadrži nelfinavir (lijek za liječenje infekcije HIV-om).

Recite svojem liječniku ili farmaceutu ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

ketokonazol, itrakonazol, posakonazol ili vorikonazol (lijekovi za liječenje gljivičnih infekcija);

digoksin (lijek za liječenje srčanih problema);

diazepam (lijek za liječenje tjeskobe, epilepsije ili za opuštanje mišića);

fenitoin (lijek za liječenje epilepsije); ako uzimate fenitoin, Vaš liječnik će morati pratiti Vaše
stanje kada počnete, odnosno prestanete uzimati OMEPRAZID kapsule;

lijekovi koji se koriste za razrjeđivanje krvi kao što su varfarin ili drugi blokatori vitamina K, Vaš
liječnik će možda trebati pratiti Vaše stanje kada počnete, odnosno prestanete uzimati
OMEPRAZID kapsule;

rifampicin (lijek za liječenje tuberkuloze);

atazanavir (lijek za liječenje infekcije HIV-om);

takrolimus (lijek koji se koristi kod transplantacija organa);

kantarion (Hypericum perforatum) (lijek za liječenje blage depresije);

cilostazol (lijek za liječenje intermitentnih klaudikacija, odnosno stanja koje karakterizira pojava
grčeva u nogama pri hodanju i uspinjanju);

sakvinavir (lijek za liječenje infekcije HIV-om);

klopidogrel (lijek za sprječavanje nastanka krvnih ugrušaka, odnosno tromba);

erlotinib (lijek za liječenje raka);

metotreksat (hemoterapija koja se primjenjuje u velikim dozama za liječenje raka) – ako uzimate
velike doze metotreksata, Vaš liječnik može privremeno obustaviti primjenu OMEPRAZID
kapsula.

Ako Vam je liječnik uz OMEPRAZID propisao antimikrobne lijekove amoksicilin i klaritromicin za liječenje
ulkusa uzrokovanog bakterijom Helicobacter pylori, vrlo je važno da liječnika obavijestite ako uzimate
druge lijekove.

Uzimanje hrane i pića sa OMEPRAZID kapsulama
Možete uzeti kapsulu s jelom ili na prazan želudac.

Trudnoća i dojenje
Prije uzimanja OMEPRAZID kapsula, recite svom liječniku ako ste trudni ili planirate trudnoću. Vaš
liječnik će odlučiti možete li uzimati OMEPRAZID kapsule tokom tog razdoblja.
Vaš liječnik će odlučiti možete li uzimati OMEPRAZID ako dojite.

Upravljanje vozilima i mašinama
Nije vjerojatno da bi OMEPRAZID kapsule uticale na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rada na
mašinama. Postoji mogućnost nastanka neželjenih djelovanja kao što su omaglica i smetnje vida (vidjeti
dio 4). U tom slučaju ne smijete upravljati vozilom, niti raditi na mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima OMEPRAZID kapsula
OMEPRAZID kapsule sadrže saharozu. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest tzv. nepodnošenja
nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek, posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati OMEPRAZID

Uzimajte lijek tačno onako kako vam je propisao Vaš liječnik. Ako niste sigurni, pitajte svog liječnika ili
farmaceuta.
Vaš liječnik će Vam reći koliko kapsula trebate uzimati i koliko dugo. To će ovisiti o Vašem stanju i dobi.
Uobičajene doze su sljedeće:

Odrasli:
Liječenje simptoma gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB), kao što su žgaravica i regurgitacija
kiseline:

ako je Vaš liječnik otkrio da Vam je jednjak blago oštećen, uobičajena doza je 20 mg jednom na
dan tokom 4-8 sedmica; ako jednjak još nije zacijelio, Vaš liječnik će Vam možda reći da uzimate
dozu od 40 mg tokom još sljedećih 8 sedmica;

uobičajena doza nakon što je jednjak zacijelio iznosi 10 mg jednom na dan;

ako jednjak nije oštećen, uobičajena doza je 10 mg jednom na dan.

Liječenje ulkusa (čira) u gornjem dijelu tankog crijeva (ulkus na dvanaesniku):

uobičajena doza je 20 mg jednom na dan tokom 2 sedmice; ako ulkus još nije zacijelio, Vaš
liječnik će Vam možda propisati istu dozu još sljedeće 2 sedmice;

ako ulkus nije u potpunosti zacijelio, doza se može povećati na 40 mg jednom na dan tokom 4
sedmice.

Liječenje ulkusa (čira) u želucu (ulkus na želucu):

uobičajena doza je 20 mg jednom na dan tokom 4 sedmice. Ako ulkus još nije zacijelio, Vaš
liječnik će Vam možda propisati da uzimate istu dozu još sljedeće 4 sedmice;

ako ulkus nije u potpunosti zacijelio, doza se može povećati na 40 mg jednom na dan tokom 8
sedmica.

Sprječavanje ponovnog nastanka ulkusa na dvanaesniku i želucu:

uobičajena doza je 10 mg ili 20 mg jednom na dan; Vaš liječnik će možda povećati dozu na 40
mg jednom dan.

Liječenje ulkusa na dvanaesniku i želucu uzrokovanih nesteroidnim protuupalnim lijekovima:

uobičajena doza je 20 mg jednom na dan tokom 4-8 sedmica.

Sprječavanje nastanka ulkusa na dvanaesniku i želucu tokom uzimanja nesteroidnih protuupalnih
lijekova:

uobičajena doza je 20 mg jednom na dan.

Liječenje ulkusa uzrokovanih infekcijom bakterijom Helicobacter pylori i sprječavanje njihovog ponovnog
nastanka:

uobičajena doza je 20 mg OMEPRAZID kapsula dva puta na dan tokom jedne sedmice;

Vaš liječnik će Vam također propisati dva antimikrobna lijeka (između amoksicilina, klaritromicina
i metronidazola).

Liječenje viška kiseline u želucu čiji je uzrok tvorba u gušterači (Zollinger-Ellisonov sindrom):

uobičajena doza je 60 mg na dan;

Vaš liječnik će prilagoditi dozu ovisno o Vašim potrebama te također odlučiti koliko dugo trebate
uzimati lijek.

Djeca:
Liječenje simptoma gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB) kao što su žgaravica i regurgitacija
kiseline
:

djeca starija od 1 godine života i tjelesne težine veće od 10 kg mogu uzimati OMEPRAZID; doza
za djecu ovisi o tjelesnoj težini djeteta i liječnik će odlučiti koja doza je potrebna.

Liječenje ulkusa uzrokovanih infekcijom bakterijom Helicobacter pylori i sprječavanje njihovog ponovnog
nastanka:

djeca starija od 4 godine mogu uzimati OMEPRAZID; doza za djecu ovisi o tjelesnoj težini djeteta
i liječnik će odlučiti koja doza je potrebna;

Vaš liječnik će također Vašem djetetu propisati dva antimikrobna lijeka, pod nazivom amoksicilin i
klaritromicin.

Uzimanje lijeka
Preporučuje se kapsule uzeti ujutro.
Možete uzeti kapsulu zajedno s jelom ili na prazan želudac.
Progutajte cijelu kapsulu s pola čaše vode. Nemojte žvakati niti drobiti kapsule, jer sadrže mikrogranule
(pelete) koje sprječavaju da želučana kiselina razgradi lijek u želucu. Važno je da se granule (pelete) ne
oštete.

Što učiniti ako Vi ili Vaše dijete imate problema s gutanjem kapsula
Ako Vi ili Vaše dijete imate problema sa gutanjem kapsula:

otvorite kapsulu i progutajte sadržaj s pola čaše vode ili možete otopiti sadržaj u negaziranoj
vodi, bilo kojem kiselom voćnom soku (npr. jabuka, naranča, ananas) ili kašici od jabuka;

uvijek promiješajte mješavinu prije nego što je popijete (mješavina ne smije biti bistra);

popijte ovu mješavinu odmah ili unutar 30 minuta;

kako biste bili sigurni da ste popili sav lijek, dobro isperite čašu s pola čaše vode i popijte; čvrsti
dijelovi sadrže lijek–nemojte ih žvakati niti drobiti.

Ako uzmete više OMEPRAZID kapsula nego što ste trebali
Javite se svom liječniku ili farmaceutu ili otiđite u najbližu bolnicu ako ste uzeli previše
OMEPRAZID kapsula.

Ako ste zaboravili uzeti OMEPRAZID kapsule
Ako ste zaboravili uzeti dozu, uzmite je čim se sjetite. No, ako je već blizu vrijeme za uzimanje slijedeće
doze, preskočite propuštenu dozu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako bi nadoknadili dozu koju ste
zaboravili.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom OMEPRAZID kapsula, obratite se svom
liječniku ili farmaceutu.

1. Moguća neželjena djelovanja

Kao i svi drugi lijekovi OMEPRAZID kapsule mogu uzrokovati neželjena djelovanja. Ako bilo koje
neželjeno djelovanje postane ozbiljno, ili ako primijetite neko neželjeno djelovanje koje nije navedeno u
ovom uputstvu, recite to svom liječniku ili farmaceutu. Ako primijetite neko od sljedećih rijetkih, ali
ozbiljnih neželjenih djelovanja, prestanite uzimati OMEPRAZID i odmah se javite liječniku:

iznenadno piskanje pri disanju, oticanje usana, jezika, grla ili tijela, osip, nesvjestica ili poteškoće
pri gutanju (teška alergijska reakcija);

crvenilo kože s mjehurićima ili ljuštenje kože; također mogu nastati mjehuri teškog stepena na
koži i krvarenje na usnama, očima, ustima, nosu i genitalijama što može upućivati na Stevens-
Johnson sindrom ili toksičnu epidermalnu nekrolizu;

žutilo kože, tamna boja urina i umor mogu biti simptomi problema s jetrom.

Druga neželjena djelovanja uključuju:
Česta neželjena djelovanja:

glavobolja;

učinci na želudac ili crijeva: proljev, bol u trbuhu, zatvor, vjetrovi;

mučnina, povraćanje.

Manje česta neželjena djelovanja:

oticanje stopala i zgloba gležnja;

poremećaj spavanja (nesanica);

omaglica, osjećaj trnaca „poput bockanja iglicama“, pospanost;

vrtoglavica;

promjene u krvnim nalazima koji pokazuju funkciju jetre;

kožni osip, koprivnjača i svrbež kože;

opća slabost i manjak energije;

prijelom kuka, ručnog zgloba i kičme.

Rijetka neželjena djelovanja:

poremećaj krvne slike, kao što je smanjen broj bijelih krvnih stanica ili trombocita; to može
uzrokovati slabost, nastajanje modrica i sklonost infekcijama;

alergijske reakcije, katkada vrlo teške, uključujući oticanje usana, jezika i grla, povišenu
temperaturu, piskanje pri disanju;

niska razina natrija u krvi, što može uzrokovati slabost, povraćanje i grčeve;

uznemirenost, smetenost ili depresija;

smetnje okusa;

poteškoće s vidom kao što je zamućen vid;

iznenadno piskanje pri disanju ili osjećaj nedostatka zraka (bronhospazam);

suhoća usta;

upala u usnoj šupljini;

gljivična infekcija zvana kandidijaza koja može zahvatiti crijevo;

problemi s jetrom, uključujući žuticu sa žutilom kože, tamnu boju urina i umor;

gubitak kose (alopecija);

kožni osip kod izlaganja suncu;

bolovi u zglobovima (artralgija) i mišićima (mialgija);

teški problemi s bubrezima (intersticijski nefritis);

pojačano znojenje.

Vrlo rijetka neželjena djelovanja:

promjene u krvnoj slici, uključujući manjak bijelih krvnih stanica (agranulocitozu);

agresija;

halucinacije (vide se, osjete ili čuju stvari kojih nema);

teški problemi s jetrom koji dovode do zatajenja jetre i upale mozga;

iznenadno izbijanje teškog osipa ili mjehura na koži ili ljuštenje kože; to može biti udruženo s
visokom temperaturom i bolovima u zglobovima (eritema multiforme, Stevens-Johnsonov
sindrom, toksična epidermalna nekroliza);

slabost mišića;

povećanje dojki kod muškaraca.

Nepoznato

upala crijeva (koja uzrokuje proljev);

ako OMEPRAZID uzimate duže od tri mjeseca, razina magnezija u krvi može pasti; niska razina
magnezija može se očitovati kao umor, nevoljne mišićne kontrakcije, dezorijentacija, konvulzije,
omaglica ili ubrzan srčani ritam. Ako primijetite neki od tih simptoma, odmah obavijestite svog
liječnika; niske razine magnezija također mogu dovesti do pada razine kalija ili kalcija u krvi. Vaš
liječnik Vas može redovno upućivati na krvne pretrage radi kontrole razine magnezija.

OMEPRAZID kapsule mogu u vrlo rijetkim slučajevima uticati na bijele krvne stanice i dovesti do
slabljenja imuniteta. Ako imate infekciju sa simptomima kao što je povišena temperatura sa teškim općim
stanjem ili povišena temperatura sa simptomima lokalne infekcije poput bolova u vratu, ždrijelu ili ustima
ili otežano mokrenje, morate se što prije javiti svom liječniku, kako bi se krvnim pretragama isključio
manjak bijelih krvnih stanica (agranulocitoza). Pri tome je važno informisati ljekara da uzimate ovaj lijek.

Nemojte biti zabrinuti zbog gore navedenih neželjenih djelovanja. Možda se neželjena djelovanja neće
ispoljiti kod Vas. Ako neko neželjeno djelovanje postane ozbiljno ili ako primijetite bilo koje neželjeno
djelovanje koje nije navedeno u ovom uputstvu potrebno je obavijestiti liječnika ili farmaceuta.

1. Kako čuvati OMEPRAZID

OMEPRAZID morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Čuvati na temperaturi ispod 30˚C u originalnom pakovanju, zaštićeno od direktne svjetlosti i vlage. Lijek
čuvati u originalnom pakovanju ili čuvajte bočicu čvrsto zatvorenu da biste zaštitili lijek od vlage.
Kapsule iz bočice upotrijebiti u roku od 30 dana od dana otvaranja.
OMEPRAZID 20 mg gastrorezistentne kapsule, tvrde se ne smiju upotrebljavati nakon isteka roka
upotrebe navedenog na pakovanju. Rok trajanja lijeka je 2 godine od datuma proizvodnje navedenog na
pakovanju lijeka.

Neiskorišten lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati
farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

1. Dodatne informacije

Šta sadrži OMEPRAZID
Aktivna supstanca je omeprazol. OMEPRAZID 20 mg gastrorezistentna kapsula, tvrda sadrži
20 mg omeprazola.
Pomoćne supstance su neutralne mikropelete koje sadrže saharozu i kukuruzni škrob; natrijum škrobni
glikolat; natrijum lauril sulfat; povidon; hipromeloa; saharoza; hidroksipropil metil celuloza; manitol;
diacetilirani monogliceridi; talk, titanijum dioksid (E171); crveni željezo oksid (E172); kinolin žuto (E104);
indigotin (E132).

Kako OMEPRAZID izgleda i sadržaj pakovanja
Zelena neprozirna/žuta neprozirna tvrda želatinska kapsula veličine 2 koja sadrži bijele ili bjelkaste
sferične mikropelete bez mirisa i okusa.
Lijek je pakovan u kartonsku kutiju koja sadrži Al-Al blister sa 14 kapsula.

Način izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş.
Ümraniye 34768 İstanbul Türkiye

Proizvođač gotovog lijeka
NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş.
Sancaklar 81100 Düzce Türkiye

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
NOBEL LIJEK d.o.o Sarajevo
Hasiba Brankovića 9, 71 000 Sarajevo, BiH

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Omeprazid, gastrorezistentna kapsula, tvrda, 14 x 20 mg: 04-07.10-4076/13 od 17.02.2014.