Supstanca: Omeprazol

OMEPRAZOL 19

ULCOSAN kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula | 14 kapsula, tvrdih (1 staklena bočica sa 14 kapsula), u kutiji
ULTOP gastrorezistentna kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula | 14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (2 blistera po 7 kapsula) u kutiji
ULTOP gastrorezistentna kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula | 14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (1 plastična bočica sa 14 kapsula) u kutiji
ULTOP gastrorezistentna kapsula, tvrda 40 mg/1 kapsula | 14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (2 blistera po 7 kapsula) u kutiji
ULTOP gastrorezistentna kapsula, tvrda 40 mg/1 kapsula | 14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (1 plastični spremnik sa 14 kapsula) u kutiji
ULTOP gastrorezistentna kapsula, tvrda 40 mg/1 kapsula | 28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (4 blistera po 7 kapsula) u kutiji
ULTOP gastrorezistentna kapsula, tvrda 40 mg/1 kapsula | 28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (1 plastični spremnik sa 28 kapsula) u kutiji)
ULTOP gastrorezistentna kapsula, tvrda 10 mg/1 kapsula | 28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih u HDPE plastičnom spremniku u kutiji
HELICOL kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula | 14 kapsula u bočici, u kutiji
OMEPRAZID gastrorezistentna kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula | 14 kapsula, tvrdih (2 Al/Al blistera po 7 kapsula, tvrdih), u kutiji
OMEPRAZOL REPLEK FARM gastrorezistentna kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula | 1 bočica (plastični PP kontejner) sa 14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih, u kutiji
OMEX želučanootporna kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula | 14 želučanootpornih kapsula, tvrdih, (2 blistera po 7 kapsula), u kutiji
OMEX želučanootporna kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula | 28 želučanootpornih kapsula, tvrdih, (4 blistera po 7 kapsula), u kutiji
OMEZOL gastrorezistentna kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula | 14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (1 staklena bočica), u kutiji
TARGET PLUS gastrorezistentna kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula | 14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih u staklenoj bočici, u kutiji
LOSEPRAZOL gastrorezistentna kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula | 14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (2 Al blistera sa 7 kapsula), u kutiji
LOSEPRAZOL gastrorezistentna kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula | 28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (4 Al blistera sa 7 kapsula), u kutiji
LOSEPRAZOL gastrorezistentna kapsula, tvrda 40 mg/1 kapsula | 14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (2 Al blistera po 7 kapsula), u kutiji
DEMEPRAZOL gastrorezistentna kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula | 14 gastrorezistentnih kapsula tvrdih u HDPE bočici, u kutiji