ONTRIL

ONTRIL 2 mg tableta

60 tableta (3 PVC/PVDC//Al - blistera po 20 tableta), u kutiji

Supstance:
salbutamol
Jačina ATC Oblik
2 mg tableta R03CC02 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

ONTRIL
2 mg tableta

salbutamol

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugima. Drugima ovaj lijek može štetiti čak i ako

imaju znakove bolesti slične Vašima.

Uputstvo sadrži:
1. Šta su ONTRIL tablete i za šta se primjenjuju
2. Prije nego počnete primjenjivati ONTRIL tablete
3. Kako primjenjivati ONTRIL tablete
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati ONTRIL tablete
6. Dodatne informacije

1. ŠTA SU ONTRIL TABLETE I ZA ŠTA SE PRIMJENJUJU
ONTRIL tablete sadrže aktivnu supstancu salbutamol, bronhodilatator iz skupine beta-mimetičkih
lijekova.

ONTRIL tablete se primjenjuju kao:

Preventivna terapija astme izazvane fizičkim naporom (vježbanjem) i alergijske reakcije na

alergen s kojim kontakt nije moguće izbjeći;

Terapija održavanja u stanjima poput hronične astme, hroničnog bronhitisa (

hronična upala

bronhija) i emfizema (hronična bolest koja postepeno uništava pluća), u slučaju kada je

salbutamol još uvijek efikasan za poboljšanje simptoma.

U ovim slučajevima, terapija prvog izbora (osnovna terapija) se ostvaruje primjenom inhalacijskog
oblika salbutamola. Oralni oblici salbutamola (tablete ili sirup), rezervisani su za pacijente koji ne
mogu primati inhalacijsku terapiju.

ONTRIL tablete su namijenjene za primjenu u odraslih, adolescenata i djece starije od 6 godina.

2. PRIJE NEGO POČNETE PRIMJENJIVATI ONTRIL TABLETE

Upozorite ljekara ako primjenjujete druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Nemojte primjenjivati ONTRIL tablete

Ako ste preosjetljivi na aktivnu supstancu ili na bilo koji drugi sastojak lijeka (sastav lijeka

vidjeti u dijelu 6. “Dodatne informacije”);

Ako ste trudni manje od 22 sedmice;

Ako patite od ishemične bolesti srca ili znate da ste pod rizikom za razvoj ove bolesti (bolest

za koju je karakteristična smanjena opskrba srčanog mišića krvlju, uzrokujući simptome poput
bola u prsima (angina);

U stanju prijetećeg pobačaja tokom prvog i drugog tromjesečja trudnoće;

Ako ste trudni, a Vi ili Vaša beba imate određena stanja pri kojima bi nastavak trudnoće bio

opasan (poput teške hipertenzije, infekcije maternice, vaginalnog krvarenja usljed posteljice
koja prekriva dio ušća ili cijelo ušće maternice, prekida posteljice ili kompresije pupčane
vrpce);

U slučaju unutarmaterične smrti ploda, prirođene ili hromosomske malformacije koja je

poznata kao letalna (smrtonosna).

Također, ONTRIL tablete nemojte primjenjivati kod već postojećih medicinskih stanja srca i krvnih
sudova, pri kojima njihov efekt ne bi bio prikladan (npr. plućna arterijska hipertenzija, opstruktivna
hipertrofična kardiomiopatija ili bilo koja opstrukcija izlaznog dijela lijeve komore poput aortalne

stenoze).
Budite oprezni s ONTRIL tabletama
Obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta prije primjene ONTRIL tableta:

Ako mislite da je terapija Vaše astme manje efikasna nego prije (olakšanje Vaših simptoma je

slabije ili traje kraće), javite se Vašem ljekaru što prije je moguće. Postoji mogućnost da se
Vaša astma pogoršala i da će Vam trebati dodatno liječenje.

Obavijestite Vašeg ljekara ako:

Patite od bolesti štitne žlijezde;

Imate dijabetes (šećernu bolest);

Patite od bolesti srca i krvnih sudova, posebno od određenih poremećaja srčanog ritma,

angine pektoris (snažna bol u predjelu prsa, koja se može proširiti u lijevu ruku), hipertenzije
(visok krvni pritisak);

Istovremeno primjenjujete druge beta-agoniste ili bronhodilatatore poput teofilina;

Imate bolest srca ili anginu pektoris u anamnezi (historija bolesti).

Primjena drugih lijekova s ONTRIL tabletama

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne primjenjujete, kao i na

lijekove koje planirate da primjenjujete u budućnosti. Obavijestite Vašeg ljekara ako primjenjujete, ili

ste nedavno primjenjivali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Ako primjenom ONTRIL tableta Vaša astma nije u potpunosti kontrolisana, moguće je da će Vam
ljekar propisati druge lijekove da ih istovremeno primjenjujete (npr. inhalacijske ili sistemske
kortikosteroide koji su lijekovi izvedeni iz kortizona).

U određenim slučajevima, ONTRIL tablete se mogu kombinovati s antiholinergicima, stabilizatorima
mastocita ili s teofilinom.

Vi ne biste trebali istovremeno primjenjivati ONTRIL tablete i neselektivne beta-blokatore poput
propranolola (uključujući i lijekove koji se primjenjuju u terapiji određenih srčanih problema).

Upozorite Vašeg ljekara ako istovremeno primjenjujete ONTRIL tablete i kardioselektivne beta-
blokatore poput atenolola ili metoprolola, jer je potreban oprez.

Ako istovremeno primjenjujete ONTRIL tablete i teofilin (drugi antiastmatični lijek) ili kardioselektivne
beta-blokatore, to može dovesti do problema sa srcem.

Primjena hrane i pića s lijekom ONTRIL tablete
ONTRIL tablete se mogu primijeniti bez obzira na hranu (uz hranu ili bez nje).

Trudnoća i dojenje

Prije nego što počnete da primjenjujete neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Ako ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, ili ako ste dojilja, potražite savjet Vašeg
ljekara ili farmaceuta, prije primjene ovog lijeka.

Izbjegavajte primjenu bilo kojeg lijeka tokom trudnoće, osim u slučaju da Vaš ljekar smatra da je to
liječenje bitno za Vaše zdravlje.

Ovaj lijek se vjerovatno izlučuje u majčino mlijeko. Stoga, nemojte ga primijeniti ako ste dojilja, osim
ako očekivane dobrobiti za majku nadilaze moguće rizike za bebu.

Upravljanje vozilima i mašinama
Nema podataka o uticaju ONTRIL tableta na upravljanje vozilima i rukovanje mašinama.

Ostala upozorenja
ONTRIL tablete sadrže laktozu. Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera,
prije nego što počnete primjenjivati ovaj lijek, posavjetujte se sa Vašim ljekarom.

3. KAKO PRIMJENJIVATI ONTRIL TABLETE

Lijek primijeniti prema priloženom uputstvu.

Ako mislite da je djelovanje lijeka prejako ili preslabo, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili

farmaceutom.

Način primjene
ONTRIL tablete se primjenjuju oralno (na usta).
Tabletu treba progutati s malo vode.

Doziranje
Ovaj lijek uvijek primjenjujte tačno onako kako Vam je preporučio Vaš ljekar ili farmaceut. Provjerite
sa Vašim ljekarom ili farmaceutom, ako imate nedoumicu.

Doziranje lijeka je individualno, a odredit će ga Vaš ljekar na osnovu težine Vaše astme.

Obavijestite Vašeg ljekara, ako primijetite potrebu da lijek uzimate češće ili u većoj dozi, jer će u tom
slučaju možda biti potrebna ponovna procjena Vašeg liječenja.

Odrasli
Uobičajena doza je 4 mg (2 tablete), 3 ili 4 puta na dan.

Djeca
Vašem djetetu dajte slijedeće doze lijeka:

Djeci od 6 do 12 godina: 2 mg (1 tableta), 3 ili 4 puta na dan;

Djeci starijoj od 12 godina: 2 do 4 mg (1 do 2 tablete), 3 ili 4 puta na dan.

Drugi farmaceutski oblici salbutamola mogu biti prikladniji za primjenu u djece mlađe od 6 godina.

Najveće doze salbutamola koje se ne smiju prekoračiti su: 32 mg na dan u odraslih, 16 mg na dan u
djece starije od 12 godina, te 8 mg na dan u djece uzrasta od 6 do 12 godina
.

Ako primijenite više ONTRIL tableta nego što ste trebali

Ako ste primijenili veću količinu lijeka od propisane, odmah se obratite Vašem ljekaru ili farmaceutu!

Ako primijenite previše ONTRIL tableta, odmah se javite Vašem ljekaru, farmaceutu ili u najbližu
zdravstvenu ustanovu.

Moguće je da ćete osjetiti drhtanje, pad krvnog pritiska i probleme sa srčanim ritmom. Također Vam
se mogu javiti mučnina, povraćanje i povećanje nivoa šećera u Vašoj krvi.

U slučaju teškog trovanja preporučuje se lavaža (ispiranje) želuca, te razmotriti i posebno opreznu
primjenu kardioselektivnog beta-blokatora u bolničkim uvjetima.

Ako ste zaboravili primijeniti lijek ONTRIL tablete

Ako ste zaboravili primijeniti lijek, ne primjenjujte dvostruku količinu lijeka naknadno, već nastavite

primjenu lijeka prema uobičajenom rasporedu.

Nemojte uzeti dvostruku dozu lijeka, kako biste nadoknadili dozu koju ste propustili primijeniti.

Ako prestanete primjenjivati lijek ONTRIL tablete

Ovaj lijek primjenjujte onoliko dugo koliko Vam je propisao ljekar.

Uvijek se posavjetujte sa Vašim ljekarom, ako imate namjeru prekinuti Vaše liječenje. Nemojte
iznenada prekinuti Vaše liječenje.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja vezanih uz primjenu ovog lijeka,

obratite se Vašem ljekaru ili

farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi tako i ONTRIL tablete mogu izazvati neželjena djelovanja.

Pojedine osobe mogu osjetiti bol u prsima (zbog problema sa srcem poput angine pektoris),

iako učestalost ovoga nije sasvim poznata. Ako se ovo Vama dogodi, obavijestite Vašeg ljekara
što prije je moguće, ali nemojte prestati s primjenom lijeka ako Vam to nije Vaš ljekar rekao.

Zabilježena su sljedeća neželjena djelovanja:

- Tremor (drhtanje), uglavnom ruku;
- Mišićni grčevi;
- Glavobolja;
- Hipokalijemija (nizak nivo kalija u krvi);
- Hiperaktivnost (pretjerana aktivnost);

- Pri velikim dozama poremećaji srčanog ritma: tahikardija (ubrzan rad srca), palpitacije (osjećaj

lupanja srca). Ako osjetite da Vaše srce kuca nepravilno, brže i/ili sporije nego inače,
posavjetujte se sa Vašim ljekarom;

- Ishemija miokarda (smanjena opskrba srčanog mišića krvlju);
- Nemir, vrtoglavica, napetost;
- Periferna vazodilatacija koja dovodi do pada krvnog pritiska.

Ostala neželjena djelovanja su vrlo rijetko zabilježena:

- Reakcije preosjetljivosti: angioedem (alergijska reakcija koju prati oticanje lica i grla uz otežano

disanje), urtikarija (koprivnjača), bronhospazam, hipotenzija (nizak krvni pritisak) i kolaps
(snažna i iznenadna slabost povezana s padom krvnog pritiska).

Prijavljivanje sumnje na neželjena djelovanja lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI ONTRIL TABLETE
ONTRIL tablete morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati na temperaturi do 25 °C.
Rok trajanja: 24 mjeseca.
ONTRIL tablete se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta ONTRIL tablete sadrže
Jedna ONTRIL 2 mg tableta sadrži: Salbutamola 2,00 mg (u obliku sulfata).
ONTRIL tablete sadrže sljedeće pomoćne supstance: laktozu, kukuruzni škrob, talk, povidon,
magnezij stearat.

Kako ONTRIL tablete izgledaju i sadržaj pakovanja
ONTRIL tablete su bijele do gotovo bijele boje, okruglog oblika, s utisnutom diobenom crtom s jedne
strane.
ONTRIL tablete su pakovane u kutije s 60 tableta.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Naziv i adresa proizvođača
Bosnalijek d.d.
Jukićeva 53, Sarajevo, BiH

Proizvođač gotovog lijeka
Bosnalijek d.d.
Jukićeva 53, Sarajevo, BiH

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Bosnalijek d.d.
Jukićeva 53, Sarajevo, BiH

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
04-07.3-2-5711/15 od 17.02.2016.