OSADENT

OSADENT 3.8 mg g+ 3.8 mg g+ 0.8 mg g+ 0.8 mg g+ 0.8 mg g

7,5 g pilula (1 polipropilenska tuba) u kutiji

Supstance:
kalcijum-karbonat kalcijum-fosfat kamilica magnezijum-fosfat željezo-fosfat
Jačina ATC Oblik
3.8 mg g+ 3.8 mg g+ 0.8 mg g+ 0.8 mg g+ 0.8 mg g V03AX pilule

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

OSADENT
(3,8 mg + 3,8 mg + 0,8 mg + 0,8 mg + 0,8 mg)/1 g, globula

Chamomilla recutita D6, Calcium phosphoricum D12, Magnesium phosphoricum C6, Calcium

carbonicum C8, Ferrum phosphoricum C8

Pažljivo pročitajte upute o lijeku jer sadrže važne informacije.
Ovaj lijek je dostupan bez recepta. Ipak, da biste postigli najbolje rezultate, trebate Osadent globule
pažljivo koristiti.

Sačuvajte ovo uputstvo za pacijenta. Možda ćete ga trebati ponovo pročitati.

Pitajte apotekara ako su Vam potrebne dodatne informacije ili savjet.

Morate kontaktirati ljekara u slučaju da se tegobe djeteta pogoršaju ili dođe do novih tegoba ili

se stanje ne poboljša.

Ako neka od nuspojava postane ozbiljna ili ako primijetite neku nuspojavu koja nije navedena

u ovom uputstvu, molimo Vas da obavijestite ljekara ili apotekara.

Sadržaj:
1. Šta je Osadent i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Osadent?
3. Kako koristiti Osadent?
4. Moguće nuspojave?
5. Kako čuvati Osadent?
6. Dodatne informacije.

1. ŠTA JE OSADENT I ZA ŠTA SE KORISTI?
Osadent globule za rast zuba su homeopatski, patentirani lijek.
Homeopatija je regulacijska terapija. Tretman homeopatskim lijekovima za rezultat ima stimulaciju i
jačanje vlastite moći liječenja tijela.
Osadent globule za rast zuba proizvode se koristeći pet pojedinačnih homeopatskih komponenti pri
čemu svaka od komponenti doprinosi efikasnosti proizvoda. Homeopatski ljekoviti dijelovi ovih
komponenti posebno reagiraju na tegobe do kojih dolazi tokom rasta zuba koje uključuju bol,
groznicu, diareju (proliv), grčeve, izuzetnu razdražljivost, nemir i nemogućnost spavanja.
Upotreba ksilitola kao zamjene za šećer pomaže sprečavanju nastanka karijesa.
Osadent globule za rast zuba se koriste za stimulaciju vlastite moći liječenja u slučaju problema pri
rastu zuba kod djece koji se vežu sa intenzivnim bolom, groznicom koja prati rast zuba, dijarejom
(proliv) vezanom za rast zuba, razdražljivošću, nemirom i nemogućnošću spavanja.
Davanje ovog homeopatskog lijeka u opisanim indikacijama zasniva se isključivo na homeopatskom
iskustvu.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI OOSADENT?
Nemojte koristiti Osadent globule za rast zuba
, ako je Vaše dijete alergično (hipersenzitivno) na jednu
od aktivnih supstanci ili na bilo koji drugi sastojak Osadenta.

Budite oprezni sa Osadentom
U slučaju nejasnih ili jakih tegoba, kao i u slučaju dužeg razvoja bolesti, homeopatsku terapiju za
problem rasta zuba treba voditi ljekar homeopata.
U slučaju jake dijareje, kao i u slučaju stalnih, nejasnih ili novih pojava tegoba trebate konsultirati
ljekara, jer se možda radi o bolesti koja zahtijeva medicinsko pojašnjenje.
U početku tretmana homeopatskim lijekovima, stimulacija vlastitog sistema regulacije tijela može
izazvati privremeno pogoršanje postojećih tegoba. Ova takozvana prva reakcija je bezopasna. Ako je
ova prva reakcija jaka i traje duži vremenski period, prestanite sa upotrebom dok se reakcija ne ublaži.
Ako se i poslije toga tegobe nastave, lijek se može nastaviti davati u uobičajenim dozama.
Svaki dugotrajniji tretman homeopatskim lijekovima treba biti pod nadzorom ljekara koji ima iskustva
sa homeopatijom, jer u slučaju neupućenog davanja može doći do neželjenih simptoma testiranja
lijeka (novih tegoba).

Uzimanje drugih lijekova sa Osadentom
Interakcije sa ostalim lijekovima nisu zabilježene.

Molimo Vas da obavijestite ljekara ili apotekara u slučaju da Vaše dijete uzima ili je uzimalo druge
lijekove uključujući i one koji se kupuju bez recepta.

Važne informacije o nekim sastojcima Osadenta
Ovaj lijek sadrži ksilitol. U slučaju uzimanja velikih doza Osadenta može doći do blagog laksativnog
efekta.

3. KAKO KORISTITI OSADENT?
Ako ljekar nije dao drugačije upute, stavite oko 8 globula svakih 30 minuta na djetetov jezik, a u
slučaju jake boli, svakih 15 minuta.
Čim se ublaže tegobe, lijek davati rjeđe.
Trajanje tretmana nije ograničeno.

Ako uzmete više Osadenta nego što je trebalo
Ako se desi da uzmete više Osadenta od preporučenog broja, nema opasnosti.

Ako zaboravite uzeti Osadent
Nemojte uzimati duplu dozu da nadoknadite preskočenu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE?
Nuspojave još nisu zabilježene.
Poput svih lijekova, Osadent može uzrokovati nuspojave iako ne kod svih osoba. Ako primijetite bilo
kakve nuspojave koje nisu navedene u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite ljekara ili
apotekara.

5. KAKO ČUVATI OSADENT?
Čuvati na temperaturi do 30°C. Tubu uvijek držite zatvorenu da bi se sadržaj zaštitio od vlage.
Čuvati van dohvata i vida djece.
Nemojte koristiti Osadent globule nakon što im istekne rok trajanja koji je naveden na kutiji i na tubi.
Rok trajanja lijeka je 3 godine od datuma proizvodnje koji je naznačen na pakovanju lijeka.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži Osadent
1 g sadrži, kao aktivne supstance:
Chamomilla recutita D6 3,8 mg
Calcium phosphoricum D12 3,8 mg
Magnesium phosphoricum C6 0,8 mg
Calcium carbonicum C8 0,8 mg
Ferrum phosphoricum C8 0,8 mg

Ostali sastojci uključuju ksilitol, hipromelozu.
1 g = ca. 120 globula

Kako izgleda Osadent i sadržaj pakovanja
Osadent globule za zube su bijele, slatke globule bez mirisa.
Pakovanje sadrži: 7,5 g globula u bijeloj plastičnoj tubi zatvorenoj originalnim zatvaračem.

Napomena
Molimo Vas da odmah nakon otvaranja ispravno sklonite originalni zatvarač da ga dijete ne bi moglo
progutati.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač (administrativno sjedište)
Viennapharm e.U
Heckengagasse 5/9, 1150 Beč, Austrija

Proizvođač
Dr. A. & L. Schmidgall GmbH & Co KG
Wolfganggasse 45-47, 1121 Beč, Austrija

Nositelj dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Apomedical d.o.o.
Vreoca 33, 71 210 Ilidža, Sarajevo

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
Osadent globule 7,5 g globula, 04-07.9-1602/13 od 30.06.2014