OXYDON

OXYDON 5 mg tableta+ 2,5 mg tableta

30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 PVC/PE/PVdC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
nalokson oksikodon
Jačina ATC Oblik
5 mg tableta+ 2,5 mg tableta N02AA55 tableta s produženim oslobađanjem