OXYDON

OXYDON 10 mg tableta+ 5 mg tableta

60 tableta sa produženim oslobađanjem (6 PVC/PE/PVdC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
nalokson oksikodon
Jačina ATC Oblik
10 mg tableta+ 5 mg tableta N02AA55 tableta s produženim oslobađanjem