PANTHENOL

PANTHENOL 120 mg pastila

20 komprimovanih lozengi (2 PVC-Al blistera sa po 10 lozengi), u kutiji

Supstance:
kalcijum-pantotenat
Jačina ATC Oblik
120 mg pastila A11HA31 komprimovana lozenga

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

PANTHENOL
komprimovana lozenga
120 mg

kalcijum pantotenat

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste
znake bolesti kao i Vi.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek PANTHENOL i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek PANTHENOL
3. Kako se upotrebljava lijek PANTHENOL
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek PANTHENOL
6. Dodatne informacije.

1. ŠTA JE LIJEK PANTHENOL I ČEMU JE NAMIJENJEN?

Lijek

PANTHENOL

sadrži aktivnu supstancu kalcijum pantotenat, koja ulazi u sastav supstanci u

organizmu koje se zovu koenzimi.
Lijek

PANTHENOL

se upotrebljava za ublažavanje tegoba kod zapaljenja sluznice usne duplje,

ždrijela, jezika i desni (stomatitis, afte, glositis, faringitis, laringitis).

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK PANTHENOL

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

PANTHENOL

ne smijete koristiti ukoliko:

PANTHENOL

komprimovane lozenge ne smijete uzimati ukoliko imate alergiju (preosjetljivost) na

kalcijum pantotenat ili neki od sastojaka lijeka (vidjeti “Ostali sastojci su:”).

Kada uzimate

PANTHENOL

posebno vodite računa ukoliko:

U slučaju netolerancije na neke od šećera obratite se Vašem ljekaru prije upotrebe ovog lijeka.

Primjena drugih lijekova

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove koje

planirate da uzimate u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do

nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Uzimanje lijeka

PANTHENOL

sa hranom ili pićima

Uzimanje lijeka

PANTHENOL

lozenge sa hranom ili pićima ne utiče značajno na njegovo dejstvo.

Primjena lijeka

PANTHENOL

u periodu trudnoće i dojenja

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Primjena ovog lijeka tokom trudnoće je dozvoljena.
Ukoliko imate neka pitanja, obratite se Vašem ljekaru.

Uticaj lijeka

PANTHENOL

na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama

Nema podataka da kalcijum pantotenat utiče na psihofizičku sposobnost prilikom upravljanja
motornim vozilom ili rukovanja mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka

PANTHENOL

U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem ljekaru prije upotrebe ovog lijeka.
Sadrži 0,955g saharoze u dozi. Ovo treba uzeti u obzir kod pacijenata koji boluju od šećerne bolesti.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA

PANTHENOL

Uvijek uzimajte

PANTHENOL

tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš ljekar i ne prekidajte sa

uzimanjem lijeka bez naloga Vašeg ljekara. Ukoliko mislite da

PANTHENOL

ima preslab ili prejak

uticaj na Vaš organizam, odmah konsultujte Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Odrasli: 3-6 komprimovanih lozengi na dan, sisati dok se ne istope u ustima.

Ako ste uzeli više lijeka

PANTHENOL

nego što je trebalo

Nisu poznati slučajevi predoziranja.

Ako ste zaboravili da uzmete

PANTHENOL

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ako naglo prestanete da uzimate lijek

PANTHENOL

Ukoliko osjetite poboljšanje ne prekidajte liječenje lijekom

PANTHENOL

bez savjeta Vašeg ljekara.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi lijekovi i

PANTHENOL

može imati neželjena dejstva kod nekih pacijenata.

U rijetkim slučajevima je moguća alergijska reakcija na lijek.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI

PANTHENOL

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Rok upotrebe:

5 godina.
Nemojte koristiti lijek

PANTHENOL

poslije isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok

upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje:

Čuvati na temperaturi do 25°C. Čuvati u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svjetlosti i vlage.
Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima

.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži PANTHENOL

Aktivne supstance su:
Aktivna supstanca je kalcijum-pantotenat.
1 komprimovana lozenga sadrži 120 mg kalcijum-pantotenata.
Ostali sastojci su:
Povidon K 25, saharoza, magnezijum-stearat.

Kako izgleda PANTHENOL i sadržaj pakovanja
PANTHENOL

komprimovana lozenga je okrugla, ravnih površina, skoro bijele boje.

PVC/Al blister, 20 x 120 mg.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač (administrativno sjedište)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet

04-07.3-2-1962/16 od 20.09.2016.