PARACETAMOL Replek Farm

PARACETAMOL Replek Farm 120 mg/5 mL

staklena boca sa 100 ml sirupa, u kutiji

Supstance:
paracetamol
Jačina ATC Oblik
120 mg/5 mL N02BE01 sirup

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

PARACETAMOL Replek Farm

120 mg/5 ml, sirup

Paracetamol

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Ovaj lijek možete kupiti bez ljekarskog recepta. Potrebno je da ga pažljivo koristite prema uputstvu, kako bi postigli najbolje rezultate.

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako Vam je potrebna još neka dodatna informacija ili savjet, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ukoliko se simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje poslije prvog dana upotrebe ovog lijeka, obavezno posjetite ljekara!


Uputstvo sadrži

1. Šta je PARACETAMOL Replek Farm i za šta se koristi

2. Prije nego počnete uzimati PARACETAMOL Replek Farm

3. Kako uzimati PARACETAMOL Replek Farm

4. Moguća neželjena djelovanja

5. Kako čuvati PARACETAMOL Replek Farm

6. Dodatne informacije


1. ŠTA JE PARACETAMOL Replek Farm I ZA ŠTA SE KORISTI

Paracetamol je derivat paraaminofenola i spada u grupi neopijatnih analgetika. Dejstvo paracetamola

je ublažavanje bolova i sniženje povišene tjelesne temperature.

Paracetamol možete upotrebljavati za:

- sniženje povišene tjelesne temperature (iznad 38°C) pri febrilnim stanjima najrazličitijeg porjekla

(bakterijske i virusne infekcije),

- smanjenje bolova (bolovi u mišićima, zglobovima) izazvanih gripom ili prehladom,

- bolovi slabe i srednje jačine koji nemaju porijeklo upale (glavobolja, zubobolja),

- smanjenje bolova poslije operacije ili povrede.


2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI PARACETAMOL Replek Farm

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosjetljivi ste na neke od lijekova, ili ste imali alergijsku reakciju na neki od njih.


Nemojte uzimati PARACETAMOL Replek Farm

Paracetamol ne smijete upotrebljavati ako imate:

- preosjetljivost na paracetamol ili na druge komponente lijeka,

- teška oštećenja funkcije bubrega i jetre,

- urođeni nedostatak enzima glukozo-6-fosfata dehidrogenaze u eritrocitima.

Budite oprezni s lijekom PARACETAMOL Replek Farm

Primjena ovih lijekova može usloviti manje povećanje rizika od srčanih poremećaja. Rizik se uvećava sa povećanjem doze ili produženjem terapije. Preporučena doza kao i dužina terapije ne smiju se prekoračiti.

Pacijenti koji imaju problema sa srcem ili znaju da postoji rizik od pomenutih problema (npr. visok krvni pritisak, dijabetes, povišen holesterol, pušači) moraju se konsultovati sa svojim ljekarom prije početka terapije ovim lijekom.

Budite posebno pažljivi sa paracetamolom ukoliko imate oštećenu funkciju bubrega i jetre.

Paracetamol ne smijete uzimati istovremeno sa drugim lijekovima koji sadrže paracetamol.

Lijek ne smijete uzimati duže od 5 dana bez konsultacije sa ljekarom.

Uzimanje drugih lijekova s lijekom PARACETAMOL Replek Farm

Treba imati u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove koje planirate uzimati u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste donedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.Posebno je važno ako istovremeno uzimate:

- antiepileptike (fenitoin, fenobarbiton, karbamazepin) i druge induktore mikrozomalnih enzima

(rifampicin) - postoji rizik od oštećenja jetre,

- antikoagulanse (lijekove za sprečavanje zgrušavanja krvi) - moguća je promjena antikoagulantnih

efekata i potrebno je praćenje protrombinskog vremena,

- hloramfenikol - paracetamol produžava poluživot eliminacije hloramfenikola,

- druge lijekove za ublažavanje bolova - povećava se rizik od oštećenja bubrega,

- metoklopramid i domperidon - povećavaju apsorpciju paracetamola,

- holesteramin - smanjuje apsorpciju paracetamola,

- salicilamid - produžava vrijeme eliminacije paracetamola.


Uzimanje hrane i pića s lijekom PARACETAMOL Replek Farm

Lijek možete uzimati nezavisno od uzimanja hrane.

Izbjegavajte alkoholna pića. Istovremena primjena paracetamola sa alkoholom može da poveća mogućnost za oštećenje jetre.


Trudnoća i dojenje

Potrebno je obavijestiti svog farmaceuta ili ljekara o trudnoći prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

U prvom trimestru trudnoće, paracetamol može da se upotrebljava kratkotrajno i u pojedinačnim dozama, ali uz prethodnu konsultaciju sa ljekarom. U kasnijoj trudnoći i u periodu dojenja, paracetamol može da se upotrebljava samo ukoliko ljekar procijeni da potencijalna korist za majku prevazilazi potencijalni rizik za fetus/dojenče.


Upravljanje vozilima i mašinama

Paracetamol, ukoliko se koristi u terapijskim dozama ne utiče na psihofizičke sposobnosti pri upravljanju mašinama ili motornim vozilom.


Važne informacije o nekim sastojcima lijeka

Ovaj lijek sadrži:

96 vol% etanola (alkohola) tj. do 200 mg po jednoj dozi, što odgovara 4,5 ml piva, 2 ml vina po dozi.

Štetno za alkoholičare. Treba uzeti u obzir primjenu kod trudnica ili dojilja, djece i kod bolesnika s visokim rizikom, kao što su bolesnici s oštećenjem jetre ili epileptičari.

Paracetamol sirup sadrži i boju narandžastu 85 E 110 koja može prouzrokovati alergijski tip reakcija, kao i glicerol, koji može uzrokovati glavobolju, želučane tegobe i proljev. Isto tako, ovaj lijek sadrži i sorbitol.
Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim ljekarom.3. KAKO UZIMATI PARACETAMOL Replek Farm


Dojenčad od 3 mjeseca - 1 godine:

1/2 - 1 mala kašika sirupa (2,5 - 5 ml što odgovara 60-120 mg paracetamola), 4 puta na dan svakih 6 sati.


Djeca od 1-6 godina:

1 - 2 male kašike sirupa (5 - 10 ml što odgovara 120-240 mg paracetamola), 4 puta na dan svakih 6 sati.


Djeca od 6-12 godina:

2 - 4 male kašike sirupa (10 - 20 ml što odgovara 240-480 mg paracetamola), 4 puta na dan svakih 6 sati.
Ako uzmete više lijeka PARACETAMOL Replek Farm nego što ste trebali

Ako uzmete više od preporučene doze, potrebno je da odmah obavijestite svog farmaceuta ili ljekara!

U prvih 24 sata pri predoziranju paracetamolom javljaju se sljedeći simptomi: gađenje, povraćanje,

gubljenje apetita i stomačni bolovi.

Klinički znakovi za oštećenje jetre se javljaju 2 do 4 dana poslije uzimanja toksičnih doza paracetamola

(150-250 mg/kg). Često se javlja i akutno zatajivanje bubrežne funkcije.


Ako ste zaboravili uzeti PARACETAMOL Replek Farm

Nikada ne treba uzimati dvostruku dozu da bi se nadomjestila preskočena doza lijeka!

Produžite sa sljedećom dozom kako je navedeno u doziranju i načinu upotrebe.


Ako prestanete uzimati PARACETAMOL Replek Farm

Ovaj se lijek uzima po potrebi.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka PARACETAMOL Replek Farm obratite sesvom ljekaru ili farmaceutu.


4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi PARACETAMOL Replek Farm može izazvati neželjena djelovanja, koja se ne javljaju kod svih.

U terapijskim dozama paracetamol se dobro podnosi. Neželjena djelovanja su rijetka i spontano isčezavaju.

Obavijestite Vašeg ljekara ukoliko Vam se jave: umor, gađenje, povraćanje, proliv, žutica, kožne reakcije preosjetljivosti (kožni osip, urtikarija, svrbež).

Pri upotrebi paracetamola poslije dužeg vremenskog perioda mogu da se jave promjene u krvnoj slici ili povećana aktivnost enzima jetre. Potrebno je da kontrolišete Vašu krvnu sliku.

Ako primjetite bilo koje neželjeno djelovanje potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje neželjenih dejstava

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti svog ljekara ili

farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.5. KAKO ČUVATI PARACETAMOL Replek Farm


PARACETAMOL Replek Farm morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Čuva se na temperaturi do 25C, u originalnom pakovanju.

Nakon prvog otvaranja, lijek se može upotrijebiti u roku od 30 dana, ukoliko se čuva u orginalnom

pakovanju.

Paracetamol Replek Farm se ne smije upotrebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju!


6. DODATNE INFORMACIJE


Šta PARACETAMOL Replek Farm sadrži

Aktivna supstanca je paracetamol.

5 ml sirupa sadrži 120 mg paracetamola.


Pomoćne supstance: etanol 96%; makrogol 400; karmeloza-natrijum; sorbitol, tečni 70% (nekristališući);glicerol; propilen glikol; kalijum sorbat; saharin-natrijum; limunska kiselina, monohidrat; boja narandžasta 85E 110, aroma narandža, pročišćena voda.

Kako PARACETAMOL Replek Farm izgleda i sadržaj pakovanja

PARACETAMOL Replek Farm sirup 120 mg/5 ml je bistar, viskozni sirup, narandžaste boje, sa

specifičnim mirisom narandže i gorko-slatkim okusom.

Kutija sa staklenom bocom sa 100 ml sirupa.


Ime i adresa nosioca dozvole za stavljanje lijeka u promet

Unifarm d.o.o.

Novo Naselje Bistarac bb, 75 300 Lukavac, Bosna i Hercegovina

tel: + 387 35 369 880 fax: + 387 35 369 875

www.unifarm.ba


Ime i adresa proizvođača (administrativno sjedište)

REPLEK FARM DOOEL Skopje,

Kozle 188, Skopje, Republika Makedonija


Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)

REPLEK FARM DOOEL Skopje,

Kozle 188, Skopje, Republika Makedonija


Režim izdavanja lijeka

 

Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.