PIKOVIT

PIKOVIT 1 mg/5 mL+ 0.6 mg/5 mL+ 1 µg/5 mL+ 5 mg/5 mL+ 2 mg/5 mg+ 1 mg/5 mg+ 50 mg/5 mL+ 100 i.j./5 mL+ 900 i.j./5 mL

Staklena bočica (plastični zatvarač, plastična mjerna kašikica) sa 150 mL sirupa, u kutiji.

Supstance:
nikotinamid piridoksin tiamin askorbinska kiselina holekalciferol retinol vitamin B12 dekspantenol vitamin B2
Jačina ATC Oblik
1 mg/5 mL+ 0.6 mg/5 mL+ 1 µg/5 mL+ 5 mg/5 mL+ 2 mg/5 mg+ 1 mg/5 mg+ 50 mg/5 mL+ 100 i.j./5 mL+ 900 i.j./5 mL A11BA sirup

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

PIKOVIT
(900 i.j.+ 100 i.j. + 50 mg + 1 mg + 1 mg + 0,6 mg + 1 mcg + 5 mg + 2 mg)/5 ml sirup

vitamin A, vitamin D, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, nikotinamid,

dekspantenol

Prije početka uzimanja pažljivo pročitajte uputstvo jer sadrži važne podatke za vas.
Lijek je dostupan bez recepta. Uprkos tome morate ga primjenjivati pažljivo i brižno, kako bi vam
koristio na najbolji način.
Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.
Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
Ako se znakovi vaše bolesti pogoršaju ili se ne poboljšaju tokom 3 dana, posavjetujte se s ljekarom.
Ako bilo koja nuspojava postane ozbiljna ili ako opazite bilo koju nuspojavu koja nije spomenuta u
ovom uputstvu, obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Uputstvo o lijeku sadrži slijedeće podatke:
1. Šta je Pikovit i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Pikovit
3. Kako uzimati Pikovit?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Pikovit?
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE PIKOVIT I ZA ŠTA SE KORISTI?
Pikovit sirup sadrži devet najvažnijih vitamina koji sudjeluju u regulaciji brojnih bihemijskih procesa u
organizmu. Kod metabolizma ugljičnih hidrata, bjelančevina i masti te kod rada nervnog sistema
sudjeluju vitamini skupine B (B

, B

, B

, pantotenska kiselina i nikotinamid). Za razvoj epitelnih stanica

i sintezu vidnog pigmenta je potreban vitamin A. Vitamin D regulira iskorištavanje kalcija i omogućuje
pravilnu mineralizaciju kostiju i zuba. Vitamin C potpomaže apsorpciju željeza i sudjeluje u mnogim
oksido-redukcijskim procesima u organizmu.

Sa Pikovit sirupom zadovoljavamo povećane potrebe organizma za vitaminima i nadomještavamo
njihov manjak u hrani kada općenite mjere (redovna i raznolika prehrana) nisu dovoljne. Pikovit sirup
namijenjen je u prvom redu djeci:

s nedostatkom apetita,

iscrpljenoj školskoj djeci,

s zastojem rasta,

kao dodatak antibiotskom liječenju,

kao dijetetski nadomjestak vitamina, osobito zimi i u proljeće.

Pikovit sirup nije zamjena za uravnoteženu i raznoliku prehranu. Zbog toga je važno osigurati da
prehrana Vašeg djeteta bude uravnotežena i raznolika i prilikom primjene Pikovit sirupa.

2.

PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI PIKOVIT

Ne uzimajte lijek Pikovit:

ako ste preosjetljivi na aktivne tvari ili bilo koji sastojak lijeka Pikovita,

ako imate poznatu hipervitaminozu A i D.

Budite oprezni kod upotrebe lijeka Pikovit

ako imate šećernu bolest ne preporučujemo vam Pikovit jer 5 ml sirupa (1 mjerna kašikica)
sadrži 3 g šećera, što u dnevnoj dozi (10 do 20 ml) iznosi od 6 g do 12 g šećera.

Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti, uzimanje lijeka treba prekinuti.
Prije istovremenog uzimanja drugih vitaminskih i vitaminsko-mineralnih pripravaka, posavjetujte se s
ljekarom ili farmaceutom.

Djeca u dobi do 1 godine mogu uzimati Pikovit samo na ljekarov savjet i pod njegovom kontrolom.

Uzimanje drugih lijekova
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste prije kratkog vremena uzimali bilo koji lijek,
također ako ste ga dobili bez recepta.

Nije poznato da bi lijek uticao na učinke drugih lijekova.

Trudnoća i dojenje
Posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom prije nego uzmete bilo koji lijek. Trudnice i dojilje trebale bi
uzimati vitamine na ljekarov savjet. Doze vitamina u sirupu prilagođene su djeci.

Upravljenje vozilima i mašinama
Nije poznato da lijek utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima i mašinama.

Ovaj lijek nema uticaja na motoričke funkcije kod djece.

Ostala upozorenja
Lijek Pikovit sadrži saharozu, glukozu i azo bojilo E124.

Ako vam je ljekar rekao da imate intoleranciju na neke šećere, posavjetujte se s njime prije nego
uzmete ovaj lijek. Može štetiti zubima.

Azo bojilo E124 može izazvati reakciju preosjetljivosti.

3. KAKO UZIMATI LIJEK PIKOVIT?
Kod uzimanja lijeka Pikovita tačno se pridržavajte uputstva. Ako ste u nedoumici, posavjetujte se s
ljekarom ili farmaceutom.

Uobičajena doza za djecu od 1. do 3. godine je: 2 puta na dan po 1 mjernu kašikicu (5 ml) sirupa, za
djecu od 4. do 6. godine: 3 puta na dan po 1 mjernu kašikicu (5 ml) sirupa, za djecu od 7. do 14.
godine: 3 puta, najviše 4 puta na dan po 1 mjernu kašikicu (5 ml) sirupa.

Sirup dajete djetetu nakon obroka u mjernoj kašikici ili ga pomiješajte sa čajem, sokovima ili voćnim
kašama.

Kod pomanjkanja apetita sirup treba uzimati 1 mjesec, a kod drugih teškoća povremeno po potrebi.

Smatrate li da je učinak lijeka prejak ili preslab, posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom.

Ako ste uzeli veću dozu lijeka Pikovita nego što biste smjeli
Kod preporučenog doziranja ne očekuje se trovanje.

Dugotrajno uzimanje veoma velikih doza može uzrokovati hipervitaminozu A i D, iako je kod uzimanja
sirupa mogućnost prevelikog doziranja minimalna.

Simptomi hipervitaminoze A nakon kratkotrajne primjene visokih doza vitamina A su: bol u stomaku,
anoreksija, povraćanje, zamagljeni vid, glavobolja, nekoordinisani pokreti i crvenilo kože. Dugotrajna
primjena vitamina A u visokim dozama može prouzrokovati: stanjenje i svrbež kože, raspukline po
usnama, upalu konjuktive, oštećenja oka, bol u zglobovima, hronične glavobolje i povraćanje koje se
ponavlja. Simptomi hipervitaminoze D koji se mogu pojaviti nakon primjene velikih doza vitamina D su:
anoreksija, gubitak tjelesne težine, umor, dezorijentacija, povraćanje, zatvor ili proljev, suha usta i
povećana žeđ.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Pikovit
Ne uzimajte dvostruku dozu ako ste zaboravili uzeti prijašnju dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom Pikovita obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao svi lijekovi i lijek Pikovit može imati nuspojave, koje se ne pojavljuju kod svih bolesnika.

Veoma rijetke nuspojave (kod manje od 1 bolesnika na 10.000 bolesnika):

reakcija preosjetljivosti.

Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti, prestanite uzimati sirup i posavjetujte sa sa svojim ljekarom ili
farmaceutom.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI PIKOVIT?
Pikovit morate čuvajte izvan dohvata i pogleda djece!

Čuvajte na temperaturi do 25°C.
Čuvajte u originalnoj ambalaži radi osiguranja zaštite od svjetla.

Lijek Pikovit ne smijete upotrebljavati nakon isteka roka trajanja koji je naveden na ambalaži. Datum
isteka roka trajanja odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Rok trajanja lijeka je 2 godine od datuma proizvodnje koji je naznačen na pakovanju lijeka.

Lijek ne smijete baciti u otpadne vode ili među kućno smeće. O načinu uklanjanja lijeka koji više ne
trebate, posavjetujte se s ljekarnikom. Ovakvi postupci pomažu čuvanju okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek Pikovit?
Aktivne supstance su: vitamin A, holekalciferol, askorbinska kiselina, tiamin hlorid, natrij riboflavin
fosfat, piridoksin hlorid, cijanokobalamin, nikotinamid, dekspantenol.
5 ml sirupa sadrži:

900 i.j. vitamina A (vitaminum A) u obliku 0,35 mg retinil palmitata,

100 i.j. holekalciferola (cholecalciferolum, vitamin D

),

50 mg askorbinske kiseline (acidum ascorbicum, vitamin C),

1 mg tiamin hlorida (thiamini hydrochloridum, vitamin B

),

1 mg natrij riboflavinfosfata (riboflavin natrii phosphas, vitamin B

),

0,6 mg piridoksin hlorida (pyridoxini hydrochloridum, vitamin B

),

1

g cijanokobalamina (cyanocobalaminum, vitamin B

),

5 mg nikotinamida (nicotinamidum),

2 mg dekspantenola (dexpanthenolum).

Pomoćne supstance su agar, tragakant (E413), saharoza, tekuća glukoza, aroma ulja naranče,
koncentrat naranče, koncentrat grejpfruta, polisorbat 80 (E433), bezvodna limunska kiselina (E330),
crveno bojilo 4R (E124), natrij benzoat (E211), pročišćena voda.

Kako Pikovit izgleda i sadržaj pakovanja?
Sirup je narančaste boje, ugodnog okusa.
Na raspolaganju su kutije sa 150 ml sirupa i staklenim bočicama s mjernom kašikicom.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA
Administrativno sjedište
KRKA d.d. Novo mesto
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo Mesto, Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka
KRKA d.d. Novo mesto
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo Mesto, Slovenija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 125 A, Sarajevo

BROJ I DATUM RJEŠENJA O DOZVOLI ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET
04-07.3-2-788/17 od 14.06.2017.