PIKOVIT forte

PIKOVIT forte 5000 i.j. tableta+ 400 i.j. tableta+ 60 mg tableta+ 1.5 mg tableta+ 1.7 mg tableta+ 2 mg tableta+ 6 µg tableta+ 20 mg tableta+ 10 mg tableta+ 0.4 mg tableta+ 15 mg tableta

30 obloženih tableta (2 x PVC/PE/PVDC//Al - blistera), u kutiji

Supstance:
nikotinamid piridoksin riboflavin tiamin askorbinska kiselina folna kiselina kalcijum-pantotenat retinol vitamin B12 vitamin E vitamin D3
Jačina ATC Oblik
5000 i.j. tableta+ 400 i.j. tableta+ 60 mg tableta+ 1.5 mg tableta+ 1.7 mg tableta+ 2 mg tableta+ 6 µg tableta+ 20 mg tableta+ 10 mg tableta+ 0.4 mg tableta+ 15 mg tableta A11BA obložena tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

PIKOVIT

forte

obložena tableta
5000 IU + 400 IU + 60 mg + 20 mg + 15 mg + 10 mg + 2 mg + 1,70 mg + 1,5 mg + 0,4 mg + 6 µg,

retinol, holekalciferol, askorbinska kiselina, nikotinamid, α-tokoferil acetat, kalcijum-pantotenat,

piridoksin-hidrohlorid, riboflavin, tiamin nitrat, folna kiselina, cijanokobalamin

Prije početka uzimanja pažljivo pročitajte uputstvo jer sadrži važne podatke za vas.

Lijek je dostupan bez recepta. Uprkos tome morate ga primjenjivati pažljivo i brižno, kako bi Vam

koristio na najbolji način.

Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.

Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog ljekara ili farmaceuta.

Ako se znakovi vaše bolesti pogoršaju ili se ne poboljšaju tokom 3 dana, posavjetujte se s ljekarom.

Ako bilo koja nuspojava postane ozbiljna ili ako opazite bilo koju nuspojavu koja nije spomenuta u

ovom uputstvu, obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Uputstvo sadrži:

1. Šta je PIKOVIT forte i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati PIKOVIT forte
3. Kako uzimati PIKOVIT forte?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati PIKOVIT forte?
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE PIKOVIT FORTE I ZA ŠTA SE KORISTI?
Pikovit forte obložene tablete sadrže jedanaest najvažnijih vitamina u količini koja odgovara
preporučenoj dnevnoj potrebi djece od 7. godine nadalje. Budući da ne sadrže šećer koji je potreban
za razvoj i razmnožavanje bakterija, ne utiču na kvarenje zubi. Sadrže manitol, maltitol i aspartam, koji
im daju ugodan okus.

Vitamini su supstance visoke biološke vrijednosti koje regulišu brojne biohemijske procese u tijelu.
Vitamini grupe B (B

1,

B

2,

B

6,

B

12,

pantotenska kiselina i nikotinamid) sudjeluju u metabolizmu ugljičnih

hidrata, bjelančevina i masti te djelovanju nervnog sistema. Folna kiselina je važna za nastanak i
obnavljanje krvnih stanica te njihov pravilan rad. Za razvoj epitelnih stanica i sintezu vidnog pigmenta
potreban je vitamin A. Vitamin D reguliše upotrebu kalcija i omogućava pravilnu mineralizaciju kostiju i
zubi. Vitamin C pospješuje apsorpciju željeza i sudjeluje u brojnim oksido-redukcijskim procesima u
tijelu. Vitamin E je fiziološki antioksidans koji štiti stanične membrane od oštećenja te održava njihovu
funkcijsku sposobnost.

Pikovit forte obložene tablete preporučuju se pri povećanim potrebama za vitaminima i kao dodatak
nedovoljnoj ili osiromašenoj prehrani:

pri premorenosti i slaboj koncentraciji školske djece,

pri tjelesnim opterećenjima (aktivni i rekreativni sport),

pri neredovitoj i jednoličnoj prehrani (smanjena otpornost),

pri smanjenom apetitu,

kao dodatak pri liječenju antibioticima.

Pikovit forte nije zamjena za uravnoteženu i raznoliku prehranu.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI PIKOVIT FORTE
Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj
metabolizma, preosjetljivi ste na neke od lijekova ili ste imali alergijsku reakciju na neki od njih.

Nemojte uzimati PIKOVIT forte:

ako ste preosjetljivi (alergični) na aktivne supstance ili na bilo koji drugi sastojak Pikovit forte
obloženih tableta,

ako imate poznatu hipervitaminozu A i D.

Budite oprezni sa PIKOVIT forte:

ako imate šećernu bolest morate znati da jedna obložena tableta sadrži oko 0,8 g maltitola.
Zbog spore hidrolize i gastrointestinalne apsorpcije, maltitol ima samo mali učinak na razinu
šećera u krvi.

ako imate fenilketonuriju ne uzimajte tablete jer one sadrže sladilo aspartam koji sadrži
fenilalanin.

Prije istovremenog uzimanja drugih vitamina i vitaminsko-mineralnih pripravaka, posavjetujte se sa
ljekarom ili farmaceutom.

Također se posavjetujte sa ljekarom ili farmaceutom ako ste ikada u prošlosti imali gore spomenuta
stanja.

Pikovit forte tablete se ne preporučuju za djecu mlađu od 7 godina. Djeca i adolescenti mlađi od 14
godina smiju uzimati ovaj lijek samo na preporuku ljekara ili farmaceuta.

Uzimanje drugih lijekova sa PIKOVIT forte
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji drugi lijek, pa i onaj
koji se ne propisuje.

Prilikom istovremenog uzimanja lijeka Pikovit forte i npr. holestiramina i lijekova kao što su antibiotici iz
skupine tetraciklina i kinolona, može doći do interakcija. Zbog toga efekat Pikovita forte ili efekti ovih
lijekova mogu biti povećani ili smanjeni.

Uzimanje hrane i pića sa PIKOVIT forte
Uzmite obloženu tabletu nakon jela.

Trudnoća i dojenje

Potrebno je obavijestiti svog farmaceuta ili ljekara o trudnoći prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Uzimanje Pikovita forte se ne preporučuje za vrijeme trudnoće ili dojenja zbog nedovoljnih podataka o
sigurnosti.

Upravljanje vozilima i mašinama
Do sada nije prijavljeno da Pikovit forte djeluje na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama.
Lijek nema uticaj na motoričke funkcije kod djece.

Ostala upozorenja
Pikovit forte sadrži aspartam i maltitol.
Aspartam je izvor fenilalanina i može biti štetan za osobe sa fenilketonurijom.
Ako vam je ljekar rekao da imate intoleranciju na neke šećere, prije uzimanja ovog lijeka posavjetujte
se sa ljekarom.

3. KAKO UZIMATI PIKOVIT FORTE?

Ukoliko mislite da lijek Pikovit forte suviše slabo ili suviše jako djeluje na Vaš organizam, treba da se

obratite ljekaru.

Pikovit forte uvijek uzimajte tačno kako vas je uputio ljekar. Ako niste sigurni, trebate provjeriti sa
ljekarom ili farmaceutom.

Uobičajena doza za djecu stariju od 7 godina jest 1 obložena tableta na dan, nakon jela.

Otopite Pikovit forte obloženu tabletu u ustima.

U slučaju slabog apetita, obložene tablete uzimajte 2 mjeseca, dok u drugim stanjima, uzimajte ih 1
mjesec 2 do 3 puta tokom jedne godine.

Ako uzmete više PIKOVIT forte nego što ste trebali
Ako ste uzeli veću dozu lijeka nego što biste smjeli, odmah se posavjetujte sa ljekarom ili
farmaceutom.

Dobijanjem količine aktivnih supstanci sadržanih u jednoj tableti, predoziranje je malo vjerovatno.
Konzumiranje velike količine tableta može uzrokovati probavne poremećaje (nadimanje, proljev).
Dugotrajno uzimanje (duže od 1 mjeseca) veoma velikih doza može izazvati hipervitaminozu A i D.

Simptomi hipervitaminoze vitamina A nakon kratkotrajne primjene velikih doza vitamina A su bol u
stomaku, anoreksija, povraćanje, nejasan vid, glavobolja, nekoordinirani pokreti i crvenilo kože.
Dugotrajna primjena visokih doza vitamina A može prouzrokovati stanjivanje i svrbež kože, pucanje
usana, upalu konjuktive, oštećenje oka, bol u zglobovima, hroničnu glavobolju i ponavljanje
povraćanja.

Simptomi hipervitaminoze vitamina D, koji se mogu pojaviti nakon primjene velikih doza vitamina D su
anoreksija, gubitak tjelesne težine, umor, dezorijentacija, povraćanje, zatvor ili dijareja, metalni osjećaj
ukus, suha usta i povećana žeđ.

Dugotrajna primjena velikih doza vitamina B

može oštetiti periferne nerve.

Ako ste zaboravili uzeti PIKOVIT forte
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite dozu koju ste preskočili uzeti!

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom PIKOVIT forte obratite se svom ljekaru
ili farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao svi lijekovi, Pikovit forte može izazvati nuspojave koje se ne pojavljuju kod svih.

Ako se Pikovit forte tablete uzimaju u preporučenim dozama, nuspojave su veoma rijetke.

Veoma rijetke (javljaju se kod manje od 1 pacijenta od 10 000):
Kod osjetljivih osoba primjena doza znatno većih od onih propisanih, može uzrokovati probavne
poremećaje (nadimanje, proljev). Preosjetljivost (osip, svrbež) na pojedine sastojke lijeka može se
pojaviti veoma rijetko. U tom slučaju treba prekinuti uzimanje tableta i posavjetovati se sa ljekarom ili
farmaceutom.

Ako bilo koje neželjeno djelovanje postane ozbiljno ili ako primijetite bilo koje neželjeno djelovanje koja
nije navedeno u ovom uputstvu, obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI PIKOVIT FORTE?
Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.
Čuvati na temperaturi do 30

C, zaštićeno od vlage, u originalnom pakovanju.

PIKOVIT forte obložene tablete se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka trajanja navedenog na
pakovanju. Rok trajanja odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Rok trajanja lijeka je 3 godine od datuma proizvodnje.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog farmaceuta kako
ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta PIKOVIT forte sadrži?
Svaka obložena tableta sadrži:
5000 IU retinola (vitamin A) kao retinil palmitata,
400 IU holekalciferola (cholecalciferolum, vitamin D

),

60 mg askorbinske kiseline (acidum ascorbicum, vitamin C),
20 mg nikotinamida (nicotinamidum),
15 mg α-tokoferil acetata (α-tocopheroli acetas, vitamin E),

10 mg kalcijevog pantotenata (calcii pantothenas, vitamin B

),

2,00 mg piridoksin hidrohlorida (pyridoxini chloridum, vitamin B

),

1,70 mg riboflavina (riboflavinum, vitamin B

),

1,50 mg tiamin nitrata (thiamini nitras, vitamin B

),

0,40 mg folne kiseline (acidum folicum, vitamin B

),

6,00 µg cijanokobalamina (cyanocobalaminum, vitamin B

).

Drugi sastojci su: maltitol (E965), maltitolov sirup, manitol (E421), aspartam (E951), aroma mandarine,
polisorbate 80, glicerol, ricinusovo ulje, magnezij-stearat (E572), koloidni bezvodni silicijum dioksid, u
jezgri tablete: maltitol (E965), titan-dioksid (E171), betakaroten (E160a), farmaceutski voskovi (pčelinji
vosak, karnauba vosak i šelak(E904)) i povidon u oblozi.

Kako PIKOVIT forte izgleda i sadržaj pakovanja?
PIKOVIT forte su okrugle, bikonveksne, narančaste. U kutiji se nalazi 30 tableta (2 puta po 15
obloženih tableta u blister pakovanju).

Režim izdavanja

Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Naziv i adresa proizvođača
KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka
KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 125 A, Sarajevo

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
04-07.3-2-1339/15 od 15.02.2016. godine