POLGYL

POLGYL 500 mg00 mL

1 polipropilenska vrećica sa 100 ml rastvora za infuziju, posebno upakovanih u zatvorenu, prozirnu, zaštitnu vanjsku LHDPE plastičnu vrećicu ("twinbag")

Supstance:
metronidazol
Jačina ATC Oblik
500 mg00 mL J01XD01 rastvor za infuziju