POLYGYNAX

POLYGYNAX 100000 i.j. kapsula+ 35000 i.j. kapsula+ 35000 i.j. kapsula

6 vaginalnih kapsula (1 PVC/PVDC/ Al blister), u kutiji

Supstance:
nistatin neomicin polimiksin B sulfat
Jačina ATC Oblik
100000 i.j. kapsula+ 35000 i.j. kapsula+ 35000 i.j. kapsula G01AA51 vaginalna kapsula, mehka

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

POLYGYNAX
vaginalna kapsula, meka, 100000 i.j.+35000 i.j.+35000 i.j.
nistatin, neomicin-sulfat, polimiksin B-sulfat

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.

-

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

-

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

-

Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada

imaju iste znake bolesti kao i Vi.

-

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog ljekara ili farmaceuta

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.

Šta je POLYGYNAX i za šta se koristi

2.

Prije nego što počnete uzimati POLYGYNAX

3.

Kako uzimati POLYGYNAX

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati POLYGYNAX

6.

Dodatne informacije

1. ŠTA JE POLYGYNAX I ZA ŠTA SE KORISTI

Ovaj lijek se koristi za lokalno liječenje infekcija vagine.

2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE UZIMATI POLYGYNAX

Lijek POLYGYNAX ne smijete koristiti:

-

ako ste alergični na neki sastojak lijeka ili neki drugi lijek iz iste grupe.

-

ako ste alergični (preosjetljivi) na kikiriki ili soju, zbog prisustva sojinog ulja.

-

kod upotrebe dijafragme ili prezervativa od lateksa.

Ne preporučuje se upotreba ovog lijeka u kombinaciji sa drugim spermicidnim sredstvima, osim ako to
nije odobrio Vaš ljekar.

Kada uzimate lijek POLYGYNAX, posebno vodite računa:

Upozorenja:
U slučaju lokalne nepodnošljivosti ili alergijske reakcije, prekinite liječenje.
U slučaju lokalne alergije, kasnija upotreba istog ili sličnih antibiotika namijenjenih za primjenu kroz usta
može biti ugrožena.

Mjere opreza:
Obavjestite svog ljekara u slučaju da imate zastoj bubrega.
Liječenje ne smije trajati duže nego što je to propisao Vaš ljekar.

Primjena drugih lijekova sa lijekom POLYGYNAX

Lijek se ne smije koristiti sa spermicidnim sredstvima (rizik od smanjenja djelovanja), prezervativima ili
dijafragmom od gume (rizik od pucanja kondoma ili dijafragme).

U slučaju da uzimate ili ste nedavno uzimali neke druge lijekove, uključujući i one koji se izdaju bez
ljekarskog recepta, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Primjena lijeka POLYGYNAX u periodu trudnoće i dojenja

Ne preporučuje se primjena ovog lijeka tokom trudnoće i dojenja.
Ukoliko otkrijete da ste trudni tokom liječenja ovim lijekom, odmah konsultujte Vašeg ljekara.

Prije upotrebe nekog lijeka potražite savjet svog ljekara ili farmaceuta.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka POLYGYNAX

Ovaj lijek sadrži hidrogenizovano sojino ulje. Ako ste alergični na kikiriki ili soju, ne koristite ovaj lijek.

3. KAKO UZIMATI POLYGYNAX
Uvijek uzimajte lijek POLYGYNAX onako kako Vam je preporučio Vaš ljekar. Ako niste sasvim sigurni,
pitajte svog ljekara ili farmaceuta.

Ovaj lijek je namijenjen samo odraslima.
Vaginalna primjena.
Uobičajena doza: jedna vaginalna kapsula uveče tokom 12 dana.
Stavite jednu vaginalnu kapsulu duboko u vaginu uveče prije spavanja. Preporučuje se da vaginalnu
kapsulu stavite dok ležite na leđima, raširenih i savijenih nogu.

Praktični savjeti:

-

kako bi se izbjegla kontaminacija, koristite svoj peškir za tuširanje.

-

nosite pamučan donji veš.

-

izbjegavajte ispiranje vagine.

-

izbjegavajte upotrebu tampona tokom liječenja.

-

nemojte prekidati liječenje tokom menstruacije.

-

ljekar može liječiti i Vašeg partnera, kako bi se izbjegla ponovna infekcija.

Ako ste uzeli više lijeka POLYGYNAX nego što je trebalo

Prekomjerna i produžena upotreba ovog lijeka može uzrokovati sistemske efekte (na sluh, bubrege),
posebno kod pacijenata sa bubrežnom insuficijencijom. Takođe, produžena upotreba vas izlaže
povećanom riziku od alergijskih ekcema.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek POLYGYNAX

Ako ste zaboravili da uzmete lijek POLYGYNAX, nemojte uzeti dvostruku dozu kako bi nadoknadili dozu
koju ste zaboravili.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom lijeka POLYGYNAX, obratite se Vašem
ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Lijek POLYGYNAX, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti
kod svih.
Mogućnost pojave kontaktnog alergijskog ekcema, koji se može proširiti i na područja tijela udaljena od
mjesta liječenja, u slučaju dugotrajne primjene lijeka.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI POLYGYNAX

Lijek POLYGYNAX morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati na temperaturi do 25°C.
Lijekovi se ne smiju bacati u kanalizaciju ili kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite ljekove
koji vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.

Lijek POLYGYNAX ne smijete koristiti poslije isteka upotrebe navedenog na pakovanju.
Rok trajanja lijeka je 2 godine od datuma koji je naznačen na pakovanju lijeka.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lijek POLYGYNAX

Aktivne supstance su:
Nistatin……………………………………….100 000 i.j.
Neomicn-sulfat……………………………35 000 i.j.
Polimiksin B sulfat…………………….35 000 i.j.

Pomoćne supstance:
PEG-6 stearat i glikol stearat i PEG-32 stearat (Tefoze 63®); hidrogenizovano sojino ulje; dimetikon
1000, želatin I glicerol.

Kako izgleda lijek POLYGYNAX i sadržaj pakovanja

Glatke, ovalne, blijedožute do žute kapsule.
6 i 12 kapsula u blisteru, u kutiji.

Režim izdavanja leka:
Lijek se može izdavati samo uz ljekarski recept.

Datum revizije uputstva:

Proizvođač (administrativno sjedište):
Laboratoire Innotech International
22 avenue Aristide Briand 94110 Arcueil Francuska

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet):
Innothera Chouzy
Rue rené Chatereau
41150 Chouzy sur Cisse
Francuska

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet

PHOENIX d.o.o.
Stefana Dečanskog b.b.
76300 Bijeljina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Polygynax, vaginalna kapsula, meka, 6x(100000i.j.+35000i.j.+35000i.j.): 04-07.3-2-3/17 od 27.06.2017.
Polygynax, vaginalna kapsula, meka, 12x(100000i.j.+35000i.j.+35000i.j.): 04-07.3-2-2/17 od 27.06.2017.

SAVJETI

ŠTA MORATE ZNATI O ANTIBIOTICIMA?

Antibiotici su efikasni protiv infekcija izazvanih bakterijama. Nisu efikasni protiv infekcija izazvanih
virusima.
Ljekar Vam je propisao ovaj antibiotik, jer je pogodan za VAS i efikasan protiv infekcije koju imate.
Bakterije mogu preživjeti i razmnožavati se bez obzira na djelovanje antibiotika. Ova pojava se naziva
rezistencija i uzrok je neefikasnosti nekih antibiotika.
Rezistenciju povećava pretjerana ili nepravilna upotreba antibiotika.
Možete povećati rizik od pojave rezistentnih bakterija i zbog toga produžiti vrijeme ozdravljenja, ako se ne
pridržavate uputstava o:

-

dozi

-

vremenu uzimanja lijeka

-

trajanju liječenja

Zbog toga, kako biste sačuvali efikasnost liječenja:
1. koristite samo antibiotik koji Vam je propisao Vaš ljekar.
2. strogo slijedite uputstva o upotrebi
3. nikada nemojte ponovo koristiti antibiotik bez ljekarskog recepta, čak i ako mislite da imate istu
bolest.
4. ne smijete davati antibiotik propisan Vama drugim osobama
5. nakon završenog liječenja, vratite Vašem farmaceutu neiskorišćene kapsule zbog ispravnog i
odgovarajućeg odlaganja lijeka.