PRENESSA

PRENESSA 2 mg tableta

30 tableta (3 OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
perindopril
Jačina ATC Oblik
2 mg tableta C09AA04 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA 

PRENESSA 2 mg tablete 
PRENESSA 4 mg tablete 
perindopril 

Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. 
Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati. 
Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog ljekara ili farmaceuta. 
Ovaj lijek je propisan Vama lično i ne smijete ga davati drugima jer im može štetiti čak i ako imaju simptome jednake Vašima. 

Uputstvo o lijeku sadrži sljedeće podatke: 
1. Šta je Prenessa i za šta se koristi? 
2. Prije nego počnete uzimati Prenessu 
3. Kako uzimati prenessu? 
4. Moguće nuspojave 
5. Kako čuvati Prenessu? 
6. Dodatne informacije 


1. ŠTA JE PRENESSA I ZA ŠTA SE KORISTI? 
Lijek Prenessa spada u skupinu inhibitora konvertaze angiotenzina (ACE). Tokom liječenja sa njime, krvne žile se šire zbog čega se (naročito u bolesnika s povišenim krvnim pritiskom) krvni pritisak snizi te poveća dotok krvi i kisika u srčani mišič i druge organe. 
Zbog toga je lijek djelotvoran i za liječenje srčanog popuštanja i sprečavanja ponovne moždane kapi u bolesnika s moždanovaskularnim bolestima. 

Lijek je namijenjen liječenju:
- povišenog krvnog pritiska (hipertenzije),
- srčanog popuštanja,
- sprečavanju ponovne moždane kapi u kombinaciji s indapamidom kod bolesnika s moždanovaskularnim bolestima u anamnezi,
- smanjenju rizika od srčanih događaja, kao što je srčani udar, kod bolesnika sa stabilnom bolesti koronarnih arterija (stanje kod kojeg je opskrba krvlju smanjena ili blokirana) i koji su već imali srčani udar i/ili operaciju kako bi se poboljšala opskrba srca krvlju, proširivanjem krvnih žila koje ga opskrbljuju. 


2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI PRENESSU 
Upozorite ljekara ako imate neku hroničnu bolest, metabolički poremećaj, ako ste preosjetljivi ili ako uzimate kakve druge lijekove. 

Ne uzimajte lijek Prenessu: 
- ako ste alergični (preosjetljivi) na perindopril ili bilo koji sastojak lijeka Prenesse ili na druge inhibitore konvertaze angiotenzina;
- ako ste nakon uzimanja drugih inhibitora konvertaze angiotenzina već imali reakciju preosjetljivosti s iznenadnom oteklinom usana i lica, vrata, moguće ruku i stopala, odnosno ako se pojavilo gušenje ili hripanje (angioedem);
- ako imate nasljedni angioedem ili angioedem iz drugih, neustanovljenih uzroka;
- ako ste trudni duže od 3 mjeseca (Također je bolje izbjegavati Prenessu u ranoj trudnoći – pogledajte poglavlje o trudnoći);
- ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog pritiska koji sadrži aliskiren. 

U navedenim slučajevima porazgovarajte s ljekarom. 
Budite posebno pažljivi kod uzimanja lijeka Prenesse 
Ako se bilo šta od sljedećega odnosi na Vas, recite to svom ljekaru prije nego uzmete Prenessu:
- Ako imate aortnu stenozu (suženje glavne krvne žile koja vodi iz srca) ili hipertrofičnu kardiomiopatiju (bolest srčanog mišića) ili stenozu bubrežne arterije (suženje arterije koja bubreg opskrbljuje krvlju),
- ako imate neke druge teškoće sa srcem,
- ako imate teškoće s jetrom, 
- ako imate teškoće s bubrezima ili ako ste na dijalizi,
- ako imate kolagensku vaskularnu bolest (bolest vezivnog tkiva), kao što je sistemski lupus eritematozus ili sklerodermija,
- ako imate šećernu bolest,
- ako ste na dijeti s manjim unosom soli ili upotrebljavate zamjenu za sol koja sadrži kalij,
- ako ćete biti podvrgnuti anesteziji i/ili velikoj operaciji,
- ako ćete biti podvrgnuti LDL-aferezi (koja uklanja holesterol iz krvi pomoću aparata),
- ako ćete se liječiti desenzitizacijom kako bi se smanjio učinak alergije na ubod pčele ili ose,
- ako ste nedavno imali proljev ili ste povraćali ili ste dehidrirali, 
- ako Vam je ljekar rekao da ne podnosite neke šećere,
- ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog pritiska:
- blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – npr. valsartan, telmisartan, irbesartan), naročito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću. 
- aliskiren.” Ljekar Vam može provjeriti bubrežnu bubrežnu funkciju, krvni pritisak i količinu elektrolita (npr. kalijuma) u krvi u redovnim intervalima. Vidjeti takođe informacije pod naslovom “Ne uzimajte lijek Prenessu”. 

Recite svom ljekaru ako ste (ili biste mogli postati) trudni. 
Prenessa se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati ako ste trudni duže od 3 mjeseca jer ako se upotrebljava u tom stadiju trudnoće može ozbiljno štetiti Vašem djetetu (pogledajte poglavlje o trudnoći). Ne preporučuje se upotreba Prenesse kod djece i adolescenata. 

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Prenessa 
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste prije kratkog vremena uzimali bilo koji lijek, i tada ako ste ga dobili bez recepta. 

Na liječenje Prenessom mogu uticati drugi lijekovi. 
To su:
- drugi lijekovi za visoki krvni pritisak, uključujući diuretike (lijekovi koji povećavaju količinu mokraće koju stvaraju bubrezi),
- diuretici koji štede kalij (spironolakton, triamteren, amilorid), nadomjesci kalija ili zamjene za sol koje sadržavaju kalij,
- litij za maniju ili depresiju,
- nesteroidni protuupalni lijekovi (npr. ibuprofen) za uklanjanje bolova ili visoke doze aspirina,
- lijekovi za liječenje šećerne bolesti (kao što su inzulin ili metformin),
- lijekovi za liječenje psihičkih bolesti kao što su depresija, tjeskoba, shizofrenija itd. (npr. triciklički antidepresivi, antipsihotici),
- imunosupresivi (lijekovi koji smanju obrambeni mehanizam tijela), a upotrebljavaju se za liječenje autoimunih bolesti ili nakon operacije presađivanja (npr. ciklosporin),
- alopurinol (za liječenje gihta),
- prokainamid (za liječenje nepravilnog kucanja srca),
- vazodilatatori, uključujući nitrate (lijekovi koji šire krvne žile),
- heparin (lijekovi za razrjeđivanje krvi),
- lijekovi koji se upotrebljavaju za liječenje niskog krvnog pritiska, šoka ili astme (npr. efedrin, noradrenalin ili adrenalin). 

Ljekar će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza: Ako uzimate neki blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti takođe informacije pod naslovima ”ne uzimajte lijek Prenessu” i “Upozorenja i mjere opreza”). 

Uzimanje lijeka Prenesse s hranom i pićem 
Lijek uzimajte ujutro, prije jela i s dovoljnom količinom tekućine. 

Trudnoća i dojenje 
Posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom prije nego uzmete bilo koji lijek. 

Trudnoća 
Recite svom ljekaru ako mislite da ste (ili biste mogli postati) trudni. 
Ljekar će Vam obično savjetovati prekid uzimanja Prenesse prije nego zatrudnite ili što je moguće prije kad saznate da ste trudni te Vam preporučiti uzimanje drugog lijeka umjesto Prenesse. 
Prenessa se ne savjetuje u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati ako ste trudni duže od 3 mjeseca jer nakon trećeg mjeseca trudnoće može vašem djetetu nanijeti ozbiljnu štetu. 

Dojenje 
Recite svom ljekaru ako dojite ili započinjete dojiti. Budući da se Prenessa ne preporučuje majkama koje doje, ljekar će možda izabrati drugi lijek za Vas ako želite dojiti, osobito ako je Vaše dijete novorođenče ili je rođeno prerano. 

Uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama 
Lijek Prenessa obično ne djeluje na opreznost. Međutim, kod nekih bolesnika može zbog niskog krvnog pritiska doći do omaglice ili slabosti, koje mogu smanjiti sposobnost vožnje motornog vozila ili rada sa mašinama. Ostala upozorenja Prenessa sadrži laktozu. Ako vam je ljekar rekao da imate intoleranciju na neke šećere, porazgovarajte s njim prije nego uzmete ovaj lijek. 

3. KAKO UZIMATI LIJEK PRENESSU? 
Kod uzimanja lijeka Prenesse tačno se pridržavajte ljekarovih uputstava. 
Ako ste u nedoumici, posavjetujte sa s ljekarom ili farmaceutom. 
Uobičajena doza za liječenje hipertenzije je 4 mg jedanput na dan. 
Dozu se može povečavati na 8 mg perindoprila jedanput na dan. 
Uobičajena doza za liječenje srčanog popuštanja je 2 mg jedanput na dan. 
Dozu se može povećati na 4 mg perindoprila jedanput na dan. 
Početna doza za sprečavanje ponovne moždane kapi je 2 mg perindoprila, erbuminove soli (po jednu 2-miligramsku tabletu ili po pola 4-miligramske tablete) prve dvije sedmice, zatim tokom sljedeće dvije sedmice prije kombinacije s indapamidom dozu povećamo na 4 mg(po jednu 4-miligramsku tabletu). Uobičajena početna doza za liječenje stabilne bolesti koronarnih arterija je 4 mg perindoprila na dan; ako se dobro podnosi doza se može povećati na 8 mg perindoprila jedanput na dan. Tabletu uzmite ujutro, prije jela i s dovoljnom količinom tekućine. 

U nastavku liječenja, ljekar će veličinu doza prilagoditi s obzirom na učinak lijeka i vaše potrebe. 
Doze za bolesnike s oštećenom bubrežnom funkcijom, renovaskularnom hipertenzijom, za bolesnike na hemodijalizi, za bolesnike koji su se prethodno liječili diuretikom i za starije bolesnike odredit će ljekar.
Trajanje liječenja mora za svakoga bolesnika posebno odrediti ljekar. Smatrate li da je učinak lijeka Prenesse prejak ili preslab, posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom. Ako ste uzeli veću dozu lijeka Prenesse nego što biste smjeli Ako ste uzeli veću dozu lijeka nego što biste smjeli, odmah se posavjetujte s ljekarom ili farmaceutom. Najvjerojatniji učinak prevelikog doziranja je pad krvnog pritiska (hipotenzija). Ako se vaš krvni pritisak jako snizi, možete sebi pomoći tako da legnete na nisko uzglavlje i dignete noge. Ako ste zaboravili uzeti lijek Prenessu Nemojte uzimati dvostruku dozu ako ste zaboravili uzeti prethodnu. Lijek uzimajte jedanput na dan, svaki dan u približno isto vrijeme. Ako ste prestali uzimati lijek Prenessu Uz prestanak uzimanja može se ponovno povisiti krvni pritisak, a time se poveća i rizik za komplikacije hipertenzije prije svega na srcu, mozgu i bubrezima. Bolesnicima sa srčanim popuštanjem stanje se može pogoršati do te mjere da moraju na liječenje u bolnicu. U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom Prenesse obratite se svom ljekaru ili farmaceutu. 


4. MOGUĆE NUSPOJAVE 
Kao svi lijekovi i lijek Prenessa može imati nuspojave, koje se ne pojavljuju kod svih bolesnika. 
Ako se kod Vas pojavi nešto od sljedećega, odmah prestanite uzimati lijek i recite to svojem ljekaru: 
- oticanje lica, usana, usta, jezika ili grla, teškoće kod disanja,
- jaka omaglica ili nesvjestica,
- neuobičajeno brzo ili nepravilno kucanje srca. 

Nuspojave, navedene po padajućoj učestalosti, mogu uključivati: 

Česte (pojavljuju se kod manje od 1 na 10 bolesnika ali u više od 1 na 100 bolesnika):
- glavobolja, omaglica, vrtoglavica, trnci, poremećaji vida, šum u ušima, ošamućenost zbog niskog krvnog pritiska, kašalj, kratki dah, poremećaji u probavnom traktu (mučnina, povraćanje, bol u trbuhu, poremećaj okusa, dispepsija ili teškoće s probavom. proljev, zatvor), alergijske reakcije (kao što su kožni osip, svrbež), mišićni grčevi, osjećaj umora. 

Manje česte (pojavljuju se kod manje od 1 na 100 bolesnika ali kod više od 1 na 1000 bolesnika): 
- promjene raspoloženja, poremećaj spavanja, bronhospazam (stezanje u prsima, hripanje i kratki dah), suha usta, angioedem (simptomi kao što su soptanje, oticanje lica, jezika ili ždrijala, intenzivan svrbež i jaki kožni osip), teškoće sa bubrezima, imopotencija, znojenje. 

Veoma rijetke (pojavljuju se kod manje od 1 na 10.000 bolesnika): 
- smušenost, kardiovaskularni poremećaji (nepravilno kucanje srca, angina, srčani udar i moždani udar), eozinofilna pneumonija (rijetka vrsta upale pluća), rinitis (nos je začepljen ili curi), multiformni eritem, bolesti krvi, gušterače ili jetre. Kod bolesnika sa šećernom bolesti može doći do hipoglikemije (veoma niska razina šećera u krvi). Izvještavali su o vaskulitisu (upala krvnih žila). Ako primjetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta. 5. KAKO ČUVATI PRENESSU? 

Prenessu čuvajte izvan dohvata i pogleda djece! 
Čuvajte na temperaturi do 30 °C. 
Čuvajte u originalnoj ambalaži kako biste osigurali zaštitu od vlage. 
Lijek Prenessu ne smijete upotrebljavati nakon isteka roka trajanja koji je naveden na ambalaži. Datum isteka roka trajanja odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. 
Rok trajanja lijeka je 3 godine od datuma proizvodnje. 


6. DODATNE INFORMACIJE 
Šta sadrži lijek Prenessa? 
Ljekovita aktivna supstanca je perindopril, erbuminova sol. 
Jedna tableta sadrži 2 mg perindoprila, erbuminove soli, što odgovara 1,669 mg perindoprila ili 4 mg perindoprila, erbuminove soli, što odgovara 3,338 mg perindoprila. 

Pomoćne supstance su kalcijum hlorid heksahidrat, laktoza monohidrat, krospovidon, mikrokristalna celuloza, bezvodni koloidalni silicijum dioksid, magnezijum stearat. 

Kako Prenessa izgleda i sadržaj pakovanja? 
Tablete od 2 mg: bijele do skoro bijele, okrugle, lagano izbočene, ukošenih rubova. 
Tablete od 4 mg: bijele do skoro bijele, ovalne, lagano izbočene, sa razdjelnom crtom na jednoj strani, ukošenih rubova. 

Na raspolaganju su pakiranja po: 30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji. 

Režim izdavanja 
Lijek se izdaje uz ljekarski recept. 

Proizvođač 
KRKA, tovarna zdravil, d.d. 
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovenija 

Proizvođač gotovog lijeka 
KRKA, tovarna zdravil, d.d. 
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovenija 


Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet 
KRKA FARMA d.o.o. 
Sarajevo Džemala Bijedića 125 A, Sarajevo 

Datum i broj rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet 
Tableta, 30 x 2 mg: 04-07.10-3097/12 od 19.06.2013. godine 
Tableta, 30 x 4 mg: 04-07.10-3098/12 od 19.06.2013. godine