Supstanca: Perindopril

PERINDOPRIL 62

RELIKA tableta 2 mg/1 tableta | 30 tableta (3 blistera po 10 tableta; blisteri u kesici pa u kutiji)
RELIKA tableta 4 mg/1 tableta | 30 tableta (3 blistera po 10 tableta; blisteri u kesici pa u kutiji)
RELIKA tableta 8 mg/1 tableta | 30 tableta (3 blistera po 10 tableta; blisteri u u kesici pa u kutiji)
CAPERIL tableta 2 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
CAPERIL tableta 4 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
CAPERIL tableta 8 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
PRENESSA tableta 4 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
PRENESSA tableta 8 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
PRENESSA tableta 2 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
PREXANIL A filmom obložena tableta 2.5 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta u bijelom polipropilenskom spremniku, u kutiji
PREXANIL A filmom obložena tableta 5 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta u bijelom polipropilenskom spremniku, u kutiji
PREXANIL A filmom obložena tableta 10 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta u bijelom polipropilenskom spremniku, u kutiji
HYPRESSIN tableta 2 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Alu/Alu blistera sa po 10 tableta), u kutiji
HYPRESSIN tableta 4 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Alu/Alu blistera sa po 10 tableta), u kutiji
HYPRESSIN tableta 8 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Alu/Alu blistera sa po 10 tableta), u kutiji
PRENEWEL tableta 8 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC/Al - blistera po 10 tableta) u kutiji
PRENEWEL tableta 2 mg/1 tableta+ 0.625 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
PRENEWEL tableta 4 mg/1 tableta+ 1.25 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
Caperil Combo tableta 2 mg/1 tableta+ 0.625 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Alu/Alu blistera sa 10 tableta) u kutiji
Caperil Combo tableta 4 mg/1 tableta+ 1.25 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
PREXANIL COMBI A 2,5 mg/0,625 mg filmom obložena tableta 2.5 mg/1 tableta+ 0.625 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta u bijelom polipropilenskom spremniku, u kutiji
PREXANIL COMBI A 5 mg/1,25 mg filmom obložena tableta 5 mg/1 tableta+ 1.25 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta u bijelom polipropilenskom spremniku, u kutiji
PREXANIL COMBI A 10 mg/2,5 mg film tableta 10 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta u bijelom polipropilenskom spremniku, u kutiji
Caperil Combo tableta 2 mg/1 tableta+ 0.625 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PVC/PVDC//Al blistera po 10 tableta, u Al vrećici) u kutiji
Caperil Combo tableta 4 mg/1 tableta+ 1.25 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PVC/PVDC//Al blistera po 10 tableta, u Al vrećici) u kutiji
HYPRESSIN PLUS tableta 2 mg/1 tableta+ 0,625 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Alu/Alu blistera po 10 tableta), u kutiji
HYPRESSIN PLUS tableta 4 mg/1 tableta+ 1,25 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Alu/Alu blistera po 10 tableta), u kutiji
AMLESSA tableta 8 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 90 tableta (9 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta) u kutiji
AMLESSA tableta 8 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al - blister po 10 tableta) u kutiji
AMLESSA tableta 8 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 90 tableta (9 OPA/Al/PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
NORPREXANIL 5 mg/5 mg tableta tableta 5 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 tableta u plastičnom spremniku sa plastičnim zatvaračem i sredstvom za sušenje, u kutiji
AMLESSA tableta 8 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
AMLESSA tableta 4 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 90 tableta (9 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
NORPREXANIL 5 mg/10 mg tableta tableta 5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 tableta u plastičnom spremniku sa plastičnim zatvaračem i sredstvom za sušenje, u kutiji
AMLESSA tableta 4 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
AMLESSA tableta 4 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 90 tableta (9 OPA/Al/PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
AMLESSA tableta 4 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
NORPREXANIL 10 mg/5 mg tableta tableta 10 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 tableta u plastičnom spremniku sa plastičnim zatvaračem, u kutiji
NORPREXANIL 10 mg/10 mg tableta tableta 10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 tableta u plastičnom spremniku sa plastičnim zatvaračem, u kutiji
AMLEWEL tableta 2 mg/1 tableta+ 0.625 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA /Al/PVC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji
AMLEWEL tableta 4 mg/1 tableta+ 1.25 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji
AMLEWEL tableta 4 mg/1 tableta+ 1.25 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji
AMLEWEL tableta 8 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji
AMLEWEL tableta 8 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji
TRIPLIXAM filmom obložena tableta 2.5 mg/1 tableta+ 0.625 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (u bijelom polietilenskom spremniku s usporivačem protoka tableta, plastičnim zatvaračem i sa sredstvom za sušenje), u kutiji
TRIPLIXAM filmom obložena tableta 5 mg/1 tableta+ 1.25 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (u bijelom polietilenskom spremniku s usporivačem protoka tableta, plastičnim zatvaračem i sa sredstvom za sušenje), u kutiji
TRIPLIXAM filmom obložena tableta 5 mg/1 tableta+ 1.25 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (u bijelom polietilenskom spremniku s usporivačem protoka tableta, plastičnim zatvaračem i sa sredstvom za sušenje), u kutiji
TRIPLIXAM filmom obložena tableta 10 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (u bijelom polietilenskom spremniku s usporivačem protoka tableta, plastičnim zatvaračem i sa sredstvom za sušenje), u kutiji
TRIPLIXAM filmom obložena tableta 10 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (u bijelom polietilenskom spremniku s usporivačem protoka tableta, plastičnim zatvaračem i sa sredstvom za sušenje), u kutiji
COSYREL filmom obložena tableta 5 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (1 bijeli polipropilenski spremnik sa 30 tableta), u kutiji
COSYREL filmom obložena tableta 5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (1 bijeli polipropilenski spremnik sa 30 tableta), u kutiji
COSYREL filmom obložena tableta 10 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (1 bijeli polipropilenski spremnik sa 30 tableta), u kutiji
COSYREL filmom obložena tableta 10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (1 bijeli polipropilenski spremnik sa 30 tableta), u kutiji
LIPERTANCE filmom obložena tableta 10 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta u PP spremniku, u kutiji
LIPERTANCE filmom obložena tableta 20 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta u PP spremniku, u kutiji
LIPERTANCE filmom obložena tableta 20 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta u PP spremniku, u kutiji
LIPERTANCE filmom obložena tableta 20 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta u PP spremniku, u kutiji
LIPERTANCE filmom obložena tableta 40 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta u PP spremniku, u kutiji
CAPEXIN tableta 4 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PA-Al-PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
CAPEXIN tableta 4 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PA-Al-PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
CAPEXIN tableta 8 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PA-Al-PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
CAPEXIN tableta 8 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PA-Al-PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji