PRESOLOL

PRESOLOL 100 mg tableta

30 film tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
metoprolol
Jačina ATC Oblik
100 mg tableta C07AB02 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

PRESOLOL
100 mg, film tableta

metoprolol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste

znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek PRESOLOL i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek PRESOLOL
3. Kako se upotrebljava lijek PRESOLOL
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek PRESOLOL
6. Dodatne informacije.

1. Šta je lijek PRESOLOL i čemu je namijenjen?
Metoprolol-tartarat, aktivna supstanca u Presolol tabletama pripada grupi lijekova koji se zovu beta-
blokatori. Beta-blokatori usporavaju frekvenciju srca, smanjuje snagu kojom se srčani mišić grči i
smanjuje kontrakciju krvnih sudova u srcu, mozgu i cijelom tijelu.

Presolol tablete se koriste u liječenju različitih stanja uključujući:

Povišen krvi pritisak

Angina (bol u grudima)

Neki poremećaji srca, na primjer, srčani udar ili nepravilan srčani ritam.

Takođe se koriste u liječenju hiperaktivne štitne žlijezde.

Presolol tablete se mogu koristiti za prevenciju napada migrene.

2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek PRESOLOL

Neki ljudi ne smiju koristiti Presolol tablete. Obratite se ljekaru ukoliko:
• mislite da ste možda alergični na metoprolol ili na bilo koji drugi sastojak Presolol tableta, (navedeni
su na kraju ovog uputstva)
• ste alergični na bilo koji drugi lijek iz grupe beta-blokatora,
• bolujete od teške astme ili jakih napada zviždanja u grudima,
• imate neke ozbiljne poremećaje srca ili krvnih sudova koji ne bi trebalo da se liječe beta-blokatorima
(Vaš ljekar treba da bude obaviješten o tome),
• imate nizak krvni pritisak,
• Vam je rečeno da imate visok krvni pritisak zbog tumora nadbubrežne žlijezde (feohromocitom),
• Vam je rečeno da imate povećanu kiselost krvi (stanje koje se naziva metabolička acidoza).

Takođe bi trebalo da postavite sebi ova pitanja prije nego što uzmete Presolol tablete. Ukoliko je
odgovor na bilo koje pitanje DA, razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom jer Presolol tablete
možda nisu pravi lijek za Vas.
• Da li bolujete od astme, bronhitisa ili nekog drugog oboljenja pluća?
• Da li imate problema sa srcem (kao što je usporen rad srca) ili cirkulacija? (upotreba Presolol tableta
može da pogorša stanje)
• Da li imate dijabetes?
• Da li bolujete od nekog ozbiljnog oboljenja jetre?
• Da li ste u drugom stanju ili dojite?
• Da li ste ikada imali jaku alergijsku reakciju na bilo šta?
• Da li bolujete od rijetkog oblika angine pektoris (Prinzmetal-ova angina)?
• Da li treba da imate intervenciju koja zahtijeva opštu anesteziju?
• Da li imate psorijazu?

Presolol je u interakciji sa velikim brojem ostalih lijekova. Obavijestite svog ljekara ako uzimate bilo
koji od sljedećih lijekova jer ćete možda morati da promijenite liječenje:
• lijekovi za liječenje povišenog krvnog pritiska (uključujući prazosin, klonidin i lijekove iz grupe
blokatora kalcijumskih kanala kao što je verapamil ili diltiazem)
• neki drugi beta blokator (uključujući i kapi za oči)
• lijekovi koji djeluju na perifernu cirkulaciju (prsti na rukama i nogama) kao što je ergotamin koji se
koristi za liječenje migrene
• Lijekovi za liječenje depresije
• Lijekovi za liječenje drugih mentalnih bolesti
• Antiretrovirusni lijekovi koji se koriste u liječenju AIDS-a i nekih drugih stanja
• Antihistaminici (uključujući lijekove koji se mogu dobiti bez ljekarskog recepta za liječenje koprivnjače
i drugih alergija, prehlade i ostalih poremećaja)
• Lijekovi za prevenciju malarije
• Lijekovi za liječenje gljivičnih infekcija
• Lijekovi koji utiču na enzime jetre, kao što je cimetidin koji se koristi u liječenju čira na želucu i
rifampicin koji se koristi u liječenju tuberkuloze
• Lijekovi za liječenje problema sa srcem uključujući anginu pektoris, kao što je amjodaron, digoksin,
nitrati i antiaritmijski lijekovi
• Insulin i drugi lijekovi za liječenje dijabetesa
• Nesteroidni antinflamatorni lijekovi za liječenje bola i upala
• Lokalni anestetik kao što je lidokain.

Uvijek obavijestite svog ljekara ili farmaceuta o svim lijekovima koje uzimate. To se odnosi na lijekove
koje ste sami kupili, kao i na lijekove na recept od svog ljekara.

Uticaj lijeka na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama
Ako osjećate vrtoglavicu ili pospanost, ili imate problema sa očima kada počnete da koristite ove
tablete, ne bi trebalo da upravljate motornim vozilom ili rukujete mašinama dok ova dejstva ne prođu.

Ostala važna upozorenja
• Budite pažljivi kada konzumirate alkohol – može uticati na Vas više nego obično.
• Ako treba da primite opštu anesteziju, obavijestite svog ljekara ili stomatologa da uzimate Presolol.
• Ako ste dijabetičar, posebnu pažnju obratite na kontrolu šećera u krvi budući da zbog Presolola
možete biti manje svjesni niskog nivoa šećera u krvi.
• Vaš ljekar će htjeti da prati funkcije Vašeg srca i štitne žlijezde dok uzimate Presolol. Takođe će
možda biti potrebno da redovno idete na pregled očiju.

3. Kako se upotrebljava lijek PRESOLOL
Vaš ljekar će Vam reći koliko Presolol tableta da uzmete i kako. Doza koja Vam je propisana zavisi od
Vašeg stanja i koliko je ono ozbiljno. Uvijek pažljivo pratite uputstva ljekara. Ako niste sigurni, obratite
se ljekaru ili farmaceutu. Uzimajte tablete onoliko dugo koliko Vam je propisano, osim ako imate
tegobe. U tom slučaju, provjerite sa Vašim ljekarom.

Uobičajeno doziranje iznosi:

Povišen krvni pritisak
Uobičajena početna doza je 100 mg dnevno. Ovu dozu može povećati Vaš ljekar ukoliko to bude
neophodno.

Angina (bol u grudima)
Uobičajena doza iznosi 50-100 mg, dva ili tri puta dnevno.
Za ostala stanja, uobičajena ukupna doza iznosi između 100 i 200 mg. Vaš ljekar će odrediti
adekvatnu početnu dozu i pratiti Vaš napredak.

Progutajte cijele tablete sa vodom.
Nemojte naglo da prestajete da uzimate tablete, jer to može da pogorša Vaše stanje. Prvo se
posavjetujte sa Vašim ljekarom.
Presolol nije preporučljiv za djecu.

Pacijentima sa poremećajem jetre može biti preporučeno da uzimaju manje doze.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek
Ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu, uzmite je kada se sjetite, a zatim sljedeću dozu uzmite u
uobičajeno vrijeme. Bitno je, međutim, da ne uzmete dvije doze u isto vrijeme.

Ako ste uzeli više tableta nego što je potrebno
Ako slučajno uzmete previše Presolol tableta, odmah obavijestite svog ljekara ili hitnu pomoć.
Ponesite sa sobom pakovanje lijeka kako bi ljekar znao šta ste uzeli.

4. Moguća neželjena dejstva
Presolol tablete su pogodne za većinu ljudi ali, kao i svi drugi lijekovi, ponekad mogu imati neželjena
dejstva.

Prijavljena su sljedeća neželjena dejstva.
Kod najviše 1 na 10 pacijenta mogu da se jave:
• glavobolja, vrtoglavica ili neobičan umor.
• usporen rad srca.
• nizak krvni pritisak, usljed čega se može javiti nesvjestica ili vrtoglavica.
• otežano disanje pri naporu.
• mučnina, povraćanje, bol u stomaku.

Kod najviše 1 na 1000 pacijenta mogu da se jave:
• poremećaji spavanja kao što su pospanost, nesanica ili noćne more.
• smanjenje budnosti.
• osjećaj hladnoće, utrnulosti ili peckanja u šakama i stopalima.
• depresija.
• grčevi u mišićima.
• srčana insuficijencija ili nepravilni otkucaji srca.
• zadržavanje tečnosti (edemi).
• otežano disanje ili zviždanje u grudima (bronhospazam).
• dijarea ili konstipacija.
• osip na koži i svrab.

Kod najviše 1 na 10000 pacijenata mogu da se jave:
• dobijanje u težini.
• halucinacije ili poremećaji ličnosti.
• suve ili bolne oči ili problemi sa vidom.
• zujanje u ušima ili problemi sa sluhom.
• gangrena.
• curenje nosa, suva usta.
• promjene u laboratorijskim analizama testova jetre.
• modrice ili povećana osjetljivost kože na sunčevu svjetlost, pogoršanje psorijaze.
• pojačano znojenje, gubitak kose.
• impotencija ili gubitak libida.
• bolovi u zglobovima.
• bolovi u grudima.

Sljedeća neželjena dejstva su takođe prijavljena:
• konfuzija
• povećane vrijednosti nekih tipova masnoća u krvi kao što je holesterol ili trigliceridi
• iskrivljenost penisa sa bolnim erekcijama (poznato kao Peyronie-va bolest)
• retroperitonealna fibroza kada se ožiljno tkivo stvara iza trbušne maramice, što se može
manifestovati kao bol u leđima, preponama ili donjem stomaku
• hepatitis.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati lijek PRESOLOL

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Rok upotrebe
5

godina. Nemojte koristiti lijek PRESOLOL poslije isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.

Rok upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje
Čuvati na temperaturi do 25⁰C u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svjetlosti i vlage. Čuvati van
domašaja djece.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrijebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. Dodatne informacije
Šta sadrži lijek PRESOLOL

Aktivne supstance su:

1 film tableta sadrži:
metoprolol-tartarat

100 mg.

Ostali sastojci su:

Jezgro: silicijum dioksid, koloidni, bezvodni; celuloza, mikrokristalna; natrijum-skrobglikolat (tip A);

magnezijum-stearat.

Film: hipromeloza; polisorbat 80; talk; titan-dioksid (E171, C.I. 77891).

Kako izgleda lijek PRESOLOL i sadržaj pakovanja
Okrugle, bikonveksne film tablete, bijele do svijetlo smeđe boje, sa podionom crtom sa jedne strane.
Blister (PVC/Al folija) sa 10 film tableta. Pakovanje sadrži 3 blistera, odnosno, 30 film tableta po 100
mg.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Proizvođač gotovog lijeka
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

BROJ I DATUM DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
04-07.2-3534/12 od 09.11.2012.

Datum revizije uputstva
Juli, 2017 godine.