PRILAZID

PRILAZID 5 mg tableta

30 film tableta (3 blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
cilazapril
Jačina ATC Oblik
5 mg tableta C09AA08 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

PRILAZID

film tableta, 5 mg

cilazapril

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.

Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.

Uputstvo sadrži:

1. Šta je lijek PRILAZID

i za što se koristi

2. Prije nego počnete uzimati lijek PRILAZID

3. Kako uzimati lijek PRILAZID

4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati lijek PRILAZID

6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK PRILAZID

I ZA ŠTO SE KORISTI

PRILAZID

5 mg film tableta

1 film tableta sadrži: cilazaprila (u obliku cilazapril, monohidrata) 5 mg

PRILAZID je lijek koji sadrži cilazapril. Cilazapril pripada grupi lijekova pod nazivom ACE inhibitori
(inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima).
Koristi se za liječenje:
povišenog krvnog pritiska (hipertenzija);

hronične (dugotrajne) srčane insuficijencije (slabost srca).

On djeluje tako da opušta i širi krvne sudove. To pomaže u snižavanju krvnog pritiska. Takođe
olakšava srcu pumpanje krvi po tijelu ako imate hroničnu slabost srca.
Ljekar Vam može dati I druge lijekove, kao i PRILAZID , koji će pomoći u rješavanju vašeg stanja.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LIJEK PRILAZID

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na neke od lijekova ili ste imali alergijsku reakciju na neki od njih.

PRILAZID snižava arterijski krvni pritisak inhibicijom ACE enzima.

Nemojte uzimati lijek PRILAZID

- Ako ste preosjetljivi na cilazapril ili bilo koju drugu komponentu lijeka (vidjeti u dijelu 6: Dodatne

informacije).

- Ako ste preosjetljivi na druge ACE inhibitore kao što su kaptopril, enalapril, lizinopril i ramipril.
- Ako ste nakon uzimanja drugih lijekova iz grupe ACE inhibitora imali ozbiljnu nuspojavu pod

nazivom angioedem, naslijedni angioedem ili angioedem nepoznatog uzroka. Znakovi angioedema
uključuju oticanje lica, usana, usta ili jezika.

- Ako ste trudni već više od tri mjeseca (Pored toga, bolje je izbeći primjenu PRILAZIDA i u ranoj

trudnoći - vidjeti dijelove “Trudnoća” i “Dojenje”).

- U slučaju netolerancije na neke od šećera obratite se svome ljekaru prije upotrebe lijeka PRILAZID

jer sadrži laktozu, monohidrat.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati PRILAZID. Ako niste sigurni, prije
uzimanja lijeka PRILAZID posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Budite oprezni s lijekom PRILAZID

Obavezno se konsultujte sa svojim ljekarom prije nego što počnete da uzimate lijek, ukoliko je kod
Vas prisutno neko od sljedećih oboljenja ili stanja:
- ako imate problema sa srcem. PRILAZID nije prikladan za osobe sa određenim vrstama poteškoća

sa srcem;

- ako ste imali moždani udar ili imate problema sa snabdevanjem mozga krvlju (smanjen protok krvi u

mozgu);

- ako imate teški poremećaj funkcije jetre ili žuticu;

- ako imate poteškoća sa bubrezima ili sa snabdevanjem bubrega krvlju (suženje bubrežne arterije);
- ako idete na dijalizu bubrega;
- ako imate poremećaj ravnoteže tečnosti ili elektrolita (na primjer u slučaju obilnog povraćanja ili

proljeva);

- ako ste na dijeti sa smanjenim unosom soli (natrijuma);
- ako imate u planu tretman kojim se umanjuju efekti alergije na ubod pčele ili ose (desenzibilizacija);
- ako planirate da idete na hiruršku operaciju (uključujući operativni zahvat na zubu). To je zbog toga

što neki anestetici mogu sniziti Vaš krvni pritisak pa on može postati prenizak;

- ako Vam se nakupila tečnost u trbuhu (ascites);
- ako imate šećernu bolest;
- ako imate kolagenu bolest krvnih sudova;
- ako ste podvrgnuti LDL aferezi s dekstran sulfatom.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, ili ako niste sigurni, prije uzimanja PRILAZIDA
posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.
Morate obavijestiti svog ljekara ako mislite da ste trudni (ili biste mogli zatrudneti). PRILAZID se ne
preporučuje u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati ako ste trudni duže od 3 mjeseca, jer može ozbiljno
naštetiti Vašem djetetu ako se koristi u toj fazi (vidjeti dijelove “Trudnoća” i “Dojenje”).
PRILAZID se ne preporučuje za primjenu kod djece.

Uzimanje drugih lijekova s lijekom PRILAZID

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove

koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do

nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Obavezno recite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste u skorije vrijeme uzimali neke lijekove.
U ovo spadaju i lijekovi koje kupujete bez recepta i biljne lijekove. PRILAZID

može da utiče na način

na koji ti drugi lijekovi djeluju. Takođe, i drugi lijekovi mogu da utiču na dejstvo lijeka PRILAZID

.

Posebno recite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate neke od sljedećih lijekova:
- diuretike (lijekove za izbacivanje tečnosti), vidjeti 'visoki krvni pritisak (hipertenzija)' u dijelu 3 'Kako

uzimati PRILAZID'.

- bilo koje druge lijekove za liječenje visokog krvnog pritiska,
- lijekove koji se zovu Nesteroidni antiinflamatorni lijekovi u koje spadaju aspirin, indometacin i

ibuprofen,

- insulin ili druge lijekove za liječenje šećerne bolesti,
- litijum (za liječenje depresije),
- lijekove koji smanjuju odgovor Vašeg imunskog sistema. Ovdje spadaju steroidni lijekovi

(hidrokortizon, prednizolon, deksametazon)

- dodatke kalijuma (uključujući i zamene za so) ili diuretike koji štede kalijum.
- antagoniste aldosterona.
- simpatomimetike.
- anestetike, narkotike.
- triciklične antidepresive, antipsihotike.
- jedinjenja zlata (koriste se za liječenje reumatoidnog artritisa).

Uzimanje hrane i pića s lijekom PRILAZID

Recite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate dodatke hrani (suplemente) koji sadrže kalijum.

Trudnoća i dojenje

Potrebno je obavijestiti svog ljekara ili farmaceuta o trudnoći prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Trudnoća

Morate obavestiti svog lijekara ako mislite da ste trudni.ili planirate trudnoću Vaš ljekar će Vam obično
savjetovati da prestanete uzimati PRILAZID pijre nego što ostanete trudni ili čim saznate da ste trudni
te će Vam savjetovati da uzmete drugi lijek umjesto PRILAZIDA. PRILAZID se ne preporučuje u ranoj
trudnoći i ne smete ga uzimati ako ste trudni duže od 3 mjeseca, jer može ozbiljno naštetiti Vašem
djetetu ako se koristi nakon trećeg mjeseca trudnoće.

Dojenje

Obavijestite svog ljekara ako dojite ili počinjete dojiti. PRILAZID se ne preporučuje majkama koje doje
te Vaš ljekar može za Vas odabrati drugu terapiju ako želite dojiti, pogotovo ako je Vaše djete tek
rođeno ili je rođeno prerano.

Upravljanje vozilima i mašinama

Pri upotrebi lijeka PRILAZID možete osetiti omaglicu. Ona će se najvjerojatnije pojaviti kod početka
prve terapije Ako osjetite omaglicu, nemojte da upravljate motornim vozilima ili da rukujete mašinama.
Ostala upozorenja

Šta morate znati o pomoćnim supstancama koje sadrži lijek PRILAZID

U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se svome ljekaru prije upotrebe lijeka PRILAZID
jer sadrži laktozu, monohidrat.

3. KAKO UZIMATI LIJEK PRILAZID

Uvijek uzmite lijek PRILAZID tačno onako kako Vam je rekao ljekar. Provjerite s Vašim ljekarom ili

farmaceutom ako niste sigurni.

Lijek se primjenjuje oralno.
Ukoliko bolujete od visokog krvnog pritiska uobičajena početna doza je 1,25 mg, jednom dnevno.

Uzimanje ovog lijeka

Uzmite jednu tabletu PRILAZIDA svaki dan.

Progutajte svaku tabletu s gutljajem vode.

Nije važno u koje doba dana uzimate PRILAZID. Međutim, uzimajte ga uvek približno u isto

vrijeme.

PRILAZID se može uzimati prije ili nakon obroka.

Visoki krvni pritisak (hipertenzija)

Početna doza za odrasle je 1,25 mg dnevno (pola tablete od 2,5 mg).

Ljekar će Vam zatim povisiti dozu sve dok vaš krvni pritisak ne bude pod kontrolom –

uobičajena doza održavanja je između 2,5 mg i 5 mg dnevno.

Ako imate poteškoća sa bubrezima ili ako ste starije životne dobi, ljekar će odlučiti kako ćete

započeti terapiju i da li možete uzimati lijek PRILAZID.

Hronična slabost srca

Doza održavanja je između 1,25 mg i 2,5 mg dnevno.

Ako imate poteškoća s bubrezima ili ako ste starije životne dobi, ljekar će odlučiti da li možete

uzimati lijek PRILAZID.

Ako imate cirozu jetre bez ascitesa, ljekar će odlučiti da li možete uzimati lijek PRILAZID i

pažljivo će pratiti Vaš krvni pritisak.

Ukoliko mislite da lijek PRILAZID

suviše slabo ili jako djeluje na Vaš organizam, treba da se obratite

vašem ljekaru.

Ako uzmete više lijeka PRILAZID

nego što ste trebali

Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka PRILAZID nego što bi trebalo ili je neko drugi uzeo Vašu PRILAZID

plus tabletu, odmah razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom ili odmah idite u bolnicu! Sa

sobom ponesite pakovanje lijeka. Mogu se pojaviti sljedeće nuspojave: osjećaj omaglice ili
nesvjestice, plitko disanje, hladna znojna koža, nemogućnost pomicanja ili govora te usporen ili
nepravilan rad srca.

Ako ste zaboravili uzeti lijek PRILAZID

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ukoliko je uobičajeno vrijeme uzimanja lijeka blizu samo nastavite sa uzimanjem kao i do tada. Ako to
nije slučaj, uzmite PRILAZID čim se sjetite a zatim nastavite sa uzimanjem lijeka kao i do tada.

Ako prestanete uzimati lijek PRILAZID

Nemojte prestati sa uzimanjem lijeka PRILAZID sve dok se ne posavetujete sa svojim ljekarom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka PRILAZID

obratite se svom ljekaru

ili farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi i lijek PRILAZID može izazvati nuspojave.

Teške reakcije:

Ako imate tešku reakciju nazvanu angioedem, prestanite da uzimate PRILAZID i odmah se obratite
ljekaru. Znaci mogu obuhvatati:
- Iznenadno naticanje lica, grla, usana ili usta. To može otežati disanje ili gutanje.

Problemi s krvi zabilježeni kod primjene ACE inhibitora i tiazidnih diuretika uključuju:
- Smanjen broj crvenih krvnih zrnaca (anemija). Znaci uključuju osećaj umora, blijedu kožu, brz ili
nepravilan rad srca (palpitacije) i osjećaj nedostatka vazduha.
- Smanjen broj svih vrsta bijelih krvnih zrnaca. Znaci uključuju povećan broj infekcija, na primjer u
Vašim ustima, desnima, grlu i plućima.
- Smanjen broj trombocita u krvi. Znaci uključuju lakše dobijanje modrica i krvarenje iz nosa.

Ostale moguće nuspojave:

Česte (pojavljuju se kod 1 do 10 na 100 bolesnika)

- Osjećaj omaglice
- Kašalj
- Mučnina
- Osjećaj umora
- Glavobolja

Manje česte (pojavljuju se kod 1 do 10 na 1000 bolesnika)

- Nizak krvni pritisak. Zbog njega možete osećati slabost, omaglicu ili nesvjesticu te može dovesti do
zamagljenog vida i nesvjestice. Prekomjerno snižavanje krvnogpritiska, kod određenih bolesnika,
može povećati mogućnost od srčanog ili moždanog udara.
- Ubrzan rad srca
- Osećaj slabosti
- Bol u grudima
- Problemi sa disanjem, uključujući nedostatak vazduha i stezanje u grudnom košu
- Curenje iz nosa ili začepljen nos i kijanje (rinitis)
- Suva ili natečena usta
- Gubitak apetita
- Promjene u čulu ukusa
- Proljev i povraćanje
- Kožni osip (koji može biti težak)
- Grčevi ili bolovi u mišićima i zglobovima
- Impotencija
- Znojenje više nego uobičajeno
- Navale vrućine
- Poteškoće sa spavanjem

Rijetke (pojavljuju se kod 1 do 10 na 10000 bolesnika)

- Laboratorijski nalazi krvi pokazuju smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca, bijelih krvnih zrnaca ili
trombocita (anemija, neutropenija, agranulocitoza i trombocitopenija)
- Oblik jake alergijske reakcije (anafilaksa)
- Moždana ishemija, prolazni ishemijski napadi, ishemijski inzult (može da se javi ako krvni pritisak
postane prenizak)
- Infarkt miokarda (može da se javi ako krvni pritisak postane prenizak)
- Nepravilan rad srca
- Intersticijska bolest pluća
- Poremećaj sličan sistemskom lupusu eritematozusu
- Bockanje i trnci ili obamrlost u rukama ili nogama
- Hroptanje
- Osećaj punoće ili pulsirajuća bol iza nosa, obraza i očiju (sinusitis)
- Bolnost jezika
- Pankreatitis (upala gušterače). Znaci uključuju jaku bol u trbuhu koja se širi prema leđima.
- Promene u načinu rada jetre ili bubrega (vidljive u nalazima krvi i mokraće)
- Poteškoće s jetrom kao što je hepatitis (upala jetre) ili oštećenje jetre
- Jake kožne reakcije koje obuhvataju stvaranje mehurića ili ljuštenje kože
- Pojačana osetljivost na svjetlo
- Gubitak kose (koji može biti privremen)
- Otpuštanje ili odvajanje nokta iz svog ležišta
- Povećanje dojki kod muškaraca

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK PRILAZID

Lijek PRILAZID

čuvati van domašaja i pogleda djece.

Čuvati na temperaturi do 25 °C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svjetlosti i vlage.
Rok upotrebe: 3 godine.

Lijek PRILAZID

se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

Posebne mjere uništavanja neupotrijebljenog lijeka ili ostatka lijeka

Neupotrijebljeni lijek uništiti u skladu sa važećim propisima.

Neupotrijebljeni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati

farmaceuta za najbolji način odlaganja neupotrijebljenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta lijek PRILAZID

sadrži

Aktivna supstanca: 1 film tableta sadrži cilazaprila (u obliku cilazapril, monohidrata) 5 mg.
Pomoćne supstance:
sadržaj jezgra: skrob, kukuruzni; laktoza, monohidrat; hipromeloza; talk; natrijum-stearilfumarat;
sadržaj filma: hipromeloza; talk; titan-dioksid; boja gvožđe (III)-oksid, crveni.

Kako lijek PRILAZID izgleda i sadržaj pakovanja

Izgled: tablete su okrugle, bikonveksne, filmom obložene, crvenosmeđe do smeđe boje sa
naznačenom podjelom na jednoj strani.
Pakovanje: 3 blistera od Alu/PVC trake i OPA/Alu/PVC trake sa po 10 film tableta (30 film tableta) u
kutiji.

Režim izdavanja

Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
GALENIKA a.d.
Batajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija

Proizvođač gotovog lijeka
GALENIKA a.d.
Batajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
GALENIKA d.o.o.
Vidovdanska b.b., Banja Luka, BiH

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
04-07.3-2-4382/16 od 10.02.2017.