PRILENAP

PRILENAP 20 mg tableta

30 tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
enalapril
Jačina ATC Oblik
20 mg tableta C09AA02 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

PRILENAP
10 mg
20 mg
tableta

enalapril

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi čak i

ako ima znake bolesti slične Vašim.

Sadržaj uputstva:

1. Šta je Prilenap i čemu je namjenjem
2. Šta morate da znate prije upotrebe Prilenapa
3. Kako se lijek Prilenap upotrebljava
4. Neželjena dejstva lijeka
5. Kako čuvati lijek Prilenap
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK PRILENAP I ČEMU JE NAMIJENJEN?
Prilenap sadrži aktivni sastojak enalapril, koji pripada grupi lijekova poznatoj kao ACE (angiotenzin
konvertujući enzim) inhibitori. Enalapril se koristi u liječenju povišenog krvnog pritiska i insuficijencije
(slabosti) srca.

KAKO LIJEK PRILENAP DJELUJE?
Zahvaljujući aktivnoj supstanci enalaprilu, PRILENAP inhibiše angiotenzin konvertujući enzim (ACE).
Inhibicijom ovog enzima PRILENAP proširuje krvne sudove i na taj način smanjuje povišeni krvni
pritisak i olakšava srčani rad.

KADA SE LIJEK PRILENAP
UPOTREBLJAVA?
Prilenap pripada grupi lijekova koji se koriste u:

liječenju povišenog krvnog pritiska

liječenju insuficijencije srca (slabost srca koja se ispoljava zamorom pri malom fizičkom
naporu, nedostatkom vazduha i gušenjem, oticanjem članaka i potkolenica)

prevenciji (spriječavanje pojave) simptoma srčane insuficijencije (kao što su nedostatak
vazduha i oticanje), kada postoji oštećenje funkcije srčanog mišića.

2. ŠTA MORATE DA PROČITATE PRIJE UPOTREBE LIJEKA?

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

KADA NE SMIJETE UZIMATI PRILENAP?

Ukoliko ste alergični (preosjetljivi) na enalapril ili na druge sastojke u preparatu (vidjeti sastav
lijeka), kao i na druge lijekove iz iste grupe (ACE inhibitori).

Ukoliko ste trudni ili planirate trudnoću.

Ukoliko ste imali angioedem (otok kože, naročito na licu i oko usana, kao i otok guše), prilikom
uzimanja lijekova iz grupe ACE inhibitora.

ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje
krvnog pritiska koji sadrži aliskiren

UPOZORENJA I MJERE OPREZA
Upozorite Vašeg ljekara ako:

imate aortnu stenozu (suženje glavnog krvnog suda koji odvodi krv iz srca), ili "hipertrofičnu
kardiomiopatiju";

imate oboljenje bubrega ili ste na dijalizi (vještački bubreg);

uzimate ili ste uzimali diuretike (lijekove koji povećavaju količinu izlučene mokraće), ili ste na
neslanoj dijeti, ili ste nedavno povraćali ili imali dijareju (proliv);

ukoliko ste nedavno imali transplantaciju (presađivanje) bubrega;

bolujete od neke kolagene vaskularne bolesti (taloženje kolagena u krvnim sudovima);

uzimate imunosupresivnu terapiju (u liječenju autoimunih oboljenja kao npr. reumatoidni
artritis, ili posle procedure transplantacije), ili uzimate alopurinol, ili prokainamid (vidjeti u dijelu
"

Na šta morate paziti ukoliko uzimate i druge lijekove?"). Vaš ljekar će možda tražiti da

povremeno uradite laboratorijske analize za provjeru broja leukocita (bijela krvna zrnca).
Ukoliko dobijete neku infekciju (visoka temperatura, groznica), obratite se odmah Vašem
ljekaru;

uzimate lijekove za šećernu bolest; tokom prvih mjesec dana liječenja ovim lijekom potrebno
je pažljivo pratiti i kontrolisati nivo šećera u krvi;

uzimate litijum i lijekove koji sadrže kalijum (vidjeti u dijelu "

Na šta morate paziti ukoliko

uzimate i druge lijekove?");

idete, ili treba da idete na liječenje LDL aferezom (postupak kojim se otklanja holesterol iz krvi;
LDL-lipoprotein niske gustine);

ste u postupku liječenja reakcija na ubod pčela i zolja ("desenzibilizacija");

pijete alkoholna pića (alkohol pojačava dejstvo lijeka Prilenap);

treba da imate intervenciju koja zahteva anesteziju (uključujući i stomatološke intervencije).

ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog
krvnog pritiska:

blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – npr. valsartan,
telmisartan, irbesartan), naročito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom
bolešću.

aliskiren.

Ljekar Vam može provjeriti bubrežnu funkciju, krvni pritisak i količinu elektrolita (npr. kalijuma) u krvi u

redovnim intervalima. Vidjeti takođe informacije pod naslovom “Kada ne smijete uzimati Prilenap?”

UZIMANJE LIJEKA PRILENAP SA HRANOM ILI PIĆIMA
Uzimanje lijeka Prilenap sa hranom ili bezalkoholnim tečnostima ne utiče značajno na dejstvo lijeka. Za
vreme terapije lijekom Prilenap, nemojte uzimati alkoholna pića (vidjeti

UPOZORENJA I MJERE

OPREZA).

PRIMJENA U TRUDNOĆI I DOJENJU

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Ovaj lijek ne smijete uzimati u periodu trudnoće. Morate reći Vašem ljekaru ukoliko ste trudni, mislite
da ste trudni ili planirate trudnoću. Produžena primjena ovog lijeka u drugom i trećem trimestru
trudnoće (od 13-40 nedelje trudnoće) može biti štetna za Vašu bebu. Za sada nije potvrđeno da
primena enalaprila u prvom trimestru trudnoće može biti štetna za plod.
Ukoliko dojite, obratite se Vašem ljekaru. Male količine ovog lijeka se izlučuju u majčino mlijeko, tako
da se za vreme terapije ovim lijekom dojenje ne preporučuje.

UTICAJ NA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI PRILIKOM UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM I
MAŠINAMA
Nema podataka da enalapril može da utiče na psihofizičku sposobnost prilikom upravljanja motornim
vozilom ili rukovanja mašinama.
Međutim, treba imati na umu da se kod nekih pacijenata povremeno može javiti vrtoglavica ili zamor
(vidjeti u delu "

Koja su moguća neželjena dejstva lijeka Prilenap?"). Ukoliko osjetite ove tegobe, ne bi

trebalo da upravljate automobilom ili mašinama.

ŠTA MORATE DA ZNATE O POMOĆNIM MATERIJAMA KOJE SADRŽI LIJEK PRILENAP?

Ukoliko bolujete od intolerancije (nepodnošenja) laktoze upozorite Vašeg ljekara.

NA ŠTA MORATE PAZITI AKO UZIMATE DRUGE LIJEKOVE

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove koje

planirate da uzimate u budućnosti. Obavijestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do

nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Obavijestite Vašeg ljekara ukoliko uzimate neke od slijedećih lijekova:

Lijekove za sniženje krvnog pritiska (diuretici kao što su tiazidi, diuretici Henle-ove petlje -
furosemid i bumetanid, nitroglicerin i ostali nitrati, vazodilatatori). Istovremena primjena sa
lijekom Prilenap može dovesti do hipotenzije (sniženi krvni pritisak)

Tricikličke antidepresive kao npr. amitriptilin (za liječenje depresije), antipsihotike (derivati
fenotiazina, za otklanjanje teške anksioznosti), narkotike kao npr. morfin (za liječenje
umjerenih i jakih bolova), anestetike. Ukoliko se ovi lijekovi uzimaju zajedno sa lijekom
Prilenap može doći do dodatnog sniženja krvnog pritiska

Litijum (u liječenju psihijatrijskih oboljenja)

Diuretike koji štede kalijum (kao što su spironolakton, triamteren i amilorid) kao i preparate za
nadoknadu kalijuma ili dijetetske zamene za so koje sadrže kalijum hlorid. Prilenap može
povećati nivo kalijuma u krvi (hiperkalijemija)

Nesteroidne antiinflamatorne lijekove (npr. diklofenak i sl.)

Prokainamid (za liječenje poremećaja srčanog ritma)

Citostatike ili imunosupresive (smanjuju aktivnost imunog sistema)

Alopurinol (za liječenje gihta)

Simpatikomimetike (kao npr. adrenalin, noradrenalin, efedrin i sl.)

Antidijabetike (za sniženje šećera kod dijabetičara). Prilenap može dovesti do dodatnog
sniženja šećera u krvi kod ovih pacijenata.

Ljekar će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza:

Ako uzimate neki blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti takođe informacije
pod naslovima “Kada ne smijete uzimati Prilenap?” i “Upozorenja i mjere opreza”

3. KAKO SE LIJEK PRILENAP UPOTREBLJAVA?

Uvijek uzimajte lijek tačno kako Vam je ljekar preporučio i ne prekidajte liječenje ukoliko Vam Vaš

ljekar ne kaže da to uradite. Ukoliko mislite da lijek Prilenap suviše slabo ili jako deluje na Vaš

organizam, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Prilenap tablete se mogu uzimati i u toku obroka kao i van obroka, sa malo tečnosti.

Ukoliko imate povišeni krvni pritisak, uobičajena početna doza lijeka biće 5 mg dnevno, i može
se povećavati do 20 mg dnevno, u zavisnosti od krvnog pritiska. Za pacijente koji imaju
neznatno povišeni krvni pritisak, preporučeno doziranje iznosi 5-10 mg dnevno. Kod
pacijenata koji imaju oboljenje bubrega ili srca, liječenje može početi i sa manjom dozom.
Ukoliko uzimate veće doze diuretika, Vaš ljekar će možda tražiti da prestanete da ih uzimate
2-3 dana prije početka liječenja preparatom Prilenap. Kada se krvni pritisak reguliše,
uobičajeno doziranje iznosi 20 mg dnevno do maksimalno 40 mg.

Ukoliko imate insuficijenciju (slabost) srca, Prilenap se najčešće koristi istovremeno sa
diureticima, a ukoliko je potrebno i sa digitalisom ili beta-blokatorima; uobičajena početna
doza lijeka Prilenap je 2,5 mg, a može se postepeno povećati, do doze održavanja od 20 mg,
primjenjene jedanput dnevno ili u dvije podeljene doze, u toku 2-4 nedelje. Maksimalna doza
je 40 mg dnevno, u dve podijeljene doze.

Ukoliko imate oboljenje bubrega, doza enalaprila će se određivati prema stanju funkcije Vaših
bubrega. Funkcija bubrega se prati određivanjem kreatinina (raspadni produkt) u mokraći, i
određivanjem različitih analiza krvi. Ukoliko idete na dijalizu, doziranje lijeka može biti različito
svakoga dana. Vaš ljekar će odrediti tačnu dozu lijeka koju treba da primite.

Stariji bolesnici

Vaš ljekar će odlučiti koju dozu lijeka treba da primate, u zavisnosti od funkcije Vaših bubrega.

Djeca

Primjena lijeka se ograničava na terapiju povišenog krvnog pritiska, i kod djece sa tjelesnom
težinom iznad 20 kg. Ukoliko dijete može da guta tabletu, doza se određuje prema tjelesnoj
težini djeteta i visini krvnog pritiska. Preporučuje se početna doza od 2,5 mg kod dece od 20
do 50 kg i 5 mg enalaprila kod dece sa 50 i više kg. Prilenap se daje jednom dnevno.
Maksimalna dnevna doza iznosi do 20 mg kod djece tjelesne težine od 20 kg do 50 kg,
odnosno do 40 mg kod dece čija je tjelesna težina 50 kg i više.

Ukoliko imate dodatna pitanja, obratite se Vašem ljekaru.

UKOLIKO STE UZELI VIŠE LIJEKA NEGO ŠTO BI TREBALO
Ukoliko ste uzeli više tableta od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi slučajno
uzeo Vaš lijek, odmah se obratite Vašem ljekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.
Simptomi predoziranja su: sniženje krvnog pritiska, stupor (stanje skoro potpunog gubitka svijesti);
mogu se javiti i vrtoglavice, omaglice (kao posledica sniženja krvnog pritiska), ubrzani i snažni otkucaji
srca, nervoza, kašalj, bubrežna insuficijencija (slabost bubrega) i ubrzano disanje.

UKOLIKO STE ZABORAVILI DA UZMETE LIJEK PRILENAP

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu lijeka, uzmite je što je prije moguće. Međutim, ukoliko se
približilo vrijeme za uzimanje slijedeće doze, nastavite sa uzimanjem lijeka po preporučenom režimu.

ŠTA SE DEŠAVA AKO NAGLO PRESTANETE DA UZIMATE LIJEK PRILENAP?
Nećete osjetiti nikakve promene ako naglo prestanete da uzimate lijek.

4. NEŽELJENA DEJSTVA LIJEKA
Kao i svi lijekovi, i Prilenap može imati neželjena dejstva kod nekih pacijenata.

Ukoliko se javi neko od sijledećih neželjenih dejstava, prekinite sa terapijom i obratite se odmah

Vašem ljekaru: teške vrtoglavice, omaglice (posebno ukoliko se jave na početku liječenja, ili pri

povećanju doze ili u stojećem stavu); alergijske reakcije (reakcije preosjetljivosti) koje se ispoljavaju
svrabom, osećajem nedostatka vazduha, zviždanjem u grudima, oticanjem ruku, usana, guše, lica ili
očnih kapaka; žutica (žuta prebojenost kože i beonjača) i suvi kašalj koji duže traje.
Neželjena dejstva koja se najčešće mogu javiti su: zamagljen vid, vrtoglavice, kašalj, mučnina, slabost
i umor, glavobolja, depresija, nesvjestice, infarkt miokarda ili moždani udar (šlog), bol u grudima,
ubrzani rad srca, otežano disanje, dijareja (proliv), bol u stomaku, poremećaj ukusa, ospa na koži.
Ostala neželjena dejstva koja se mogu javiti: anksioznost (napetost), razdražljivost i drhtavica (što
može biti uzrokovano sniženim nivoom šećera u krvi), konfuzija (zbunjenost), pospanost, poremećaj
sna, nervoza, osećaj mravinjanja i bockanja u šakama i stopalima, vertigo (vrtoglavica), osećaj brzog i
snažnog lupanja srca, curenje iz nosa, suvoća u grlu, promuklost, astma, bol u stomaku - spazam
(izazvan opstrukcijom creva), izuzetno jak bol u stomaku (usled zapaljenja pankreasa, tj. gušterače),
povraćanje, poremećaj varenja, opstipacija (zatvor), gubitak apetita, osjećaj nadutosti u stomaku,
suvoća usta, peptički ulkus (gorušica, bol u stomaku praćen osećajem praznine i gladi), znojenje,
svrab, ospa po koži ili koprivnjača, gubitak kose, smanjenje bubrežne funkcije ili bubrežna
insuficijencija (slabost bubrega - bol u donjem delu leđa i smanjena količina izlučene mokraće,
prisustvo belančevina u urinu), impotencija (polna nemoć), grčevi u mišićima, crvenilo, zujanje u
ušima, groznica.

Veoma rijetko se mogu javiti: poremećaji krvi (simptomi podrazumevaju pojavu umora, slabosti,
nedostatak vazduha, zamor pri naporu i vježbanju, produženo krvavljenje, neuobičajena pojava
modrica), što se otkriva odgovarajućim testovima, košmari, spazam (suženje) malih krvnih sudova
prstiju šaka i stopala što dovodi do blijede i plavičaste boje kože, voda u plućima, inflamacija
(zapaljenje) i ulceracije u ustima, inflamacija jezika, insuficijencija (slabost) jetre, žuta prebojenost
kože i beonjača (usljed problema u oticanju žuči kroz žučne kanale), teške reakcija na koži (crvenilo
kože, pojava plikova, perutanje kože) ili uvećanje grudi kod muškaraca.
Prijavljen je i sindrom (kompleks neželjenih dejstava) koji može da uključi sve ili samo neke od
slijedećih simptoma: groznicu, zapaljenje krvnih sudova, bol i zapaljenje mišića i zglobova,
poremećaje krvi, pojavu ospe po koži i preosjetljivost na sunčevu svijetlost.
Laboratorijski testovi: može se javiti povećani nivo kalijuma u krvi, povišen nivo kreatinina ili ureje u
krvi (razgradni produkti), smanjeni nivo natrijuma u krvi, povišene vrednosti enzima jetre i povišen nivo
bilirubina u krvi.

Ukoliko primjetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija Prilenap - a , a nisu pomenuti

u uputstvu, obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta.

5. KAKO ČUVATI LIJEK PRILENAP
ČUVANJE
Čuvati na temperaturi do 25°C. Čuvati u originalnom pakovanju u cilju zaštite od vlage.

Čuvati van domašaja i pogleda djece.

ROK UPOTREBE
3 godine.
Lijek se ne smije koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrže tablete Prilenap:

Sadržaj aktivnih
supstanci
:

1 tableta Prilenap-a od 10 mg sadrži: 10 mg enalapril-maleata
1 tableta Prilenap-a od 20 mg sadrži: 20 mg enalapril-maleata

Sadržaj pomoćnih
supstanci:

PRILENAP 10 mg tablete: laktoza monohidrat, magnezijum-karbonat teški,
želatin, krospovidon, magnezijum-stearat;
PRILENAP 20 mg tablete: laktoza monohidrat, magnezijum-karbonat laki,
želatin, krospovidon, magnezijum-stearat;

Kako izgledaju tablete Prilenap i sadržaj pakovanja

Prilenap tablete od 10 mg (okrugle, bikonveksne tablete bijele boje, sa podionom crtom na
jednoj strani).

Prilenap tablete od 20 mg (okrugle, bikonveksne tablete bijele boje, sa podionom crtom na
jednoj strani).

PAKOVANJE
Kutija sa 30 tableta (3 x 10) po 10 mg
Kutija sa 30 tableta (3 x 10) po 20 mg.

POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATAKA LIJEKA

Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima

REŽIM IZDAVANJA
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banjaluka
Novakovići b.b., Banjaluka, Republika Srpska, BIH

Proizvođač

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banjaluka
Novakovići b.b., Banjaluka, Republika Srpska, BIH

Proizvođač gotovog lijeka

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banjaluka
Novakovići b.b., Banjaluka, Republika Srpska, BIH

BROJ I DATUM DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Prilenap 30 x 10 mg, tableta. 04-07.9-5333/13 od 26.11.2013.
Prilenap 30 x 20 mg, tableta. 04-07.9-5332/13 od 26.11.2013.