RAMIMED

RAMIMED 2.5 mg tableta

28 tableta (4 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 7 tableta), u kutiji

Supstance:
ramipril
Jačina ATC Oblik
2.5 mg tableta C09AA05 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

RAMIMED
2,5 mg tableta
5 mg tableta
10 mg tableta

ramipril

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju

simptome jednake Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. (Vidjeti dio 4.)

Uputstvo sadrži:

1. Šta je RAMIMED i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati RAMIMED?
3. Kako uzimati RAMIMED?
4. Mogući neželjeni efekti RAMIMEDA
5. Kako čuvati RAMIMED?
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE RAMIMED I ZA ŠTA SE KORISTI
RAMIMED tablete sadrže lijek koji se zove ramipril, a pripada skupini ACE inhibitora (inhibitori
angiotenzin konvertirajućeg enzima).

RAMIMED ima sljedeće učinke:

smanjuje proizvodnju tvari u organizmu koje uzrokuju povišenje krvnog pritiska

opušta i širi krvne žile

olakšava srcu potiskivanje krvi kroz krvne žile u tijelu.

RAMIMED se primjenjuje:

u liječenju visokog krvnog pritiska (hipertenzije)

za smanjivanje rizika pojave srčanog udara ili moždane kapi

za smanjivanje ili odgađanje rizika pogoršanja rada bubrega (neovisno o tome bolujete li od
šećerne bolesti ili ne)

u liječenju srca kada ono samo ne može potiskivati krv kroz krvne žile u tijelu (zatajivanje srca)

u liječenju stanja nakon srčanog udara (infarkt miokarda) u kojem dolazi do zatajivanja srca.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI RAMIMED
Nemojte uzimati RAMIMED:

ako ste alergični (preosjetljivi) na djelatnu tvar ili na bilo koji drugi sastojak lijeka RAMIMED

ako ste alergični (preosjetljivi) na bilo koji drugi ACE inhibitor

ako ste ikada imali tešku alergijsku reakciju koja se zove angioedem (znakovi uključuju:
svrbež, koprivnjaču, crvene promjene na rukama, nogama i vratu, oteklinu ždrijela i jezika,
oteklinu na području oko očiju te oteklinu usana, poteškoće u disanju i gutanju)

ako idete na dijalizu ili bilo kakav drugi postupak filtracije krvi. Ovisno o aparatu koji se koristi
za tu svrhu, RAMIMED možda neće biti pogodan za primjenu u Vašem slučaju.

ako imate poteškoća s bubrezima koji uzrokuju smanjeni protok krvi kroz bubrege (stenoza
bubrežne arterije)

ako ste trudni više od 3 mjeseca. Također se preporučuje izbjegavati primjenu RAMIMED
tableta u ranoj trudnoći (vidjeti dio Trudnoća i dojenje).

ako je Vaš krvni pritisak neuobičajeno nizak ili nestabilan. Vaš ljekar će napraviti procjenu
krvnog pritiska.

ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje
krvnog pritiska koji sadrži aliskiren.

Nemojte uzimati RAMIMED ako se išta od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni,
razgovarajte s Vašim ljekarom prije uzimanja RAMIMEDA.

Upozorenja i mjere opreza
Posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom prije nego počnete uzimati RAMIMED:
• ako imate problema sa srcem, jetrom ili bubrezima
• ako ste izgubili puno soli ili tečnosti iz tijela (zbog povraćanja, proljeva, neuobičajeno pojačanog
znojenja, prehrane s malim unosom soli, dugotrajnog uzimanja diuretika (tablete za mokrenje) ili
zbog dijalize)
• ako imate predviđenu terapiju za smanjenje alergije na ubod pčela ili osa (desenzitizacija)
• ako trebate primiti anestetik; to se odnosi na operaciju ili zahvat na zubima, pri čemu ćete možda
trebati prekinuti liječenje RAMIMEDOM jedan dan prije; upitajte ljekara za savjet
• ako imate visoku koncentraciju kalija u krvi (vidljivu u rezultatima krvnih pretraga)
• ako uzimate lijekove ili imate stanja koja mogu smanjiti nivo natrija u krvi. Vaš ljekar može provoditi
redovne krvne pretrage, posebno za provjeru nivoa natrija u krvi, naročito ako ste stariji
• ako imate vaskularnu bolest vezivnog tkiva, kao što je skleroderma ili sistemski lupus erythematosus
• ako ste trudni ili mislite da biste mogli zatrudnjeti morate obavijestiti svoga ljekara; RAMIMED se ne
preporučuje u prva 3 mjeseca trudnoće, a može ozbiljno naštetiti Vašem djetetu nakon 3 mjeseca
trudnoće (vidjeti dio 'Trudnoća i dojenje').
• ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog
pritiska:
- blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – na primjer valsartan, telmisartan,
irbesartan), posebno ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću.
- aliskiren

Ljekar Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni pritisak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u
redovnim intervalima.

Vidjeti takođe informacije pod naslovom “Nemojte uzimati RAMIMED“

Djeca i adolescenti
RAMIMED se ne preporučuje djeci i adolescentima mlađim od 18 godina, jer sigurnost primjene i
djelotvornost RAMIMEDA kod djece nisu još ustanovljeni.

Ako se išta od gore navedenog odnosi na Vas (ili u to niste sigurni), razgovarajte s ljekarom prije
uzimanja RAMIMEDA.

Uzimanje drugih lijekova sa RAMIMEDOM
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali ili biste mogli uzeti bilo
koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Ovo je važno zato što RAMIMED tablete mogu imati uticaj na djelovanje nekih drugih lijekova dok neki
drugi lijekovi mogu uticati na djelovanje RAMIMED tableta.Molimo Vas da obavijestite ljekara ako
uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, jer oni mogu smanjiti efekat RAMIMEDA:
• lijekovi za ublažavanje boli i upale (tj. nesteroidni protivupalni lijekovi, kao što su ibuprofen,
indometacin i acetilsalicilatna kiselina)
• lijekovi za liječenje niskog krvnog pritiska, šoka, zatajenja srca, astme ili alergija, kao što su efedrin,
noradrenalin ili adrenalin. Ljekar će Vam trebati provjeriti krvni pritisak.

Molimo Vas da obavijestite ljekara ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, jer oni mogu povećati
vjerovatnoću razvoja nuspojava ako ih uzimate s RAMIMEDOM:
• lijekovi za ublažavanje boli i upale (tj. nesteroidni protivupalni lijekovi, kao što su ibuprofen,
indometacin i acetilsalicilatna kiselina)
• lijekovi za liječenje raka (kemoterapija)
• lijekovi za sprječavanje odbacivanja organa nakon transplantacije, kao što je ciklosporin
• diuretici (lijekovi za mokrenje), kao što je furosemid
• lijekovi koji mogu povisiti nivo kalija u krvi, kao što su spironolakton, triamteren, amilorid, kalijeve soli
i heparin (lijek za razrjeđivanje krvi)
• steroidni lijekovi za liječenje upale, kao što je prednizolon
• alopurinol (koristi se za sniženje koncentracije urične kiseline)

• prokainamid (za liječenje problema sa srčanim ritmom)
• temsirolimus (za liječenje raka)
• sirolimus, everolim (za sprječavanje odbacivanja organa nakon transplantacije)
• vidagliptin (za liječenje šećerne bolesti tipa 2)
• Ljekar će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza ako uzimate neki
blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti takođe informacije pod
naslovima “Nemojte uzimati RAMIMED ” i “Upozorenja i mjere opreza”).

Obavijestite svog ljekara ukoliko uzimate neke od sljedećih lijekova. RAMIMED tablete mogu utjecati
na djelovanje ovih lijekova:
- lijekovi za liječenje šećerne bolesti poput onih koji se uzimaju na usta ili inzulina. RAMIMED može
smanjiti razinu šećera u krvi. Pažljivo pratite razinu šećera u krvi tokom uzimanja RAMIMED tableta.
- litij (lijek za liječenje psihičkih poteškoća). RAMIMED može povisiti razine litija u krvi. Vaš ljekar će
morati nadzirati razinu litija u krvi.

Ako se išta od gore navedenog odnosi na Vas (ili u to niste sigurni), razgovarajte s ljekarom prije
uzimanja RAMIMEDA.

RAMIMED s hranom i pićem
• uzimanje alkohola s RAMIMEDOM može izazvati omaglicu ili ošamućenost. Ako ne znate koliko
smijete popiti dok uzimate RAMIMED, razgovarajte s Vašim ljekarom, s obzirom da lijekovi za
snižavanje krvnog pritiska i alkohol mogu imati aditivni efekat;
• RAMIMED se može uzimati neovisno o obroku.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Ako mislite da ste trudni ili da biste mogli zatrudnjeti morate obavijestiti svog ljekara.

Ne biste trebali uzimati RAMIMED u prvih 12 sedmica trudnoće, a uopšte se ne smije uzimati nakon
13-te sedmice jer korištenje tokom trudnoće može biti potencijalno štetno za dijete. Ako zatrudnite dok
uzimate RAMIMED, odmah obavijestite svog ljekara. Prije planirane trudnoće potrebno je prijeći na
odgovarajuće alternativno liječenje.

Dojenje

Ne biste trebali uzimati RAMIMED ako dojite.
Prije uzimanja bilo kojeg lijeka upitajte za savjet Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Upravljanje vozilima i mašinama
Za vrijeme korištenja RAMIMEDA možete osjetiti vrtoglavicu. Veća je vjerovatnoća da se to dogodi na
početku liječenja ili kad uzmete veću dozu RAMIMEDA. Ako se to dogodi, nemojte upravljati vozilom ili
koristiti alate i mašine.

Važne informacije o nekim sastojcima RAMIMED tableta
Ovaj lijek sadrži laktozu. Ako Vam je ljekar rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s
ljekarom prije uzimanja ovog lijeka.

3. KAKO UZIMATI RAMIMED?
Uvijek uzimajte RAMIMED tačno onako kako Vam je propisao ljekar. Ako niste sigurni, trebate se
savjetovati s ljekarom ili farmaceutom.Koliko lijeka uzeti?

Liječenje visokog krvnog pritiska

• uobičajena početna doza je 1.25 mg ili 2,5 mg jedanput dnevno
• ljekar će Vam prilagoditi dozu koju uzimate, dok se ne postigne kontrola Vašeg krvnog pritiska
• najveća dopuštena dnevna doza iznosi 10 mg
• ako već uzimate diuretike (lijekove za mokrenje), ljekar će možda morati smanjiti količinu ili prekinuti
uzimanje diuretika prije početka liječenja RAMIMEDOM.

Smanjenje rizika od srčanog ili moždanog udara

• uobičajena početna doza je 2,5 mg jedanput dnevno
• ljekar može kasnije odlučiti da bi trebali povećati dozu koju uzimate
• uobičajena doza je 10 mg jedanput dnevno

Liječenje u svrhu smanjenja ili odgađanja pogoršanja problema s bubrezima

• početna doza je 1,25 mg ili 2,5 mg jedanput dnevno
• ljekar će naknadno prilagoditi dozu koju uzimate
• uobičajena doza je 5 mg ili 10 mg jedanput dnevno

Liječenje zatajenja srca

• uobičajena početna doza je 1,25 mg jedanput dnevno
• ljekar će naknadno prilagoditi dozu koju uzimate
• najveća dopuštena dnevna doza iznosi 10 mg (poželjno je lijek uzimati dvaput dnevno)

Liječenje nakon srčanog udara

• uobičajena početna doza je 1,25 mg jedanput dnevno do 2,5 mg dvaput dnevno
• ljekar će naknadno prilagoditi dozu koju uzimate
• najveća dopuštena dnevna doza iznosi 10 mg (poželjno je lijek uzimati dvaput dnevno)

Stariji bolesnici

Ljekar će Vam smanjiti početnu dozu te će postupnije prilagođavati Vašu terapiju.

Uzimanje lijeka
• Lijek uzmite kroz usta u isto vrijeme svakog dana.
• Tablete progutajte cijele, s tekućinom.
• Nemojte drobiti ili žvakati tablete.

Ako uzmete više RAMIMEDA nego što ste trebali
Obavijestite ljekara ili otiđite u najbližu bolnicu. Nemojte sami voziti u bolnicu, neka Vas poveze neko
drugi ili pozovite hitnu pomoć. Uzmite sa sobom pakovanje lijeka, da ljekar može znati što ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti RAMIMED
• ako zaboravite uzeti lijek, uzmite sljedeću dozu prema rasporedu uzimanja,
• ne uzimajte dvostruku dozu kako biste nadoknadili preskočenu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom RAMIMEDA obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

4. MOGUĆI NEŽELJENI EFEKTI RAMIMEDA
Poput svih lijekova, RAMIMED može izazvati neželjene efekte kod nekih bolesnika.

Prekinite uzimati RAMIMED i odmah se obratite ljekaru, ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava
– možda će Vam biti potrebna i hitna medicinska pomoć:
• oticanje lica, usana ili grla koje otežava gutanje ili disanje, kao i svrbež i osip - to mogu biti znaci
teške alergijske reakcije na RAMIMED;
• teške kožne reakcije, uključujući osip, ulceracije u ustima, pogoršanje postojećih kožnih
bolesti,crvenilo, mjehurići na koži ili ljuštenje kože (kao što je Stevens-Johnsonov sindrom,
toksičnaepidermalna nekroliza ili erythema multiforme)

Odmah obavijestite ljekara, ako osjetite nešto od sljedećeg:
• ubrzani puls, nepravilne ili snažne otkucaje srca (palpitacije), bol u prsima, stezanje u prsima ili
ozbiljnije probleme, kao što su srčani i moždani udar;
• zadihanost ili kašalj (to mogu biti znaci problema s plućima);
• ako primijetite da Vam se češće javljaju modrice, da krvarite duže od uobičajenog, da se javljaju
znakovi krvarenja (npr. krvarenje desni), ljubičaste tačke na koži ili infekcije češće nego što je to
uobičajeno, zatim, bolno grlo i groznica, osjećaj umora, nesvjestica, omaglica ili blijeda koža (ovo
mogu biti znaci problema s krvi ili koštanom srži);
• jaki bolovi u trbuhu, koji se mogu proširiti na leđa (to može biti znak pankreatitisa – upala gušterače);
• groznica, osjećaj hladnoće, umor, gubitak apetita, bol u trbuhu, mučnina, žutilo kože ili očiju (žutica) –
to mogu biti znaci problema s jetrom, kao što je hepatitits (upala jetre) ili oštećenje jetre.

Ostale nuspojave
Molimo Vas da obavijestite ljekara ako neke od sljedećih nuspojava postanu ozbiljne ili traju duže od
par dana.

Česte

(pojavljuju se kod manje od 1 na 10 bolesnika)

- glavobolja ili umor
- omaglica (češće se pojavljuje na početku terapije ili kod početka uzimanja veće doze)
- nesvjestica, hipotenzija (neuobičajeno nizak krvni pritisak, a naročito kada se brzo ustanete ili se
podignete iz ležećeg u sjedeći položaj)
- suhi podražajni kašalj, upala sinusa (sinuitis), bronhitis, nedostatak zraka
- bol u trbuhu ili crijevima, proljev, loša probava, mučnina, povraćanje
- kožni osip, koji može biti u ravnini kože ili izbočeni
- bol u prsima
- grčevi ili bolovi u mišićima
- povišena razina kalija u krvi.

Manje česte

(pojavljuju se kod manje od 1 na 100 bolesnika)

- poteškoće s ravnotežom (vrtoglavica)
- svrbež i neuobičajeni osjećaji na koži poput utrnulosti, bockanja, štipanja, žarenja ili puzanja
(parestezija)
- gubitak ili promjena osjećaja okusa
- poteškoće sa spavanjem
- depresija, anksioznost, pojačana nervoza ili nemir
- začepljeni nos, poteškoće s disanjem ili pogoršanje astme
- angioedem. Ovo predstavlja oteklinu unutar trbuha koja se očituje simptomima poput boli u trbuhu,
povraćanja i proljeva.
- žgaravica, zatvor ili suha usta
- pojačano mokrenje
- neuobičajeno pojačano znojenje
- gubitak ili smanjenje apetita (anoreksija)
- povećani broj ili neuobičajeni otkucaji srca
- otekline ruku i nogu. Ovo ukazuje na povećano zadržavanje vode u organizmu.
- crvenilo lica uz osjećaj vrućine
- zamagljeni vid
- bol u zglobovima
- vrućica
- impotencija u muškaraca, smanjeni libido (seksualna želja) u muškaraca i žena
- povećani broj nekih bijelih krvnih stanica (eozinofilija)
- promjene u krvnoj slici koje ukazuju na promjenu u radu jetre, gušterače ili bubrega.

Rijetke

(pojavljuju se kod manje od 1 na 1000 bolesnika)

- osjećaj konfuzije ili tresavice
- crven i natečen jezik
- teško perutanje ili guljenje kože, izbočeni kožni osip praćen svrbežom
- poteškoće s noktima (npr. klimanje ili odvajanje noktiju)
- kožni osip ili modrice
- mrlje na koži te hladnoća ruku i nogu
- crvene, natečene, suzne oči koji prati osjećaj svrbeža
- poremećaj sluha te zujanje u ušima
- slabost
- smanjeni broj crvenih krvnih stanica, bijelih krvnih stanica ili krvnih pločica te smanjena količina
hemoglobina.

Vrlo rijetke

(pojavljuju se kod manje od 1 na 10.000 bolesnika)

-povećana osjetljivost na sunčevu svjetlost.

Ostale prijavljene nuspojave
Molimo Vas da obavijestite ljekara ako neke od sljedećih nuspojava postanu ozbiljne ili traju duže od
par dana.
- poteškoće s koncentracijom
- oteklina usta
- mali broj krvnih stanica (što se vidi na krvnoj slici)
- manja razina natrija nego što je uobičajeno (što se vidi na krvnoj slici)

- promjena boje kože na prstima ruku i stopala kada Vam je hladno nakon kojih slijedi osjećaj bockanja
i boli kada Vam postane toplije (Raynaudov fenomen)
- povećanje grudi u muškaraca
- usporene reakcije ili poremećaj reakcija
- osjećaj žarenja
- promjena u osjetilu mirisa
- gubitak kose.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI RAMIMED?
Lijek čuvati izvan dohvata i pogleda djece!
Čuvati na temperaturi do 25ºC.
Rok valjanosti: 2 godine od datuma proizvodnje otisnutog na pakovanju.
Lijek ne smijete primijeniti nakon isteka roka valjanosti!

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži RAMIMED
Djelatna tvar je ramipril.
Svaka RAMIMED 2,5 mg tableta sadrži 2,5 mg ramiprila.
Svaka RAMIMED 5 mg tableta sadrži 5 mg ramiprila.
Svaka RAMIMED 10 mg tableta sadrži 10 mg ramiprila.

Ostali sastojci su: laktoza hidrat, škrob.
Svaka RAMIMED 2,5 mg tableta također sadrži žuti željezov oksid (E172).
Svaka RAMIMED 5 mg tableta također sadrži žuti i crveni željezov oksid (E172) .

Farmaceutski oblik i veličina pakovanja
Tableta.
28 (4 x 7) tableta u OPA/Al/PVC//Al blisteru, u kutiji.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Naziv i adresa proizvođača
Farmavita d.o.o. Sarajevo
Igmanska 5a, Vogošća, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka
Farmavita d.o.o, Sarajevo
Igmanska 5a, Vogošća, Bosna i Hercegovina

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Farmavita d.o.o. Sarajevo
Igmanska 5a, Vogošća, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet
Tableta, 28 x 2,5 mg: 04-07.3-2-6674/15 od 30.03.2016.
Tableta, 28 x 5 mg: 04-07.3-2-6675/15 od 30.03.2016.
Tableta, 28 x 10 mg: 04-07.3-2-6676/15 od 30.03.2016.